Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Oferty Handlowej TVP na 2015 Prognozy na 2015 Dziękujemy za uwagę Zmienione elementy oferty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Oferty Handlowej TVP na 2015 Prognozy na 2015 Dziękujemy za uwagę Zmienione elementy oferty."— Zapis prezentacji:

1 Założenia Oferty Handlowej TVP na 2015 Prognozy na 2015 Dziękujemy za uwagę Zmienione elementy oferty

2 Prognozy na 2015 Dziękujemy za uwagę Założenia Oferty Handlowej TVP na 2015 Zmienione elementy oferty

3 Silne podstawy konsumpcji indywidualnej Wysokość realnego wynagrodzenia w gospodarce wciąż rośnie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w podążającym za nim wskaźnikiem wzrostu sprzedaży detalicznej. Źródło: GUS Dynamika sprzedaży detalicznej (lewa skala) na tle dynamiki realnego wynagrodzenia gospodarce (prawa)

4 Obecna wartość wskaźnika ufności konsumenckiej (-14,1 w X br) po ciągłych wzrostach jest najwyższa od lipca 2010. Oznacza to, że subiektywna ocena własnej sytuacji finansowej, sytuacji ekonomicznej kraju i stanu własnych zakupów, jakiej dokonują gospodarstwa domowe, wyraźnie się polepsza. Źródło: GUS Odczuwalne polepszenie nastrojów konsumenckich * Prognoza Tendencje konsumpcji indywidualnej – wskaźnik ufności konsumenckiej

5 Rynek reklamy podąża za wzrostem PKB W efekcie uprawnione są prognozy jeszcze wyższego wzrostu rynku reklamy w 2015 roku (3,2%), niż ma to miejsce w 2014, pomimo utrzymania się dynamiki PKB na zbliżonym poziomie. Z drugiej strony, wzrost PKB ponownie wyraźnie przekroczy 3%. Źródło: GUS, Starlink, estymacje własne * Prognoza Dynamiki PKB (lewa skala) i zmiany rynku reklamy netto (prawa)

6 Telewizja ma coraz większe znaczenie w komunikowaniu komercyjnym – jej udział w „torcie reklamowym” po ostatnich wzrostach jest jednym z najwyższych w historii. Wzrosty rynku reklamy TV jest więc wyższy, niż reklamy ogółem. Źródło: Starlink Dynamika zmiany klas mediów Q1-Q3 2014/2013Udział klas mediów Q1-Q3 2014 Media elektroniczne, w tym TV, są „na fali”

7 W efekcie spodziewamy się, że w przyszłym roku będzie o około 5% więcej pieniędzy na reklamę telewizyjną, niż w obecnym. Źródło: Starlink i estymacje własne Więcej pieniędzy na reklamę telewizyjną w 2015 * Prognoza

8 Bezpłatna naziemna telewizja cyfrowa stanowi coraz istotniejszy segment konsumpcji telewizji ogółem. Jej rozwój przyczynia się on do dalszego poprawiania wyników nadawców korzystających z tej formy rozpowszechniania swoich programów. Źródło: NAM Odsetek czasu oglądania TV, który został zrealizowany poprzez DVBT DVBT jest coraz popularniejsza

9 Udziały w widowni anten TVP Popularne audycje i postępujący odpływ widzów od płatnych form odbioru TV linearnej spowoduje umocnienie się anten tematycznych TVP i dalsze, obserwowane już obecnie, spowolnienie tempa spadku widowni anten ogólnych. Źródło: NAM i estymacje własne, grupa 16-59 Cała Grupa TVP w 2015: 26,63% Udział w widowni 16-59 w 2015 roku (estymacja) na tle wyników 2014 bez wydarzeń sportowych

10 Witamy Nowości w ofercie na 2015 Prognozy na 2015 Dziękujemy za uwagę

11 Płynne wejście w nowy rok Oferta na 2015 obowiązuje od 1 LUTEGO 2015 Styczeń w całości jest sprzedawany według zasad 2014

