Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomódl się, by Jezus we mnie żył.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomódl się, by Jezus we mnie żył."— Zapis prezentacji:

1 Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Pomódl się Miriam aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

2 Miriam Tyś jest bramą do nieba. Moim niebem jest Twój Syn
Miriam Tyś jest bramą do nieba. Moim niebem jest Twój Syn. Weź mnie, weź mnie do swego łona, bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.

3 Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyśpiesz, przyśpiesz moją śmierć. Pragnę umrzeć, aby żyć.

4 Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. Gdybym umarł, odpocząłbym.
Przyśpiesz, przyśpiesz moją śmierć. Pragnę umrzeć, aby żyć.

5 Wkroczyło wnet w moje życie
Matka Boga Żywego Podała mi Swoją dłoń Moje stęsknione serce Czuło w głębi jej ręce Jak zostawiły ziarno, które rośnie do dziś. To jej piękne oblicze

6 Dzięki Ci Maryjo za miłość Twą
Dzięki Matko Moja za światłość Twą Dzięki Matko Moja...

7 Dziewico Najpokorniejsza Przybytku Ducha Świętego
Piękna świata Królowo Dziewico Najpokorniejsza Przybytku Ducha Świętego Wskaż mi drogę do nieba Tyś jest dobrocią samą Panno nad pannami W Swej miłości matczynej Proszę módl się za nami

8 Dzięki Ci Maryjo za miłość Twą
Dzięki Matko Moja za światłość Twą Dzięki Matko Moja...

9 Ożywiłaś wiarę mą Prowadzisz mnie do Swego Syna Ożywiłaś wiarę mą   Ave Ave Ave Maria Dzięki Matko moja

10 Maryjo, Królowo Polski Maryjo, Królowo Polski Jestem przy Tobie pamiętam Jestem przy Tobie Pamiętam, czuwam.

11 modlę się i składam hołd, Weź ten dzień, uczyń go Twym,
i we mnie miłość wznieć. Ref. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. /x2 Gdy klęczę przed Tobą

12 wznieś je przed Pana tron! Ref. Ave Maria, gratia plena,
Wszystko Tobie daję, każdy czyn i każdą myśl. Matko Boga, Matko moja, wznieś je przed Pana tron! Ref. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. /x2

13 widzę Twą radosną twarz. Każda myśl, każde słowo,
Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz. Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych.

14 Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz
Gdy klęczę przed Tobą, widzę Twą radosną twarz. Każda myśl, każde słowo, niech spocznie w dłoniach Twych.

15 Ta Krew z grzechu obmywa nas, Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu, Ta Krew z grzechu obmywa nas, to jest Baranka święta Krew.

16 O Pani ufność nasza W modlitwy Twej obronie Chroń nas, chroń nas Królowo Pokoju!

17 Pokorna służebnico Pana łamiąca strzały nieprzyjaciela, miażdżąca głowę węża. /x2 Bądź zawsze przy mnie, abym stawał się pokornym sługą na wzór swego Mistrza i Pana. /x2

18 Zaśpiewajcie serca nasze, oto Matka Pana. Dziś bierzemy ją do siebie
Zaśpiewajcie serca nasze, oto Matka Pana. Dziś bierzemy ją do siebie. Oto Matka nasza.

19 Zawitajże Królowo w słońca blasku, Wieniec ponad Twoją głową z gwiazd dwunastu. Zawitajże Królowo w blasku słońca, Zostań z nami, zostań z nami aż do końca!

20 Maryjo, Królowo Polski, (2x) Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie, I czuwam na każdy czas. (2x)    

21 Maryjo, królowo Polski /2x Tobie ufamy przy Tobie wytrwamy Bądź zawsze Matką nam /2x

22 Maryjo, Królowo nasza, (2x) Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny,
uświęcaj każdego z nas. (2x)

23 Maryjo, jesteśmy młodzi, (2x) już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. (2x)

24 Gospa, Majka moja, Kraljica mira, Gospa,Majka moja, Kraljica mira Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ti Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ti

25 Maryja mamą moją, Królową Pokoju Maryja mamą moją, Królową Pokoju Maryja mamą moją, Maryja mamą moją jest. Maryja mamą moją, Maryja mamą moją jest.

26 Maryjo weź mnie za rękę Podprowadź do Twego Syna, Przyciśnij mnie do drewna, Niech spłynie Krew i mnie oczyści.

27 W moim sercu wyrósł krzyż, Który życie daje mi, On przyprowadził mnie do Ciebie O Panie tylko Ty Możesz odbudować mój dom.

28 Maryjo, wskazująca drogę do Syna nas prowadź (3x)  Wstawiaj się za nami u Ducha Świętego  Abyśmy dochowali wierności,  Abyśmy objawili w naszym życiu Tego, który jest. 

29 Ref. Tego, który jest Drogą,  Tego, który jest Prawdą  Tego, który jest Życiem, Tego, który jest (2x)  Jezus jest Drogą, Jezus jest Prawdą  Jezus jest Życiem, Jezus Bogiem jest

30 Przy sercu Twoim Matko Droga (Matko Droga) Czuje się dusza bliższą Boga... (bliższa do Boga) Przy sercu Twoim Matko Miła, (Matko Miła) Wchodzi w Nas życie, moc i siła... (Moc i siła)  

31 Przy sercu Twoim Matko Boska, Ucieka z duszy ból i troska
Przy sercu Twoim Matko Boska, Ucieka z duszy ból i troska... Przy sercu Twoi Matko Ludzi, Ochota i ufność się budzi...

32 Przy sercu Twoim Matko Czysta, (Matko Czysta)
Dusza się staje promienista... (Promienista) Przy sercu, przy Twoim Panno Sławna, (O Panno Sławna) Powraca miłość i wiara dawna...

33 Przy sercu Twoim Matko Boska, Ucieka z duszy ból i troska
Przy sercu Twoim Matko Boska, Ucieka z duszy ból i troska... Przy sercu twoim Matko Ludzi, Ochota i ufność się budzi...

34 Ave Maria, ave, ave Maria, ave / 2x Witaj Matko Chrystusa - ave
Ave Maria, ave, ave Maria, ave / 2x Witaj Matko Chrystusa - ave Witaj Matko nasza – ave Witaj Matko Najczystsza - ave Witaj Matko Najmilsza – ave Witaj Panno Łaskawa – ave Witaj Panno Wierna – ave…

35 1.Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon, Zjawienie Maryi ogłasza nam on  Ave, Ave, Ave Maryja! Ave, Ave, Ave Maryja!

36 2.Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk, By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los. Ave, Ave, Ave Maryja! Ave, Ave, Ave Maryja!

37 3. Dziewica przecudna w koronie dębu, Jej płaszcz jak śnieg biały, Różaniec w ręku. Ave, Ave, Ave Maryja! Ave, Ave, Ave Maryja!

38 4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
Choć smutek i troska przebija z twarzy.   Ave, Ave, Ave Maryja! Ave, Ave, Ave Maryja!

39 5. Skąd jesteś, o Pani? Pytają dzieci, "Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi. Ave, Ave, Ave Maryja! Ave, Ave, Ave Maryja!

40 6. By Boga już więcej nie obrażali, Za grzechy i zbrodnie pokutowali"
6. By Boga już więcej nie obrażali, Za grzechy i zbrodnie pokutowali". Ave, Ave, Ave Maryja! Ave, Ave, Ave Maryja!

41 8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
Przez Serce Twe czyste, Niepokalana.    Ave, Ave, Ave Maryja! Ave, Ave, Ave Maryja!

42 9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia, Przyjmując je w duchu wynagrodzenia. Ave, Ave, Ave Maryja! Ave, Ave, Ave Maryja!

43 10. Różaniec, pokuta i umartwienie, Są naszym ratunkiem i ocaleniem
10. Różaniec, pokuta i umartwienie, Są naszym ratunkiem i ocaleniem. Ave, Ave, Ave Maryja! Ave, Ave, Ave Maryja!

44 Magnificat, Magnificat, Magnificat Anima mea + Dominum

45 Wzywam Cię Duchu przyjdź Czekam wciąż byś dotknął nas Wołam Cię Panie przyjdź Jezu Zbawco do dzieci Twych  

46 Jak spragniona ziemia rosy Dusza ma Tylko Ty możesz wypełnić Serca głód, serca głód

47 nie mogę bez Twej miłości żyć,
Głębio mórz, Potęgo gór Boże mój nie mogę bez Twej miłości żyć, nie chcę bez Ciebie żyć.

