Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomagamy przedsiębiorczym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomagamy przedsiębiorczym."— Zapis prezentacji:

1

2 Pomagamy przedsiębiorczym.

3 Zakładanie działalności gospodarczej

4 Działalność gospodarcza
Plusy prowadzenia własnej działalności gospodarczej: praca na własny rachunek, elastyczny czas pracy, decyzję podejmowane samodzielnie, jeden zarządzający, możliwości wyboru osób do współpracy, brak „szklanego sufitu”

5 Działalność gospodarcza
Dodatkowe dokumenty wymagane dla określonego rodzaju działalności gospodarczej: koncesja np. przy sprzedaży alkoholu, paliw, działalność regulowana np. prowadzenie kantoru, usług turystycznych, zezwolenie, licencja lub zgoda np. taksówkarz, zarządca nieruchomościami, wpis do rejestru w połączeniu z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji np. prawnik, księgowy

6 Formy prowadzenia działalności gospodarczej
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Spółka cywilna Spółki osobowe: - sp. jawna - sp. partnerska - sp. komandytowa - sp. komandytowo-akcyjna Spółki prawne: sp. Z o.o. sp. akcyjna

7 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Przeznaczenie - Działalność o małych rozmiarach Założyciele -1 osoba Minimalny kapitał - Brak Osobowość prawna - Brak Odpowiedzialność - Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem Opodatkowanie -PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych Jak założyć - Wypełnić i złożyć wniosek CEiDG

8 Spółka cywilna Przeznaczenie - Działalność o małych rozmiarach
Założyciele - Minimum 2 osoby Minimalny kapitał - Brak Osobowość prawna - Brak Odpowiedzialność - Brak osobowości prawnej, przedsiębiorca nie jest spółka tylko wspólnicy Opodatkowanie - Każdy wspólnik odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem Jak założyć - Podpisać umowę spółki, która musi mieć formę pisemną. Następnie każdy wspólnik rejestruje się jako przedsiębiorca w ewidencji działalności gospodarczej

9 Spółka jawna Przeznaczenie - Działalność o małych rozmiarach
Założyciele - Minimalnie 2 osoby fizyczne lub prawne Minimalny kapitał - Brak Osobowość prawna - Brak Odpowiedzialność - Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką

10 Spółka jawna Opodatkowanie - PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych lub CIT podatek od osób prawnych, każdy ze wspólników opodatkowany jest oddzielnie Jak założyć - Podpisać umowę spółki, która musi mieć formę pisemną, po czym spółkę należy zarejestrować w KRS

11 Spółka komandytowa Przeznaczenie - Prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą Założyciele - Minimalnie 2 osoby fizyczne lub prawne Minimalny kapitał - Brak Osobowość prawna - Brak Odpowiedzialność - Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona

12 Spółka komandytowa cd. Opodatkowanie - PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych lub CIT – podatek os osób prawnych, każdy ze wspólników opodatkowany jest oddzielnie Jak założyć - Podpisać umowę spółki w formie aktu notarialnego, po czym zarejestrować spółkę w KRS

13 Spółka komandytowo-akcyjna
Przeznaczenie - Działalność gospodarcza w dużym rozmiarze (np. duże firmy rodzinne) Założyciele - Minimalnie 2 osoby fizyczne lub prawne Minimalny kapitał ,00 Osobowość prawna - Brak Odpowiedzialność - Wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeni a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem, który nie odpowiada za zobowiązania spółki

14 Spółka komandytowo-akcyjna c.d.
Opodatkowanie - PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych lub CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, każdy ze wspólników opodatkowany jest oddzielnie Jak założyć - Wszyscy komplementariusze podpisują statut, który musi mieć formę aktu notarialnego, po czym spółkę należy zarejestrować w KRS

15 Spółka partnerska Przeznaczenie - Wykonywanie wolnego zawodu przez wspólników (partnerów) Założyciele - Minimalnie 2 osoby fizyczne, które muszą mieć uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu Minimalny kapitał - brak Osobowość prawna - Brak