12 Progi budżetowe – jasna sytuacja Porządkowanie warunków, sprzyjające transparentności na rynku. W ramach poszczególnych przedziałów warunki będą ustalane na bazie m.in. poziomu wydatków, sposobu zakupu, wielkości zaangażowania budżetowego i historii współpracy. Powyżej 5 mln – według wytycznych negocjacyjnych TVP. PrógWartość wydatków CPP OFF KZP TVP1+2 (16-59) MIN CPP OFF KZP TVP1+2 (16-59) MAX CPP OFF KZP TVP Tematyczne (16-59) Opust ZCP Podstawowy 1do 1 mln1 4001 500100032% 21 - 2 mln1 3001 40098035% 32 - 3 mln1 2501 30096038% 43 - 4 mln1 2001 25094040% 54 - 5 mln1 1501 20092042% *Dopłata do Prime Time TVP1+2 34%, TVP Tematyczne 40%.

13 W deklaracji uwzględniamy wszystkie inwestycje klienta (Internet z poddeklaracją). Liczymy realnie wydane pieniądze. Każdy konkretny klient z osobna ma swoją deklarację i swoje warunki. Progi budżetowe do 5 mln zł są jawne – każdy może zweryfikować swoje koszty. Rezygnujemy z PakRatów – ich miejsce funkcjonalnie zajmie cennik ratingowy (KZP) według najniższego progu (nie stosuje się do niego rabatu z cennika jak przy PakRat). Obliczanie deklaracji – transparentność przede wszystkim

14 Przypisanie warunków z odpowiedniego progu na podstawie potwierdzonej formalnie deklaracji kontrahenta: – Nie ma i nie było deklaracji – warunki dla pierwszego (najniższego) progu. – Zwiększenie deklaracji w czasie roku – od momentu nowej deklaracji, bez przeliczania wstecz. – Nowe warunki dopiero po złożeniu formalnej deklaracji, nie automatycznie od samego wykonania. Brak wykonania deklaracji – przeliczanie wstecz od początku obowiązywania oferty. Konstrukcja ta mocno premiuje składanie rzeczywistych deklaracji na początku roku. Wykonanie deklaracji – premia dla zdecydowanych

15 Wzrost udziału cennika w TVP w 2014 wywołał chęć jeszcze większego „przybliżenia” go do rzeczywistości, stąd radykalne urealnienie cennika: – Średnia cena cennikowa w dół średniorocznie o ok. 42%. – Średni opust cennikowy spada ok 20%. Skala urealnienia jest podobna dla wszystkich anten (ogólnych i tematycznych) Przy cenniku taryfowym pozostawiamy wyłącznie rabaty za wielkość inwestycji, za udział cennika i opust specjalny (o ile istnieje dla niego właściwe uzasadnienie biznesowe). Przy wszystkich formach rezygnujemy z opustu „za współpracę”, jednak całość jest tak zbilansowana, by efekt był neutralny. Będzie czytelniej: przejrzysty cennik i proste rabaty

16 Prosta droga do jeszcze bardziej atrakcyjnych warunków na cennik w TVP Będziemy nadal zachęcali klientów do korzystania z cennika taryfowego, jako najlepszego sposobu na zminimalizowanie ryzyka nieosiągnięcia celów komunikacyjnych kampanii. Dodatkowe opusty jeszcze zwiększają atrakcyjność zakupu w tej formie. Udział cennika taryfowego w wydatkachOpust ZCP Dodatkowy 0% – 49,99%0% 50% – 59,99%5% 60% – 69,99%10% 70% – 79,99%15% 80% – 89,99%20% 90% – 99,99%25% 100%30%

17 Większa efektywność w pakiecie dzięki wąskim targetom Wprowadzamy do sprzedaży według cennika ratingowego (KZP) pakiety rozliczane według wąskich grup celowych. Będą funkcjonować zarówno w TVP1+TVP2, jak i osobno w TVP tematycznych. Predefiniowana lista grup: Booking sprzedaży według wąskich grup będzie miał priorytet wobec zamówień na grupę podstawową. Indeksy dla sprzedawanych grup (wobec 16-59) będą ogłaszane co miesiąc przy otwarciu sprzedaży, tak jak cennik taryfowy. Indeksy te mogą być różne dla TVP1 i TVP2 (traktowanych razem) i anten tematycznych (także razem). Kobiety 25-59Mężczyźni 16-59 Kobiety 16-34Wszyscy 25-59 z miast Wszyscy 16-34Dzieci 4-12 (tylko w TVP ABC)