48 Jak spragniona ziemia rosy Dusza ma Tylko Ty możesz wypełnić Serca głód, serca głód

49 Duchu Święty, Tchnienie Ojca, Dawco życia
Duchu Święty, Tchnienie Ojca, Dawco życia. Duchu Święty, Źródło wody żywej w nas.

50 Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź!

51 Duchu Święty, Tyś Mądrością niezmierzoną.
Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam.

52 I prowadzisz nas do domu, gdzie mieszkanie przed wiekami przygotował dla nas Ojciec, Duchu, przyjdź.

53 Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu,
jak pustynia kropli wody, Duchu, przyjdź. Prowadź mnie, prowadź mnie....

54 Jak ożywczy deszcz Duchu Święty przyjdź Dotknij naszych` serc rozpal ognia żar Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc.

55 Ty, światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności, Dałeś mi wzrok, abym mógł, Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości W którym roztapiasz mój strach

56 Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę Jestem tu, by wyznać to mój Bóg. Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały Ponad wszystko cenny dla mnie jest.

57 Ty czasów Król, wywyższony na wieki. Jaśnieje w niebie Twój tron
Ty czasów Król, wywyższony na wieki. Jaśnieje w niebie Twój tron. Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem, By rajem stał się mój dom.   I niczym nie odpłacę się Za miłość Twą i za Twój Krzyż.

58 Niech strumienie żywej wody wypłyną ze mnie dziś
Niech strumienie żywej wody wypłyną ze mnie dziś. x2 Wołam: Przyjdź, wypełnij mnie, przyjdź, wypełnij mnie, Duchu Święty.  

59 Przyjdźcie więc wszyscy spragnieni, mówi Pan.
Przyjdźcie więc i pijcie, by nie pragnąć już. Bo kto wierzy we Mnie, w tym Rzeki żywej wody wytrysną.

60 Niechaj zstąpi Duch Twój I odnowi ziemię Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce. Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. /2x

61 Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest.

62 Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś

63 Duchu Święty wołam przyjdź Bądź jak ogień w duszy mej
Bądź jak ogień w ciele mym Rozpal mnie

64 Wszechmogący Bóg jest pośród nas Miłosierdzie jego wielkie jest Okazuje dobroć swoją dziś Dla tych którzy chcą miłować Go.

65 Duchu Święty, Duchu Święty / 2x - o przyjdź i rozpal nas i ulecz nas, miłość nam daj; - o przyjdź i, napełnij nas, rozraduj nas, miłość nam daj - o przyjdź i utul nas, rozkochaj nas, miłość nam daj

66 Duchu Święty przyjdź /4x Niech wiara zagości, nadzieja zagości Niech miłość zagości w nas./2x

67 Cały Twój Jestem tu, cały Twój Maryjo Choć miłość moja taka krucha jest Uciekam się do Ciebie, Bo Tyś jest mym schronieniem Miłością moją, Mamo pociesz mnie. Jestem tu, cały Twój Maryjo Choć miłość moja taka krucha jest Uciekam się do Ciebie, Bo Tyś jest mym schronieniem Miłością moją, Mamo ratuj mnie.

68 Ref. Tyś tarczą mą i bronią Miłością nieskończoną Wciąż biegnę w Twe ramiona, Matko ma. Uciekam się do Ciebie, Bo w Tobie ukojenie Wciąż pragnę w Twoich dłoniach schować się.

69 Jestem tu cały Twój Maryjo Choć życie wokół mnie niełatwe jest Oddaje Ci w Twe ręce Cierpiące moje serce Uleczysz je, Mamo Kocham Cie.

70 Ref. Tyś tarczą mą i bronią Miłością nieskończoną Wciąż biegnę w Twe ramiona, Matko ma. Uciekam się do Ciebie, Bo w Tobie ukojenie Wciąż pragnę w Twoich dłoniach schować się. X2 Na zawsze... x4

71 Niech nas ogarnie łaska Panie Twa Duch Twój Święty niech dotknie nas.

72 Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie i niech zawsze już, gości w duszy mej.  

73 Ref. I niech spłynie deszcz błogosławieństw Twych
Ref. I niech spłynie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze obmyj mnie Duchu Święty przyjdź.

74 Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas przemień smutku czas.

75 Ref. I niech spłynie deszcz błogosławieństw Twych
Ref. I niech spłynie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze obmyj mnie Duchu Święty przyjdź.

76 Twoja jest. Święty Ojcze uwielbiam Cię Drogi Jezu mój Zbawco
Wszelka chwała Wszelka cześć Wszelka moc Twoja jest. Święty Ojcze uwielbiam Cię Drogi Jezu mój Zbawco Duchu Święty czekam przyjdź Duchu Święty czekam przyjdź. Ześlij ogień /x4

77 Przyjacielu chcę zostać z tobą Przy tobie chcę być I nie trzeba byś mówił coś Wystarczy byś był

78 Bo nie ma większej miłości niż ta, Gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć...

79 Chcę być z tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle Przyjacielu otwieram przed Tobą serce me

80 Bo nie ma większej miłości niż ta, Gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć...

81 Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło, Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas!  

82 1. Przyjdź, Duchu Ojca, bądź naszym światłem, Niech promienieje Twej chwały blask! Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło, Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas!  

83 2. O, Świadku prawdziwy, umocnij nas, Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan! Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło, Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas!

84 Duchu Święty, Boże, przyjdź,
3.Przyjdź, Źródło Niebieskie, przyjdź, Zdroju Życia, Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj!  Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło, Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas!

85 4. O, Duchu radości, rozraduj Kościół, Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń! Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło, Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas!

86 Duchu Święty, Boże, przyjdź,
5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca, Oblicze Chrystusa objawiaj nam! Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło, Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas!

87 Duchu Święty, Boże, przyjdź,
6. Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem, Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż! Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło, Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas!

88 Święty Duchu przyjdź i prowadź mnie tam gdzie Boży tron
Święty Duchu przyjdź i prowadź mnie tam gdzie Boży tron. Święty Duchu spraw, niech z moich ust popłynie dziś uwielbienia pieśń.

89 Wołam przyjdź i wypełnij mnie, niech wiatr Twój uświęci duszę mą, Wołam przyjdź i przenikaj mnie, niech ogień Twój rozpali mnie oczyszcza serce me. Wołam przyjdź.

90 Przyjdź jak deszcz ożyw dziś suchą ziemię naszych serc  Przyjdź jak deszcz na spragniony świat Dotknij nas tak jak wiatr rozpędź smutek, otrzyj łzy zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach

91 Wszystko dziś nowe staje się Panie, przyjdź i napełnij mnie!

92 Przyjdź jak deszcz do spragnionych serc tak pragniemy Ciebie, Panie niech Twa moc dziś objawi się pokaż swoją chwałę!

93 Przyjdź jak deszcz Panie nasz obmyj gorycz, żal i ból Pozwól dziś niech nadzieja kwitnie w nas. To, co złe zniknie gdzieś nowy dzień nastaje już Jesteś jak słońca blask w pochmurny czas

94 Wszystko dziś nowe staje się Panie, przyjdź i napełnij mnie!

95 Przyjdź jak deszcz do spragnionych serc tak pragniemy Ciebie, Panie niech Twa moc dziś objawi się pokaż swoją chwałę!

96 Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem Dotknij Panie mego serca i oczyść je Niech Twój Święty duch dziś ogarnia mnie.

97 Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa i być bliżej Niego i kochać goręcej Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa  

98 Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie

99 Tak mnie skrusz Tak mnie złam Tak mnie wypal Jezu Byś został tylko Ty Byś został tylko Ty Jedynie Ty

100 Jam dzieckiem Twym, które nie mówi jeszcze
Jam dzieckiem Twym, które nie mówi jeszcze. Wyciągam swe ręce do Nieba, aby przytulić Jezusa.

101 Golgoto, Golgoto, Golgoto
Golgoto, Golgoto, Golgoto. W tej ciszy przebywam wciąż rad, W tej ciszy daleki jest świat. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, Gdy widzę Cię Zbawco przez łzy.

102 To nie gwoździe Cię przybiły, Lecz mój grzech
To nie gwoździe Cię przybiły, Lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, Lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, Lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.

103 2. Ja widzę Cię, Zbawco mój, tam, Tak wiele masz sińców i ran
2. Ja widzę Cię, Zbawco mój, tam,  Tak wiele masz sińców i ran.  Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,  Uwolnić mnie z grzechów i win.

