Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.konsultacjezzasadami.pl Konsultacje z zasadami w Gorzowie Wielkopolskim I seminarium, 16.02.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.konsultacjezzasadami.pl Konsultacje z zasadami w Gorzowie Wielkopolskim I seminarium, 16.02.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 www.konsultacjezzasadami.pl Konsultacje z zasadami w Gorzowie Wielkopolskim I seminarium, 16.02.2015 r.

2 www.konsultacjezzasadami.pl Co chcemy wspólnie zrobić? O co chodzi w „Konsultacjach z zasadami”?  Odpowiedź na niską jakość prowadzonych przez samorządy w Polsce konsultacji.  Standardy dialogu urzędu i władz lokalnych ze społecznością lokalną:  7 zasad konsultacji,  Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych.  Oparcie w lepszych i pełniejszych rozwiązaniach po stronie urzędów.  Opracowanie rozwiązań (regulaminy konsultacji oraz ramowa procedura konsultacji społecznych dla urzędu miasta)  Cały urząd pracuje wg wysokiego standardu, cała społeczność ma punkt odniesienia do jednolitych i przejrzystych zasad.

3 www.konsultacjezzasadami.pl Cykl spotkań - jak będziemy pracować? Przygotowanie  1 spotkanie: zapoznanie się, wypracowanie wspólnej podstawy, punktu odniesienia do konsultacji społecznych w wymiarze lokalnym.  2 spotkanie: praca nad wstępnym kształtem ramowej procedury konsultacji – rozwinięcie tematu z pierwszego spotkania. Bariery i oczekiwania w konsultacjach społecznych. Opracowanie narzędzi  3-5 spotkanie: praca grupy roboczej nad szczegółowymi rozwiązaniami (procedura, regulaminy, wytyczne do stosowania procedury) w oparciu o rekomendacje wypracowane na spotkaniach strony społecznej. Podsumowanie  Ostatnie spotkanie domykające wszystkie wątki

4 www.konsultacjezzasadami.pl I seminarium  I część:  Waga dialogu obywateli z władzami w rozwoju społeczności lokalnej,  (15 minut przerwy)  Dialog ze społecznością a konsultacje społeczne  (15 minut przerwy)  II część: definiowanie konsultacji

5 www.konsultacjezzasadami.pl Podział ról  FISE> jest tu po to, żeby pomóc wypracować, a nie samemu wypracować rozwiązania.  Zarysowujemy perspektywę, komentujemy, konsultujemy, poddajemy pod wątpliwość, poddajemy pomysły.  Potrzebne jest zaangażowanie tych, którzy będą korzystać z wypracowanych rozwiązań. Tak, żeby były one dla nich intuicyjne, przejrzyste, łatwo dostępne, pomocne, zakorzenione w praktyce urzędu i wspólnoty samorządowej.

6 www.konsultacjezzasadami.pl I. Dialog ze społecznością a konsultacje społeczne O czym właściwie mowa?  Całokształt relacji władz/urzędników samorządowych ze społecznością lokalną dotyczących funkcjonowania i rozwoju wspólnoty samorządowej.  Włączenie w dialog społeczności lokalnej to włączenie jej w zarządzanie zasobami wspólnoty i tworzenie polityk publicznych.

7 www.konsultacjezzasadami.pl I. Dialog ze społecznością a konsultacje społeczne RAMY DIALOGU

8 www.konsultacjezzasadami.pl I. Dialog ze społecznością a konsultacje społeczne  W konsultacjach społecznych:  decyzja należy do władzy (wprost przeciwnie jest we współdecydowaniu  społeczność lokalna wywiera rzeczywisty wpływ na decyzje w trakcie procesu decyzyjnego (przeciwnie jest w informowaniu).

9 www.konsultacjezzasadami.pl I. Dialog ze społecznością a konsultacje społeczne -

10 www.konsultacjezzasadami.pl II. Definiowanie konsultacji  Twoja definicja?  Wspólna definicja?  Odniesienie do wystandaryzowanej definicji.

11 www.konsultacjezzasadami.pl II. Definiowanie konsultacji Definicja z Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych: Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.

12 www.konsultacjezzasadami.pl II. Definiowanie konsultacji Konsultacje społeczne:  otwarty proces  dialogu władz z mieszkańcami  mający na celu  podjęcie przez władze  optymalnych decyzji  w sprawach publicznych.


Pobierz ppt "Www.konsultacjezzasadami.pl Konsultacje z zasadami w Gorzowie Wielkopolskim I seminarium, 16.02.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google