16 Spółka partnerska c.d. Brak odpowiedzialności Partnera
za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, za zobowiązania spółki będące następstwem działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o prace lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki,

17 Spółka partnerska c.d. Opodatkowanie - PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych Jak założyć - Wymagane jest podpisanie umowy spółki, która musi mieć formę aktu notarialnego, po czym spółkę należy zarejestrować w KRS

18 Spółka z o.o. Przeznaczenie - dla prowadzenia działalności gospodarczej, jak również innego prawnie dopuszczalnego celu Założyciele - Jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Minimalny kapitał ,00 Osobowość prawna - Tak Odpowiedzialność - do wysokości kapitału, wspólnicy nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki

19 Spółka z o.o. c.d. Opodatkowanie - CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Jak założyć umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego. rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet Wymóg opatrzenia wniosku internetowego podpisem elektronicznym.

20 Spółka akcyjna Przeznaczenie - Dla prowadzenia działalności o większych rozmiarach Założyciele - Jedna lub więcej osób, wyjątek: spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o. Minimalny kapitał ,00 Osobowość prawna - Tak Odpowiedzialność - do wysokości kapitału akcyjnego, akcjonariusze nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki

21 Spółka akcyjna c.d. Opodatkowanie - CIT – podatek dochodowy od osób prawnych Jak założyć - podobne jak w przypadku spółki z o.o., jednakże ze względu na złożony charakter zalecane jest skorzystanie z usług kancelarii prawnej

22 Formy opodatkowania działalności gospodarczej
Opodatkowanie działalności gospodarczej Zasady ogólne – skala podatkowa 18%, 32% Zasady ogólne – jednolita 19% stawka podatku Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa

23 Formy opodatkowania - porównanie
kategoria Zasady ogólne - skala progresywna Zasady ogólne - stawka 19% Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa sposób ustalania dochodu Przychody – koszty uzyskania Obliczany od przychodu od którego nie są odliczane żadne koszty jego uzyskania Wysokość podatku ustalana decyzją właściwego naczelnika US wybór formy opodatkowania Za pomocą formularza rejestracyjnego firmy Pisemne oświadczenie przedsiębiorcy

24 Formy opodatkowania - porównanie
kategoria Zasady ogólne - skala progresywna Zasady ogólne - stawka 19% Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa Sposoby płatności zaliczek Miesięczne kwartalne Kwartalne moment powstania obowiązku opłacania zaliczki Od momentu przekroczenia kwoty określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2014 r. jest to 3091 zł) Od pierwszego miesiąc w którym osiągnęliśmy dochód zaliczkę płacimy od pierwszego miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej podatek opłacany za każdy miesiąc od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej

25 Formy opodatkowania - porównanie
kategoria Zasady ogólne - skala progresywna Zasady ogólne - stawka 19% Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa moment powstania obowiązku opłacania zaliczki Od momentu przekroczenia kwoty określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2014 r. jest to 3091 zł) Od pierwszego miesiąc w którym osiągnęliśmy dochód zaliczkę płacimy od pierwszego miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej podatek opłacany za każdy miesiąc od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej

26 Formy opodatkowania - porównanie
kategoria Zasady ogólne - skala progresywna Zasady ogólne - stawka 19% Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa rozliczenia z US w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36) w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36L) w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT-28). deklarację (PIT-16A) musisz złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia roku następnego Ulgi, odliczenia Ulgi oraz wspólne rozliczenia brak Brak Możliwe tylko korzystanie z ulg podatkowych

27 Rejestracja działalności gospodarczej
Rejestracja działalności gospodarczej w zależności od formy jej prowadzenia następuję za pomocą formularzy: CEiDG – jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna KRS – w zależności od rodzaju spółki wyróżniamy formularze: KRS W1 – spółka jawna, partnerska, komandytowa KRS W2 – spółka komandytowo-akcyjna KRS W3 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS W4 – spółka akcyjna REGON NIP VAT

