Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Multimedialna Wykonana Przez :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Multimedialna Wykonana Przez :"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Multimedialna Wykonana Przez :
Sztuka Nowoczesna Konstruktywizm Prezentacja Multimedialna Wykonana Przez : Paweł Rusztowicz Kacper Gawlik Maciej Lachowicz Damian Kolbusz

2 Powstanie konstruktywizmu
Konstruktywizm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej powstały w r w Rosji, nieco później w Holandii i wreszcie w całej Europie, do USA dotarł po I wojnie światowej. Podstawowym wyróżnikiem konstruktywizmu w stosunku do innych ruchów awangardowych było stosowanie dyscypliny formalnej ograniczonej do prostych elementów geometrycznych: koła, trójkąta i linii prostej.

3 Cechy Konstruktywizmu
dążenie do czystej formy (pełnej autonomii formy) – sztuki wolnej od pozaplastycznych treści, kontekstów, podtekstów, a nawet przeżyć, uniwersalność formalna, poszukiwanie analogii między malarstwem, rzeźbą i architekturą, racjonalizacja sztuki, zainteresowanie sztuką użytkową, silne powiązanie z ideologią socjalistyczną, artysta, występujący w roli technika, współpracującego z przemysłem.

4 Kierunki w sztuce podobne do konstruktywizmu
Futuryzm- awangardowy kierunek w kulturze (zwłaszcza w literaturze), który narodził się we Włoszech na początku XX wieku. Założeniem futuryzmu było „patrzenie w przyszłość”, odrzucanie przeszłości i tradycji. Kubizm-kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.

5 Futuryzm Futuryzm to nie tylko powstały w początkach XX wieku kierunek w sztuce. Futuryzm to cała ideologia, radykalny i rewolucyjny pogląd na świat. Pojawił się nagle we Włoszech, gdy poeta Filippo Tommaso Marinetti ogłosił swój manifest poezji futurystycznej, w którym stwierdził, że „ryczący samochód, który zdaje się pędzić po taśmie karabinu maszynowego, jest piękniejszy od Nike z Samotraki”.

6 Kubizm Kubizm to jeden z kierunków w sztuce, przede wszystkim w malarstwie, choć jego wpływ widoczny jest również w rzeźbie. Powstał około 1909 roku we Francji. Za jego twórców uważa się Pablo Picasso i Georges Braque. Termin kubizm pochodzi od łacińskiego słowa cubus, czyli sześcian, który bezpośrednio nawiązuje do podstawowej cechy nurtu – geometryzacji

7 Pablo Picasso

8 Georges Braque

9 Podwaliny konstruktywizmu
Supremetyzm Sztuka kinetyczna Sztuka konkretna Op-art

10 Suprematyzm Suprematyzm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej stworzony przez rosyjskiego malarza polskiego pochodzenia Kazimierza Malewicza w 1915 roku. Suprematyzm zakładał całkowite oderwanie sztuki od rzeczywistości, dążenie do maksymalnego uproszczenia form, a przede wszystkim do zerwania z narracją i przedmiotowością w sztuce.

11 Sztuka kinetyczna Sztuka kinetyczna – kierunek w sztuce współczesnej koncentrujący się na zagadnieniu ruchu (rzeczywistym lub pozornym), obejmująca wiele nakładających się technik i stylów. Jednym z prekursorów był Alexander Calder, który od 1931 roku tworzył "mobile" – rzeźby z metalu poruszające się pod wpływem ruchu powietrza lub zmiany temperatury.

12 Sztuka konkretna Konkretna sztuka – prąd w sztuce współczesnej. Termin stworzony przez holenderskiego malarza i teoretyka sztuki Theo van Doesburga, który opierał się na teoriach Bauhausu i grupy Stijl. Opublikował on w roku Manifest sztuki konkretnej. Sztuka konkretna najwyraźniej uwidoczniła się w malarstwie stosującym formy geometryczne oraz obejmującym elementy sztuki abstrakcyjnej i konstruktywizmu. Odrzucała wierne naśladownictwo natury, a także lirykę i symbolizm.