18 Indeksy miesięczne będą jednakowe dla anten głównych i tematycznych: IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI 1 - 20 XII21 - 31 XII 0,680,91,11,151,191,120,80,851,171,221,210,62 W 2015 klient kupujący pakiet w antenach tematycznych będzie mógł bezpłatnie zrezygnować z trzech dowolnych kanałów (w 2014 mógł tylko z jednego + TVP Polonia) Za każdy następny „odtrącony” kanał będzie dopłata taka sama jak w 2014: +5%. Ze względu na potrzeby dowożenia parametrów kampanii w cenniku ratingowym dla wąskich grup, w tym przypadku nie będzie można wybierać kanałów. Kolejne ułatwienie: do opłaty 10 zł za emisję spotów „zerowych” nie będziemy już stosować żadnych dopłat i indeksów. Prostsze indeksy, łatwiejsza rezygnacja z kanału

19 Minima dla pakietów – w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem Najmniejsze zamówienie w 2015 to 10 GRP w TVP1 i TVP2 oraz 2 GRP w pozostałych antenach – to gwarantuje precyzję delivery. Utrzymujemy zasadę, że pakiety będziemy rozliczać do max 102% zamówienia. Wyjątki dotyczą jedynie pakietów ekstremalnie krótkich: – Pakiety do 3 dni włącznie: po GRP rzeczywistych; – Od 4 do 7 dni włącznie: do 115% zlecenia; Będzie można wskazywać przerwy w realizacji pakietów (za dopłatą 10%). Będzie można także zlecać tylko jeden daypart (za jeszcze mniejszą dopłatą 5%). Ze względu praktycznie ciągłą pracę optymalizatora nie zagwarantujemy listy spotów nawet w dniu emisji, ale bieżący podgląd w Iubileo będzie cały czas dostępny.

20 Prime time będzie w głównych antenach kosztować tyle samo co w 2014 (+34%), Deficyt prime w antenach tematycznych zmusza nas do ustawienia w nich tej dopłaty na poziomie +40%. Dla wielu logotypów patronów medialnych, serwisów społecznościowych czy sponsorów w jednym spocie: jedna, prosta i niewielka dopłata 5%. Radykalnie obniżamy opłaty za tzw. express w kanałach tematycznych: – Tylko 100/150/250, w zależności od wyprzedzenia; – Pobierane od rzeczywiście zaplanowanych emisji, a nie „na pusto” od dnia. W 2015 wszystkie opłaty specjalne i anulacyjne będzie można konwertować na większe inwestycje w sponsorowanie, Telegazetę i Internet. Uproszczenie zasad dodatkowych usług emisyjnych

21 Nowość: pakiety w sponsorowaniu! TEMATYCZNY VIDEO KANAŁY TEMATYCZNE + TVP.PL TEMAT. SYNERGIA MEDIÓW BRAK WYŁĄCZNOŚCI PRODUKTOWEJ WARUNKI WEDŁUG BUDŻETU MULTISCREENING SYNERGIA MEDIÓW WYŁĄCZNOŚĆ PRODUKTOWA AKCJE SPECJALNE VIDEO TVP1, TVP2, TVP.PL ROS SYNERGIA MEDIÓW BRAK WYŁĄCZNOŚCI PRODUKTOWEJ Sponsorowanie będzie dostępne (także) w pakietach. Będą one tworzone w oparciu zarówno o grupy widzów, jak i kontent i będzie można je łączyć z ekspozycją on-line. Ich rozliczenie nastąpi na podstawie liczby wyemitowanych wskazań sponsorskich.

22 Jesteśmy pewni dalszego wzrostu zasięgu i oglądalności dzięki silnemu wsparciu anten TVP. Rozszerzamy sprzedaż reklam video przy kontencie TVP na serwisach partnerskich i zewnętrznych (embedowany player wraz z reklamą i kontentem). Jesteśmy już obecni drzewku streamowym video w badaniu Megapanel. Wdrażamy emisję spotów interaktywnych (desktopy). Kontent Premium bez opłat, ale z reklamami (seriale, filmy, dokumenty, sport, informacje) zwiększa zasięg kampanii on-line. Tworzymy dedykowane audycjom aplikacje dla second screen, stawiając na real time social engagement - wszystkie platformy TVP są wykorzystywane do angażowania widza. W przypadku kampanii on-line reinwestowanych z opłat specjalnych i anulacyjnych w telewizji, wprowadzamy dopłatę w wysokości 25%. Możliwe stanie się lokowanie produktu w materiałach dedykowanych do on-line (www, mobile, HbbTV, smart tv, Facebook, Youtube, Twitter) Coraz popularniejsze video on-line Reach: 4 mln UU, Ad space: 55 mln pre-mid-postroll* * GemiusTraffic, Adcean, listopad 2014

