Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady Współczesnej Demokracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady Współczesnej Demokracji"— Zapis prezentacji:

1 Zasady Współczesnej Demokracji

2 Co to jest Demokracja ? Demokracja –z pochodzenia greckiego władza ludu (demos, cratos ) to termin określający formę rządów w danym państwie. Źródłem władzy stanowią pełnoprawni obywatele, którzy wybierają swoich przedstawicieli, aby rządzili w państwie. W większości państw formą ustroju jest demokracja parlamentarna – gwarantuje to konstytucja .

3 KRAJE DEMOKRATYCZNE Polska Dania Szwecja Nowa Zelandia Holandia
Australia Szwajcaria Czechy Urugwaj Kostaryka Belgia Hiszpania Portugalia Słowacja

4 KRAJE POMALOWANE NA ZIELONO TO KRAJE DEMOKRATYCZNE

5 PODSTAWOWE ZASADY DEMOKRACJI

6 SUWERENNOŚĆ NARODU jest to doktryna
SUWERENNOŚĆ NARODU jest to doktryna . Według niej lud tworzy jedną grupę politycznego społeczeństwa, to ona jest suwerenem w państwie. Jest uprawniony do decydowania i rozstrzygania w sprawach najważniejszych dla państwa.

7 ZASADA PLULARYZMU w demokratycznym państwie istnieje duża ilość partii politycznych i innych organizacji o charakterze politycznym, które są niezależne od władz państwowych.

8 ZASADA TRÓJPODZIAŁU WŁADZY to władza państwowa, która dzieli się na:
*ustawodawczą (stanowienie prawa) *wykonawczą (realizacja prawa) * sądowniczą (rozstrzyganie spornych sytuacji na podstawie prawa).

9 ZASADA PAŃSTWA PRAWA .Państwo współczesnej demokracji może istnieć tylko wtedy, gdy różne organizacje i działanie władzy publicznej oparte są na prawie. Zasada gwarantuję wolność obywateli. Człowiekowi wolno wszystko, czego nie zabrania prawo.

10 INNE ZASADY KONSTYTUCJI
Konstytucjonalizm i praworządność Zasada przedstawicielstwa (reprezentacji)

11 KONSUPCJONIZM I PRAWORZĄDNOŚĆ
Ustrój polityczny jest oparty na konstytucji. Mówi nam o sprawowaniu władzy zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą. Nakazuje rządzić zgodnie z prawem.

12 Zasada przedstawicielstwa (reprezentacji)
Rodzaj władzy pośredniej .Przedstawiciele do rządzenia są wybierani przez społeczeństwa w całkowicie równych, wolnych i tajnych wyborach. Społeczeństwo nie sprawuje władzy bezpośrednio, lecz wybiera swoich przedstawicieli

13 KONIEC


Pobierz ppt "Zasady Współczesnej Demokracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google