104 Z wielką ufnością i pokojem, moje serce w Tobie odpoczywa Jak dłoń w dłoni przyjaciela.

105 Jezu wejdź do mego serca, z łaską swoją wejdź
Jezu wejdź do mego serca, z łaską swoją wejdź. Jezu wejdź do mego serca, bardzo potrzebuję Cię.

106 Niechaj miłość Twa Jak potężna fala Spłynie tu przez łaski Twej zdrój Chryste dotknij mnie

107 Panie Ty znasz moje imię, ukryte jest w Tobie/2x Objawiaj swoją miłość, Którą zachowałeś dla mnie./2x

108 Panie, spraw by me serce Stało się sercem Twoim /x2 Bym był cichy i pokorny jak Ty, abym znalazł ukojenie dla duszy mojej/ x2

109 W Tobie jest światło Każdy mrok rozjaśni, W Tobie jest życie Ono śmierć zwycięża. Ufam Tobie, Miłosierny Jezu, wybaw nas!

110 Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia /x4 Jezus - On mnie umacnia /x4

111 Nic, nie musisz mówić nic Odpocznij we mnie Czuj się bezpiecznie /2x   Pozwól kochać się miłość pragnie Ciebie /2x

112 Bo góry mogą ustąpić /2x I pagórki się zachwiać, Ale miłość Moja, miłość Moja Nigdy nie odstąpi od ciebie Mówi Pan /2x

113 Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel /2x

114 Jezus jest z nami tu/4x A Jego moc działa dziś by uzdrowić Cię, A Jego moc działa dziś by uwolnić Cię, A Jego moc działa dziś by zbawić Cię, Jezus jest z nami tu.

115 W obecności Twej przebywać chcę… W obecności Twej… W obecności Twej zanika strach… W obecności Twej…

116 Powietrzem moim jest /2x Obecność Twoja, święta, w sercu mym   Powszednim chlebem mym /2x Twe żywe słowo dane, mi dziś  

117 Bez Ciebie... nie mogę już żyć… dla Ciebie… me serce chce bić...

118 Panie mój, przychodzę dziś Serce me skruszone przyjm Kłaniam się przed świętym tronem Twym Wznoszę ręce moje wzwyż Miłość mą wyznaje Ci Uwielbiam Ciebie w duchu Uwielbiam w prawdzie Cię Życie me oddaje Tobie, uświęć je.

119 Ojcze Ty kochasz mnie, Nie dlatego, że jestem dobry, Ale dlatego, że jestem dzieckiem, Twoim dzieckiem.

120 Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro
Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro. Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić.

121 przyjdź oczyść serce me. Chcę zawsze być święty,
Zstąp Ogniu, zstąp, przyjdź oczyść serce me. Chcę zawsze być święty, Tobie oddany, Mój Panie. Tobie, mój Mistrzu na zawsze oddany, gotów, by służyć Ci.

122 spraw, bym mógł być święty. z najtajniejszych grzechów oczyść je.
Oczyść serce me, obmyj Swoją krwią, spraw, bym mógł być święty. z najtajniejszych grzechów oczyść je.

123 przyjdź oczyść serce me. Chcę zawsze być święty,
Zstąp Ogniu, zstąp, przyjdź oczyść serce me. Chcę zawsze być święty, Tobie oddany, Mój Panie. Tobie, mój Mistrzu na zawsze oddany, gotów, by służyć Ci.

124 Jak łania pragnie wody ze strumieni moja dusza pragnie Cię tylko Ty jesteś moim pragnieniem zawsze chcę uwielbiać Cię.  

125 Tylko Ty jesteś mocą mą Twoja wola wolą mą Tylko Ty jesteś moim pragnieniem Zawsze chcę uwielbiać Cię

126 Jezu jesteś Królem Oddajemy Ci cześć Stoisz tu, pośród dzieci Twych, Wielbimy majestat Twój I wielbiąc Ciebie, wznosimy tron /3x Przyjdź Jezu i króluj nam.

127 Przyjaciela mam, co pociesza mnie, Gdy o Jego ramię oprę się
Przyjaciela mam, co pociesza mnie, Gdy o Jego ramię oprę się. W Nim nadzieję mam, uleciał strach. On najbliżej jest, zawsze troszczy się. Królów Król, z nami Bóg/2x Jezus/4x

128 Choćby góry ustąpiły I pagórki się zachwiały nie porzucisz mnie
Choćby góry ustąpiły I pagórki się zachwiały nie porzucisz mnie. Choćby góry ustąpiły i pagórki się zachwiały będziesz kochał mnie na wieki już, Panie mój.

129 Wody nie ugaszą jej nie da zdławić się przez wiatr
Wody nie ugaszą jej nie da zdławić się przez wiatr. Rzeki nie zatopią jej, a jej żar to ognia żar. Jak śmierć jest miłość, tak potężna jest, jak śmierć jest miłość, potężniejsza jest.

130 Zaśpiewać chcę miłości pieśń Memu Zbawcy Jezusowi, za dzieła Twe wychwalam Cię Kochany Zbawco Drogi Jezu Raduje się, bo nazwałeś mnie swym. Tylko z Tobą pragnę być! W Twych ramionach się skryć W Twych ramionach się skryć Więc przytul mnie i ukryj mnie w Twych ramionach dziś.

131 Schowaj mnie pod skrzydła swe, Ukryj mnie w silnej dłoni swej/2x Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie Królem Tyś spienionych wód Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg.

132 Odpocznę dziś w ramionach Twych Dusza ma w pokoju będzie trwać/2x Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie Królem Tyś spienionych wód Ja ufam Ci – Ty jesteś Bóg.

133 Mów do mnie Panie, Chcę słyszeć Cię Przyjąć od Ciebie Co masz dla mnie Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć W cieniu Twym Panie chcę iść.  

134 Święty, potężny jesteś Panie nasz Przed Tobą dziś możemy stać Dzięki Łasce, nie dzięki nam samym.

135 Ja wiem, że jesteś Panie mój Ja wiem, że jesteś tu
Ja wiem, że jesteś Panie mój Ja wiem, że jesteś tu./x2  Ja wiem, że w Tobie moja moc, Ja wiem, że Ty masz moc. /x2 O namaść Panie wszystkich nas Cudowną łaską Twą. /x2  

136 To nasz Pan gromadzi nas tu, byśmy wielbili Go i służyli Mu Godzien jest Chwały oddajmy Mu cześć Nasz Bóg, nasz Bóg, Bóg, Oddajmy Mu cześć, On zawsze z nami jest.

137 Żyję tym pragnieniem by sławić Cię Z głębi mego serca wywyższam Cię To, co mam oddaję dla chwały Twej Wszystko to, co kocham w Tobie jest

138 Panie, serce me weź Duszę mą weź Już cały w Tobie trwam Każdy oddech mój Każdą chwilę moich dni Oddaję Panie Ci Serce me weź, duszę mą weź

139 Jesteś blisko mnie, tęsknię za Duchem Twym Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi Przychodzisz jak ciepły wiatr otwieram się i czuję znów, że:  

140 Twoja miłość jak ciepły deszcz Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia, Twoja miłość sprawia, że Nieskończenie dobry Święty Duch ogarnia mnie.

141 W cieniu Twoich rąk  ukryj proszę mnie,  Gdy boję się, gdy wokół mrok, bądź światłem bądź nadziei dniem.  Wszystkim o czym śnie głosem w sercu mym,  Jak ręka która trzyma mnie.  Nad brzegiem nocy brzegiem dni,  Bądź jak skrzydła dwa kiedy braknie sił. 

142 Chwyć mnie i nieś niech niebo bliżej będzie,  Tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych.

143 Jezus/4x Pokonał śmierć, pokonał mój grzech Zmartwychwstał Pan i Królem jest

144 Jezus, najwyższe Imię Nasz zbawiciel, Książe Pokoju Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota  

145 Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,. Jedyny Ojca Syn umiłowany
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany. Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.

146 Jezus zwyciężył, to wykonało się Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem, o Alleluja Po wieczne czasy Królem królów jest.  

