Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych"— Zapis prezentacji:

1 Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych
Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

2 Partnerstwo Projektodawca: EUROPIL Elżbieta Pilch Partnerzy:
AG Doradztwo, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, Starostwo Powiatowe w Koszalinie (do r.), Powiat Sławieński reprezentowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie (od r.) Projekt z komponentem ponadnarodowym Partner ponadnarodowy: Olga Mausch-Dębowska Research&Consultancy

3 Problem niedostosowanie treści nauczania do specjalnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie brak dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie edukacyjnych materiałów multimedialnych do kształcenia zawodowego Skutek wykluczenie z rynku pracy i systemu edukacji

4 Produkt finalny Innowacyjny model dostosowywania treści multimedialnych do percepcji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim na potrzeby kształcenia zawodowego.

5 Szkolenia dla nauczycieli Podręcznik metodyczny
Innowacyjny model dostosowywania treści multimedialnych do percepcji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim Szkolenia dla nauczycieli Podręcznik metodyczny Metodologia Publikacja Platforma multimedialna

6 Metodologia Metodologia dostosowywania treści multimedialnych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w zakresie kształcenia zawodowego w oparciu o doświadczenia brytyjskie. Jest zbiorem reguł dla osób projektujących i tworzących materiały multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli kształcenia zawodowego i nauczycieli specjalnego szkolnictwa zawodowego; Na bazie Metodologii wypracowany został i umieszczony na platformie zestaw treści multimedialnych do nauczania w zawodzie kucharz.

7 Podręcznik metodyczny
Podręcznik metodyczny dla nauczycieli wraz z modelowymi konspektami zajęć Opracowany, w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie kucharz (z dnia 7 lutego 2012 r.), z myślą o nauczycielach chcących wykorzystywać materiały multimedialne przygotowane zgodnie z Metodologią; Do Podręcznika dołączono 8 przykładowych konspektów przeprowadzania lekcji (dostępne również w wersji cyfrowej zapisanej na płycie CD dołączonej do Podręcznika…).

8 Szkolenia dla nauczycieli
Dwa programy szkoleń dla nauczycieli: Wykorzystanie multimediów w procesie nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim – podstawy teoretyczne – 7 godz. dyd. Praktyczne wykorzystanie multimediów w nauczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim – 17 godz. dyd.

9 Publikacja „Jeden obraz tysiąc słów. Wykorzystanie multimedialnych narzędzi w kształceniu zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim”. Ma na celu upowszechnienie wiedzy i doświadczenia w tworzeniu i wykorzystywaniu materiałów multimedialnych na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie zdobytych podczas realizacji projektu.

10 Platforma multimedialna
Edukacyjno-informacyjna platforma multimedialna Jest elementem wirtualnego środowiska edukacyjnego do prezentacji treści multimedialnych dla specjalnego szkolnictwa zawodowego; Stanowi kanał dystrybucji oraz narzędzie upowszechniania materiałów multimedialnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim wśród wszystkich potencjalnych odbiorców; Zawiera zestaw treści multimedialnych do nauczania w zawodzie kucharz;

11

12 Platforma multimedialna
Platforma jest dostępna dla następujących kategorii użytkowników: Uczniów szkół zawodowych, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; Nauczycieli (szkół) zawodu, obecnie w szczególności nauczycieli zawodu kucharz; Pracodawców, szczególnie oferujących miejsca pracy i praktyk dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz.

13 Działania upowszechniające
Seminaria „Wykorzystanie multimediów w szkolnictwie zawodowym”: - Koszalin – Stargard Szczeciński – Szczecin – , 3-dniowe, wyjazdowe szkolenia dla nauczycieli – 4 grupy po 10 osób – marzec - maj 2015 Szkolenia dla pracodawców (1 dzień) – kwiecień-czerwiec Konferencja końcowa – czerwiec 2015

14 EUROPIL Elżbieta Pilch ul. Małkowskiego 24/2 70-305 Szczecin
Biuro projektu: EUROPIL Elżbieta Pilch ul. Małkowskiego 24/2 Szczecin tel./fax.:


Pobierz ppt "Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google