28 ZUS a rozpoczęcie działalności gospodarczej
Od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma 7 dni na złożenie w ZUS następujących dokumentów (związane jest to z faktem, że CEiDG-1 rejestruje przedsiębiorcę jedynie jako płatnika składek, nie dokonuje jednak jego rejestracji jako ubezpieczonego): ZUS ZUA – jeżeli opłacać będziemy zarówno składki ZUS jak i składki zdrowotne, ZUS ZZA – jeżeli opłacać będziemy wyłącznie składki zdrowotne (gdyż obejmuje cię zbieg świadczeń i np. składki na ZUS opłaca też twój pracodawca z tytułu umowy o pracę)

29 Inne Urzędy – obowiązkowe zgłoszenia po rozpoczęciu działalności gospodarczej
Urząd Pracy i Sanepid Obecnie nie istnieje już obowiązek zgłaszania do PIP (Inspekcja Pracy) i PIS (Sanepid) faktu rozpoczynania działalności gospodarczej. Urząd Miasta – podatek od nieruchomości i środków transportu Podatnik ma obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, jak i aktualizacyjnego w podatku od nieruchomości.

30 Inne Urzędy – obowiązkowe zgłoszenia po rozpoczęciu działalności gospodarczej
Osoby fizyczne Obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru, Podatek płatny jest na podstawie decyzji organu – w 4 ratach, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

31 Inne Urzędy – obowiązkowe zgłoszenia po rozpoczęciu działalności gospodarczej
składają, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

32 Inne Urzędy – obowiązkowe zgłoszenia po rozpoczęciu działalności gospodarczej
Środki transportu Dla celów podatku od środków transportu zgłaszać należy pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, przyczepy, naczepy czy autobusy. Środki transportu poniżej tej masy całkowitej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

33 Ulgi dla nowych przedsiębiorców
Prawo do obniżonych składek ZUS nie posiadają podatnicy, którzy: prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

34 Ulgi dla nowych przedsiębiorców
Mały ZUS pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności, łącznie miesięcznie mały zus wynosi: 431,18 zł, składka zdrowotna nie podlega ulgom.

35 Składki ZUS osoby niepełnosprawnej
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazuje szczególne zasady finansowania składek ZUS przez PFRON. Refundacja składek ZUS w przypadku nowych przedsiębiorców przysługuje w wysokości: 100 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

36 Składki ZUS osoby niepełnosprawnej
60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 30 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

37 Składki ZUS osoby niepełnosprawnej
O zwrot ubiegać może się również niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. Zwrot dotyczy pełnego wymiaru składek KRUS. Warunkiem refundacji składek jest terminowe opłacania tych składek w całości. System opłacania składek działa na zasadzie refundacji – tzn. najpierw osoba niepełnosprawna opłaca składki, a następnie po złożeniu wniosku do PFRON uzyskuje zwrot składki terminowo zapłaconej w ZUS lub KRUS. Zwrot w terminie 14 dni. Wniosek składany jest miesięcznie i dotyczy refundacji składek za dany miesiąc.

38 Deklaracje ZUS przedsiębiorcy
Przedsiębiorca opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie nie ma obowiązku co miesiąc składać deklaracji do ZUS. Jedynie w przypadku, gdy dokonuje on zmian w podstawie ustalenia składek – deklaracje taką ma obowiązek złożyć, jednak nie zawsze. W przypadku zatrudnienia innej osoby, przedsiębiorca musi złożyć co miesiąc: ZUS DRA – deklarację rozliczeniową Oraz raporty imienne

39 Deklaracje ZUS przedsiębiorcy
Imienny raport: ZUS RCA (odrębnie za każdego pracownika) lub alternatywnie ZUS RZA – w przypadku, gdyby ubezpieczony podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a nie trzeba było płacić za niego składek ZUS oraz łącznie z jednym z powyższych raportów ZUS RSA – wskazujące wypłatę zasiłków z ubezpieczenia oraz przerwy w zapłacie składek.

