Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego ŁCDNiKP 824/rz Certyfikat ISO 9001 (od 2002)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego ŁCDNiKP 824/rz Certyfikat ISO 9001 (od 2002)"— Zapis prezentacji:

1 Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego ŁCDNiKP 824/rz Certyfikat ISO 9001 (od 2002) III Ogólnopolska Konferencja „ Rok szkoły zawodowców- kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy” 19 marca 2015 r. Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego System doradztwa zawodowego a zmienność rynku pracy

2 Edukacja przedzawodowa Orientacja zawodowa Doradztwo edukacyjno- zawodowe OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO ŁCDNiKP

3 wiedza o sobie wiedza o zawodach, o kwalifikacjach Środowisko pracy Zadania zawodowe Wymagania pracodawców Stanowiska pracy Awans zawodowy zainteresowania, predyspozycje, samoocena, autoprezentacja, mocne i słabe strony, wartości instytucje wspierające zatrudnienie i przedsiębiorczość źródła informacji o rynku pracy dalsza edukacja możliwości edukacyjne (oferta szkół i uczelni wyższych), kierunki studiów i stypendia, wybór kierunku kształcenia (w jaki sposób prawidłowo wybierać kolejny etap edukacji) świat zawodów rynek pracy w Polsce i UE aktywne poszukiwanie pracy rodzaje umów o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne, prawa i obowiązki bezrobotnych absolwentów planowanie własnego rozwoju radzenie sobie z czasem, zasady planowania, zbieranie swoich osiągnięć, tworzenie portfolio zawodowego, planowanie kariery zdobywanie doświadczenia – praktyki i staże, wolontariat, działalność w organizacjach źródła informacji o edukacji i rynku pracy rozwojowe programy multimedialne i e-learningowe

4 – edukacja przedzawodowa prowadzona w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach – orientacja zawodowa – doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych Przygotowanie zawodowe na różnych etapach edukacji

5 Edukacja Zawodowa kwalifikacje Doradztwo zawodowe Rynek pracy w tym przedsiębiorstwa System egzaminów Zatrudnialność rozwój regionu Ze szkoły na rynek pracy Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

6 Posiadają chęć do wykonywanych czynności, angażują się, są dokładne Posiadają umiejętności prezentowania wyników swojej pracy Są odpowiedzialni i samodzielni w realizacji swoich zadań Potrafią efektywnie współpracować w zespole Posiadają pozytywne nastawienie do podejmowanych zadań, mają wiarę we własne siły Wybrane cechy potencjalnych pracowników

7 Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim: – mogą opanować wiele czynności zawodowych i wykonywać je dobrze w typowych zakładach pracy bądź zakładach pracy chronionej

8 Doradztwo zawodowe – istotne zagadnienia – jak szukać pracy? – jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą? – jak rozmawiać z pracodawcą, jak się zaprezentować: jak się ubrać i uczesać na rozmowę, jak się zachowywać, co i jak mówić? – co to jest staż, szkolenie zawodowe, próba pracy i jak się do nich przygotować? – jakie ma prawa pracownik: ile godzin dziennie ma pracować, jakie przerwy w pracy, urlop, odpoczynek w sobotę i w niedzielę, ile może zarobić, żeby nie stracić renty socjalnej?

9 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną wymaga odpowiedniego ukierunkowania w systemie doradztwa zawodowego, najczęściej uzyskuje pełne kwalifikacje zawodowe ucząc się w specjalistycznych placówkach tam też osiąga sukcesy zawodowe i społeczne

10 sobie i o swoich zainteresowaniach, uzdolnieniach, temperamencie, cechach charakteru, stanie zdrowia. zawodach/kwalifikacjach: zadaniach i czynnościach warunkach i środowisku pracy, wymaganiach jakie stawia zawód kandydatowi na pracownika. możliwościach kształcenia w zawodzie: typ i rodzaj szkoły, w której można uzyskać kwalifikacje w preferowanym zawodzie, możliwościach kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. możliwościach zatrudnienia: instytucjach, firmach i zakładach pracy, w których można znaleźć zatrudnienie, wymaganiach pracodawców, sposobach poszukiwania pracy. W procesie doradztwa zawodowego, uczeń pozyskuje informacje o:

11 Przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania pracy, funkcjonowania na rynku pracy Kształtowanie umiejętności planowania kariery zawodowej, pozyskania informacji o pracodawcach. Kształtowanie umiejętności: pisania podań, CV, listów motywacyjnych Wspieranie w pozyskaniu pracy Przygotowanie do bezpośredniej rozmowy z pracodawcą, (autoprezentacja). Kreowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Doradztwo zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną

12 Osoby z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy są zdolne do wykonywania pracy, które polegają na wykonawstwie, nie wymagają pomysłów i podejmowania decyzji, mogą wykonywać zawody rzemieślnicze w warsztatach, które są prowadzone przez specjalistów, mają często duże szanse osiągnięcia sukcesu w pracy

13 Informacje, których doradca powinien udzielić pracodawcy osoby z niepełnosprawnością intelektualną Argumenty, że osoba niepełnosprawna może być dobrym pracownikiem Udzielenie odpowiedzi na pytania Jaką pracę może wykonywać osoba niepełnosprawna intelektualnie? Czego może się obawiać pracodawca? Jak sobie radzić z problemowymi zachowaniami? Jak powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna z taką osobą ?

14 pieniądze wyższy status wyższa samoocena rozwój osobisty wzrost samodzielności poszerzenie kontaktów społecznych większa niezależność osoby te z reguły przez długi czas pracują w jednym przedsiębiorstwie lubią pracować i rzadko biorą zwolnienia Korzyści- zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

15 Dni otwarte w andel’s hotel


Pobierz ppt "Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego ŁCDNiKP 824/rz Certyfikat ISO 9001 (od 2002)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google