Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia Społeczna a Gmina Krobia www.krobia.pl. Krobia Miasto w południowo - zachodniej Wielkopolsce, 4 214 tys. mieszkańców, Gmina - 23 miejscowości,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia Społeczna a Gmina Krobia www.krobia.pl. Krobia Miasto w południowo - zachodniej Wielkopolsce, 4 214 tys. mieszkańców, Gmina - 23 miejscowości,"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia Społeczna a Gmina Krobia www.krobia.pl

2 Krobia Miasto w południowo - zachodniej Wielkopolsce, 4 214 tys. mieszkańców, Gmina - 23 miejscowości, 13 018 tys. mieszkańców, Powiat Gostyński, 76 211 tys. mieszkańców. www.krobia.pl

3 Co o nas wiedzą w stolicy? Biskupizna, Pudliszki, Pierwszy w kraju związek edukacyjny gmin, Partnerstwo publiczno – prywatne na inwestycje drogowe, Pierwsze w kraju CIS, utworzone w spółdzielni socjalnej. www.krobia.pl

4 Dlaczego ekonomia społeczna? Ekonomia jest tylko jedna, Przedsiębiorczość ma różne formy, Poza zyskiem są również inne cele w działalności gospodarczej, Pasywne i aktywne formy pomocy społecznej, Wielkopolskie tradycje. www.krobia.pl

5 Zmiana koncepcji pomocy społecznej OPS jako świadczeniodawca i „pomoc na przeżycie”, Program systemowy „Aktywny zyskuje dwa razy”, Aktywizacja osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, centrum aktywizacji lokalnej, Działania aktywne i pasywne, wzajemnie zintegrowane. www.krobia.pl

6 Efekty Wzrost aktywności organizacji samopomocowych i grup nieformalnych, Rozwój wolontariatu, Uniwersytet III wieku, Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”. www.krobia.pl

7 Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner” Działalność w zakresie usług cateringowych, Własny lokal, Konkurencyjne warunki, www.krobia.pl

8 SpółdzielniaSocjalna ‚Ecoss” Spółdzielnia Socjalna ‚Ecoss” Usługi komunalne i narzędzie pomocy społecznej, Włączenie się w inicjatywę władz Powiatu Gostyńskiego Podstawa prawna: o Uchwała Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej Ecoss w Krobi o Uchwała Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej Ecoss w Krobi Rozpoczęcie działalności w kwietniu 2013 r. Powołanie Centrum Integracji Społecznej (CIS) przy Spółdzielni Socjalnej Ecoss w Krobi Rozpoczęcie działalności CIS w lipcu 2014 r. www.krobia.pl

9 Zakres działalności Usługi komunalne utrzymanie terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew, budowa ciągów pieszych, naprawy cząstkowe dróg, odbiór nieczystości płynnych, prace remontowo – budowlane, usługi sprzętem budowlanym. Pomoc społeczna reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych. www.krobia.pl

10 Ecoss w liczbach 22 wykfalifikowanych pracowników, 32 hektary terenów zielonych, koszonych każdego miesiąca, 9000 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej, 60 ton masy bitumicznej na zimno, wykorzystanej do remontów nawierzchni dróg, 15 hektarów wyciętych krzewów na poboczach dróg, 700 rożnego rodzaju zleceń, zrealizowanych dla kilkudziesięciu klientów. www.krobia.pl

11 Pielęgnacja terenów zielonych - rondo w Krobi www.krobia.pl

12 Montaż płotu panelowego w Domachowie www.krobia.pl

13 Budowa placu przed świetlicą w Sułkowicach www.krobia.pl

14 Faszynowanie stawu w Nieparcie www.krobia.pl

15 Wybrani odbiorcy usług w 2014r. Gmina Krobia, Powiat Gostyński, Gmina Kobylin, Gmina Borek Wielkopolski, Acciona Energia, WIX-Filtron Sp. z.o.o, Pfeifer & Langen Polska S.A. www.krobia.pl

16 Rajski Mostek - staw w Nieparcie (przed rewitalizacją) www.krobia.pl

17 Rajski Mostek - tereny zielony ( przed rewitalizacją) www.krobia.pl

18 Rajski Mostek - staw w Nieparcie (po rewitalizacji) www.krobia.pl

19 Rajski Mostek - tereny zielone (po rewitalizacji) www.krobia.pl

20 Rajski Mostek Nowa nawierzchnia z kostki brukowej www.krobia.pl

21 Tytułowy „Rajski Mostek” oraz nowy plac zabaw www.krobia.pl

22 Nowe ogrodzenie terenu zielonego w Nieparcie www.krobia.pl

23 Pierwsze miesiące działalności CIS w Krobi Inicjatywa Pani Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka – Barbary Sadowskiej Powołanie Centrum Integracji Społecznej (CIS) o Uchwała Zgromadzenia Członków Spółdzielni Socjalnej Ecoss z dnia 18 września 2013 r. w sprawie powołania Centrum Integracji Społecznej w Krobi Rozpoczęcie działalności CIS w lipcu 2014 r. o Lipiec – 5 uczestników CIS, o Sierpień – 6 uczestników CIS, o Wrzesień – 9 uczestników CIS, o Październik – 10 uczestników CIS, o Listopad - 13 uczestników CIS (planowane). www.krobia.pl

24 Struktura warsztatów Warsztat usługowy o ARDI w Karcu – producent deski dębowej, o Medij w Pępowie – pralnia, o Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji w Piaskach – opiekunki Warsztat kulinarno – kulturalno – oświatowy o ZSPiG w Pudliszakach – opiekun świetlicowy, o ZSPiG w Krobi – opiekun świetlicowy, o Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji w Piaskach – animator kulturalny. Warsztat ogrodniczo – porządkowy (od listopada 2014) o Warsztat wewnętrzny w Spółdzielni Socjalnej Ecoss www.krobia.pl

25 Praktyka zawodowa w firmie Ardi www.krobia.pl

26 Praktyka zawodowa w ZSPiG w Krobi www.krobia.pl

27 Uczestnik CIS podczas realizacji zadania w Nieparcie www.krobia.pl

28 Reintegracja w ramach CIS Reintegracji zawodowa w formie praktyk zawodowych w firmach zewnętrznych oraz w Spółdzielni Socjalnej ECOSS Reintegracja społeczna w siedzibie CIS w Krobi, prowadzona przez: o psychologa, o doradcę zawodowego, o pracownika socjalnego, o instruktora zawodu. Stałe wsparcie dla uczestników i pomoc pracowników Centrum. www.krobia.pl

29 Reintegracja społeczna (zajęcia z psychologiem) www.krobia.pl

30 Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej Powiatu Gostyńskiego Efekt pracy Pani Barbary Sadowskiej – inspiracji i partnerstwa, Osiągnięcia Borku Wlkp. na rzecz osób niepełnosprawnych, Spółdzielnia Socjalna „Arka” w Gostyniu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi. www.krobia.pl

31 Dziękuję za uwagę www.krobia.pl


Pobierz ppt "Ekonomia Społeczna a Gmina Krobia www.krobia.pl. Krobia Miasto w południowo - zachodniej Wielkopolsce, 4 214 tys. mieszkańców, Gmina - 23 miejscowości,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google