Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cech Rzemiosł Metalowych ul. Joachima Lelewela 25 85-652 Bydgoszcz Tel. 52 341 06 31 www.cechrzemioslmetalowych.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cech Rzemiosł Metalowych ul. Joachima Lelewela 25 85-652 Bydgoszcz Tel. 52 341 06 31 www.cechrzemioslmetalowych.pl."— Zapis prezentacji:

1 Cech Rzemiosł Metalowych ul. Joachima Lelewela 25 85-652 Bydgoszcz Tel. 52 341 06 31 www.cechrzemioslmetalowych.pl

2 Cech jest organizacją zrzeszającą osoby prowadzące działalność w zakresie rzemiosł metalowych, motoryzacyjnych, mechanika pojazdowa, blacharstwo pojazdowe, lakiernictwo pojazdowe, elektromechanika pojazdowa, budowy maszyn elektronicznych, ślusarzy, etc…

3 Zadania Cechu: Cech jest samorządną, społeczno-zawodowa i gospodarczą organizacją oraz dobrowolnym związkiem rzemieślników i związkiem pracodawców. Cech posiada osobowość prawną. Nawiązuje do tradycji rzemiosła kujawsko – pomorskiego. W 1975 oku obchodził 200-lecie istnienia. Aktywizuje członków do działań gospodarczych i społecznych, inspiruje do wdrażania postępu technicznego. Szkoli uczniów, troszczy się o nowe kadry w usługach i produkcji. Cech jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją oraz dobrowolnym związkiem rzemieślników i związkiem pracodawców. Cech posiada osobowość prawną. Nawiązuje do tradycji rzemiosła kujawsko – pomorskiego. W 1975 oku obchodził 200-lecie istnienia. Aktywizuje członków do działań gospodarczych i społecznych, inspiruje do wdrażania postępu technicznego. Szkoli uczniów, troszczy się o nowe kadry w usługach i produkcji. Cech jest organizacją zrzeszającą osoby prowadzące działalność w zakresie rzemiosł: - metalowych, - motoryzacyjnych, - mechanika pojazdowa, - blacharstwo pojazdowe, - lakiernictwo pojazdowe, - elektromechanika pojazdowa, - budowy maszyn elektronicznych oraz innych rzemiosł.

4  Metaloplastyka  Ślusarstwo  Złotnictwo  Elektromechanika dźwigowa  Mechanika precyzyjna  Mechanika pojazdowa  Elektromechanika pojazdowa  Lakiernictwo pojazdowe  Mycie i smarowanie  Elektromechanika  Tele-radiomechanika  Blacharstwo pojazdowe  Grawerstwo  Wytwarzanie części www.cechrzemioslmetalowych.pl KATEGORIE SEKCJI BRANŻOWYCH:

5 Zarząd Cechu Rzemiosł Metalowych – kadencja 2013- 2017 r. www.cechrzemioslmetalowych.pl

6 Rada Starszych www.cechrzemioslmetalowych.pl

7 DZIAŁALNOŚĆ: Utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej Prowadzenia wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych Badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i wytwórczych Udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych Rozpatrywanie skarg na działalność członków Propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego w rzemiośle Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków cechu Organ wykonawczy cechu Zarząd Cechu – ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność cechu; gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu.

8 ZADANIA CECHU: Utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej Prowadzenia wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych Badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i wytwórczych Udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych Rozpatrywanie skarg na działalność członków Propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego w rzemiośle Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków cechu Organ wykonawczy cechu Zarząd Cechu – ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność cechu; gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu.

9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CECHU: działalność informacyjna i doradcza w zakresie doradztwa podatkowego działalność doradcza w zakresie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudnionych pracowników wydawanie własnych Komunikatów z bieżącymi informacjami (wysyłka tradycyjną pocztą i poczta elektroniczną) organizacja szkoleń z zakresu bhp i ochrony środowiska promocja działalności firm rzemieślniczych – nadawanie certyfikatu jakości nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych organizacja imprez integrujących środowisko rzemieślnicze (Gwiazdka dla dzieci, wyjazdy integracyjne, zimowy kulig, zabawa karnawałowa, grzybobranie)

10 Bydgoszcz i jej okolice, na których działa nasze rzemiosło, przechodziły różne koleje losu. Częste pożogi wojenne zniszczyły w znacznym stopniu archiwa, a tym samym pisane źródła potwierdzające istnienie rzemiosł metalowych w tym regionie. Najstarszym zachowanym dokumentem jest Ordynacja Rzemieślnicza dla Prus Zachodnich wydana 24 stycznia 1774 roku w Berlinie. Na jej podstawie, za przyzwoleniem króla pruskiego Fryderyka II, powołano do życia Cech Ślusarzy, Pilnikarzy, i Puszkarzy, w którym skupili się rzemieślnicy narodowości polskiej, podtrzymujący tradycje cechowe z lat przedrozbiorowych. Z cechu tego wywodzi swą historię Cech Rzemiosł Metalowych w Bydgoszczy. Materiały źródłowe z tego okresu są skąpe, zachował się jednak sztandar cechowy ufundowany w 1782 roku. Dzieje organizacji rzemiosła w latach po II wojnie światowej były podobne w całym kraju. W roku 1950 powołano cechy branżowe z zarządem komisarycznym, później (1953) cechy rzemiosł różnych. W Bydgoszczy w roku 1956 w miejsce Cechu Rzemiosł Różnych powołano 6 cechów branżowych, a wśród nich Cech Rzemiosł Metalowych i Elektrotechnicznych. W 1989 roku Cech Rzemiosł Metalowych przekształca się w nową organizację społeczno-zawodową i gospodarczą rzemiosła, w związku ze zmianami prawnymi wynikającymi z ustaw o działalności gospodarczej (1989) zrzeszając rzemieślników na zasadzie dobrowolności.

11 GALERIA www.cechrzemioslmetalowych.pl

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Cech Rzemiosł Metalowych ul. Joachima Lelewela 25 85-652 Bydgoszcz Tel. 52 341 06 31 www.cechrzemioslmetalowych.pl PREZENTACJA JEST DO POBRANIA NA STRONIE CECHU W ZAKLADCE „DO POBRANIA”


Pobierz ppt "Cech Rzemiosł Metalowych ul. Joachima Lelewela 25 85-652 Bydgoszcz Tel. 52 341 06 31 www.cechrzemioslmetalowych.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google