Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu
Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej rok szkolny 2013/2014

2 Udział dzieci i młodzieży szkolnej w następujących programach:
„Czyste powietrze wokół nas” (91 przedszkolaków) „ Nie pal przy mnie proszę” ( 38 uczniów klas II szkoły podstawowej) „ Znajdź właściwe rozwiązanie” ( 50 uczniów klas V szkoły podstawowej oraz 53 uczniów klas I gimnazjum).

3 „Czyste powietrze wokół nas”
Cel główny programu: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

4 Cele szczegółowe programu:
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

5 Struktura programu: Proponowane w programie zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się. Dzieci brały udział w 5 warsztatach: Zajęcia I: Wycieczka. Zajęcia II: Co i dlaczego dymi? Zajęcia III: Jak się czuję kiedy dymi papieros? Zajęcia IV: Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy? Zajęcia V: Jak unikać dymu papierosowego?

6 Metody: W przebiegu działań warsztatowych wykorzystano przede wszystkim metody aktywizujące, których istotą jest umożliwienie dzieciom zaangażowania wszystkich zmysłów i podjęcia różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności

7 Informacje o realizacji programu:
Realizacja programu „ Czyste powietrze wokół nas” przyczyniła się do podniesienia kompetencji dzieci w zakresie dostrzegania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia oraz umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach. Przez cały okres realizacji programu dzieci aktywnie w nim uczestniczyły i były zaciekawione prowadzonymi zajęciami.

8 Informacje o realizacji programu cd.
Dzieci zwiększyły wiedzę na temat szkodliwości dymu.

9 Informacje o realizacji programu cd.
Uczniowie podczas wycieczki obserwowali źródła dymu

10 Informacje o realizacji programu cd.
Dzieci rysowały różne źródła powstawania dymu

11 Informacje o realizacji programu cd.
Uczniowie zapoznali się również z postacią „Dinuś”, która uatrakcyjniała prowadzenie warsztatów

12 Informacje o realizacji programu cd.
Dzieci brały również udział w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem: „ Mamo, tato nie pal”

13 „Nie pal przy mnie proszę”
Cel główny programu: Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu Cele szczegółowe programu: Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich Kształtowanie postaw asertywnych

14 Adresaci: Uczniowie klas II szkoły podstawowej
Dzieci w tym wieku pozostają nadal pod dużym wpływem rodziców, ale będąc już uczniem, staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy w niej obowiązujące i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Kontakt z uczniami starszymi budzi w dziecku chęć naśladowania, niestety nie tylko zachowań pozytywnych. Uczniowie młodszych klas szkół podstawowych sami jeszcze nie sięgają po papierosa, ale może się w nich utwierdzić przekonanie, że palenie świadczy o dorosłości oraz pozwala na przynależność do grupy starszych kolegów. Adresaci:

15 Struktura programu: Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami wg następujących scenariuszy: Zajęcie I: Co to jest zdrowie? Zajęcie II: Od czego zależy nasze zdrowie? Zajęcie III: Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? Zajęcie IV: Co robić gdy moje zdrowie jest zagrożone? Zajęcie V: Nie pal przy mnie proszę.

16 Informacje o realizacji programu:
Program „ Nie pal przy mnie, proszę” został zrealizowany zgodnie z zaproponowanymi scenariuszami, w których uporządkowane wiadomości były dostosowane do poziomu rozwojowego uczniów i w sposób przystępny przybliżały tematy dotyczące zdrowia.

17 Informacje o realizacji programu cd:
Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach warsztatowych, chętnie wykonywały wszystkie zadania: kolorowanki, krzyżówki, układanki, zabawy ruchowe, oraz polubiły wiewiórkę Wiki, która towarzyszyła im na zajęciach.

18 Informacje o realizacji programu cd:
W ramach realizacji programu odbyło się spotkanie z panią pielęgniarką Marią Lis, która przeprowadziła pogadankę na temat „ Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?”

19 Informacje o realizacji programu cd:
Uczniowie brali również udział w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem: „Nie pal przy mnie, proszę”, (prace można oglądać na szkolnej wystawce).

20 „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Cel główny programu: zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej Cele szczegółowe programu: zwiększanie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, -kształtowanie umiejętności dbania o zachowanie własne i swoich bliskich, -kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

21 Adresaci: Uczniowie klas V szkoły podstawowej i I gimnazjum
W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Pierwsze papierosy wypalają zazwyczaj pod presją rówieśników. Dlatego niezmiernie ważne jest uczenie dzieci rozpoznawania ich odczuć oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem sposobów odmowy.

22 Struktura programu: Proponowane w programie zajęcia mają również charakter warsztatowy: ZAJĘCIA 1- Poznajmy się bliżej ZAJĘCIA 2-Laboratorium ciała ZAJĘCIA 3-Naucz się mówić NIE ZAJĘCIA 4- Zajdź właściwe rozwiązanie ZAJĘCIA 5- Uwierz w siebie

23 Informacje o realizacji programu:
Udział w programie dostarczył uczestnikom okazji do uczenia się poprzez doświadczenie, zachęcał do aktywnego w nim udziału. W przebiegu zajęć wykorzystywane były metody aktywizujące, których istotą jest zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

24 Informacje o realizacji programu cd:
Uczniowie dzięki warsztatom zintegrowali się, poznali bliżej funkcjonowanie ludzkiego organizmu oraz jego potrzeb, ćwiczyli formy zachowań asertywnych, nauczyli się rozpoznawać emocje przeżywane w sytuacjach trudnych i rozwijać umiejętności radzenia sobie z problemem.

25 Informacje o realizacji programu cd:
Wzmacniali poczucie własnej wartości, wzbudzali pozytywne myślenie o sobie, kształtowali ważne umiejętności w kontaktach z ludźmi.

26 Informacje o realizacji programu cd:
Uczniowie klas V brali również udział w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem: „Wolni od dymu tytoniowego”, (prace można oglądać na szkolnej wystawce).

27 Informacje o realizacji programu cd:
W ramach realizacji programu odbyło się spotkanie z panią pielęgniarką Marią Lis, która przeprowadziła pogadankę na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu

28 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Podsumowanie realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google