147 Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Tylko Jezus jest Panem
Jezus jest Panem! Jezus jest Panem! Tylko Jezus jest Panem! Jezus jest Panem On jest Panem całej ziemi tej. Alleluja /4x

148 Jezus daje nam zbawienie Jezus daje pokój nam Jemu składam dziękczynienie Chwałę z serca mego dam

149 Jezus Siłą mą, Jezus pieśnią mego życia Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej  W nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj Sam mi podał dłoń bym zwyciężał każdy dzień

150 W Jego ranach uzdrowienie W jego śmierci życia dar Jego Krew to oczyszczenie Jego życie chwałą nam

151 Jezus Siłą mą, Jezus pieśnią mego życia Królem wiecznym On niepojęty w mocy swej  W nim znalazłem to czego szukałem do dzisiaj Sam mi podał dłoń bym zwyciężał każdy dzień

152 Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

153 Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król! Wywyższony bądź, Boży Baranku! Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!

154 Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu, że swego syna posłał z niebios Bóg na świat. Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

155 Ref. Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie,

156 przecież On za ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł
Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.

157 Ref. Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie,

158 Ponad moce nad każdą rzecz Ponad wszystko to, co stworzone jest   Ponad mądrość wszelkich ludzkich dróg Byłeś tu nim świat zaistnieć mógł. Nad królestwa, nad tronów czas Nad wszelkie cuda, co zdołał widzieć świat Ponad dobra i wszelki ziemski skarb Nikt nie zmierzy ile jesteś wart

159 Krzyż i śmierć, zimny grobu głaz  Twój życia cel, to życie za nas dać Grzechu brud, jak zdeptany kwiat, Przyjąłeś sam Bym ja mógł dziś z Tobą być

160 Uwielbiam Imię Twoje, Panie
Uwielbiam Imię Twoje, Panie. Wywyższam Cię i składam Ci hołd W przedsionku chwały Twej staję Z radością śpiewam Ci pieśń.  

161 Ref: O Panie Jezu chcę wyznać, że Ja kocham Ciebie, ty zmieniasz mnie
Ref: O Panie Jezu chcę wyznać, że Ja kocham Ciebie, ty zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił. Dajesz mi siebie bym na wieki żył.

162 Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony Jesteś godzien honoru i czci
Wywyższony, zawsze będziesz wywyższony Jesteś godzien honoru i czci. Zawsze będę stać przed Tobą, by Cię wielbić I chwalić przez wszystkie moje dni.

163 Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Chwała i cześć Jezusowi
Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak, Jemu chwała i cześć.

164 Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam, Wznoszę w górę swoje ręce, Uwielbiając Imię Twe./x2   Ref.: Bo wielkiś Ty Wielkie dzieła czynisz dziś Nie dorówna Tobie nikt Nie dorówna Tobie nikt

165 Święte Imię Jezus Święte Imię Jezus Jest na ustach mych i w sercu mym, W mocy Ducha uwielbiam Cię. Nie ma w innym zbawienia, Gdyż nie dano nam ludziom, Innego imienia, w Nim zbawienie jest.

166 Jak dobry jesteś Panie Jak dobry jesteś Panie Jak dobry jesteś Panie nasz/2x Uwielbiamy Cię, dziękujemy Ci, Za Twoją łaskę, za Twoją moc.

167 Kocham więc nie muszę się bać Zabierz mój strach x3   Jezus mówi ci, że miłość ta Zabiera strach x3   Jezus daje ci miłość swą Nie lękaj się x3

168 Twe miłosierdzie niech spływa niech spływa Tak jak wiosenny ciepły deszcz, Twe miłosierdzie niech spływa, niech spływa na mnie.   Hej! Ho! Przyjmę Twoją łaskę Hej! Ho! Miłosierdzie Twe Hej! Ho! Chcę przed Tobą tańczyć dziś.  

169 Wielbić imię Pana dziś chcę Wielbić imię Pana dziś chcę Wielbić imię Pana dziś chcę, to mój Bóg  Ref. Imię Pana jest Twierdzą warowną Twierdzą skałą schronieniem, zbawieniem mym

170 Będę śpiewał Tobie, mocy moja Ty Panie jesteś mą nadzieją Tobie ufam i bać się nie będę.

171 Ty jesteś Skałą zbawienia mego, I siłą w życiu mym
Ty jesteś Skałą zbawienia mego, I siłą w życiu mym. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, do Ciebie wznoszę mój głos.  

172 Panie wierzę Ci, ja wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest
Panie wierzę Ci, ja wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. W każdej chwili życia wspierasz mnie, Panie do Ciebie ja lgnę.

173   Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności, dałeś mi wzrok, abym mógł widzieć Twą Twarz i Spojrzenie Miłości, którym roztapiasz mój strach

174 Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę, jestem tu, by wyznać: to mój Bóg. dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. /x2

175 Ty czasów Król, wywyższony na wieki, jaśnieje w Niebie Twój Tron zszedłeś na Ziemię, by stać się Człowiekiem, by rajem stał się mój dom

176 Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę, jestem tu, by wyznać: to mój Bóg. dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. /x2

177 Wezwij Imię Twojego Pana, i On zbawi Cię! /x4
 I niczym nie odpłacę się za miłość Twą i za Twój Krzyż! /x3 Wezwij Imię Twojego Pana, i On zbawi Cię! /x4

178 Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę, jestem tu, by wyznać: to mój Bóg. dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. /x2

179 Godzien chwały jest Baranek Święty, Święty jest Bóg przed Tronem Łaski, jak kadzidło, niech się wzniesie nowa pieśń.  

180 Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący, On był i jest, przychodzi znów. Wszystko Tobie śpiewa, Królowi Królów cześć, Tyś wszystkim dla mnie jest, uwielbiam Ciebie.

181 Odziany w tęczę żywych barw, błyskawic blask i gromów głos,
Błogosławieństwo, chwałę, moc, siłę, mądrość, cześć niech przyjmie Pan, potężny Bóg.

182 Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący, On był i jest, przychodzi znów. Wszystko Tobie śpiewa, Królowi Królów cześć, Tyś wszystkim dla mnie jest, uwielbiam Ciebie.

183 Staję w zachwycie, staję w podziwie, gdy wspominam Imię Twe.
Jezu, Twe Imię - mocą, powietrzem, żywą wodą, Niepojęty, wielki Bóg.

184 Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący, On był i jest, przychodzi znów. Wszystko Tobie śpiewa, Królowi Królów cześć, Tyś wszystkim dla mnie jest, uwielbiam Ciebie.

185 Przed tronem Twym stoimy Wpatrzeni w Twej miłości blask Do Ciebie Panie podobni Stajemy się widząc Twą twarz /x2   Chwała Twa wypełnia nas Obecności Twojej blask Gdy wielbimy Ciebie, wiem Jesteś tu

186 Mądrość, moc, błogosławieństwo
Chwała, cześć Mądrość, moc, błogosławieństwo Na wieki, na wieki

187 To On, nasz Pan i Król odziany w majestat Swój, Ziemio, raduj się, ziemio, raduj się. Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło i drży na Jego głos, drży na Jego głos.  

188 Jak wielki jest Bóg, Jak wielki jest Bóg jak wielki jest nasz Bóg!

189 początkiem, końcem On /x2 Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch,
On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa, początkiem, końcem On /x2 Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch, Barankiem jest i lwem /x2

190 Jak wielki jest Bóg, Jak wielki jest Bóg, Jak wielki jest nasz Bóg!

191 przyjąć chwałę, moc i cześć, ogłaszać chcę jak wielki jest Bóg.
Na wieki godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć, ogłaszać chcę jak wielki jest Bóg. Jak wielki jest Bóg, Jak wielki jest nasz Bóg!

192 Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas, Gdy podnosi, przemienia serca I uwalnia nas.  

193 Opiekunem wdów, jest dobry Bóg. Dom swój daje wszystkim opuszczonym.
On jest ojcem sierot, Opiekunem wdów, jest dobry Bóg. Dom swój daje wszystkim opuszczonym. Zsyła deszcz obfity Na to co spragnione i wyczerpane jest. Dobry jest dla wiernych, W łasce swej nasz Bóg Do nas uniżył się.

194 Gdy podnosi, przemienia serca
Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas, Gdy podnosi, przemienia serca I uwalnia nas. Prawda ta…

195 Nie odwraca się, gdy wzywamy Go. Kocha nas pomimo tego,
On zna każde serce, Nie odwraca się, gdy wzywamy Go. Kocha nas pomimo tego, Że tak niewiele możemy mu dać.

196 Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas, Gdy podnosi, przemienia serca I uwalnia nas. Prawda ta…

197 Mój Jezu, mój Zbawco któż jest tak wielki jak TY
Mój Jezu, mój Zbawco któż jest tak wielki jak TY? Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk. Mój Panie, Obrońco, Źródło mych natchnień i sił niech cały świat, wszystko co jest, zawsze wielbi Imię Twe.

