Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
ul. Skalników 6, Polkowice, tel

2 Oferta szkoły profil humanistyczny technik ekonomista profil językowy
liceum ogólnokształcące technikum profil humanistyczny profil językowy profil prawniczy profil matematyczny profil medyczny z elementami ratownictwa profil mundurowy – NOWOŚĆ profil sportowy – NOWOŚĆ technik ekonomista technik hotelarstwa KLASY TABLETOWE - NOWOŚĆ technik informatyk technik organizacji reklamy zasadnicza szkoła zawodowa klasy wielozawodowe

3 Liceum Ogólnokształcące
Profil humanistyczny Jeśli interesujesz się literaturą, sztuką i historią; jesteś aktywny, twórczy, lubisz czytać i pisać; chcesz studiować na różnych kierunkach jak m.in. filologia polska, psychologia, dziennikarstwo, pedagogika i kierunki artystyczne,. to ten profil jest właśnie dla Ciebie. Umożliwiamy: cykliczne wyjazdy do teatrów, galerii, muzów, tworzenie szkolnego teatru ANTY-DOTUM, organizację Tygodnia Twórczości Artystycznej Żak-Art, udział w obozach humanistycznych, udział w warsztatach literackich i dziennikarskich, udział w kole recytatorskim.

4 Liceum Ogólnokształcące
Profil językowy Rozwijanie sprawności językowej odbywa się także poprzez udział uczniów w europejskich projektach edukacyjnych, obozach językowych, wyjazdach zagranicznych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  Doskonała znajomość języków obcych i poznanie kultury oraz historii innych krajów to cel autorów programu profilu językowego. Jeśli myślisz o studiowaniu kierunków filologicz- nych, europeistyki, stosunków międzynarodo- wych, handlu zagranicznego, hotelarstwa i public relations, to ten profil jest właśnie dla Ciebie.

5 Liceum Ogólnokształcące
Profil prawniczy W tym profilu możesz liczyć na: spotkania z prawnikami, pracownikami instytucji państwowych oraz unijnych, udział w wykładach z prawa z teorii prawa na uczelniach wyższych, udział w rozprawach sądowych, wycieczkach przedmiotowych do ważnych organizacji i urzędów. Profil prawniczy realizuje rozszerzone treści nauczania z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, a także treści programowe takich przedmiotów uzupełniających, jak elementy prawa, przyroda, historia i społeczeństwo.  Profil prawniczy doskonale przygotowuje do studiowania prestiżowych kierunków: prawa, politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pedagogiki. 

6 Liceum Ogólnokształcące
profil matematyczny Jeżeli w przyszłości chcesz studiować na uczelniach technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych, to z pewnością wybór tej klasy będzie strzałem w dziesiątkę. Uczniowie, którzy wybiorą profil matematyczny, będą realizowali rozszerzony program nauczania z tego przedmiotu, a rozwijaniu ich zainteresowań posłużą zajęcia pozalekcyjne, obozy naukowe i konkursy przedmiotowe. 

7 Liceum Ogólnokształcące
profil medyczny z elementami ratownictwa Marzy Ci się medycyna, farmacja, biotechnologia, kosmetologia czy też ratownictwo medyczne? Lubisz wyzwania i konsekwentnie dążysz do realizacji swoich celów? Wybierz tą klasę! Będzie to pierwszy krok, który przybliży Cię do spełnienia marzeń. Ze swoją klasą będziesz uczestniczyć w: warsztatach i wykładach na różnych uczelniach, zajęciach w terenie oraz w laboratoriach, poznasz tajniki pierwszej pomocy, badaniach i obserwacjach, spotkaniach z ratownikami medycznymi i górniczymi oraz poznasz tajniki pierwszej pomocy. Zwiększona liczba zajęć z biologii i chemii, realizujących program rozszerzony to gwarancja dobrego przygotowania uczniów zarówno do egzaminu maturalnego, jak i studiów wyższych.