23 W 2015 r pojawią się nowe aplikacje HbbTV. Obecna jest już nowa technologia pozwalająca rejestrować oglądany kontent oraz rekomendować audycje TVP. Nowa aplikacja TVP, a wraz z nią nowe formaty reklamowe pozwalają na dotarcie z interaktywnym komunikatem reklamowych do widzów HbbTV TVP. Reklamy i aplikacje HbbTV są pobierane z adserwera TVP, co daje pełne możliwości pomiaru i rozliczania interakcji, zasięgu i emisji za pomocą kodów. Rozpoczynamy cykl wszechstronnego badania HbbTV, w tym sfery konsumpcji reklam w tym kanale. Telewizja hybrydowa nieustająco zyskuje na popularności TV HBB Reach: 0,75 mln UU, PV: 65 mln* * GemiusTraffic, Adcean, listopad 2014

24 Jeszcze silniejszy kanał mobilny 1 000 000 pobrań 1 000 000 pobrań TVP.pl TVP Stream 575 000 pobrań * GemiusTraffic, Adcean, listopad 2014 Cały kontent video TVP zagregowany w jednej aplikacji!

25 Zespól dedykowany on-line rośnie w siłę Wzmacniamy zespół sprzedaży produktów interaktywnych Wyłączność na sprzedaż wszystkich produktów od stycznia 2015 online@tvp.pl Zespół agencyjny Zespół traffic Zespół traffic Zespół rozwoju produktu Zespół rozwoju produktu

26 Nie trzeba będzie informować nas o filmie przy kontynuacji kampanii – domyślnie będziemy emitować ostatni emitowany spot dla produktu (w każdej chwili można nas poinformować, że ma być emitowany inny film). Nie masz filmu? No problem! Możemy uruchomić film przeniesiony do archiwum TVP, choć nie później niż rok od ostatniej emisji (opłata specjalna 1000 zł). Narzędzie dla producentów materiałów reklamowych: w ciągu roku zostanie wprowadzony system umożliwiający załączenie metryczki (wszystkie filmy) i ewentualnie oświadczenia o spełnianiu „Kryteriów żywieniowych” (filmy na których są widoczne artykuły spożywcze) wraz z upload’em filmu. Przyjęte wewnętrzne rekomendacje zmuszają nas do ograniczenia do 30 dni okresu na zgłaszanie uwag do wystawionych faktur. Przysyłanie filmów i fakturowanie

27 Podstawową grupą rozliczeniową TVP jest grupa „wszyscy 16-59”. Oświadczenia reklamodawców, dotyczące filmów reklamujących żywność, będą wymagane przez wszystkie stacje dla emisji od 1 stycznia 2015. Reklamy, na których są widoczne artykuły spożywcze, a którym nie towarzyszy wymagane oświadczenie, nie będą emitowane przy audycjach dziecięcych. Aktualna interpretacja prawna zmusza nas do naliczania dopłaty „piwnej” (11,11%) od wszystkich materiałów reklamowych, w tym także od sponsorowania. Przypominamy o klauzuli poufności danych wobec osób trzecich (w tym audytorów) i o wymogu weryfikowania cen u nadawcy. Uwaga! Opóźnienie w płatnościach może także skutkować pogorszeniem warunków handlowych, wraz z poinformowaniem o tym fakcie reklamodawcy. Zakładamy solidarną odpowiedzialność domu mediowego i reklamodawcy. Na koniec – dla przypomnienia

28 Witamy Prognozy na 2015 Dziękujemy za uwagę Zmienione elementy oferty


Pobierz ppt "Założenia Oferty Handlowej TVP na 2015 Prognozy na 2015 Dziękujemy za uwagę Zmienione elementy oferty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google