Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewoda Podkarpacki Konferencja poświęcona tematyce „Psychospołeczne aspekty pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” Rzeszów, dnia 20 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewoda Podkarpacki Konferencja poświęcona tematyce „Psychospołeczne aspekty pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” Rzeszów, dnia 20 października."— Zapis prezentacji:

1 Wojewoda Podkarpacki Konferencja poświęcona tematyce „Psychospołeczne aspekty pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” Rzeszów, dnia 20 października 2014 r.

2 Teorie dotyczące przyczyn występowania przemocy można zasadniczo podzielić na 4 grupy:  PSYCHOLOGICZNE  BIOLOGICZNE  SPOŁECZNE  EKONOMICZNE

3  Badania naukowe wykazały, że 30% osób krzywdzonych w dzieciństwie powtarza te same zachowania w swoich rodzinach.  70% dzieci już po trzech latach krzywdzenia wykazuje opóźnienie rozwoju psychoruchowego w stosunku do swoich możliwości rozwojowych. /za Joanna Cielecka-Kuszyk – Niebieska Linia nr 6-2005/

4  Skutki neurobiologiczne  Skutki medyczne  Pomoc medyczna  Rola lekarza

5  Można wymienić trzy grupy przyczyn agresji i przemocy: - wywołują je tzw. drobiazgi, czyli przedmioty i sprawy codzienne, gdy często mamy nieuświadomiony konflikt wewnętrzny lub na innej płaszczyźnie, - nieuzgodniona hierarchia wartości. Jeżeli u jednego z partnerów jakaś wartość zajmuje wysoką pozycję, a u drugiego niską, to wówczas dochodzi między nimi do konfliktów, co w czasie zamienia się w agresję i przemoc, - różnice psychoseksualne, wynikające z odmienności płci i potrzeb seksualnych. Zwykle są one najmniej uświadamiane przez partnerów, tzw. Płeć mózgu.

6 1. Niska samoocena i poczucie niedostosowania 2. Poczucie izolacji i braku wsparcia społecznego 3. Brak umiejętności społecznych i asertywności 4. Zaburzenia psychiczne, takie jak : lęk i depresja 5. Nadużywanie alkoholu i/lub narkotyków 6. Słaba kontrola impulsów i zachowania antyspołeczne 7. Zaborczość, zazdrość, lęk przed porzuceniem 8. Zrzucanie winy na innych, podsycanie sporów, okazywanie agresji i przemocy w odpowiedzi na prowokację

7 9. Brak empatii w stosunku do zależnej ofiary, co może być uwarunkowane złym stanem zdrowia fizycznego, lub psychicznego, problemami seksualnymi, 10. Przeniesienie złości spowodowanej niezadowoleniem z pracy, życia, stresem w pracy lub niedawnymi niekorzystnymi wydarzeniami życiowymi na partnera, czyli obarczenie go odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia czy frustracje, 11. Problemy społeczno. ekonomiczne, takie jak bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe, trudności finansowe, 12. Doświadczenie przemocy w dzieciństwie, 13. Stosowanie przemocy, groźby lub używania broni.

8  Miłość domaga się codziennej troski i pielęgnacji, jak ogród,  Przynajmniej raz na miesiąc idźcie na randkę, razem na spacer, na kawę, do kina,  Raz w roku warto spędzić weekend we dwoje. Taki wyjazd przypomina nam o miłości jeszcze z czasów narzeczeństwa, umacnia więź, buduje jedność,  Pamiętajcie, że dzieci wychowujemy dla świata i odchodzą, a partner pozostaje.

9  rozwój wrażliwości interpersonalnej dziecka: zrozumienie jego emocji, akceptacja uczuć, nazywanie „wszystkiego po imieniu” w kontekście własnych emocji;  dostarczenie nowych punktów widzenia = poszerzanie perspektyw, akceptacja punktu widzenia;  rozpoznanie potrzeb i formułowanie celów osobistych dziecka – przeformułowanie ich na możliwości i realia;  poszukiwanie konstruktywnych sposobów zaspakajania potrzeb i osiągania celów dziecka;  rozwój wiary dziecka w to, że może i może również inaczej

10  ks. Marek Dziewiecki, „Psychologia porozumiewania się”, Kielce 2000  ks. Marek Dziewiecki, „Miłość pozostaje”, Częstochowa 2001  Michael Lawson, „Wobec konfliktu”, Kraków 1993  Anne Moir, David Jessel, „Płeć mózgu”, PWN 1993  Nicola de Martini, „Problemy narzeczeństwa i małżeństwa”, Warszawa 1997  Gary i Barbara Rosberg, „Porozumiewanie się w małżeństwie”, Warszawa 2004  Elżbieta Sujak, „Małżeństwo pielęgnowane”, Katowice 1989  Fritz Fitschaleck „Uczciwa kłótnia małżeńska”, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000  Gary i Barbara Rosberg, „Porozumiewanie się w małżeństwie”,  Elżbieta Sujak, „Małżeństwo pielęgnowane”,  Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, PAX, Warszawa  Kaczmarek B., Misterne gry w komunikację, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005,  John i Betty Drescher „Gdybymśy zaczynali od nowa” PAX Warszawa 1994

11  Glaser D. (2000), Child abuse and neglect and the brain-a review. J Child Psychol Psychiatry, 41:97–116.  Mayes L., Swain J., Leckman F. (2005), Parental attachment systems: neural circuits, genes and experimental contributions to parental engagement. Clin Neurosci Res, 4:301–313.  Newport D. J., Nemeroff C. (2000), Neurobiology of posttraumatic stress disorder. Curr Op Neurobiol, 10: 211–218.  Teichert M., Andersen S. (2003), The neurobiological consequences of ealry stress and childhood maltreatment. Neuroscience Beh Rev, 27: 33–44. /za Joanna Cielecka-Kuszyk/

12 PIOTR HRYNISZYN  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach  Stowarzyszenie Centrum Wsparcia i Profilaktyki „SPES” w Korytnikach  KORYTNIKI `2014


Pobierz ppt "Wojewoda Podkarpacki Konferencja poświęcona tematyce „Psychospołeczne aspekty pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” Rzeszów, dnia 20 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google