Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIA WYCHOWAWCZE CYBERPRZESTRZENI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIA WYCHOWAWCZE CYBERPRZESTRZENI"— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻENIA WYCHOWAWCZE CYBERPRZESTRZENI

2 NOWYM ZAGROŻENIEM, MOŻE STAĆ SIĘ PROBLEMEM EDUKACYJNYM I SPOŁECZNYM.
CYBERPRZESTRZEŃ JEST NOWĄ SZANSĄ, ALE TAKŻE NOWYM ZAGROŻENIEM, MOŻE STAĆ SIĘ PROBLEMEM EDUKACYJNYM I SPOŁECZNYM.

3 ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI:
PORNOGRAFIA PEDOFILIA ZAKUPOHOLIZM INFOHOLIZM SEKTY PRZEMOC I AGRESJA GRY KOMPUTEROWE

4 Dzieci w wieku do 5 – 6 lat nie powinny w ogóle korzystać z komputera
Dzieci w wieku do 5 – 6 lat nie powinny w ogóle korzystać z komputera. Jeśli korzystają, to wynika to z dwóch przyczyn: rodzice nie organizują im czasu rodzice mają „przerost” ambicji – są zadowoleni, że dzieci potrafią korzystać z komputera.

5 Skutki korzystania z komputera przez małe dzieci:
dwuletnie opóźnienie sprawności manualnej zaburzenia koncentracji uwagi zaburzenia tworzenia więzi zahamowanie potrzeb społecznych zaburzenia rozwoju mowy mieszanie świata realnego z wirtualnym - zaburzenia w postrzeganiu świata; w oddzieleniu przyczyn od skutków; tego, co dobre od tego, co złe

6 Małe dzieci mogą korzystać z komputera, ale tylko wtedy, gdy są spełnione następujące warunki:
czas na to przeznaczony wynosi nie więcej niż minut dziennie gry, w które dzieci grają mają treści edukacyjne rodzice są przy tym obecni

7 UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU
Test uzależnienia od Internetu Sprawdź, czy jesteś uzależniony od Internetu. Odpowiedz na poniższe pytania "Tak", lub "Nie".

8 Czy nie możesz przestać myśleć o Internecie (stale myślisz o tym, co robiłeś ostatnio w sieci, lub o tym, co będziesz robił, jak się znów do niej zalogujesz)? Czy czujesz potrzebę zwiększania ilości czasu spędzanego w Internecie, aby osiągnąć satysfakcję z tego, że korzystasz z sieci? Czy podejmowałeś nieudane próby kontrolowania, ograniczania bądź zaprzestania korzystania z Internetu? Czy czujesz się niespokojny, markotny, przygnębiony, poirytowany, gdy próbujesz ograniczyć korzystanie lub przestać korzystać z Internetu?

9 Czy zdarza Ci się przesiadywać w sieci dłużej niż pierwotnie zamierzałeś?
Czy z powodu Internetu zdarzyło Ci się narazić na szwank ważną znajomość, zaryzykować utratę pracy lub zrezygnować z szansy na zrobienie kariery? Czy zdarzyło Ci się okłamać rodzinę, terapeutę lub inne osoby, by ukryć, jak bardzo pochłania Cię Internet? Czy Internet służy Ci jako ucieczka od problemów lub jako sposób na uśmierzanie nastrojów dysforycznych (np. uczucia beznadziejności, poczucia winy, lęków, depresji)? Według autorki testu osoby, które odpowiedziały twierdząco na pięć spośród powyższych pytań, można uznawać za uzależnione.

10 Wiek krytyczny w rozwoju uzależnienia: 9 - 21 rok życia.
Fazy uzależnienia: Faza wstępna: przebywanie w sieci sprawia przyjemność zwiększanie czasu spędzanego w sieci Faza ostrzegawcza: szukanie okazji do jak najczęstszego przebywania w sieci redukowanie napięcia poprzez sieć próby korzystania w ukryciu korzystanie z sieci przynosi ulgę

11 Faza krytyczna: spadek zainteresowań zaniedbywanie innych aktywności
zaniedbywanie wyglądu, odżywiania więcej czasu spędzanego przy komputerze używanie coraz bardziej agresywnych gier podejmowanie prób ograniczania czasu spędzanego w sieci niekontrolowane zachowania konflikty z rodzicami

12 Faza chroniczna: występowanie okresów długotrwałego przebywania w sieci korzystanie z sieci jest źródłem silnych emocji świat wirtualny staje się jedynym światem rozpad więzi rodzinnych degradacja zawodowa i społeczna choroby somatyczne lęki, psychozy sięganie po środki uzależniające poczucie bezsensu życia w świecie realnym skrajne wyczerpanie organizmu

13 Skutki uzależnienia: drażliwość na przemian z obojętnością
brak zainteresowania sprawami najbliższych problemy z nauką bezkrytycyzm wobec problemu brak planów i celów życiowych

14 Grupą ryzyka dla uzależnienia od Internetu są ci, którzy nadmiernie korzystają z komputera i Internetu. Profilaktyka uzależnienia od Internetu działania mające na celu pokazanie dzieciom i młodzieży, że świat realny (rodzice, dom, przyjaciele, pasje) jest atrakcyjniejszy niż wirtualny uświadomienie nastolatkowi, jakie potrzeby zaspokaja sobie przez korzystanie z komputera i Internetu, a następnie ukierunkowanie na alternatywne sposoby zaspokajania potrzeb

15 PEDOFILIA W INTERNECIE
19% dzieci otrzymało co najmniej jedną propozycję seksualną przez Internet. Spośród dzieci w wieku 12 – 17 lat: 87% podało osobie obcej przez Internet swój adres owy 64% - numer telefonu 40% - adres zamieszkania 20% - wysłało zdjęcie

16 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
Zachowaj dystans do nowo poznanych osób w sieci. Nie podawaj swoich danych osobowych. Posługuj się Nickiem, który uniemożliwi Twoją identyfikację. Dbaj o hasło swojej poczty jak o największą tajemnicę. Nie podawaj danych osobowych członków rodziny ani przyjaciół. Zachowaj ostrożność z osobami poznanymi w sieci.