198 Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim,
ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest. Góry ustąpią na dźwięk Jego słów, gdy przemówi Stwórca ziem. Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk. Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być. Co może równać się z tym, co u Ciebie mam?

199 Godzien o godzien jest Bóg Siedzący na tronie, Baranek wśród chwał, Przyjąć wdzięczność, siłę i moc, Błogosławieństwo i cześć.

200 On Panem jest od wieków na wieki /x2 On Panem jest od wieków na wieki, Amen!

201 Będziemy niezmiennie wciąż trwać,
W miłości i prawdzie, oddając Mu hołd Mądrość, wdzięczność, siłę i moc Błogosławieństwo i cześć.

202 On Panem jest od wieków na wieki /x2 On Panem jest od wieków na wieki, Amen!

203 Pan wywyższony, nasz Król wywyższony Wśród chwał, uwielbiajmy Go
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony Wśród chwał, uwielbiajmy Go. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony Oddajmy Jemu cześć!

204 On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa, Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!

205 Otwórz me oczy, o Panie otwórz me oczy i serce
Otwórz me oczy, o Panie otwórz me oczy i serce. Chcę widzieć Ciebie Chcę widzieć Ciebie.

206 Wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
 Wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. Wylej swą miłość i moc, gdy śpiewam święty, święty, święty /x3 Chcę widzieć Ciebie.

207 Śpiewa Izrael swemu Panu dziś / 2x Śpiewa, śpiewa Izrael / 3x Śpiewa swemu Panu dziś.

208 Król królów, Pan panów, Chwała
Król królów, Pan panów, Chwała! Alleluja /2x Jezus Książę Pokoju, Chwała! Alleluja /2x

209 Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja
Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja! /2x On kocha mnie, On kocha mnie, Alleluja! /2x

210 O wychwalajcie Go wszystkie narody I wysławiajcie Go wszystkie ludy
O wychwalajcie Go wszystkie narody I wysławiajcie Go wszystkie ludy. Jego łaskawość nad nami potężna, a Jego wierność trwa na wieki. O alleluja, alleluja /2x

211 Jezus Chrystus to panów Pan i całej ziemi Król
Jezus Chrystus to panów Pan i całej ziemi Król. /4x Jedyny Pan Władca narodów, jedyny Pan i Bóg. W innym imieniu nie ma zbawienia, bo Jezus to panów Pan. Jezus to panów Pan! /2x Alleluja, alleluja, alleluja. /4x

212 Czcijmy Jezusa, czcijmy Go/x4 Powstał z martwych, powstał z martwych I On żyje na wieki już. Powstał z martwych, powstał z martwych Więc razem się radujmy Świętując zmartwychwstania ten dzień.

213 Ci co zaufali Panu, odzyskują siły
Ci co zaufali Panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia.

214 Raduje się dusza ma, wielbi Pana Swego, Będę Ci śpiewał z całej siły
Raduje się dusza ma, wielbi Pana Swego, Będę Ci śpiewał z całej siły. Chwalić Cię będę za Twe dzieła, Będę Ci śpiewał z całej siły. Błogosławić będę Twoje Imię Jest miłosierny Pan zastępów. Moc Jego ramienia nad swym ludem Pan mój Zbawca.

215 Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż, Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.   Ref: My chcemy, Więcej Ciebie, więcej łaski Twej, Pragniemy, Więcej mocy, więcej miłości Twojej.

216 Każdy dzień upewnia mnie Pan w miłości wierny jest
Każdy dzień upewnia mnie Pan w miłości wierny jest. Któż by inny mógł jak On wybaczać co dzień? Boże, wiem jak ranię Cię, często słabnę gubię sens jednak Ty podnosisz mnie i nadzieję dajesz mi

217 Nikt nie odbierze mi tego, co mam w Tobie (x2) Pełnię miłości, Pełnię wolności, Pełnię radości,  Mam w Tobie... (x2)

218 Chcę wywyższać Imię Twe, chcę zaśpiewać Tobie chwałę, Panie, dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić.

219 Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług, z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty, chcę wywyższać Imię Twe.

220 Chwalcie Pana niebios Chwalcie go na cytrze Chwalcie Króla świata, Bo on Bogiem jest. Chwal duszo moja Pana mego Króla, Chcę chwalić Pana jak długo będę żył, Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał, Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!

221 Szczęśliwy ten, któremu Bóg jest pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym, W Bogu, który stworzył niebo i ziemię, Wszystko ci żyje śpiewa Alleluja! Chwalcie Pana niebios Chwalcie go na cytrze Chwalcie Króla świata, Bo on Bogiem jest.  

222 Pan Bóg króluje, wesel się ziemio, Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko, Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja! Chwalcie Pana niebios Chwalcie go na cytrze Chwalcie Króla świata, Bo on Bogiem jest.

223 Chwalcie Pana narody, wysławiajcie Go ludy,
bo Jego łaskawość nad nami. /x2   Śpiewajcie Panu pieśń nową Niechaj chwała Pana zabrzmi Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą Jego królestwo na wieki! Chwalcie Pana narody….

224 Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców Niechaj grają Mu na bębnie i cytrze Bo Król sobie w nas upodobał On zdobi pokornych zwycięstwem Chwalcie Pana narody, wysławiajcie Go ludy, bo Jego łaskawość nad nami. /x2

225 Niech weselą się święci wśród chwały
Niechaj cieszą się na swoich miejscach Niech w ich ustach będzie Boża chwała A miecz obosieczny w ich ręku Chwalcie Pana narody, wysławiajcie Go ludy, bo Jego łaskawość nad nami.

226 Oblicze Twe nade mną lśni Dusza moja to dobrze wie Podnosisz mnie, oczyszczasz mnie Dusza moja to dobrze wie   Gdy otoczą góry mnie Ręką Swą wybawisz mnie Ja blisko Ciebie mieszkać chcę Dusza moja to dobrze wie

227 Dusza moja to dobrze wie Przebaczasz mi, nadzieję dasz
Siłę, radość dajesz mi Dusza moja to dobrze wie Przebaczasz mi, nadzieję dasz Dusza moja to dobrze wie. Gdy otoczą góry mnie Ręką Swą wybawisz mnie Ja blisko Ciebie mieszkać chcę

228 Aż sponad mórz i szczytów gór Twa miłość spływa na mnie w dół A ja otwieram serce me Niech miłość Twa uwolni mnie. Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej Do Ciebie wznoszę ręce me Chcę zawsze śpiewać o miłości Twojej, Panie.  

229 O miłości Twej zawsze śpiewać Chcę o miłości Twej zawsze śpiewać!

230 Powiedz tym, którzy żyją w trwodze: "Nie obawiaj się"
Powiedz tym, którzy żyją w trwodze: "Nie obawiaj się". Pan Twój Bóg jest Bogiem mocnym, Kiedy wzywasz Go, przyjdzie z mocą swą.

231 Przyjdzie, Cię wybawić Przyjdzie, Cię wybawić Powiedz strapionym to:
Bóg przyjdzie z mocą swą. Przyjdzie, Cię wybawić.   Przyjdzie, Cię wybawić Przyjdzie, Cię wybawić Podnieś swe oczy wzwyż. On Cię podniesie znów.

232 Powiedz tym, którzy są przegrani: "Nie trać wiary swej."
Pan Twój Bóg jest Bogiem wiernym, Kiedy wzywasz Go, przyjdzie z mocą swą.

233 Przyjdzie, Cię wybawić Przyjdzie, Cię wybawić Powiedz strapionym to:
Bóg przyjdzie z mocą swą. Przyjdzie, Cię wybawić.   Przyjdzie, Cię wybawić Przyjdzie, Cię wybawić Podnieś swe oczy wzwyż. On Cię podniesie znów.

234 On jest ucieczką naszą w dniach problemów,
Naszym schronieniem, kiedy burzy czas. On naszą skałą, kiedy smutek wokół, Fortecą naszą w wojny dniach.

235 Ziemia, którą mi Dajesz nie jest fikcją ani bajką
Ziemia, którą mi Dajesz nie jest fikcją ani bajką. Wolność którą mam w Tobie jest prawdziwa.   Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie.

