Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ó” PISZEMY GDY:  gdy wymienia się na o,e,a  w wyrazach zakończonych na –ów, –ówna, -ówka WYJĄTKI! zasuwka, skuwka  w wyrazach niewymiennych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ó” PISZEMY GDY:  gdy wymienia się na o,e,a  w wyrazach zakończonych na –ów, –ówna, -ówka WYJĄTKI! zasuwka, skuwka  w wyrazach niewymiennych."— Zapis prezentacji:

1

2 „Ó” PISZEMY GDY:  gdy wymienia się na o,e,a  w wyrazach zakończonych na –ów, –ówna, -ówka WYJĄTKI! zasuwka, skuwka  w wyrazach niewymiennych

3 „U” piszemy:  na początku wyrazu WYJĄTKI! ów, ówdzie, ówczesny, ósemka  zawsze na końcu wyrazu  w wyrazach zakończonych na –uję, - ujesz, -uję itp.  w zdrobnieniach wyrazów, np. tatunio

4 RZ piszemy:  gdy wymienia się na r  w zakończeniach wyrazów –arz, -erz  po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w WYJĄTKI! kształt, pszczoła, bukszpan, gżegżółka, kszyk (ptak), wszystko.

5 Ż piszemy:  w wyrazach rozpoczynających się na ża, żo, żu, że  gdy wymienia się na g, z, h, dz, ź, s  W rzeczownikach rodzaju żeńskiego zakończonych na –aż, -eż, np.,młodzież  w wyrazach niewymiennych

6 CH PISZEMY:  gdy wymienia się na sz  zawsze na końcu wyrazów WYJATKI! druh  po spółgłosce s, np. schody  w wyrazach niewymiennych

7 H PISZEMY:  w wyrazach hałaśliwych, np. huk, harmider  w wyrazach rozpoczynających się cząstkami –hipo, -hiper, - hydro  gdy wymienia się na ż, z, g  po spółgłosce z, np. zhańbić  w wyrazach niewymiennych

8  eka Ł  dka p  ez wielkie miasto p  epływa. To piękne miasto Ł  dź się nazywa. Miejsce to sławne jest j  na świecie. D  o się t  dzieje – sami wiecie. Co  wila nowe miejsca powstają, kt  re t  ryści  ętnie zwiedzają. Jest Galeria Ł  dzka i Man  fakt  ra, kt  re powstały w stary  m  ra . Dzieciaki do Zoo z radością biegają, do L  napark  te  zaglądają.

9 Baseny dbają o nasze zdrowie, a jest i  d  o – ka  dy to powie. R  wnie  teatry, m  zea i kina  cą, by bawiła się cała rodzina. A naszą k  lt  rę wcią  rozwijają ciekawe filmy, szt  ki, wystawy. Jest r  wnie  Piotrkowska – piękna  lica.

10 Ka  dy p  yjezdny się nią za  wyca. Na niej koncerty, imprezy, festyny –t  często bawią się całe rodziny. Widzicie ile ciekawych miejsc mamy, Bo Ł  dź to nasze miasto i bardzo je ko  amy.

11

12

13


Pobierz ppt "„Ó” PISZEMY GDY:  gdy wymienia się na o,e,a  w wyrazach zakończonych na –ów, –ówna, -ówka WYJĄTKI! zasuwka, skuwka  w wyrazach niewymiennych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google