40 Deklaracje ZUS przedsiębiorcy
Deklarację składać należy od wypłat dokonanych w miesiącu poprzednim: Do 10 następnego miesiąca – za przedsiębiorcę rozliczającego wyłącznie składki własne, Do 15 następnego miesiąca – w przypadku, gdy opłaca on składki również za inne osoby. Przedsiębiorca zatrudniający do 15 następnego miesiąca opłaca również własne składki. Termin na opłacenie składek własnych wydłuża się zatem.

41 Rejestracja spółki a ZUS
W przypadku spółek osobowych rejestracja dotyczy osobno każdego ze wspólników. Podobnie sprawa ma się w przypadku rejestracji jednoosobowej spółki z ograniczoną osobowością. W tych przypadkach wspólnika rejestrować należy jako prowadzącego działalność gospodarczą, natomiast informację o formie prawnej prowadzenia spółki zgłosić należy na druku ZUS ZPA – ale wyłącznie w przypadku zatrudnienia.

42 Pełna księgowość – księgi rachunkowe
Pełną księgowość musza prowadzić: sp. handlowe (os. i kap., w tym również w organizacji) oraz sp. cywilne (z wyjątkiem wskazanym poniżej, dotyczącym limitu przychodów netto), a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP; os. fiz., sp. cywilne os. fiz., sp. jawne osób fiz., sp. partnerskie oraz spółdzielnie socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej euro;

43 Pełna księgowość – księgi rachunkowe
jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie pap. wart., przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także: państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe, państwowe fundusze celowe;

44 Pełna księgowość – księgi rachunkowe
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2, osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jednostki niewymienione powyżej, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

45 Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, które: nie przekroczyły limitu przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej euro, nie podjęły decyzji o prowadzeniu pełnej rachunkowości przed przekroczeniem powyższego limitu, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

46 Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które: opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych; wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym; wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim; dokonują odpłatnego zbycia składników majątku: po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki

47 Ewidencja przychodu Podatnik, który dokona wyboru  zapłaty podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego jako formę księgowości zobowiązany jest prowadzić ewidencje przychodu. Ewidencję przychodów wybrać mogą wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki cywilne lub jawne osób fizycznych.

48 Ewidencja przychodu Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeżeli: - w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty euro, - rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

49 Karta podatkowa Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach. Wysokość karty podatkowej rośnie bowiem wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

50 Karta podatkowa Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli: złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

51 Karta podatkowa nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności, innej pozarolniczej działalności gospodarczej, małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym, pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

52 Karta podatkowa nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności, innej pozarolniczej działalności gospodarczej, małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym, pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

53 Rodzaje umów zawieranych z pracownikiem
Umowę o pracę na czas nieokreślony Umowę o pracę na czas określony Umowę o pracę na czas wykonywania określonej pracy Umowę na czas zastępstwa Umowę o pracę na okres próbny

54 Rodzaje umów zawieranych z pracownikiem
Umowa o pracę nawiązuje stosunek pracy. Powinna być ona zawarta w formie pisemnej. Musi zawierać: datę zawarcia umowy; określenie rodzaju umowy, jej stron, rodzaju, miejsca i czasu pracy, wynagrodzenia. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy pracodawca musi powiadomić swojego nowego pracownika o normach czasu pracy, częstotliwości wypłacania pensji, ilości dni przysługującego urlopu, objętym go układzie zbiorowym, długości obowiązującego go okresu wypowiedzenia

55 Rodzaje umów zawieranych z pracownikiem
Innymi formami zatrudnienia są: Umowa zlecenie Umowa o dzieło Elastyczne formy zatrudnienia, to rozróżniamy wśród nich: Samozatrudnienie Wprowadzenie dzielonego etatu Zadaniowy czas pracy Telepraca Nieodpłatne wypożyczanie pracowników

56 Rodzaje umów zawieranych z pracownikiem
Elastyczne formy zatrudnienia, to rozróżniamy wśród nich: Samozatrudnienie Wprowadzenie dzielonego etatu Zadaniowy czas pracy

57 Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracownika
Podstawowe obowiązki pracodawcy: szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, odpowiada za badania lekarskie pracowników (ponosi koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami) zaznajamia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

58 Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracownika
organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

59 Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracownika
organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

60 Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracownika
zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, np. prowadzenie przedszkoli, obiektów sportowych, stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, przeciwdziałać mobbingowi.