236 Będę tańczyć przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę
i nic już nie zamknie mi ust żaden mur i żadna ściana największa nawet brama już nie, nie zatrzyma mnie już

237 Większy, większy jest we mnie Ten, Który mnie umacnia, żaden Goliat nie może z Nim równać się.

238 Składamy dziś korony swe U stóp Jezusa Łaski dar, miłości moc U stóp Jezusa   Wołamy: Święty, Święty, Święty Jesteś Święty, Święty, Święty Jesteś Święty, Święty, Święty Baranku nasz

239 Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń Chwała Barankowi
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń Chwała Barankowi! Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń: Chwała Barankowi!   Alleluja! (Alleluja!) /3x Chwała i cześć!

240 Tobie Boża Matko dzisiaj śpiewać chcę, Z serca niech popłynie pieśń.
Alleluja! (Alleluja!) /3x Chwała i cześć!

241 Nasz Pan jest potężny w mocy Swej króluje nad nami dziś z nieba rządzi w Mocy, Mądrości, Miłości Swej!!!

242 Jesteśmy Twymi dziećmi, potrzebujemy Ciebie Miłości, która trwa, Dobroci nieskończonej, łaski i nadziei Na wybawienie

243 Zbawiciel, On porusza góry On może wybawić mnie Może wybawić mnie Na zawsze sprawca odkupienia Zmartwychwstał, pokonał śmierć Jezus pokonał śmierć

244 Weź mnie jakim jestem z mym grzechem i mym lękiem
Weź mnie jakim jestem z mym grzechem i mym lękiem. Wypełnij życie me, Tobie się oddaję, Całą moją wiarę oddaję Tobie

245 Zbawiciel, On porusza góry On może wybawić mnie Może wybawić mnie Na zawsze sprawca odkupienia Zmartwychwstał, pokonał śmierć Jezus pokonał śmierć

246 Chcę być światłem, aby poznał świat - Ciebie Wielki Królu, Zbawicielu nasz - Jezu

247 Z głębokości mórz aż po szczyty gór stworzenie objawia majestat Twój
Z głębokości mórz aż po szczyty gór stworzenie objawia majestat Twój. Od kolorów jesieni po wiosenny nów wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów, ogłaszając:

248 Niepojęty, niezmierzony,
gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz, wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wszechmogący, nieskończony, w zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać Ci, że wspaniałym Bogiem Tyś jest!

249 Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz,
kto maluje kolory porannych zórz. Słońce stworzył na niebie i dał mu Swą moc, orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc. Tylko Ty.

250 Niepojęty, niezmierzony,
gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz, wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie, wspaniałym Bogiem Tyś jest!

251 Kładę życie u Twych stóp Potrzebuję byś tu był Jesteś zawsze kiedy braknie sił Szukam Cię gdy jest mi źle Pragnę więcej łaski Twej Chcę Ci oddać całe życie swe Jezus drogą Jesteś Panem i dla Ciebie żyję!

252 Twa obecność wieczna jest Miłość trwa, nie kończy się
Uwielbienie Tobie pragnę wznieść Źródłem życia mego Pan Wczoraj, dzisiaj, taki sam Bogiem nieskończonym jesteś Ty   Jezus drogą Jesteś Panem i dla Ciebie żyję

253 Miłością Swą dziś obdarzasz mnie Ja wierzę chociaż nie widziałem Cię
Z Tobą pragnę żyć Jezus drogą Jesteś Panem i dla Ciebie żyję

254 Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu, Jego miłość przetrwa wiecznie
Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu, Jego miłość przetrwa wiecznie. On dobry jest, On jest Panem mym. Jego miłość przetrwa wiecznie Wznieś głos, wznieś głos /x2 Śpiewajmy Mu, dziękujmy Mu Jego miłość przetrwa wiecznie za życie, które daje nam,  Jego miłość przetrwa wiecznie Wznieś głos, wznieś głos /x2

255 Ref: Na zawsze Bóg jest wierny,  na zawsze mocny jest, na zawsze Bóg jest z nami, Na zawsze
Od rana aż po nocy kres Jego miłość przetrwa wiecznie opieką swą otacza nas Jego miłość przetrwa wiecznie wznieś głos, wznieś głos /x2

256 Zawsze wierny byłeś mi Kiedy zawodziłem ja Niepojęty w miłości swej dobrze jest z Tobą być.   Darowałeś życie mi Zabrałeś winę mą i grzech Nikt nie kocha tak jak Ty Dałeś życie swe

257 dla mnie zawsze Twoja łaska, łaska wiecznie trwa
Bo jesteś dobry, dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska, łaska wiecznie trwa Bo jesteś dobry, dobry dla mnie zawsze Twoja łaska na wieki trwa

258 Ponad wszystko jesteś Ty Jednak sługą stałeś się
Słyszysz każdy płacz i szept Miłosierny mój Pan Przed świętością Twoją drżę Spraw bym czyste serce miał Wobec świata chcę kochać Cię Dawać miłość Twą

259 dla mnie zawsze Twoja łaska, łaska wiecznie trwa
Bo jesteś dobry, dobry dla mnie zawsze Twoja łaska, łaska wiecznie trwa Bo jesteś dobry, dobry dla mnie zawsze Twoja łaska na wieki trwa

260 My, którzy wszystko liczymy,. Ciebie mamy za darmo
My, którzy wszystko liczymy, Ciebie mamy za darmo Dajesz nam Siebie w całości i jesteś taki rozrzutny. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam przespać poranka. (2x)

261 Dałeś nam Siebie za darmo, Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze, niech człowiek już nie umiera. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam Przespać poranka. (2x)

262 Ty jesteś pełnią życia, daj nam Twojego Chleba, daj nam oddychać wiecznością, Twój oddech ożywia i wspiera. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam przespać poranka. (2x)

263 Przyjdź, Panie, przyjdź nareszcie, jak przyszedłeś już kiedyś.
A co dzień nowy wschód słońca, niech Ciebie nam zapowiada. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam przespać poranka. (2x)

264 Chlebie najcichszy, otul mnie Swym milczeniem, ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność.  

265 1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem
1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. /x2 Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. /x2

266 2. A ułomki chleba, które zostaną /x2 rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. /x2

267 Chlebie najcichszy otul mnie Swym milczeniem ukryj mnie w Swojej bieli chłoń moją ciemność

268 Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki
Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!   Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego, Bo w Nim samym odnajduję Wszelką radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas …

269 Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!
Sprawił we mnie wielkie dzieła W Swej dobroci niepojętej. On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze Święty.  Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!

270 Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba Na swą sługę uniżoną, By mnie odtąd wszyscy ludzie Mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!

271 Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!
On, który przez pokolenia Pozostaje miłosierny Wobec tego, kto Mu służy I chce zostać Jemu wierny. Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!

272 On, który Swą moc objawia, Gdy wyniosłość serc uniża, Każdy zamiar może zburzyć, Który pychą Mu ubliża. Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!

273 Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!
W mocy Jego odjąć władzę, A wydźwignąć pokornego Wszystkich głodnych zaspokoić, Głodem wstrząsnąć bogatego. Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!

274 Cieszę się Jezus zbawił mnie Cieszę się Jezus zbawił mnie Cieszę się Jezus zbawił mnie Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie

275 Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie
Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie

276 Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił mnie Chcę powiedzieć wszystkim
Śpiewam chwała Alleluja

277 Będę Go uwielbiać, Jezus zbawił mnie
Śpiewam chwała Alleluja Jezus zbawił mnie

278 Kryjesz w swojej dłoni świat, Delikatnie jak puch
Kryjesz w swojej dłoni świat, Delikatnie jak puch. Swoją ręką chronisz go. Chociaż jest pełen kłamstw i ludzkich wad, Jak dziecko tulisz go. Ty usłyszysz cichy płacz, Kiedy inni się śmieją, I ukoisz ból, gdy inni ranią tak. Ty uzdrawiasz swą miłością - Leczysz nas!

279 Moje uwielbienie ofiaruję Ci, Tyle mogę Tobie dać.
Tylko Ty masz siłę, by z grzechu wyrwać mnie. W Tobie moje życie jest.

280 Na pustyni duszy, straciłem Twój ślad,
Tak mocno palił mnie mój grzech. Napoiłeś duszę mą, Nakarmiłeś chlebem swym. Teraz nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie Ty! Usłyszysz cichy płacz, Kiedy inni się śmieją, I ukoisz ból, gdy inni ranią tak. Ty uzdrawiasz swą miłością - Leczysz nas!

281 Moje uwielbienie ofiaruję Ci, Tyle mogę Tobie dać.
Tylko Ty masz siłę, by z grzechu wyrwać mnie. W Tobie moje życie jest.

