Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sztuka Nowoczesna Konstruktywizm. Powstanie konstruktywizmu  Konstruktywizm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej powstały w r. 1913 w Rosji, nieco później.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sztuka Nowoczesna Konstruktywizm. Powstanie konstruktywizmu  Konstruktywizm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej powstały w r. 1913 w Rosji, nieco później."— Zapis prezentacji:

1 Sztuka Nowoczesna Konstruktywizm

2 Powstanie konstruktywizmu  Konstruktywizm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej powstały w r. 1913 w Rosji, nieco później w Holandii i wreszcie w całej Europie, do USA dotarł po I wojnie światowej.  Podstawowym wyróżnikiem konstruktywizmu w stosunku do innych ruchów awangardowych było stosowanie dyscypliny formalnej ograniczonej do prostych elementów geometrycznych: koła, trójkąta i linii prostej.

3 Cechy Konstruktywizmu  dążenie do czystej formy (pełnej autonomii formy) – sztuki wolnej od pozaplastycznych treści, kontekstów, podtekstów, a nawet przeżyć,  uniwersalność formalna,  poszukiwanie analogii między malarstwem, rzeźbą i architekturą,  racjonalizacja sztuki,  zainteresowanie sztuką użytkową,  silne powiązanie z ideologią socjalistyczną,  artysta, występujący w roli technika, współpracującego z przemysłem.

4 Kierunki w sztuce podobne do konstruktywizmu  Futuryzm- awangardowy kierunek w kulturze (zwłaszcza w literaturze), który narodził się we Włoszech na początku XX wieku. Założeniem futuryzmu było „patrzenie w przyszłość”, odrzucanie przeszłości i tradycji.  Kubizm-kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.

5 Futuryzm  Futuryzm to nie tylko powstały w początkach XX wieku kierunek w sztuce. Futuryzm to cała ideologia, radykalny i rewolucyjny pogląd na świat. Pojawił się nagle we Włoszech, gdy poeta Filippo Tommaso Marinetti ogłosił swój manifest poezji futurystycznej, w którym stwierdził, że „ryczący samochód, który zdaje się pędzić po taśmie karabinu maszynowego, jest piękniejszy od Nike z Samotraki”.

6 Kubizm  Kubizm to jeden z kierunków w sztuce, przede wszystkim w malarstwie, choć jego wpływ widoczny jest również w rzeźbie. Powstał około 1909 roku we Francji. Za jego twórców uważa się Pablo Picasso i Georges Braque. Termin kubizm pochodzi od łacińskiego słowa cubus, czyli sześcian, który bezpośrednio nawiązuje do podstawowej cechy nurtu – geometryzacji

7 Pablo Picasso

8 Georges Braque

9 Podwaliny konstruktywizmu  Supremetyzm  Sztuka kinetyczna  Sztuka konkretna  Op-art

10 Suprematyzm  Suprematyzm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej stworzony przez rosyjskiego malarza polskiego pochodzenia Kazimierza Malewicza w 1915 roku.  Suprematyzm zakładał całkowite oderwanie sztuki od rzeczywistości, dążenie do maksymalnego uproszczenia form, a przede wszystkim do zerwania z narracją i przedmiotowością w sztuce.

11 Sztuka kinetyczna  Sztuka kinetyczna – kierunek w sztuce współczesnej koncentrujący się na zagadnieniu ruchu (rzeczywistym lub pozornym), obejmująca wiele nakładających się technik i stylów. Jednym z prekursorów był Alexander Calder, który od 1931 roku tworzył "mobile" – rzeźby z metalu poruszające się pod wpływem ruchu powietrza lub zmiany temperatury.

12 Sztuka konkretna  Konkretna sztuka – prąd w sztuce współczesnej. Termin stworzony przez holenderskiego malarza i teoretyka sztuki Theo van Doesburga, który opierał się na teoriach Bauhausu i grupy Stijl. Opublikował on w 1930 roku Manifest sztuki konkretnej. Sztuka konkretna najwyraźniej uwidoczniła się w malarstwie stosującym formy geometryczne oraz obejmującym elementy sztuki abstrakcyjnej i konstruktywizmu. Odrzucała wierne naśladownictwo natury, a także lirykę i symbolizm.

