Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,NASZA BAJKA”. Inspiracją do podjęcia działań w zakresie tworzenia programu edukacji teatralnej stały się dla nas doświadczenia z pracy pedagogicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,NASZA BAJKA”. Inspiracją do podjęcia działań w zakresie tworzenia programu edukacji teatralnej stały się dla nas doświadczenia z pracy pedagogicznej."— Zapis prezentacji:

1 ,,NASZA BAJKA”

2 Inspiracją do podjęcia działań w zakresie tworzenia programu edukacji teatralnej stały się dla nas doświadczenia z pracy pedagogicznej. Na co dzień obserwujemy dzieci, które chętnie bawią się w teatr, inscenizują sytuacje z rzeczywistości, czy też naśladują postaci znane z bajek. Dlatego postanowiłyśmy wykorzystać tę naturalną skłonność do naśladowania oraz umiejętność zabawy poprzez stworzenie programu z zakresu edukacji przez sztukę,,Nasza bajka”. Pozwoli on ukierunkować zapał i talent dzieci, by zaprosić je do wspólnej zabawy w teatr. Jesteśmy przekonane, iż realizacja treści programu będzie niezapomnianą przygodą dla dzieci. Pozwoli na spontaniczną zabawę z rówieśnikami, oderwanie się od rzeczywistości w krainę wyobraźni, a jednocześnie rozwinie chęć tworzenia oraz nauczy współdziałania w grupie. Wyzwoli aktywność, która przybierać będzie coraz to nowe formy.

3  Budzenie zainteresowania sztuką teatralną  Kształtowanie postawy kulturalnego widza  Wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju  Kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci  Odkrywanie własnych możliwości i mocnych stron  Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich emocji  Kształtowanie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną

4 Dziecko:  inicjuje zabawy teatralne, pantomimiczne, wykorzystując rekwizyty i przebrania oraz muzykę i efekty dźwiękowe  motywuje inne dzieci do udziału w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych  aktywnie uczestniczy w spektaklach teatralnych, odgrywając role  wymyśla krótkie teatrzyki kukiełkowe,  przedstawia teatr cieni  aranżuje inne dzieci do różnorodnych zabaw w teatr  wyjaśnia wybrane pojęcia związane z teatrem np. scena, kurtyna, aktor  motywuje inne dzieci do kulturalnego zachowania się np. w teatrze, w kinie, na koncercie, na uroczystości  sygnalizuje niekulturalne zachowanie się innych  nagradza brawami aktorów  doskonali prawidłową wymowę, dykcję, tonację głosu  kształci umiejętność przekazywania różnych treści i emocji poprzez ruch, gest i mimikę  doskonali pamięć mechaniczną  doskonali umiejętności współdziałania w zespole  rozwija wyobraźnię, wrażliwość i inwencję twórczą  zaspokajanie potrzeby samorealizacji, uznania  wzmacnia poczucie własnej wartości  eliminuje nieśmiałość  doskonali koordynację wzrokowo-ruchową poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe

5 Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;  grzecznie zwraca się do innych (w domu i przedszkolu, na ulicy);  przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;  w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;  wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;  umie się przedstawić – podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania, oraz wie, komu można podawać takie informacje Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;  mówi płynnie i niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;  uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi w ważnych sprawach;

6 Obszar 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie czy przedstawieniu, w teatrze, w kinie;  odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługuje się mową, mimiką, gestem i ruchem oraz umie używać rekwizytów (np. maski). Obszar 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:  śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe, chętnie uczestniczy w zbiorowych tańcach, śpiewie i muzykowaniu;  dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego – wyraża je przez pląsy i taniec;  tworzy muzykę przy użyciu instrumentów perkusyjnych (i innych przedmiotów), improwizuje ją ruchem;  w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Pobierz ppt ",,NASZA BAJKA”. Inspiracją do podjęcia działań w zakresie tworzenia programu edukacji teatralnej stały się dla nas doświadczenia z pracy pedagogicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google