Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, POSZKODOWANEGO, MIEJSCA ZDARZENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, POSZKODOWANEGO, MIEJSCA ZDARZENIA."— Zapis prezentacji:

1

2 BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, POSZKODOWANEGO, MIEJSCA ZDARZENIA

3 Zasady bezpieczeństwa. Zapobieganie zakażeniom – zadania podstawowe szczepienia ochronne (WZW, grypa) uniwersalne środki ostrożności – stosowanie zasad BHP dotyczących zakażeń

4 Bezpieczeństwo fizyczne Urazy kręgosłupa lędźwiowego spowodowane nieprawidłowymi technikami podnoszenia i przenoszenia Niebezpieczni pacjenci – pobudzeni chorzy psychicznie, pod wpływem alkoholu Pacjenci skażeni – zasady bezpieczeństwa podczas działań wobec osób skażonych

5 Higiena psychiczna Częste narażenie na silne emocje i stres Omawianie sytuacji stresogennych Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe PTSD (ang. posttraumatic stress disorder)

6 Podstawowe definicje higieniczno-sanitarne

7 DEZYNFEKCJA Zabieg mający na celu obniżenie liczby drobnoustrojów na dezynfekowanych powierzchniach, przedmiotach i skórze do poziomu bezpiecznego dla zdrowia człowieka. Niszczenie w środowisku zewnętrznym form wegetatywnych szkodliwych drobnoustrojów środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi. Nie mówi się o całkowitym wyeliminowaniu drobnoustrojów.

8 Dezynfekcja powoduje niszczenie wegetatywnych form bakterii, grzybów chorobotwórczych, prątków gruźlicy, wirusów w tym HIV, HBV oraz wrażliwych form przetrwalnikowych – spory. Wykaz środków jest opublikowany w DU MZiOS. Środki do dezynfekcji rąk i skóry podlegają badaniom przez Komisję Rejestracji Leków i Materiałów Medycznych - atest

9 STERYLIZACJA Niszczenie wszystkich drobnoustrojów przez zastosowanie czynników fizycznych (termicznych, promieniowanie, rzadziej chemicznych)

10 Dezynfekcja sprzętu medycznego Sprzęt ratownictwa medycznego stosowany przez służby ratownicze nie będące ZOZ-ami nie może być sterylizowany (względy techniczne) dlatego jest on poddawany dezynfekcji wysokiego poziomu - Formy wegetatywne - Prątki gruźlicy - Wirusy HIV, HBV - Formy przetrwalnikowe - spory

11 Dezynfekcja sprzętu medycznego Dotyczy sprzętu wielokrotnego użytku takiego jak worki samorozprężalne, maski gumowe, respiratory, zestawy do tlenoterapii, kołnierze Schantza, deski transportowe, nosze itp

12 Zasady postępowania Wstępne mycie sprzętu ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu Dokładne spłukanie strumieniem bieżącej wody Zanurzenie w odpowiednim środku dezynfekującym na czas podany przez producenta Powtórnie spłukać wodą Wysuszyć Zabezpieczyć workiem foliowym do czasu ponownego użycia

13 Po wykonaniu dezynfekcji często wykonuje się kontrolę bakteriologiczną, techniczną oraz w razie potrzeby wymiana uszkodzonych elementów Dezynfekcji sprzętu dokonuje się w specjalnych wanienkach dostarczanych przez producenta i wg zaleceń producenta Roztwory przygotowuje się i przechowuje w wydzielonych pomieszczeniach z dobrą wentylacją Osoba wykonująca czynności dezynfekujące powinna posiadać środki ochrony osobistej

14 Wanna do dezynfekcji sprzętu medycznego.

15 PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU SPRZĘT MEDYCZNY MUSI BYĆ PODDANY DEZYNFEKCJI PRZED DALSZYM UŻYTKOWANIEM

16 DEZYNFEKCJA RĄK Dotyczy sytuacji, gdy doszło do: - Uszkodzenia używanych rękawiczek jednorazowych - Kontaktu skóry rąk z wydzielinami - Zranienia rąk w trakcie udzielania pomocy

17 Zasady postępowania Umyć ręce i wcierać środek bakteriobójczy przez okres 15-60 s Czasami procedurę powtórzyć Ręce wysuszyć, nie wycierać Jeśli istnieje potrzeba, powtórnie nałożyć rękawiczki

18 Filtry przeciwbakteryjne Umieszcza się pomiędzy maską resuscytatora a pozostałymi elementami sprzętu ratowniczego Pozwalają na ochronę elementów sprzętu wielorazowego użytku Skuteczność 99,9% Po wykorzystaniu do działań ratowniczych podlegają utylizacji

19 Profilaktyka zakażeń Profilaktyka swoista Profilaktyka swoista Szczepionki Immunoglobuliny anty-HBs Profilaktyka nieswoista Profilaktyka nieswoista obejmuje postępowanie z materiałem potencjalnie zakaźnym wg procedur zasady bezpiecznej pracy

20 Zasady bezpiecznej pracy 1. Używanie odzieży ochronnej i rękawiczek lateksowych. Rękawiczki zmieniać po zakończeniu pracy, starannie umyć ręce 2. Do niektórych działań wskazane jest używanie masek ochronnych i okularów 3. Częste staranne mycie rąk, stosowanie ręczników jednorazowych. Ręce stanowią najczęstszą drogę szerzenia się zakażenia

21 RĘKAWICZKI OCHRONNE Lateksowe, winylowe, nitrylowe Niejałowe, sterylne

22 4. Natychmiastowe usuwanie plam krwi, zabrudzonego materiału opatrunkowego. Wirus HBV zachowuje zdolność do zakażenia w zaschniętej krwi 5. Umieszczanie materiału biologicznego w zamkniętych pojemnikach

23 Ekspozycja Miejsce zranienia umyć wodą z mydłem Nie hamować krwawienia Ranę zdezynfekować Założyć nieprzemakalny opatrunek Zachlapaną, nieuszkodzoną skórę zdezynfekować Zainfekowane oczy przepłukać 0,9% NaCl Zawsze odnotować tego rodzaju incydent w raporcie z podaniem szczegółów

24 MYCIE RĄK

25 HIV I AIDS A PIERWSZA POMOC

26 1. Co powinna zrobić osoba udzielająca pierwszej pomocy Zawsze pamiętaj o użyciu rękawiczek Unikaj kontaktu z krwią i innymi płynami ustrojowymi drugiej osoby Nigdy nie wkładaj ani nie zdejmuj rękawiczek pomagając sobie przy tym zębami

27 Zdejmując rękawiczki wywróć je na drugą stronę. W ten sposób wszelkie zarazki pozostaną wewnątrz Rękawiczki wyrzuć do worka przeznaczonego do spalenia Wszelkie skaleczenia, pęknięcia na skórze lub otwarte rany pokryj jałowym opatrunkiem Umyj ręce lub inne powierzchnie skóry w przypadku ekspozycji

28 Co należy zrobić z rozlaną krwią lub innymi płynami ustrojowymi Pokryj rozlaną krew lub płyn ustrojowy środkiem dezynfekującym zawierającym chlor

29 Co należy zrobić z odzieżą poplamioną krwią Po skończeniu zadania odzież zdjąć i namoczyć w zimnej wodzie Uprać z dodatkiem detergentów w wysokiej temperaturze

30 Sztuczne oddychanie Maski do sztucznego oddychania

31 ODPADY MEDYCZE Ustawa z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, POSZKODOWANEGO, MIEJSCA ZDARZENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google