13 Op-art Op-art.- to kierunek w grafice, modzie, sztuce użytkowej i malarstwie, którego zadaniem jest oddziaływanie na oko widza, a nie na jego intelekt czy emocje; stosujący abstrakcyjne kombinacje linii dające geometryczne złudzenia optyczne, efekty świetlne, dynamiczne i fakturalne, zmierzające do wywołania wrażenia głębi oraz ruchu rozwibrowaniem pola widzenia.

14 Przedstawiciele konstruktywizmu
Kazimierz Malewicz Władimir Tatlin Ivan Leonidow El Lissitzky Mielnikow

15 Kazimierz Malewicz rosyjski malarz i teoretyk sztuki, pochodzenia polskiego przedstawiciel rosyjskiej awangardy artystycznej, twórca suprematyzmu. Kazimierz Malewicz wywarł znaczny wpływ na rosyjskich konstruktywistów i polską awangardę lat 20. XX wieku, był zapowiedzią minimalistów. Do jego najsłynniejszych dzieł zalicza się Czarny kwadrat na białym tle, pokazany po raz pierwszy w Piotrogrodzie.

16 Kazimierz Malewicz Surowy obraz Białe na białym należy do najbardziej radykalnych obrazów, namalowanych przez Malewicza w tamtym okresie, nie jest on jednak bezosobowy, jako że ślad ręki artysty widoczny jest w fakturze farby i subtelnych odcieniach bieli. Niewyraźne zarysy asymetrycznego kwadratu stwarzają raczej poczucie nieskończonej przestrzeni, niż konkretnych granic Biały kwadrat jest lekko pochylony i sprawia wrażenie szybującego w stanie nieważkości; nie wydaje się on być ani tworem pierwszoplanowym, ani tłem, ale unosi się niczym nicość w nicości.

17 Władimir Tatlin Rosyjski malarz i architekt.
Zaczął swoją karierę w Moskwie jako Ikonopis. W roku zdobył sławę projektem Pomnika III Międzynarodówki (Wieży Tatlina, wys. około 400 metrów); wysokie koszty uniemożliwiły rozpoczęcie budowy. Tatlin był również założycielem rosyjskiego konstruktywizmu. * Ikonopis – Tworzenie ikon związanych z kulturą Chrześcijańską .

18 Władimir Tatlin Zaprojektowany przez malarza i architekta, Władimira Tatlina Pomnik III Międzynarodówki uznano za swoistą odpowiedź na stojącą w Paryżu Wieżę Eiffela. O ile paryska budowla kojarzy się z kapitalizmem Zachodu, o tyle konstrukcja, którą Tatlin chciał wznieść w Leningradzie miała symbolizować moc i siłę radzieckiej rewolucji oraz systemu socjalistycznego.

19 Ivan Leonidow Rosyjski architekt modernistyczny, malarz, scenograf i teoretyk architektury, jeden z twórców radzieckiego konstruktywizmu. Żaden z dużych projektów Leonidowa nie doczekał się realizacji, lecz jego prace miały duży wpływ na konstruktywizm a także współczesną architekturę (m.in. twórczość Rema Koolhaasa).

20 El Lissitzky Rosyjski malarz, grafik, architekt, typograf i fotografik. W 1919 został profesorem w Szkole Sztuk Pięknych w Witebsku. Poznał tam artystów reprezentujących różne kierunki malarskie, m.in. Marca Chagalla i Kazimierza Malewicza.

21 Konstantin Mielnikow Rosyjski architekt modernistyczny i malarz, uważany za jednego z głównych przedstawicieli konstruktywizmu.

22 Konstruktywizm w architekturze
W architekturze prąd charakteryzujący się podkreślaniem cech konstrukcyjnych obiektu budowlanego, oparty na teorii mówiącej, że o estetycznej wartości obiektu decyduje logicznie zastosowana i właściwie ustalona jego konstrukcja. Jeden z głównych kierunków architektury modernistycznej, rozwijający się w latach 20. i 30. XX wieku, głównie w ZSRR, oraz innych państwach europejskich

23 Koniec Źródła :


Pobierz ppt "Prezentacja Multimedialna Wykonana Przez :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google