282 Ty uniosłeś moje grzechy Na swych świętych ramionach.
Założyłeś na siebie mój wstyd. Dałeś wolność mi! (Wolność mi…)

283 Moje uwielbienie ofiaruję Ci, Tyle mogę Tobie dać.
Tylko Ty masz siłę, by z grzechu wyrwać mnie. W Tobie moje życie jest.

284 Już nie szukam Panie, wiem, że prawda to TY Wiem, że wzywasz mnie, by za Tobą iść, i choć czasem myślę że zbyt są trudne Twoje słowa, nie chcę odejść...

285 gdzie szukać prawdy, gdzie sensu gdy raz wybrałeś mnie
Jezu, do kogo mam pójść, gdzie szukać prawdy, gdzie sensu gdy raz wybrałeś mnie Jezu, gdzie szukać mam słów, które przemienią serce tak jak to zrobił Twój Duch...

286 więcej nie można chcieć Wolne radosne serce, za ciemność i grzech
Ty dałeś mi wszystko, więcej nie można chcieć Wolne radosne serce, za ciemność i grzech I choć często tak, sił mi brak, by naśladować Ciebie Nie chcę odejść…

287 gdzie szukać prawdy, gdzie sensu gdy raz wybrałeś mnie
Jezu, do kogo mam pójść, gdzie szukać prawdy, gdzie sensu gdy raz wybrałeś mnie Jezu, gdzie szukać mam słów, które przemienią serce tak jak to zrobił Twój Duch...

288 Zanurz mnie w Twoich słowach Nie pozwól, by świat odebrał mi ich moc
Chcę tylko dziękować za wszystko co Twoje, Ty jesteś schronieniem, powietrzem, pokarmem, napojem

289 gdzie szukać prawdy, gdzie sensu gdy raz wybrałeś mnie
Jezu, do kogo mam pójść, gdzie szukać prawdy, gdzie sensu gdy raz wybrałeś mnie Jezu, gdzie szukać mam słów, które przemienią serce tak jak to zrobił Twój Duch...

290 Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, /2x módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, aby świat cały ujrzał miłość w nas.

291 Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń /x2
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść, że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

292 Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, /x2
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą, żeby człowiek zachował godność swą.

293 Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat /x2
Chwałą też Chrystusowi, który Synem Jego jest I Duchowi też chwała, który jednoczy nas I Duchowi też, który łączy nas.

294 Pan kiedyś stanął nad brzegiem, Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;  By łowić serca  Słów Bożych prawdą.  O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

295 Jestem ubogim człowiekiem,  Moim skarbem są ręce gotowe  Do pracy z Tobą  I czyste serce.  O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

296 Ty, potrzebujesz mych dłoni,  Mego serca młodego zapałem  Mych kropli potu  I samotności.  O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

297 Dziś wypłyniemy już razem  Łowić serca na morzach dusz ludzkich  Twej prawdy siecią  I słowem życia.  O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

298 1.Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.   2. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy, Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy.  

299 3. Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy. 4. Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały.

300 5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła. 6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste.

301 7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem. 8. Tyś pokruszył śmierci wrota; starł jej oścień w męki dobie I rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie.

302 9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 10. Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami, Gdyś odkupił nas od zbrodni Drogiej swojej Krwi strugami.

303 11. Ze Świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy, Błogosław dziedzictwo swoje. 12. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy, My w dzień każdy, Władco co świata, Imię Twoje wysławiamy.

304 13. Po wiek wieków nie ustanie, Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie od wszelakiej ustrzec winy. 14. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki: w Tobie Panie zaufałem, Nie zawstydzę się na wieki.

305 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyrie, elejson
Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson! Chryste, usłysz nas.Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami! Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami! Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

306 Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona,

307 Matko najmilsza, módl się za nami!
Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno roztropna, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa,

308 Panno wierna, módl się za nami!
Zwierciadło sprawiedliwości, Stolico mądrości, Przyczyno naszej radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku chwalebny, Przybytku sławny pobożności, Różo duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej,

309 Domie złoty, módl się za nami!
Arko przymierza, Bramo niebieska, Gwiazdo zaranna, Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów,

310 Królowo Proroków, módl się za nami!
Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo wszystkich Świętych, Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Królowo wniebowzięta,

311 Królowo Różańca Świętego,
Królowo Rodzin, Królowo pokoju, Królowo Polski,

312 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

313 Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś Wszechmogący Bóg okazał swoją moc, Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie, Jezus Pan rozdaje życie swe Milczący Baranek, Baranek zabity Wybawił dziś nas z niewoli tego świata Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha, On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia. Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś…

314 2. W Ablu zabity, w Izaaku związany,
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany, Zrodzony z Maryi, pięknej owieczki, Złożony w ofierze powstaje dziś z martwych. Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś Wszechmogący Bóg okazał swoją moc, Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie, Jezus Pan rozdaje życie swe.

315 3. Zstępuje z nieba do naszego cierpienia,
By wyprowadzić nas z ciemności do światła, Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie Naznacza nas Duchem i własną krwią. Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś Wszechmogący Bóg okazał swoją moc, Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie, Jezus Pan rozdaje życie swe.

316 Znów przychodzisz do mnie Słyszę kroki Twe Tęsknię tak, za bliskością Twą Płaszczem Twoich ramion znów otulam się Opuszcza mnie zimny lęku dreszcz A hej, a hej ...

317 Głos Twój niby strumień szumi w duszy mej To Król pokoju Emmanuel Mój dobry pasterz odwiedza mnie A hej, a hej ...

318 Cóż Ci mogę dać o Panie mój Mą ofiarą, skruszony duch Bez Ciebie Jezu nie ma po co żyć Przyjmij więc całą miłość mą Ja kocham Cię, Ty kochasz mnie.

319 Niech cały świat błogosławi Pana I wody szum daje mu cześć Błękitne morza klaszczą w swe dłonie z nami Skalistych gór potęga kłania się Aniołów chór, błogosławi Pana I dzień i noc uwielbia go I słońce też do Twoich stóp upada By opromienić Twój tron, jasnością swą

320 I moje serce też oddaje Tobie cześć Z radością błogosławię Cię
Uwielbiam święte imię Twe

321 2. Modlitwą mą błogosławię Pana A w sercu mym nucę tę pieśń
Narody liczne idą do Ciebie Boże By w Tobie znaleźć swój kres, tęsknoty kres. I moje serce też oddaje Tobie cześć Z radością błogosławię Cię Uwielbiam święte imię Twe

322 3. I cały lud, modli się do Ciebie A miłość Twa uzdrawia nas
Stajemy tu, dzieci wolności Bożej By błogosławić Cię wciąż, po wieczny czas I moje serce też oddaje Tobie cześć Z radością błogosławię Cię Uwielbiam święte imię Twe

323 Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał Pokłońmy się Temu, który rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg, Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór, Jego łaska nad nami jest, a niebo Jego tron Bóg to nasz Pan i tylko On/x3

324 Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać
Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać. Łaską usprawiedliwieni i przez Baranka krew. Wzywasz nas Panie do Siebie przez Twój w niebie tron. My łaską obdarzeni Tobie składamy hołd, Tobie składamy hołd.

325 Oddaję choroby, oddaję mój ból U Twych składam stóp, aby wziąć radość Twą Oddaję swój smutek, oddaję mój wstyd U Twych składam stóp, aby wziąć radość Twą   Tak, o Panie, tak, tak, tak /x3 Amen!

