Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, POSZKODOWANEGO, MIEJSCA ZDARZENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, POSZKODOWANEGO, MIEJSCA ZDARZENIA"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, POSZKODOWANEGO, MIEJSCA ZDARZENIA
Przekonywanie do swoich pomysłów to stawianie wyzwań. Najpierw musisz doprowadzić do tego, aby Twoi słuchacze zgodzili się z Tobą w kwestiach zasadniczych. Potem musisz nakłonić ich do działania. Trzymając się wzoru postępowania zawartego w dokumencie Dale Carnegie Training®: Dowód – Działanie – Korzyść, przeprowadź motywującą, przedstawiającą możliwe działania prezentację.

2 Zasady bezpieczeństwa.
Zapobieganie zakażeniom – zadania podstawowe szczepienia ochronne (WZW, grypa) uniwersalne środki ostrożności – stosowanie zasad BHP dotyczących zakażeń Rozpocznij prezentację od wydarzenia, który przykuje uwagę słuchaczy. Wybierz wydarzenie, które w jakiś sposób odnosi się do nich. Ma ono być dowodem na poparcie proponowanego działania oraz płynących z niego korzyści. Rozpoczynając od motywującego przykładu, przygotujesz słuchaczy do następnej fazy, którą jest opisanie samego działania.

3 Bezpieczeństwo fizyczne
Urazy kręgosłupa lędźwiowego spowodowane nieprawidłowymi technikami podnoszenia i przenoszenia Niebezpieczni pacjenci – pobudzeni chorzy psychicznie, pod wpływem alkoholu Pacjenci skażeni – zasady bezpieczeństwa podczas działań wobec osób skażonych Następnie przedstaw środki zaradcze. Przedstaw je konkretnie, jasno i krótko. Upewnij się, że potrafisz wyobrazić sobie swoich słuchaczy podejmujących proponowane przez Ciebie działania. Jeśli Ty nie potrafisz, oni też nie będą potrafili. Musisz wierzyć w swoje propozycje, w ten sposób łatwiej uda Ci się nakłonić słuchaczy do działania.

4 Częste narażenie na silne emocje i stres
Higiena psychiczna Częste narażenie na silne emocje i stres Omawianie sytuacji stresogennych Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe PTSD (ang. posttraumatic stress disorder) Zgodnie z zasadą dokumentu Dale Carnegie Training®: Dowód – Działanie – Korzyść po przedstawieniu proponowanych działań przejdź do wyliczenia korzyści dla słuchaczy. Weź pod uwagę ich interesy, potrzeby oraz preferencje. Argumentację uzasadniaj, przedstawiając np. dane statystyczne, wykazy, świadectwa, analogiczne przypadki, dokumenty. Uzyskasz wtedy większe zaufanie słuchaczy.

5 Podstawowe definicje higieniczno-sanitarne

6 DEZYNFEKCJA Zabieg mający na celu obniżenie liczby drobnoustrojów na dezynfekowanych powierzchniach, przedmiotach i skórze do poziomu bezpiecznego dla zdrowia człowieka. Niszczenie w środowisku zewnętrznym form wegetatywnych szkodliwych drobnoustrojów środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi. Nie mówi się o całkowitym wyeliminowaniu drobnoustrojów.

7 Dezynfekcja powoduje niszczenie wegetatywnych form bakterii, grzybów chorobotwórczych, prątków gruźlicy, wirusów w tym HIV, HBV oraz wrażliwych form przetrwalnikowych – spory. Wykaz środków jest opublikowany w DU MZiOS. Środki do dezynfekcji rąk i skóry podlegają badaniom przez Komisję Rejestracji Leków i Materiałów Medycznych - atest

8 STERYLIZACJA Niszczenie wszystkich drobnoustrojów przez zastosowanie czynników fizycznych (termicznych, promieniowanie, rzadziej chemicznych)

9 Dezynfekcja sprzętu medycznego
Sprzęt ratownictwa medycznego stosowany przez służby ratownicze nie będące ZOZ-ami nie może być sterylizowany (względy techniczne) dlatego jest on poddawany dezynfekcji wysokiego poziomu Formy wegetatywne Prątki gruźlicy Wirusy HIV, HBV Formy przetrwalnikowe - spory

10 Dezynfekcja sprzętu medycznego
Dotyczy sprzętu wielokrotnego użytku takiego jak worki samorozprężalne, maski gumowe, respiratory, zestawy do tlenoterapii, kołnierze Schantza, deski transportowe, nosze itp

11 Zasady postępowania Wstępne mycie sprzętu ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu Dokładne spłukanie strumieniem bieżącej wody Zanurzenie w odpowiednim środku dezynfekującym na czas podany przez producenta Powtórnie spłukać wodą Wysuszyć Zabezpieczyć workiem foliowym do czasu ponownego użycia