61 Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracownika
Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy,

62 Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracownika
zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, zapewniać pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, informować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy,

63 Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracownika
informować pracowników o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zapewniać pracownikowi pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

64 Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie.

65 Obowiązki pracodawcy wobec pracownicy w ciąży
stworzyć odpowiednie warunki zatrudnienia (m.in. zakaz zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, pracownicy w ciąży nie można bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy) udzielać ciężarnej pracownicy zwolnień od pracy na czas wykonania zleconych przez lekarza badań, jeżeli można je wykonać tylko w godzinach pracy.

66 Promowanie działalności gospodarczej
Możliwości promowania firmy: profesjonalna, funkcjonalna i ciekawa strona internetowa, reklama docelowa na stronie www firmy – informuje naszych klientów o nowych produktach czy usługach, newsletter regularnie informujący o ofercie firmy, ciągłe poszerzanie grupy odbiorców newslettera, ogłoszenia reklamowe – np. umieszczane na dużych portalach, takie ogłoszenia przyciągają uwagę internautów i zapewniają wyższy wskaźnik odwiedzin potencjalnych klientów,

67 Promowanie działalności gospodarczej
- optymalizacja w wyszukiwarkach (SEO) – ulokowanie strony internetowej w internecie na wysokich pozycjach, dla wyszukiwania określonych haseł, - odnośniki, linki sponsorowane (SEM) – maja one formę podkreślonych innym kolorem kluczowych słów lub zdań, mogą zostać umieszczone na różnych stronach internetowych (również w wynikach wyszukiwania), - reklama w internecie (graficzna lub tekstowa) rozliczana w modelu pay per click (płatność dopiero po kliknięciu w reklamę), uczestnictwo w programie partnerskim – promowanie wzajemnie firm na swoich stronach www, współpraca, - sponsoring eventów, uczestnictwo w wydarzeniach branżowych,

68 Promowanie działalności gospodarczej
prowadzenie firmowego bloga, konta na portalach społecznościowych (np. facebook) zwierających informacje, które bawią i rozwijają merytorycznie naszych potencjalnych klientów. dobra identyfikacja wizualna firmy – logo zapadające w pamięci potencjalnego klienta, reklamy typu outdoor (billboardy zewnętrzne wzdłuż dróg i wezłów komunikacyjnych, reklama wizualna na samochodzie, szyldy przed siedzibą firmy).

69 Finansowanie działalności gospodarczej
Źródła finansowania działalności gospodarczej: - środki unijne, - środki z PFRON, - środki z PUP, - środki w ramach pożyczki unijnej, - środki w ramach finansowanie zewnętrznego (kredyty, pożyczki komercyjne itp.)

70 Regionalna Instytucja Finansująca.
Pomagamy przedsiębiorczym... Fundusz Pożyczkowy – Inicjatywa JEREMIE. Pożyczki Dotacje Doradztwo Szkolenia Regionalna Instytucja Finansująca. Punkty Konsultacyjne . Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego.

71 Potrzebujesz doradztwa w prowadzeniu firmy?
Szukasz specjalistycznej wiedzy na temat funduszy europejskich? Potrzebujesz pomocy przy wyborze opodatkowania? Chcesz dowiedzieć się jak założyć firmę? Potrzebujesz doradztwa w prowadzeniu firmy? … na co czekasz? Po prostu zadzwoń do nas!

72

73 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Pomagamy przedsiębiorczym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google