Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hitler – droga ku władzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hitler – droga ku władzy"— Zapis prezentacji:

1 Hitler – droga ku władzy

2 Kim był Adolf Hitler? Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 roku w miasteczku Braunau nad rzeką Inn, stanowiącą granicę między Bawaria i Austrią. Jego przodkowie podpisywali się Hiedler, Hutler albo Hitler. W młodości Hitler interesował się religią, chciał zostać księdzem… Próbował swoich sił w chórze , w malarstwie. Nie wiodło mu się jednak i zmęczony bezrobotnym życiem w Wiedniu wszedł na drogę nacjonalizmu i antysemityzmu.

3 Żołnierz armii bawarskiej
W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Hitler zgłosił się na ochotnika do armii bawarskiej. Za walkę pod Ypres otrzymał Żelazny Krzyż. Zrozpaczony klęska Niemiec w wojnie, winą za wszelkie niepowodzenia swego kraju obarczał Żydów i marksistów. W grudniu 1918 roku powrócił do Monachium. Został członkiem niemieckiej partii robotniczej W niedługim czasie został jej przywódcą

4 Działacz i przywódca NSDAP
Adolf Hitler w lipcu 1921 r. został przewodniczącym NSDAP (Niemieckiej Socjalistycznej Partii Pracy). Zyskał poparcie Rudolfa Hessa i Josepha Goebbelsa, którzy wstąpili do NSDAP w 1922 roku, w epoce, kiedy Hitler zaostrzył swój program, wzywając wyraźnie do pokonania wszystkich, którzy nie są Niemcami. Po przekształceniu organizacji gimnastycznych w wojskowe, jedną z nich, której członkowie nosili brązowe koszule, nazwał Sturm Abteilung (SA). Marzył o tym, by na jej czele wkroczyć do Berlina, na wzór Mussoliniego i jego ,,czarnych koszul''.

5 Droga do obalenia rządu
27 stycznia 1923 roku zorganizował w Monachium wielką paradę, w czasie której - wbrew zakazowi komisarza - przemaszerował z 5 tys. członków SA. Zniechęcony brakiem awansów politycznych, wykorzystał rocznicę zwycięstwa Prus nad Francją w bitwie pod Sedanem, by w Norymberdze 2 września 1923 roku zgromadzić około 100 tys. nacjonalistów. Utworzył spośród nich nową organizacje - Deutscher Kampfbund. Jako cel wskazywał obalenie rządu w Berlinie i odrzucenie postanowień traktatu wersalskiego.

6 Więzień z Landsberg Po powrocie do Monachium został aresztowany 11 listopada, a następnie wyrokiem sądu skazany za zdradę państwa na 5 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu w Landsbergu. Tam obchodził swe 35 urodziny i napisał dzieło swego życia - historyczny ,,Mein Kampf'' (,,Moja walka'') - wypełniony mglistą, napastliwą, paranoiczną i rasistowską wizją świata.

7 ’’ Mein kampf ’’ Książka ta jest podzielona na 2 części. Pierwsza to życiorys autora, a w drugiej Hitler zawarł podstawy swoich teorii antysemickich i narodowo-socjalistycznych. Stała się ona czołowym dziełem ideologii i propagandy nazistowskiej w III Rzeszy. Powołując się na tezy rasistowskie, dowodził, że "rasą panów" są Aryjczycy, a wśród nich szczególna pozycja należy się Niemcom. Według niego najniższą rasą mieli być Żydzi, których po przejęciu władzy w Europie za wszelką cenę pragnął zlikwidować. Hitler obiecywał również zjednoczenie wszystkich ziem zamieszkanych przez Niemców i budowę tzw. Wielkich Niemiec na terenach zabranych sąsiadom. "Mein Kampf" stała się także podstawową lekturą ówczesnych nazistów jak i dzisiejszych neonazistów.

8 Pierwsze kroki na wolności
20 grudnia 1924, a więc po 9 miesiącach odsiadywania wyroku, został zwolniony na słowo. Opublikował swą książkę i przystąpił do działania. Mianował Goebbelsa szefem okręgu Berlin a Heinricha Himmlera, w przeszłości farmera i hodowcę kur, uczynił swym zastępcą w SS. W sierpniu 1927 roku doprowadził do zjednoczenia nazistów.