8 Liceum Ogólnokształcące
NOWOŚĆ Liceum Ogólnokształcące Profil mundurowy Profil mundurowy powstał z myślą o uczniach, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw funkcjonowania służby wojskowej, policyjnej i pożarniczej.  Przedmiot specjalistyczny: Moduł wojskowy, Moduł policyjny Moduł pożarniczy Działania uzupełniające: Obozy kondycyjne z elementami topografii, terenoznawstwa i strategii formacyjnych Zajęcia ze sztuk walki Nauka jazdy na nartach Warsztaty psychologiczne Zajęcia na strzelnicy Kursy specjalistyczne nadające kwalifikacje: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs prawa jazdy, kurs ratownictwa WOPR. Klasa mundurowa w mundurach

9 Liceum Ogólnokształcące
NOWOŚĆ Liceum Ogólnokształcące Profil sportowy Profil sportowy kształci i rozwija zainteresowania i uzdolnienia sportowe. Jest propozycją dla uczniów, którzy już są lub niebawem będą zrzeszeni w klubach sportowych. Uczniowie doskonalą sprawność fizyczną ogólną i specjalną, zdobywają wiedzę z zakresu higieny i fizjologii człowieka oraz zdrowego trybu życia.  Działania uzupełniające: Obozy sportowe udział w meczach i zawodach pozalekcyjne zajęcia sportowe

10 Technikum technik ekonomista
Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do: A.35. – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, A.36. – Prowadzenie rachunkowości. Absolwent w tym zawodzie może samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcję asystenta prezesa czy dyrektora, może być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów oraz rachunkowości.

11 Technikum technik hotelarstwa
Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do: T.11. – Planowanie i realizacja usług recepcji, T.12. – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Celem kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa jest nabycie przez ucznia takich umiejętności jak: stosowanie zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej, fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego, posługiwanie się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim, organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie konsumenta.

12 Technikum technik hotelarstwa
Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne, żegluga morska, lotnicza, koleje. Ponadto może być zatrudniony w organach administracji zajmujących się usługami hotelarskimi, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

13 Technikum KLASA TABLETOWA NOWOŚĆ technik informatyk
Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do: E.12. – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. – Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych, E.14 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych. Absolwent technikum posiada umiejętności: montażu i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, budowania dynamicznych witryn internetowych, wykorzystujących bazy danych, usługi zdalnych serwerów, tworzenia aplikacji, skryptów i apletów wykonywanych po stronie klienta i serwera.

14 Technikum KLASA TABLETOWA NOWOŚĆ technik informatyk
Klasa tabletowa to nowoczesne rozwiązanie edukacyjne, polegające na wyposażeniu sal w połączone bezprzewodową siecią elektroni-czną tablicę, komputer/tablet nauczyciela oraz tablety uczniów. Zawód technik informatyk, dający bardzo szerokie perspektywy na rynku pracy. Informatyk wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii informacyjno-komunikacyjne praktycznie w każdej dziedzinie życia. Działania uzupełniające: warsztaty z robotyki, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach w zakresie: - nowoczesnych rozwiązań informatycznych procesów produkcyjnych, układów elektronicznych, współpraca z wyższymi szkołami (udział w wykładach, seminariach) udział w targach branżowych w kraju i za granicą.

15 Technikum KLASA TABLETOWA NOWOŚĆ technik organizacji reklamy
Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do: A.26. – Sprzedaż produktów i usług reklamowych, A.27. – Organizacja i prowadzenia kampanii reklamowej. Absolwent technikum może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach, targach, domach handlowych, agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

16 Technikum KLASA TABLETOWA NOWOŚĆ technik organizacji reklamy
Działania uzupełniające: warsztaty fotografii reklamowej, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach w zakresie: - fotografii reklamowej, poligrafii reklamowej, - cyfrowych procesów graficznych w reklamie, współpraca z wyższymi szkołami (udział w wykładach, seminariach) udział w targach branżowych w kraju i za granicą.

17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
klasa wielozawodowa Nauka w ZSZ trwa 3 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, dającym uprawnienia robotnika wykwalifikowanego. Nauka toczy się trzema równoległymi torami: 1. Nauka przedmiotów ogólnokształcących. 2. Zajęcia praktyczne u pracodawców. 3. Teoria przedmiotów zawodowych realizowana jest w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego w wymiarze 1 miesiąca w każdym roku kształcenia. SZKOLNY BANK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła w porozumieniu z pracodawcami proponuje miejsca praktycznej nauki zawodu w renomowanych firmach Polkowickiej Podstrefy Ekonomicznej. Bank ten będzie powiązany z Gminnym Bankiem Kadr, dzięki czemu absolwenci będą mieli szansę zaliczenia stażu i zatrudnienia w tych firmach.


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google