Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze efekty pracy rok szkolny 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze efekty pracy rok szkolny 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze efekty pracy rok szkolny 2013/2014
Zespół ds. WSO

2 Cel działania Zespołu ds. WSO
Monitorowanie WSO w celu doskonalenia i podnoszenia jakości oceniania Cel działania Zespołu ds. WSO

3 Plan pracy zespołu II semestr
Przygotowanie propozycji projektu ogólnych procedur monitorowania i ewaluacji zasad WSO Przygotowanie propozycji ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców Przedstawienie ww. dyrekcji i członkom RP na początku roku szkolnego 2014/2015 Plan pracy zespołu II semestr

4 Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi integralną część Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega procesowi ewaluacji. Założenia projektu

5 Założenia projektu Celem ewaluacji jest:
doskonalenie i podnoszenie jakości systemu oceniania, podnoszenie jakości informacji o osiągnięciach i postępach edukacyjnych ucznia. Założenia projektu

6 Ewaluację prowadzi zespół powołany corocznie przez Dyrektora Szkoły.
Zakres podjętych działań dot. ewaluacji zasad WSO ustala Zespół ds. WSO, wykorzystując różne techniki i narzędzia. Założenia projektu

7 Założenia projektu W procesie ewaluacji WSO udział biorą:
uczniowie, poprzez opracowane przez wychowawców wnioski wynikające z wypełnionych ankiet i dyskusji na godzinach wychowawczych oraz wnioski wynikające z postanowień Samorządu Uczniowskiego; Założenia projektu

8 nauczyciele, poprzez wnioski opracowane podczas zebrań Rady Pedagogicznej i prac zespołów przedmiotowych, miedzyprzedmiotowych i wychowawczych oraz wnioski opracowane na podstawie rozmów indywidualnych, wywiadów i wypełnionych ankiet; rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, poprzez wnioski wpisane do protokołu spotkań Rady Rodziców oraz wnioski opracowane przez wychowawców na podstawie dyskusji na zebraniach rodzicielskich i wypełnianych ankiet. Założenia projektu

9 uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, nauczyciele i członkowie kadry kierowniczej poprzez pisemne uwagi zgłaszane do dyrektora szkoły w trakcie trwania roku szkolnego. Założenia projektu

10 Wychowawcy klas I na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami przedstawiają uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Pełny tekst WSO jest częścią Statutu, który znajduje się do wglądu w Bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej szkoły. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość zasad WSO. Założenia projektu

11 Odbiorcami ewaluacji są członkowie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
Ewaluację zasad WSO dokonuje się na koniec roku szkolnego, a wnioski wdraża się w następnym roku szkolnym. Założenia projektu

12 Opracowanie: Małgorzata Terlecka, lider Zespołu Nauczycieli ds. WSO
Założenia projektu

13 Dziękuję za uwagę….


Pobierz ppt "Najważniejsze efekty pracy rok szkolny 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google