Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeżeli: Jesteś absolwentem uczelni wyższej i pragniesz zdobyć najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania pracą Pełnisz lub zamierzasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeżeli: Jesteś absolwentem uczelni wyższej i pragniesz zdobyć najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania pracą Pełnisz lub zamierzasz."— Zapis prezentacji:

1 Jeżeli: Jesteś absolwentem uczelni wyższej i pragniesz zdobyć najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania pracą Pełnisz lub zamierzasz pełnić funkcje kierowniczą lub menedżerską w przedsiębiorstwie, banku, oświacie, służbie zdrowia lub innych jednostkach Prowadzisz własną działalność gospodarczą lub planujesz ją otworzyć i zamierzasz odnosić sukcesy Po prostu interesujesz się problematyką organizowania, planowania, motywowania oraz kontroli pracy

2 Zapraszamy Państwa na odpowiadające Waszym potrzebom oraz wyzwaniom współczesnego rynku Menedżerskie studium podyplomowe Zarządzanie pracą

3 Menedżerskie studium podyplomowe Zarządzanie pracą To studium z tradycjami- z powodzeniem organizowane już od 15 lat!!! Studium cieszy się rosnącą popularnością- już 500 absolwentów odnosi sukcesy w swoich miejscach pracy!!!! Szereg absolwentów studium awansowało w swoich miejscach pracy. Jedna z absolwentek zdobyła tytuł Dyrektora Personalnego Roku!!!!

4 Celem studium jest wyposażenie słuchaczy w wieloaspektową (koncepcyjną, społeczną, techniczną) wiedzę oraz umiejętności z zakresu : stwarzania warunków do realizacji zadań na pożądanym poziomie i w określonym czasie w organizacjach tradycyjnych, wirtualnych, sieciowych, organizowania pracy na wszystkich szczeblach i w każdej organizacji, organizowania i kierowania zespołem ludzi, rozpoznawania i kształtowania ludzkich zachowań, planowania zatrudnienia, rozwoju, motywowania i oceniania pracowników, wyceny pracy i konstruowania systemów płac, kształtowania kultury organizacyjnej, zachowywania się na rynku pracy i planowania własnej kariery, planowania zadań i zasobów, prowadzenia negocjacji, zarządzania jakością pracy.

5 W trakcie studium wykorzystywana jest metoda gier sytuacyjnych oraz treningów kierowniczych a także różnorodne testy psychologiczne do badania predyspozycji do pracy kierowniczej oraz modyfikowania zachowań organizacyjnych.

6 Ramowy program studium: 1.Psychologiczne i socjologiczne podstawy skutecznego kierowania. 2.Organizacja i kierowanie zespołem pracowniczym. 3.Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4.Systemy i techniki motywowania do pracy. 5.Kształtowanie kultury organizacyjnej firmy. 6.Zarządzanie czasem pracy. 7.Analiza pracy i projektowanie metod pracy. 8.Podstawy fizjologii pracy i ergonomii. 9.Kierowanie zmianami w organizacji. 10.Zasady i techniki negocjacji. 11.Zarządzanie strategiczne organizacją. 12.Zarządzanie jakością. 13.Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie.

7 Zajęcia w ramach studium prowadzą wykładowcy Akademii Ekonomicznej (między innymi pracownicy Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą), posiadający duży dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenia w działalności na rzecz praktyki gospodarczej oraz wybitni praktycy. Opiekun naukowy studium: prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński Kierownik studium: dr Jan Budka

8 W ramach studium odbywają się seminaria, w czasie których uczestnicy studium pod opieką wybranych przez siebie promotorów mają okazję rozwiązywać konkretne (często bezpośrednio ich dotyczące) problemy z obszaru zarządzania pracą.

9 Absolwenci studium: Czują się pewniej na wymagającym rynku pracy Wiedzą jak rozwiązać istniejące problemy i zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości Widząc więcej możliwości, łatwiej adoptują się do zmian zachodzących w otoczeniu Wiedzą jak usprawnić pracę własną oraz innych Po obronie pracy dyplomowej słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia menedżerskiego studium podyplomowego Zarządzanie pracą Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu!!!

10 Wymagane dokumenty: 1 zdjęcie Ksero dowodu osobistego Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) Podanie o przyjęcie na studium (można przesłać pocztą)

11 Ważne informacje: Planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października 2005 Termin składania podań 30.09.2005 Studium trwa 2 semestry (ok.200 godzin zajęć) Zjazdy co dwa tygodnie (sobota, niedziela, na terenie AE we Wrocławiu) Studium kończy się egzaminem (prezentacja przygotowanych prac dyplomowych) Atrakcyjna cena 3000 zł/osobę (możliwość rozłożenia płatności na 2 raty)

12 Kontakt i zapisy: Sekretariat Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą poniedziałek- piątek od 8-9 (tel. 71 3680 665) Pokój 721 budynek Z Lub Dziekanat Studiów Zaocznych Wydziału Zarządzania i Informatyki poniedziałek- piątek od 9-13 (tel. 71 3680 604) Pokój 209 budynek Z Akademia Ekonomiczna ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław


Pobierz ppt "Jeżeli: Jesteś absolwentem uczelni wyższej i pragniesz zdobyć najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania pracą Pełnisz lub zamierzasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google