Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O PIEKA, W YCHOWANIE, E DUKACJA - - W SPÓŁPRACA N A R ZECZ N AJMŁODSZYCH GDAŃSK, 16 – 17 PAŹDZIERNIKA 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O PIEKA, W YCHOWANIE, E DUKACJA - - W SPÓŁPRACA N A R ZECZ N AJMŁODSZYCH GDAŃSK, 16 – 17 PAŹDZIERNIKA 2014."— Zapis prezentacji:

1 O PIEKA, W YCHOWANIE, E DUKACJA - - W SPÓŁPRACA N A R ZECZ N AJMŁODSZYCH GDAŃSK, 16 – 17 PAŹDZIERNIKA 2014

2 SKĄD PRZYBYWAMY I DOKĄD ZMIERZAMY.... Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r. Geneza Stowarzyszenia ProRodzina

3 ▪ walka o dofinansowanie, protesty, demonstracje ▪ gorące spotkania z Radą Miasta, ▪ fenomen w skali kraju - wspólny front pracowników żłobków publicznych, właścicieli żłobków prywatnych & rodziców Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r. 2010 r. - Porozumienie Ż łobkowe

4 ▪ pierwszy konkurs o dofinansowanie miejsc w placówkach niepublicznych na podstawie „Ustawy o pożytku”, ▪ jego wymogi a realia rynkowe, ▪ rozmowy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych na temat sposobu finansowania miejsc w żłobkach niepublicznych, ▪ współpraca z Wielkopolskim Kongresem Kobiet. Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r. 2012 r. – Stowarzyszenie Zwykłe Ż łobków Niepublicznych w Poznaniu

5 ▪ spotkania z członkami Rady Miasta Poznania, ▪ rozmowy z Komisją Zdrowia, ▪ wstępne rozmowy z władzami samorządowymi nad zmianą trybu dotowania placówek niepublicznych. Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r. 2014 r. - Stowarzyszenie Ż łobków Niepublicznych ProRodzina

6 Rola społeczna Stowarzyszenia ▪ Kampanie reklamowe promujące opiekę instytucjonalną nad dziećmi do lat 3 ▪ Stowarzyszona Placówka dobrowolnie poddaje się dobrej praktyce świadczenia usług ▪ Stowarzyszona Placówka zdobywa zaufanie Rodzica/Klienta ▪ Stowarzyszenie wspiera swoich członków w codziennej merytorycznej pracy Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r.

7 Ekonomiczny wymiar działań Stowarzyszenia Wymiana doświadczeń Wspólne szkolenia Wspólne zakupy towarów i usług Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r.

8 STOWARZYSZANIE SIĘ: „PLUSY DODATNIE I PLUSY UJEMNE” Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r.

9 Dlaczego warto być razem? ▪ Placówki wymieniają się zdobytym doświadczeniem – bezpieczeństwo, kontrole, certyfikaty, zatrudnienie, dofinansowanie, ceny usług ▪ Placówki konkurują ze sobą o klienta – dbają o jak najwyższy poziom usług ▪ Placówki przyjaźnią się – organizują wspólnie imprezy, festyny i wycieczki Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r.

10 „Wszystko/wiele” o sobie wiedzą ▪ Placówki polecają Rodzicom/Klientom siebie nawzajem ▪ Placówki zwracają sobie wzajemnie uwagę na przejawy niezadowolenia ze strony Rodziców/Klientów ▪ Placówki współpracują ze sobą wymieniając doświadczenia organizacyjne oraz programowe Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r.

11 Nasze osiągnięcia ▪ Członkowie z całej Polski ▪ Dofinansowanie dla ca 60% placówek niepublicznych w naszym najbliższym otoczeniu (Poznań i gminy ościenne) ▪ Wsparcie Placówek w małych gminach i ich drobne zwycięstwa ▪ Brak ujmowania dofinansowania za dni nieobecności Dziecka w Placówce ▪ Obecność przedstawicieli Stowarzyszenia w pracach nad „Poznańskim programem opieki nad dziećmi do lat 3” ▪ Stały dialog z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Poznania ▪ Obecność przedstawicieli Stowarzyszenia w pracach komisji sejmowej ds. nowelizacji ustawy żłobkowej Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r.

12 PLAN DZIAŁANIA NA NAJBLIŻSZE LATA ▪ Rekrutacja nowych członków ▪ Występowanie o środki publiczne na działania wspierające Małe Dziecko w Żłobku ▪ Wspieranie Rodziców i Żłobków w osiągnieciu ogólnopolskiej dotacji do wszystkich zarejestrowanych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych - Gdańsk, 16-17.10.2014r.

13 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WWW.PRORODZINA.ORG

14 Zastępca prezesa Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych ProRodzina M ARZENA M IERKIEWI CZ


Pobierz ppt "O PIEKA, W YCHOWANIE, E DUKACJA - - W SPÓŁPRACA N A R ZECZ N AJMŁODSZYCH GDAŃSK, 16 – 17 PAŹDZIERNIKA 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google