Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O SPRAWIEDLIWOŚCI W OCENIANIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie 2. Statut Szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O SPRAWIEDLIWOŚCI W OCENIANIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie 2. Statut Szkoły."— Zapis prezentacji:

1 O SPRAWIEDLIWOŚCI W OCENIANIU

2 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie 2. Statut Szkoły

3 FUNKCJE OCENIANIA Ocenianie ma pomóc uczniowi w: Poznaniu własnych możliwości Rozwoju psychofizycznym Budowaniu właściwej motywacji Kształtowaniu zainteresowań Nabywaniu wiedzy

4 CELE NOWOCZESNEGO OCENIANIA Diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia. Obserwowanie rozwoju ucznia. Dostarczanie informacji zwrotnej głównym podmiotom. Wspieranie rozwoju. Rozbudzanie motywacji uczenia się. Uczenie systematyczności, organizowanie uczenia się. Kształtowanie obrazu samego siebie. Uświadamianie oceny jako elementu rzeczywistości. Uczenie umiejętności oceny, korzystania z niej. Wdrażanie do samooceny. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności. Przygotowanie do „zdrowej rywalizacji". Wdrażanie do przestrzegania norm, zasad funkcjonujących w różnych organizacjach. Rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji. Gromadzenie informacji. Psychiczne wzmacnianie ucznia (wskazywanie „mocnych" stron). Niwelowanie stresu, lęku, agresywnego zachowania.

5 PRZYPADKI UCZNIÓW

6 I Danusia jest zdolną uczennicą, zawsze sumiennie przygotowaną do lekcji. Wszystkie kartkówki i sprawdziany pisze na oceny dobre i bardzo dobre. Dziewczynka chętnie się uczy, bo nauka sprawia jej przyjemność. Na lekcjach jest aktywna i niezawodna w pracy. Jednak pewnego dnia Danusia nie odrobiła bardzo ważnej pracy domowej, choć nie była dla niej trudna. Dziewczynka zwyczajnie zapomniała i jest jej z tego powodu wstyd. Wzbudziło to sensację w klasie. Uczniowie z niecierpliwością, ale i satysfakcją czekają na reakcję nauczyciela.

7 II Staś jest chłopcem mającym trudności w nauce. Ciężko pracuje w domu, uważa na lekcjach, ale pomimo to efekty jego wysiłku są niezadowalające. Kartkówki i sprawdziany, które pisze wypadają słabo. Często Staś na naukę poświęca dużo więcej czasu niż jego koledzy, zostaje po lekcjach na zajęciach wyrównawczych, zawsze odrabia pracę domową, ale i tak nie dorównuje innym. Pewnego dnia Staś nie odrobił bardzo ważnej pracy domowej.

8 III Basia jest dziewczynką mającą zdiagnozowane trudności w nauce. Powinna w domu poświęcać więcej czasu na odrabianie prac i wyrównywanie braków (takie są zalecenia poradni), ale ona tego nie robi. Nie lubi się uczyć i nawet nie stara się tego ukrywać. Na lekcjach rozmawia, niechętnie współpracuje z nauczycielem, nie rozlicza się z zadanych prac, nie przynosi przyborów, wymyśla różnorodne powody swoich zachowań. Basia nie uczestniczy w zajęciach wyrównawczych, bo woli w tym czasie zabawę w świetlicy szkolnej. Pewnego dnia Basia nie odrobiła bardzo ważnej pracy domowej.

9 IV Wojtek to bardzo zdolny uczeń. Nauka przychodzi mu z łatwością, dlatego poświęca jej bardzo mało czasu. Nie lubi pisemnych prac domowych, więc rzadko je odrabia. Kartkówki i sprawdziany pisze wyłącznie,, z głowy”, bo nigdy się do nich nie przygotowuje. Wojtkowi nie zależy na dobrej opinii, dlatego często przeszkadza na lekcji lub zajmuje się innymi sprawami. Rzadko przynosi przybory, nie dba o uzupełnianie braków i zaległości. Działa demotywująco na innych uczniów. Pewnego dnia Wojtek nie odrobił bardzo ważnej pracy domowej.

10 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA OCENĘ  Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych  Systematyczność i rzetelność w pracy  Indywidualne możliwości edukacyjne ucznia  Zaangażowanie ucznia w proces nauczania  Sytuacja domowa/środowiskowa

11 PRZYKŁADOWE WNIOSKI Sprawiedliwie, ocenianie to takie, które uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów. Oceny są obiektywne wtedy, gdy uwzględniają ustalone przez n-la kryterium ( za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną).

12 CECHY OCENY SZKOLNEJ Obiektywność Trafność Rzetelność Jawność Mobilizacja ucznia do pracy


Pobierz ppt "O SPRAWIEDLIWOŚCI W OCENIANIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie 2. Statut Szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google