17 Bez wiedzy rodziców nie dokonuj zakupów w Internecie.
Pamiętaj, że cyberbulling czyli przemoc przy użyciu Internetu to przestępstwo. 9. Nie naruszaj godności i praw innych użytkowników sieci. Zabezpiecz swój komputer przed złośliwym oprogramowaniem. Szanuj prawo własności w sieci. 12. Rozmawiaj z dorosłymi o Internecie. Pamiętaj, ze Internet to także źródło groźnych uzależnień. Jeżeli przytrafi Ci się coś złego, powiadom o tym najbliższą zaufaną osobę.

18 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CYBERPRZEMOCĄ
Cyberprzemoc inaczej agresja elektroniczna jest to stosowanie przemocy przez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e- mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe. Osobę dopuszczającą takich czynów określa się stalkerem.

19 Napastnicy prześladują swoje ofiary złośliwymi i obraźliwymi SMS-ami lub  ami. Inną drastyczną formą ataku jest sporządzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych czy dręczenie przez komunikatory sieciowe takie jak Gadu-Gadu lub Tlen,pl, SKYPE, oraz Facebook. Prześladowanie przez Internet jest szczególnie groźne dlatego, że kompromitujące czy poniżające materiały są dostępne w krótkim czasie dla wielu osób i pozostają w sieci na zawsze, jako kopie w wielu komputerach, nawet po ustaleniu i ukaraniu sprawcy.

20 Jednym z przejawów cyberprzemocy jest także tworzenie anystron, np
Jednym z przejawów cyberprzemocy jest także tworzenie anystron, np. antystrony  , czy osoby fizycznej, a także podszywanie się pod kogoś tworząc blog lub stronę.  Wyróżniamy następujące formy przemocy: - rozsyłanie kompromitujących materiałów - włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania kompromitujących wiadomości - dalsze rozsyłanie otrzymanych danych i wiadomości jako zapisu rozmowy czy kopii a - tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych

21 Nowym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży jest auto-cyberprzemoc
       Nowym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży jest auto-cyberprzemoc. Młodzi ludzie korzystając z anonimowości jaką daje Internet podszywają się pod fikcyjne osoby trzecie i publikują na własnych profilach w portalach społecznościowych obraźliwe, krytyczne komentarze na swój temat. Potem autor obserwuje reakcje swoich znajomych , którzy widząc obraźliwe komentarze , starają się stanąć w jego obronie.

22 Według najnowszych danych  Mazowieckiej Policji w Radomiu stwierdzono, że: - 51% dzieci i młodzieży stało się przynajmniej raz w roku obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew swojej woli - 52% dzieci w wieku 12 – 17 lat miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy - 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania - 29% badanych deklaruje, że ktoś w Sieci podał się za nie wbrew ich woli - 21% dzieci doznało poniżania, ośmieszania i upokarzania -16% osób doświadczyło straszenia i szantażowania -14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu  lub telefonów komórkowych nieprawdziwych informacji

23 - 29% doświadczyło włamań na konta w serwisach społecznościowych
i komunikacyjnych -14% padło ofiarą publikacji w Sieci kompromitujących ich materiałów takich jak teksty, filmy, czy zdjęcia – co młodzi internauci uważają za najbardziej dotkliwą formę agresji.

24 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
Kodeks Karny uznaje cyberprzemoc i stalking w Polsce za czyn zabroniony. Obecnie czyn ten podlega karze na podstawie art. 190 a Kodeksu Karnego. paragraf 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. paragraf 2 . Tej samej podlega , kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. paragraf  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w & 1 lub 2 jest targnięcie pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. paragraf 4. Ściganie przestępstwa określonego w & 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

25 Rodzice i nauczyciele powinni podejmować działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania cyberprzemocy. Rodzice i nauczyciele powinni szybko interweniować w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, iż dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w Sieci. Rodzice powinni jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i ustalić zasady korzystaniaz komputera i Internetu, gdyż dzieci obecnie spędzają bardzo wiele czasu przed komputerem.

26 Rodzice powinni ustawić komputer , w taki sposób , aby można było obserwować jak dziecko z niego korzysta. Rodzice powinni zapoznawać się z historią odwiedzanych stron Rodzice powinni stosować  oprogramowanie filtrujące lub blokujące.

27 GDZIE UZYSKAĆ POMOC Policja, jeśli doszło do złamania prawa.
Pedagog i Psycholog w szkole. Zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu FDN „Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży” serwis, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści znalezionych w Internecie strona zajmująca się zwróceniem uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania Internetu

28 CYBERPRZEMOC Autorzy prezentacji : Aneta Musialik – pedagog
Jadwiga Wędzina – psycholog Beata Oracz – nauczyciel


Pobierz ppt "ZAGROŻENIA WYCHOWAWCZE CYBERPRZESTRZENI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google