Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy makroekonomii Ćwiczenia nr 9 – bankowość centralna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy makroekonomii Ćwiczenia nr 9 – bankowość centralna."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy makroekonomii Ćwiczenia nr 9 – bankowość centralna

2 Plan zajęć Bankowość komercyjna - przypomnienie Kartkówka Bankowość centralna Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej

3 Kreacja pieniądza przez banki

4 Pieniądz to dług

5 Kartkówka 1. Wyjaśnij, czym jest krótkookresowa i długookresowa krzywa Philipsa. 2. Wymień i opisz dwa modele bankowości. 3. Wyjaśnij na czym polega bankowa rezerwa cząstkowa i mechanizm kreacji pieniądza przez banki komercyjne.

6 Bank centralny a podaż pieniądza Bank centralny może regulować podaż pieniądza zmieniając bazę monetarną lub mnożnik. Baza monetarna – operacje otwartego rynku. Mnożnik – stopa rezerw obowiązkowych.

7 1. Kanał stopy procentowej polityki pieniężnej w normalnych czasach. 2. Załamanie powyższego mechanizmu transmisji podczas kryzysu. 3. Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej. Bankowość centralna 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 7

8 Centralna instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego i prowadzenie polityki pieniężnej. Trzy funkcje banku centralnego: bank emisyjny, bank banków – pożyczkodawca ostatniej szansy, wszystkie banki mają konta w banku centralnym, nadzór; centralny bank państwa – rozlicza inwestycje publiczne i zarządza rezerwami walutowymi. Bank centralny 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 8

9 Podstawowym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Ustawa o NBP: „utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu o ile nie ogranicza to realizacji tego celu”. 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 9 Polityka pieniężna

10 Strategie różnią się wybranym celem pośrednim, czyli wyborem określonej kategorii ekonomicznej, która pozostaje w stabilnej relacji z celem finalnym. Współcześnie dominuje strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 10 Strategie banku centralnego

11 Bezpośredni cel inflacyjny Banki centralne orbitują wokół inflacji 2%, czyli niezgodnie z regułą Friedmana, według której nominalna stopa procentowa = 0, a inflacja ujemna. Skupienie się na poziomie cen ignoruje ekspansję pieniądza i kredytu => Wielki Kryzys.

12 CPI w latach 20. XX w.

13 I podaż pieniądza

14 W 2004 r. Rada Polityki Pieniężnej ustaliła wysokość owego celu inflacyjnego na 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół. Oznacza to, że roczny wskaźnik CPI powinien w każdym miesiącu znajdować się jak najbliżej 2,5 proc. 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 14 Jak BCI wygląda w Polsce?

15 Banki centralne nie mogą wpływać bezpośrednio na inflację cenową. Dlatego regulują podaż pieniądza, przy czym bezpośrednio tylko bazę monetarną. Inflacja zmienną docelową, a stopy procentowe środkiem dojścia do celu. Stopa rezerw obowiązkowych. Operacje otwartego rynku. Transakcje depozytowo-kredytowe. Trzy klasyczne instrumenty polityki pieniężnej 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 15

16 Poprzez ustalanie 3 stóp procentowych (lombardowa, depozytowa, referencyjna) wyznaczających korytarz stóp. WIBOR kształtujący się w korytarzu. WIBOR nadający tempo ekspansji ilości pieniądza i kredytu, co w konsekwencji wpływa na inflację cenową. 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 16 Jak banki centralne realizują strategię BCI?

17 Stopa referencyjna (interwencyjna, repo) – minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Określa minimalną rentowność operacji otwartego rynku. W Polsce obecnie wynosi 2,5%. Stopa referencyjna 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 17

18 Banki centralne dążą do tego, aby stopa międzybankowa (WIBOR) była zbliżona do stopy referencyjnej. Uzyskuje to poprzez odpowiednio dobraną wielkość dokonywanych operacji otwartego rynku. Operacje otwartego rynku nie likwidują problemu nadwyżek i niedoborów płynności w poszczególnych bankach. Operacje otwartego rynku 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 18

19 Operacje otwartego rynku Ich celem jest wpływ na podaż pieniądza. Bank centralny kupuje i sprzedaje papiery wartościowe na rynku. Każdy zakup papierów zwiększa podaż pieniądza, każda sprzedaż zaś zmniejsza podaż pieniądza. Kiedy bank centralny skupuje bony, płacąc za nie emituje pieniądz. W rezultacie zwiększają się depozyty banków komercyjnych w banku centralnym (ich rezerwy), a więc zwiększa się ilość pieniądza w gospodarce, a rynkowe stopy procentowe spadają.

20 Operacje otwartego rynku

21 Bank centralny a Skarb Państwa

22 Dług publiczny i podaż pieniądza

23 Banki posiadające nadwyżki pieniądza zgłaszają ofertę kredytu, podając stawkę oprocentowania WIBOR na określone okresy. Banki potrzebujące pieniędzy zgłaszają oferty ich wypożyczenia, proponując stawki WIBID, również na określone okresy. WIBOR I WIBID 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 23

24 Wibor i stopa referencyjna 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 24

25 Operacje otwartego rynku mają określoną zapadalność. Pożyczki na okresy krótsze wahają się w korytarzu. Różnice w inicjowaniu obu polityk. Operacje otwartego rynku a operacje depozytowo-kredytowe 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 25

26 Korytarz stóp procentowych 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 26

27 Korytarz stóp procentowych w rzeczywistości 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 27

28 Stopa lombardowa (kredyt lombardowy) określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożycze k pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 85% (tzw. haircut wynosi 15%) papierów wartościowych obciążonych zastawem. Obecnie w Polsce wynosi 4%. Stopa lombardowa 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 28

29 Stopa depozytowa określa oprocentowanie jednodnio wych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Obecnie w Polsce wynosi 1,25%. Stopa depozytowa 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 29

30 karne poziomy stóp lombardowych i depozytowych. zmienność krótkoterminowych stóp procentowych. mechanizm transmisji polityki pieniężnej banku centralnego. mechanizm stabilizujący płynność mechanizm zapewniający konkurencyjną wycenę ryzyka wynikającego z ekspozycji międzybankowych (brak gwarancji). poufność rozwój wynikiem regulacji (kredytów i depozytów) Rynek międzybankowy 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 30

31 W normalnych czasach banki centralne oddziałują na gospodarkę i inflację poprzez zmiany poziomu krótkookresowych stóp procentowych – w tym celu przeprowadzają operacje otwartego rynku oraz operacje depozytowo-kredytowe. Przy odpowiedniej komunikacji przyszłych zamierzeń banku centralnego pozwala to — dzięki działaniu arbitrażu i konkurencji — wpływać na średnio- i długoterminowe stopy procentowe. Podsumowanie polityki pieniężnej w normalnych czasach 2015-03-27Arkadiusz Sieroń 31


Pobierz ppt "Podstawy makroekonomii Ćwiczenia nr 9 – bankowość centralna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google