9 Nastroje w kraju… Niemcy, po 12 latach inflacji, przeżywały poważny kryzys gospodarczy. Nękane bezrobociem społeczeństwo niemieckie popadało w nędzę. Zdarzyły się wypadki samobójstw, dla ratowania najbliższych przed głodem. Przeprowadzone w takich warunkach wybory dały nazistom przewagę w parlamencie. Hitler zabiegał o poparcie dla swych działań bogatych przemysłowców i bankierów.

10 Kapral kanclerzem W 1930 roku naziści wygrali wybory do Reichstagu. W 1932 roku Hitler uzyskał obywatelstwo niemieckie i w 1933 został kanclerzem III Rzeszy. Wprowadził rządy terroru i politycznego szantażu. Nadał sobie nieograniczone uprawnienia, zabronił działalności innych partii i organizacji oraz m.in. zniósł wolność prasy.

11 „Noc długich noży” Kiedy Hitler stwierdził, że w kierownictwie SA pojawiła się opozycja, zwalczał ją, skazując na śmierć 18 przeciwników, w tym ,,starego towarzysza'' Ernesta Rohma, jedynego człowieka z którym był na ,,ty''. Była to sławna czerwcowa ,,noc długich noży''. Przedtem, w marcu kazał zbudować w Dachau pierwszy obóz koncentracyjny, ponieważ więzienia były przepełnione. W kwietniu rozpoczęły się pogromy Żydów.

12 Ponad prawem W 1934 roku Hitler postawił się ponad prawem. Dawną SA zastąpił organem wywiadu, kontrwywiadu i służb bezpieczeństwa SD, którą powierzył odpowiedzialnemu również za obozy koncentracyjne Himmlerowi. Pełnię władzy Hitler osiągnął w lipcu 1934 roku w związku ze śmiercią dotychczasowego szefa państwa, marszałka Paula von Hindenburga.

13 Znakomity demagog Na kongresie NSDAP w Norymberdze, 5 sierpnia, zapewniał zebranych, że życie Niemców ulegnie zasadniczej przemianie w przyszłym tysiącleciu. Entuzjastycznie przyjęty przez naród, triumfował. Plebiscyt wykazał, że za nim opowiedziało się aż 38 milionów Niemców, a więc zaledwie 4,3 miliona odrzucało jego propozycje.

14 Pierwsze działania militarne
W roku 1935 Hitler rozpoczął odbudowę sił zbrojnych wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego Ponownie przyłączył do Niemiec Zagłębie Saary W 1936 roku wkroczył z wojskami do Nadrenii W 1938 roku wcielił Austrię do Rzeszy oraz odebrał Czechosłowacji Sudety.

15 Rok 1938 – szczyt władzy Przełomowym rokiem w dążeniu do ekspansji jest dla Hitlera rok lutego mianuje się dowódcą wojennym, skupiającym najwyższe uprawnienia. Odtąd czuje się absolutnie swobodny w podejmowaniu decyzji marca wojska niemieckie zajmują Austrię, która zostaje włączona do Rzeszy. Zaniepokojona Czechosłowacja mobilizuje swe wojska na granicy z Niemcami, a Francja obsadza linię Maginota.

16 Rok 1939 – droga do upadku Jednym z ostatnich, większych sukcesów Hitlera było zajęcie Czechosłowacji w roku 1939. We wrześniu zaatakował Polskę i wszczął II wojnę światową. Odtąd najpierw sukcesy, a potem już tylko porażki towarzyszą jego życiu. Nie chcąc przeżywać ogromu własnej klęski i klęski tych, którzy w niego wierzyli, w kwietniu 1945 r. popełnił samobójstwo.

17 Bibliografia www.Wikipedia.pl www.strategie.com.pl
Prezentację opracowały: Monika Krzemińska Martyna Horczyczak Paulina Tomaszewska


Pobierz ppt "Hitler – droga ku władzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google