Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

2 Partnerstwo Projektodawca: EUROPIL Elżbieta Pilch Partnerzy:  AG Doradztwo,  Doradztwo Społeczne i Gospodarcze,  Starostwo Powiatowe w Koszalinie (do 28.02.2013 r.),  Powiat Sławieński reprezentowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie (od 01.03.2013 r.) Projekt z komponentem ponadnarodowym Partner ponadnarodowy: Olga Mausch-Dębowska Research&Consultancy

3 Problem niedostosowanie treści nauczania do specjalnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie brak dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie edukacyjnych materiałów multimedialnych do kształcenia zawodowego Skutek wykluczenie z rynku pracy i systemu edukacji

4 Produkt finalny Innowacyjny model dostosowywania treści multimedialnych do percepcji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim na potrzeby kształcenia zawodowego.

5 Innowacyjny model dostosowywania treści multimedialnych do percepcji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim Podręcznik metodyczny Metodologia Szkolenia dla nauczycieli Platforma multimedialna Publikacja

6 Metodologia Metodologia dostosowywania treści multimedialnych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w zakresie kształcenia zawodowego w oparciu o doświadczenia brytyjskie. Jest zbiorem reguł dla osób projektujących i tworzących materiały multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli kształcenia zawodowego i nauczycieli specjalnego szkolnictwa zawodowego; Na bazie Metodologii wypracowany został i umieszczony na platformie www.zawodoweszkolnictwo.pl zestaw treści multimedialnych do nauczania w zawodzie kucharz.www.zawodoweszkolnictwo.pl

7 Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny dla nauczycieli wraz z modelowymi konspektami zajęć Opracowany, w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie kucharz 512001 (z dnia 7 lutego 2012 r.), z myślą o nauczycielach chcących wykorzystywać materiały multimedialne przygotowane zgodnie z Metodologią; Do Podręcznika dołączono 8 przykładowych konspektów przeprowadzania lekcji (dostępne również w wersji cyfrowej zapisanej na płycie CD dołączonej do Podręcznika…).

8 Szkolenia dla nauczycieli Dwa programy szkoleń dla nauczycieli: Wykorzystanie multimediów w procesie nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim – podstawy teoretyczne – 7 godz. dyd. Praktyczne wykorzystanie multimediów w nauczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim – 17 godz. dyd.

9 Publikacja „Jeden obraz tysiąc słów. Wykorzystanie multimedialnych narzędzi w kształceniu zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim”. Ma na celu upowszechnienie wiedzy i doświadczenia w tworzeniu i wykorzystywaniu materiałów multimedialnych na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie zdobytych podczas realizacji projektu.

10 Platforma multimedialna Edukacyjno-informacyjna platforma multimedialna www.zawodoweszkolnictwo.pl www.zawodoweszkolnictwo.pl Jest elementem wirtualnego środowiska edukacyjnego do prezentacji treści multimedialnych dla specjalnego szkolnictwa zawodowego; Stanowi kanał dystrybucji oraz narzędzie upowszechniania materiałów multimedialnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim wśród wszystkich potencjalnych odbiorców; Zawiera zestaw treści multimedialnych do nauczania w zawodzie kucharz;

11 www.zawodoweszkolnictwo.pl

12 Platforma multimedialna Platforma jest dostępna dla następujących kategorii użytkowników: Uczniów szkół zawodowych, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; Nauczycieli (szkół) zawodu, obecnie w szczególności nauczycieli zawodu kucharz; Pracodawców, szczególnie oferujących miejsca pracy i praktyk dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz.

13 Działania upowszechniające Seminaria „Wykorzystanie multimediów w szkolnictwie zawodowym”: - Koszalin – 11.03.2015 - Stargard Szczeciński – 18.03.2015 - Szczecin – 25.03.2015, 31.03.2015 3-dniowe, wyjazdowe szkolenia dla nauczycieli – 4 grupy po 10 osób – marzec - maj 2015 Szkolenia dla pracodawców (1 dzień) – kwiecień-czerwiec - 2015 Konferencja końcowa – czerwiec 2015

14 Biuro projektu: EUROPIL Elżbieta Pilch ul. Małkowskiego 24/2 70-305 Szczecin e-mail: europil@europil.pl tel./fax.: +48 91 81 37 607


Pobierz ppt "Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google