Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DALEJ. A B C ramię (bok) podstawa (bok) ramię (bok) wierzchołkikąty DALEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DALEJ. A B C ramię (bok) podstawa (bok) ramię (bok) wierzchołkikąty DALEJ."— Zapis prezentacji:

1 DALEJ

2 A B C ramię (bok) podstawa (bok) ramię (bok) wierzchołkikąty DALEJ

3 Trójkąt równoboczny Trójkąt równoramienny Trójkąt różnoboczny Podział trójkątów ze względu na boki:

4 Trójkąt równoboczny AB C DALEJ Trójkąt równoboczny ma wszystkie boki równej długości. a a a

5 Trójkąt równoramienny AB C DALEJ Trójkąt równoramienny ma dwa boki równej długości. aa b

6 Trójkąt różnoboczny AB C DALEJ Trójkąt różnoboczny ma wszystkie boki różnej długości. a c b

7 DALEJ Trójkąt ostrokątny Trójkąt prostokątny Trójkąt rozwartokątny Podział trójkątów ze względu na kąty:

8 Trójkąt ostrokątny AB C Trójkąt ostrokątny ma trzy kąty ostre. αβ γ DALEJ α + β + γ = 180°

9 Trójkąt prostokątny AB C DALEJ Trójkąt prostokątny ma jeden kąt prosty i dwa kąty ostre. α β ● α + β = 90°

10 Trójkąt rozwartokątny AB C DALEJ Trójkąt rozwartokątny ma jeden kąt rozwarty i dwa ostre. α β γ α + β + γ = 180°

11 Podział trójkątów ze względu na boki Podział trójkątów ze względu na kąty RÓWNOBOCZNYRÓWNORAMIENNYRÓŻNOBOCZNY OSTROKĄTNY PROSTOKĄTNY ROZWARTOKĄTNY NIE ISTNIEJE DALEJ

12 Trójkąt ostrokątny równoboczny wszystkie boki są równe DALEJ wszystkie kąty mają po 60° a a a 60°

13 Trójkąt ostrokątny równoramienny dwa boki (ramiona) są równe DALEJ kąty przy podstawie są równe b a b αα β

14 Boki trójkąta prostokątnego DALEJ b a c α β ● a - przyprostokątna b - przyprostokątna c - przeciwprostokątna

15 Osie symetrii w trójkątach DALEJ Trójkąt równoboczny Trójkąt równoramienny Trójkąt różnoboczny 3 osie symetrii 1 oś symetrii brak osi symetrii

16 TEST DALEJ Wykonaj wszystkie zadania. Zastanów się za nim zaznaczysz odpowiedź. Powodzenia!!! Wykonaj wszystkie zadania. Zastanów się za nim zaznaczysz odpowiedź. Powodzenia!!!

17 DALEJ Zad. 1 Ile wynosi suma kątów w trójkącie? (prawidłową odpowiedź zaznacz w kółeczko) A. 360° B. 180° C. 90° αβ γ α + β + γ = ?

18 DALEJ Zad. 2 W narysowanym trójkącie suma miar kątów ostrych jest równa: (prawidłową odpowiedź zaznacz w kółeczko) A. 250° B. 180° C. 70° α β 110°

19 DALEJ Zad. 3 Kąt wewnętrzny w trójkącie równobocznym ma: (prawidłową odpowiedź zaznacz w kółeczko) A. 60° B. 90° C. 180° ?? ?

20 DALEJ Zad. 4 Uzupełnij zdania: Trójkąt …………………………..………… ma wszystkie boki równej długości. Trójkąt prostokątny ma jeden …………………………..……………………………………………………………………..……..…. Trójkąt ……………………………………………………….…………..………… ma jedną oś symetrii.

21 DALEJ Zad. 5 Nie istniej trójkąt: A. Równoramienny prostokątny B. Równoboczny rozwartokątny C. Różnoboczny ostrokątny

22 DALEJ Zad. 6 A. Suma kątów w trójkącie wynosi 360° B. Każdy trójkąt ma co najmniej jedną oś symetrii. C. Trójkąt różnoboczny ma trzy różne boki i kąty. Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe: (w wyznaczonym miejscu wpisz prawda lub fałsz)

23 DALEJ Zad. 7 ………………………….…… Wymień elementy trójkąta: (w wyznaczonych miejscu wypisz elementy trójkąta) ………………………….……

24 Rozwiązania Za każdą poprawną odpowiedź przyznaj sobie 1 punkt. Sumę punktów wpisz w wyznaczonym miejscu na karcie pracy. DALEJ

25 Zad. 1 Ile wynosi suma kątów w trójkącie? (prawidłową odpowiedź zaznacz w kółeczko) A. 360° B. 180° C. 90° αβ γ α + β + γ = ?

26 DALEJ Zad. 2 W narysowanym trójkącie suma miar kątów ostrych jest równa: (prawidłową odpowiedź zaznacz w kółeczko) A. 250° B. 180° C. 70° α β 110°

27 DALEJ Zad. 3 Kąt wewnętrzny w trójkącie równobocznym ma : (prawidłową odpowiedź zaznacz w kółeczko) A. 60° B. 90° C. 180° ?? ?

28 DALEJ Zad. 4 Uzupełnij zdania: Trójkąt ……………………………………………………………..………… ma wszystkie boki równej długości. Trójkąt prostokątny ma jeden …………………………………………………..……..…. Trójkąt …..…………………………………………………….…………..………… ma jedną oś symetrii. równoboczny kąt prosty równoramienny

29 DALEJ Zad. 5 Nie istniej trójkąt: A. Równoramienny prostokątny B. Równoboczny rozwartokątny C. Różnoboczny ostrokątny

30 DALEJ Zad. 6 A. Suma kątów w trójkącie wynosi 360° B. Każdy trójkąt ma co najmniej jedną oś symetrii. C. Trójkąt różnoboczny ma trzy różne boki i kąty. Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe: (w wyznaczonym miejscu wpisz prawda lub fałsz) FAŁSZ PRAWDA FAŁSZ

31 DALEJ Zad. 7 ………………………….…… Wymień elementy trójkąta: (w wyznaczonych miejscu wypisz elementy trójkąta) ………………………….…… wierzchołek kąt bok

32 13 punktów – bdb 12 punktów – bdb- 11 punktów – db+ 10 punktów – db 9 punktów – db- 8 punktów – dst+ 7 punktów – dst 6 punktów – dst- 5, 4 punkty – dop 1, 2, 3 punkty – ndst

33 Dziękuję za uwagę. Prezentację przygotowała: mgr Joanna Palińska www.matematykawpodstawowce.pl


Pobierz ppt "DALEJ. A B C ramię (bok) podstawa (bok) ramię (bok) wierzchołkikąty DALEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google