Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia Społeczna a Gmina Krobia Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia Społeczna a Gmina Krobia Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia Społeczna a Gmina Krobia Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”

2 Krobia Miasto w południowo - zachodniej Wielkopolsce, tys. mieszkańców, Gmina - 23 miejscowości, tys. mieszkańców, Powiat Gostyński, tys. mieszkańców.

3 Co o nas wiedzą w stolicy?
Biskupizna, Pudliszki, Pierwszy w kraju związek edukacyjny gmin, Partnerstwo publiczno – prywatne na inwestycje drogowe, Pierwsze w kraju CIS, utworzone w spółdzielni socjalnej.

4 Dlaczego ekonomia społeczna?
Ekonomia jest tylko jedna, Przedsiębiorczość ma różne formy, Poza zyskiem są również inne cele w działalności gospodarczej, Pasywne i aktywne formy pomocy społecznej, Wielkopolskie tradycje.

5 Zmiana koncepcji pomocy społecznej
OPS jako świadczeniodawca i „pomoc na przeżycie”, Program systemowy „Aktywny zyskuje dwa razy”, Aktywizacja osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, centrum aktywizacji lokalnej, Działania aktywne i pasywne, wzajemnie zintegrowane.

6 Efekty Wzrost aktywności organizacji samopomocowych i grup nieformalnych, Rozwój wolontariatu, Uniwersytet III wieku, Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”.

7 Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”
Działalność w zakresie usług cateringowych, Własny lokal, Konkurencyjne warunki,

8 Spółdzielnia Socjalna ‚Ecoss”
Usługi komunalne i narzędzie pomocy społecznej, Włączenie się w inicjatywę władz Powiatu Gostyńskiego Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej Ecoss w Krobi Uchwała Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej Ecoss w Krobi Rozpoczęcie działalności w kwietniu 2013 r. Powołanie Centrum Integracji Społecznej (CIS) przy Spółdzielni Socjalnej Ecoss w Krobi Rozpoczęcie działalności CIS w lipcu 2014 r.

9 Zakres działalności Usługi komunalne Pomoc społeczna
utrzymanie terenów zielonych, wycinka i pielęgnacja drzew, budowa ciągów pieszych, naprawy cząstkowe dróg, odbiór nieczystości płynnych, prace remontowo – budowlane, usługi sprzętem budowlanym. Pomoc społeczna reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych.

10 Ecoss w liczbach 22 wykfalifikowanych pracowników,
32 hektary terenów zielonych, koszonych każdego miesiąca, 9000 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej, 60 ton masy bitumicznej na zimno, wykorzystanej do remontów nawierzchni dróg, 15 hektarów wyciętych krzewów na poboczach dróg, 700 rożnego rodzaju zleceń, zrealizowanych dla kilkudziesięciu klientów.

11 Pielęgnacja terenów zielonych - rondo w Krobi

12 Montaż płotu panelowego w Domachowie

13 Budowa placu przed świetlicą w Sułkowicach

14 Faszynowanie stawu w Nieparcie

15 Wybrani odbiorcy usług w 2014r.
Gmina Krobia, Powiat Gostyński, Gmina Kobylin, Gmina Borek Wielkopolski, Acciona Energia, WIX-Filtron Sp. z.o.o, Pfeifer & Langen Polska S.A.

16 Rajski Mostek - staw w Nieparcie (przed rewitalizacją)

17 Rajski Mostek - tereny zielony (przed rewitalizacją)

18 Rajski Mostek - staw w Nieparcie (po rewitalizacji)

19 Rajski Mostek - tereny zielone (po rewitalizacji)

20 Rajski Mostek Nowa nawierzchnia z kostki brukowej

21 Tytułowy „Rajski Mostek” oraz nowy plac zabaw

22 Nowe ogrodzenie terenu zielonego w Nieparcie

23 Pierwsze miesiące działalności CIS w Krobi
Inicjatywa Pani Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka – Barbary Sadowskiej Powołanie Centrum Integracji Społecznej (CIS) Uchwała Zgromadzenia Członków Spółdzielni Socjalnej Ecoss z dnia 18 września r. w sprawie powołania Centrum Integracji Społecznej w Krobi Rozpoczęcie działalności CIS w lipcu 2014 r. Lipiec – 5 uczestników CIS, Sierpień – 6 uczestników CIS, Wrzesień – 9 uczestników CIS, Październik – 10 uczestników CIS, Listopad uczestników CIS (planowane).

24 Struktura warsztatów www.krobia.pl Warsztat usługowy
ARDI w Karcu – producent deski dębowej, Medij w Pępowie – pralnia, Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji w Piaskach – opiekunki Warsztat kulinarno – kulturalno – oświatowy ZSPiG w Pudliszakach – opiekun świetlicowy, ZSPiG w Krobi – opiekun świetlicowy, Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji w Piaskach – animator kulturalny. Warsztat ogrodniczo – porządkowy (od listopada 2014) Warsztat wewnętrzny w Spółdzielni Socjalnej Ecoss

25 Praktyka zawodowa w firmie Ardi

26 Praktyka zawodowa w ZSPiG w Krobi

27 Uczestnik CIS podczas realizacji zadania w Nieparcie

28 Reintegracja w ramach CIS
Reintegracji zawodowa w formie praktyk zawodowych w firmach zewnętrznych oraz w Spółdzielni Socjalnej ECOSS Reintegracja społeczna w siedzibie CIS w Krobi, prowadzona przez: psychologa, doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, instruktora zawodu. Stałe wsparcie dla uczestników i pomoc pracowników Centrum.

29 Reintegracja społeczna (zajęcia z psychologiem)

30 Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej Powiatu Gostyńskiego
Efekt pracy Pani Barbary Sadowskiej – inspiracji i partnerstwa, Osiągnięcia Borku Wlkp. na rzecz osób niepełnosprawnych, Spółdzielnia Socjalna „Arka” w Gostyniu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi.

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ekonomia Społeczna a Gmina Krobia Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google