13 Op-art  Op-art.- to kierunek w grafice, modzie, sztuce użytkowej i malarstwie, którego zadaniem jest oddziaływanie na oko widza, a nie na jego intelekt czy emocje; stosujący abstrakcyjne kombinacje linii dające geometryczne złudzenia optyczne, efekty świetlne, dynamiczne i fakturalne, zmierzające do wywołania wrażenia głębi oraz ruchu rozwibrowaniem pola widzenia.

14 Przedstawiciele konstruktywizmu  Kazimierz Malewicz  Władimir Tatlin  Ivan Leonidow  El Lissitzky  Mielnikow

15 Kazimierz Malewicz  rosyjski malarz i teoretyk sztuki, pochodzenia polskiego przedstawiciel rosyjskiej awangardy artystycznej, twórca suprematyzmu.  Kazimierz Malewicz wywarł znaczny wpływ na rosyjskich konstruktywistów i polską awangardę lat 20. XX wieku, był zapowiedzią minimalistów. Do jego najsłynniejszych dzieł zalicza się Czarny kwadrat na białym tle, pokazany po raz pierwszy w 1915 Piotrogrodzie.

16 Kazimierz Malewicz  Surowy obraz Białe na białym należy do najbardziej radykalnych obrazów, namalowanych przez Malewicza w tamtym okresie, nie jest on jednak bezosobowy, jako że ślad ręki artysty widoczny jest w fakturze farby i subtelnych odcieniach bieli. Niewyraźne zarysy asymetrycznego kwadratu stwarzają raczej poczucie nieskończonej przestrzeni, niż konkretnych granic Biały kwadrat jest lekko pochylony i sprawia wrażenie szybującego w stanie nieważkości; nie wydaje się on być ani tworem pierwszoplanowym, ani tłem, ale unosi się niczym nicość w nicości.

17 Władimir Tatlin  Rosyjski malarz i architekt.  Zaczął swoją karierę w Moskwie jako Ikonopis. W roku 1920 zdobył sławę projektem Pomnika III Międzynarodówki (Wieży Tatlina, wys. około 400 metrów); wysokie koszty uniemożliwiły rozpoczęcie budowy.  Tatlin był również założycielem rosyjskiego konstruktywizmu. * Ikonopis – Tworzenie ikon związanych z kulturą Chrześcijańską.

18 Władimir Tatlin Zaprojektowany przez malarza i architekta, Władimira Tatlina Pomnik III Międzynarodówki uznano za swoistą odpowiedź na stojącą w Paryżu Wieżę Eiffela. O ile paryska budowla kojarzy się z kapitalizmem Zachodu, o tyle konstrukcja, którą Tatlin chciał wznieść w Leningradzie miała symbolizować moc i siłę radzieckiej rewolucji oraz systemu socjalistycznego.

19 Ivan Leonidow  Rosyjski architekt modernistyczny, malarz, scenograf i teoretyk architektury, jeden z twórców radzieckiego konstruktywizmu. Żaden z dużych projektów Leonidowa nie doczekał się realizacji, lecz jego prace miały duży wpływ na konstruktywizm a także współczesną architekturę (m.in. twórczość Rema Koolhaasa).

20 El Lissitzky  Rosyjski malarz, grafik, architekt, typograf i fotografik. W 1919 został profesorem w Szkole Sztuk Pięknych w Witebsku. Poznał tam artystów reprezentujących różne kierunki malarskie, m.in. Marca Chagalla i Kazimierza Malewicza.

21 Konstantin Mielnikow  Rosyjski architekt modernistyczny i malarz, uważany za jednego z głównych przedstawicieli konstruktywizmu.

22 Konstruktywizm w architekturze  W architekturze prąd charakteryzujący się podkreślaniem cech konstrukcyjnych obiektu budowlanego, oparty na teorii mówiącej, że o estetycznej wartości obiektu decyduje logicznie zastosowana i właściwie ustalona jego konstrukcja. Jeden z głównych kierunków architektury modernistycznej, rozwijający się w latach 20. i 30. XX wieku, głównie w ZSRR, oraz innych państwach europejskich

23 Koniec  Źródła :  http://www.wikipedia.pl  http://www.google.pl


Pobierz ppt "Sztuka Nowoczesna Konstruktywizm. Powstanie konstruktywizmu  Konstruktywizm – kierunek w sztuce abstrakcyjnej powstały w r. 1913 w Rosji, nieco później."

Podobne prezentacje


Reklamy Google