Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analityk rynku Katedra Ekonomii. Zdobyta wiedza  Absolwent jest wyposażony w niezbędne narzędzia umożliwiające kompleksową makroanalizę rynków, rozumie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analityk rynku Katedra Ekonomii. Zdobyta wiedza  Absolwent jest wyposażony w niezbędne narzędzia umożliwiające kompleksową makroanalizę rynków, rozumie."— Zapis prezentacji:

1 Analityk rynku Katedra Ekonomii

2 Zdobyta wiedza  Absolwent jest wyposażony w niezbędne narzędzia umożliwiające kompleksową makroanalizę rynków, rozumie znaczenie kształcenia ustawicznego, a także konieczność rozwoju osobistego.  Absolwent uzyskuje wiedzę pozwalającą na jakościową analizę rynków i podejmowanie skutecznych decyzji.  Potrafi dokonać analizy wybranych rynków i konkurencji, zna również źródła i sposoby pozyskiwania i wykorzystania informacji.  Dzięki znajomości wahań cyklu koniunkturalnego, potrafi podejmować odpowiednie decyzje na różnych rynkach zarówno w okresach wzrostu, jak i spadku koniunktury gospodarczej.  Dysponuje również szczegółową wiedzą niezbędną do analizy rynku finansowego.

3 Nowe umiejętności i kompetencje Pozyskana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą Absolwentowi na:  właściwe zinterpretowanie danych makroekonomicznych, w tym kursów walutowych oraz kursów giełdowych w kontekście przygotowywanych analiz rynków i raportów,  ocenę funkcjonowania rynków finansowych i ich oddziaływania na sferę realną gospodarki,  trafne formułowanie ocen dotyczących makrootoczenia, struktur rynkowych i określonych rynków,  monitorowanie sytuacji rynkowej w różnych segmentach i identyfikację zmian w nich zachodzących pod wpływem koniunktury gospodarczej,  pozyskiwanie, selekcję oraz wykorzystanie informacji w procesach analitycznych i decyzyjnych,  opracowywanie zebranego materiału informacyjnego i raportowanie pod kątem potrzeb sektorów, branż i określonych podmiotów gospodarczych,  analizę danych z wykorzystaniem wybranych metod jakościowych,  sporządzanie analiz rynków i gospodarki narodowej.

4 Dlaczego warto? Elementy praktyczne + nowe umiejętności Specjalność zawiera elementy praktyczne, w tym analizę i interpretację charakteru, rodzaju oraz poziomu wielkości makroekonomicznych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania rynków, podmiotów gospodarczych oraz instytucji rynkowych. Wiedza zdobyta na specjalności "Analityk rynku" pozwoli na rozszerzanie umiejętności analitycznych i podejmowanie skutecznych decyzji w przedsiębiorstwach, w firmach doradczo-konsultingowych, w urzędach administracji publicznej, ale również we własnej firmie.

5 Przedmioty realizowane w ramach specjalności  Analiza rynków i konkurencji  Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji  Analiza rynków finansowych (FOREX)  Analiza koniunktury

6 R YNKI DÓBR K ONSUMPCYJNYCH R YNKI DÓBR LUKSUSOWYCH RYNKI DÓBR PODRZĘDNYCH J AK OKREŚLIĆ STRUKTURĘ RYNKU ? J EGO POJEMNOŚĆ I CHŁONNOŚĆ ? J AK PRZEBIEGA PROCES KONKURENCJI ? J AKICH INSTRUMENTÓW KONKURENCJI UŻYWAJĄ PRZEDSIĘBIORCY ? J AKICH REAKCJI MOGĄ OCZEKIWA ć? J AK FUNKCJONUJĄ RYNKI TYPOWE I NIETYPOWE ? J AK PRZYGOTOWAĆ PROFESJONALNĄ ANALIZĘ RYNKU ? Analiza rynków i konkurencji (sem. 3) R YNKI DÓBR INWESTYCYJNYCH R YNEK N IERUCHOMOŚCI R YNEK PRACY R YNEK ROPY NAFTOWEJ I INNYCH SUROWCÓW R YNEK ZŁOTA J AKIE ZJAWISKA MAJĄ WPŁYW NA CENĘ ZŁOTA ? C ZY WARTOŚĆ ZŁOTA CIĄGLE ROŚNIE ? J AKIE SĄ PERSPEKTYWY RYNKU ZŁOTA ? D LACZEGO CENA ROPY NAFTOWEJ CIĄGLE SIĘ ZMIENIA ? J AKIE SĄ FAKTYCZNE REZERWY ROPY NAFTOWEJ NA ŚWIECIE ? R YNKI DÓBR POSIADAJĄCYCH WARTOŚĆ EMOCJONALNĄ RYNEK DZIEŁ SZTUKI RYNEK NUMIZMATÓW MARKI WŁASNE MARKI PRODUCENCKIE K IM SĄ NABYWCY DÓBR LUKSUSOWYCH ? D LACZEGO RYNEK KAWY JEST WYJĄTKOWY ? C ZYM RÓŻNI SIĘ ARABIKA OD ROBUSTY ? C O WSPÓLNEGO MAJĄ ZE SOBĄ IKEA, ZARA I BMW ? J AK ROZWIJA SIĘ RYNEK DZIEŁ SZTUKI NA ŚWIECIE I W P OLSCE ? J AK PORUSZAĆ SIĘ PO TYM RYNKU ? O D CZEGO ZALEŻY WARTOŚĆ NUMIZMATÓW ?

7 Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji (sem. 3)

8 J AK PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ TECHNICZNĄ ZA POMOCĄ : ŚWIEC JAPOŃSKICH, LICZB F IBONACCIEGO, FAL E LLIOTTA, FORMACJI CENOWYCH J AK PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ FUNDAMENTALNĄ GOSPODAREK : USA, E UROPY, J APONII, C HIN, A USTRALII, N OWEJ Z ELANDII Analiza rynków finansowych (sem. 4) F OREX N P.: EUR / USD EUR / PLN USD / PLN EUR / JPY GBP / USD I NDEKSY GIEŁDOWE N P.: FTSE D OW J ONES N ASDAQ WIG A KCJE N P.: M ICROSOFT C ITIGROUP C OCA - COLA FORD T OWARY N P.: G AZ R OPA NAFTOWA B AWEŁNA K AWA R YŻ Analizujemy rynki w celu: - pomnażania kapitału - uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji M ETALE N P.: Z ŁOTO A LUMINIUM S REBRO P LATYNA M IEDŹ

9 Analiza koniunktury (sem. 4) eksperckiewskaźnikoweekonometrycznebilansowe Metody badania koniunktury Konwergencja i dywergencja Stabilizacja koniunktury

10 Kontakt Katedra Ekonomii Sekretariat - pok. 326A Więcej informacji dostępnych na stronie Katedry Ekonomii: http://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-ekonomii/specjalnosc- ekonomia-menedzerska-1-stopien-analityk-rynku-2-stopien.html

11


Pobierz ppt "Analityk rynku Katedra Ekonomii. Zdobyta wiedza  Absolwent jest wyposażony w niezbędne narzędzia umożliwiające kompleksową makroanalizę rynków, rozumie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google