12 Po wykonaniu dezynfekcji często wykonuje się kontrolę bakteriologiczną, techniczną oraz w razie potrzeby wymiana uszkodzonych elementów Dezynfekcji sprzętu dokonuje się w specjalnych wanienkach dostarczanych przez producenta i wg zaleceń producenta Roztwory przygotowuje się i przechowuje w wydzielonych pomieszczeniach z dobrą wentylacją Osoba wykonująca czynności dezynfekujące powinna posiadać środki ochrony osobistej

13 Wanna do dezynfekcji sprzętu medycznego.

14 PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SPRZĘT MEDYCZNY MUSI BYĆ PODDANY DEZYNFEKCJI PRZED DALSZYM UŻYTKOWANIEM

15 DEZYNFEKCJA RĄK Dotyczy sytuacji, gdy doszło do:
Uszkodzenia używanych rękawiczek jednorazowych Kontaktu skóry rąk z wydzielinami Zranienia rąk w trakcie udzielania pomocy

16 Zasady postępowania Umyć ręce i wcierać środek bakteriobójczy przez okres s Czasami procedurę powtórzyć Ręce wysuszyć, nie wycierać Jeśli istnieje potrzeba, powtórnie nałożyć rękawiczki

17 Filtry przeciwbakteryjne
Umieszcza się pomiędzy maską resuscytatora a pozostałymi elementami sprzętu ratowniczego Pozwalają na ochronę elementów sprzętu wielorazowego użytku Skuteczność 99,9% Po wykorzystaniu do działań ratowniczych podlegają utylizacji

18 Profilaktyka zakażeń Profilaktyka swoista Szczepionki
Immunoglobuliny anty-HBs Profilaktyka nieswoista obejmuje postępowanie z materiałem potencjalnie zakaźnym wg procedur zasady bezpiecznej pracy

19 Zasady bezpiecznej pracy
Używanie odzieży ochronnej i rękawiczek lateksowych. Rękawiczki zmieniać po zakończeniu pracy, starannie umyć ręce Do niektórych działań wskazane jest używanie masek ochronnych i okularów Częste staranne mycie rąk, stosowanie ręczników jednorazowych. Ręce stanowią najczęstszą drogę szerzenia się zakażenia

20 Lateksowe, winylowe, nitrylowe
RĘKAWICZKI OCHRONNE Lateksowe, winylowe, nitrylowe Niejałowe, sterylne

21 4. Natychmiastowe usuwanie plam krwi, zabrudzonego materiału opatrunkowego. Wirus HBV zachowuje zdolność do zakażenia w zaschniętej krwi 5. Umieszczanie materiału biologicznego w zamkniętych pojemnikach

22 Ekspozycja Miejsce zranienia umyć wodą z mydłem Nie hamować krwawienia
Ranę zdezynfekować Założyć nieprzemakalny opatrunek Zachlapaną, nieuszkodzoną skórę zdezynfekować Zainfekowane oczy przepłukać 0,9% NaCl Zawsze odnotować tego rodzaju incydent w raporcie z podaniem szczegółów

23 MYCIE RĄK

24 HIV I AIDS A PIERWSZA POMOC

25 1. Co powinna zrobić osoba udzielająca pierwszej pomocy
Zawsze pamiętaj o użyciu rękawiczek Unikaj kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi drugiej osoby Nigdy nie wkładaj ani nie zdejmuj rękawiczek pomagając sobie przy tym zębami

26 Zdejmując rękawiczki wywróć je na drugą stronę
Zdejmując rękawiczki wywróć je na drugą stronę. W ten sposób wszelkie zarazki pozostaną wewnątrz Rękawiczki wyrzuć do worka przeznaczonego do spalenia Wszelkie skaleczenia, pęknięcia na skórze lub otwarte rany pokryj jałowym opatrunkiem Umyj ręce lub inne powierzchnie skóry w przypadku ekspozycji

27 Co należy zrobić z rozlaną krwią lub innymi płynami ustrojowymi
Pokryj rozlaną krew lub płyn ustrojowy środkiem dezynfekującym zawierającym chlor

28 Co należy zrobić z odzieżą poplamioną krwią
Po skończeniu zadania odzież zdjąć i namoczyć w zimnej wodzie Uprać z dodatkiem detergentów w wysokiej temperaturze

29 Maski do sztucznego oddychania
Sztuczne oddychanie Maski do sztucznego oddychania

30 Ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
ODPADY MEDYCZE Ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, POSZKODOWANEGO, MIEJSCA ZDARZENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google