326 Ucisk mam lecz biegnę Prześladowań przetrwam czas Powalić nie dam się Błogosławisz życie me Obietnice spełnią się Radość Twa będzie siłą mą Noc smutku rozjaśni Twój świt Gdy radość dasz z porankiem

327 Ogniu z nieba przyjdź namaść usta me, Niechaj zabrzmi dziś uwielbienia pieśń, Niech do nieba wzniesie się jak dym kadzidła Niech Twa święta moc płonie w sercach, By Nowa chwały pieśń popłynęła z nich, Chcę zaśpiewać dzisiaj Ci pieśń uwielbienia. Alleluja /x4

328 Sławię Cię, sławię Cię zawsze chcę przy Tobie być Dziękować Ci pragnę, to właśnie Ty kochasz mnie/x2

329 Wyrwałeś mnie ze śmierci Odmieniłeś życie me Zmazałeś moje winy
Przebaczyłeś mi mój grzech Od dzisiaj już na zawsze Będę śpiewać Tobie pieśń

330 przyjmij dziś miłość mą, Raduję się w Tobie,
Kocham Cię, kocham Cię przyjmij dziś miłość mą, Raduję się w Tobie, to właśnie Ty kochasz mnie. /x2

331 Wyrwałeś mnie ze śmierci Odmieniłeś życie me Zmazałeś moje winy
Przebaczyłeś mi mój grzech Od dzisiaj już na zawsze Będę śpiewać Tobie pieśń

332 Pan jest wśród nas, prawdziwie jest wśród nas
Pan jest wśród nas, prawdziwie jest wśród nas. Pan jest wśród nas, widzę Go! /2x/ Kto zmartwychwstał i króluje? Jezus, Jezus! Kto jest tutaj by nam służyć? Jezus, Jezus! Pan zmartwychwstały, wspaniały nasz Przyjaciel, Chrystus Emmanuel tutaj jest! /2x/

333 Chlebie żywy łamany drzewem krzyża Uwielbiamy Cię x2 Krwi Przenajświętsza uzdrowienie naszych serc Uwielbiamy Cię x2 Baranku Boży chodzący dolinami serc uwielbiamy Cię x2 Jezus to nasz Pan uwielbiajmy Go Jezus to nasz Pan uwielbiajmy Go

334 Zaufaj Panu już dziś Jak się nie bać, powiedz jak kiedy w strachu żyje świat zaufaj Panu już dziś jak uwierzyć, powiedz mi kiedy już nie wierze w nic zaufaj Panu już dziś

335 Jak mam kochać, powiedz jak kiedy rani mnie mój brat zaufaj Panu już dziś Jak być dobrym, powiedz mi kiedy świat jest taki zły zaufaj Panu już dziś ref. zaufaj Panu już dziś! zaufaj Panu już dziś!

336 Jak mam walczyć, powiedz jak kiedy silnej woli brak zaufaj Panu już dziś Jak pokonać własny grzech kiedy pokus tyle jest zaufaj Panu już dziś Jak się cieszyć, powiedz mi kiedy płyną gorzkie łzy zaufaj Panu już dziś

337 Jak do ładu z sobą dojść kiedy siebie mam już dość zaufaj Panu już dziś ref. zaufaj Panu już dziś zaufaj Panu już dziś

338 Jak nie zbłądzić, powiedz mi kiedy nie wiem dokąd iść zaufaj Panu już dziś Jak nadzieję w sercu mieć kiedy wszystko wali się zaufaj Panu już dziś ref. zaufaj Panu już dziś zaufaj Panu już dziś

339 Jeśli masz chwile smutne w swym życiu Powierz się Matce
Jeśli masz chwile smutne w swym życiu Powierz się Matce. Kiedy rozpacz rozdziera twe serce Ofiaruj się Jej.

340 Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała
Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała. Która uczyć cię będzie pokory, Cierpienie znieść ci pomoże. Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała Która Cie będzie uczyć pokory, Cierpienie znieść ci pomoże

341 Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, powierz się Matce
Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, powierz się Matce. Gdy na szlaku zaskoczy cię burza, ofiaruj się Jej.

342 Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała
Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała. Która uczyć cię będzie pokory, Cierpienie znieść ci pomoże. Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała Która Cie będzie uczyć pokory, Cierpienie znieść ci pomoże

343 Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, powierz się Matce
Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, powierz się Matce. Gdy w twym serce znów gości trwoga, ofiaruj się Jej.

344 Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała
Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała. Która uczyć cię będzie pokory, Cierpienie znieść ci pomoże. Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała Która Cie będzie uczyć pokory, Cierpienie znieść ci pomoże

345 Spocznij na nas Duchu Pana Duchu Mądrości i Rozumu Duchu Poznania i Bojaźni Bożej Duchu Miłości i Mocy

346 Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia Amen, Amen.

347 Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie, jak my
Była cicha i piękna jak wiosna,  żyła prosto, zwyczajnie, jak my.  Ona Boga na świat nam przyniosła  i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Ref. Matka, która wszystko rozumie,  sercem ogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas umie,  Ona jest z nami w każdy czas.

348 2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło
2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,  by niepokój zwyciężyć i zło.  Trzeba ciepła, co życie ozłoci, trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go,  tak jak Ona. Ref. Matka, która wszystko rozumie,  sercem ogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas umie,  Ona jest z nami w każdy czas.

349 Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo. Ty za nami przemów słowo, Maryjo
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

350 Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo. Tyleż, Matko, wycierpiała, Maryjo
Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! Tyleż, Matko, wycierpiała, Maryjo! Przez Twego Syna konanie Uproś sercom zmartwychwstanie, W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

351 Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo. Ty za nami przemów słowo, Maryjo
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo! Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały, Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

352 My chcemy Boga, Panno święta. O, usłysz naszych wołań głos
My chcemy Boga, Panno święta!     O, usłysz naszych wołań głos!     Miłości Bożej dźwigać pęta,     To nasza chluba, to nasz los.   Błogosław, słodka Pani!   Błogosław wszelki stan!   My chcemy Boga! My poddani!   On naszym Królem, On nasz Pan. My chcemy Boga w rodzin kole,     W troskach rodziców, w dziatek snach;     My chcemy Boga w książce, w szkole,     W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

353 Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć
Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć! Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem  Twoim zawsze być!  Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.

354 2. Wszystko Tobie oddać pragnę  Od najmłodszych moich lat, Pomóż Jezu,  By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.

355 Tylko w Bogu moje jest zbawienie W Nim jedynie duszy ukojenie Moja chwała i skała W Nim pokładam mą nadzieję Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie Wylewajcie przed Nim serca wasze Ludzie lżejsi niż tchnienie Tylko w Bogu jest zbawienie

356 Ref.: Sprawiedliwy jest nasz Pan Każdy zbierze to, co siał Kto uwierzy nie zawiedzie się Przychodzimy przed Twój tron Chcemy widzieć Twoją moc I doświadczyć, Panie, łaski Twej

357 Nic nie odłączy mnie, od miłości Twej
Nic nie odłączy mnie, od miłości Twej.. Żadna siła, nawet śmierć nie zatrzyma mnie.. Darowałeś mi życie, wziąłeś winę i wstyd, niepojęty w dobroci uczysz mnie jak żyć..

358 Ref. Zdobyty przez Ciebie, szaleństwem miłości Jesteś dla mnie pomocą, gdy sił mi brak.. 2x

359 Nic nie odłączy mnie, od miłości Twej
Nic nie odłączy mnie, od miłości Twej.. Każdy dzień zwycięstwem jest, gdy umacniasz mnie.. Darowałeś mi siebie, w swoją mocną dłoń, jesteś moją obroną, gdy nadciąga zło..

360 Ref.: Zdobyty przez Ciebie, szaleństwem miłości Jesteś dla mnie pomocą, gdy sił mi brak.. 2x

361 Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie
Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie. x 2 Ty otwierasz nasze oczy, na piękno Twoje Panie. Ty otwierasz nasze oczy, Panie. Ty otwierasz nasze oczy, na piękno twoje Panie. Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na piękno Twoje

362 Ofiaruję Tobie Panie mój, Całe życie me, cały jestem Twój, Aż na wieki
Ofiaruję Tobie Panie mój, Całe życie me, cały jestem Twój, Aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest.

363 Ty w ofierze swojej Panie mój Cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki Oto moje serce przecież wiesz Miłość Twoja niech umocni mnie

364 Pokój nam daj, pokój nam daj w naszym sercu Jezu /x2 Zostań tu o Panie nasz, zostań tu o Panie nasz i tchnij pokój pośród nas i tchnij pokój pośród nas

365 Wierzę w Ciebie Panie coś, mnie obmył win, Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać, W tabernakulum zostałeś aby z nami trwać Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram Tam przygarniesz nas do siebie.

366 Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg, Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg. To jest moją prawdą, co oświeca mnie, Boś odwiecznym Synem Ojca, który wszystko wie. Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz, Bo Ty Panie jesteś ze mną.

367 Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc, Tyś jest mym pokojem w najburzliwszą noc, Tyś jest mym ratunkiem, gdy zagraża los, Moją słabą ludzką rękę ujmij w swoją dłoń. Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat I nic złego mnie nie spotka.

368 Przytul mnie Jezu tak mocno do Siebie Ukryj głęboko na dnie Swego Serca

369 Dotknął mnie dziś mój Pan i radość ogromną w sercu mam z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.

370 Więc wszyscy razem chwalmy Go, za to, że trzyma nas ręką Swą
Więc wszyscy razem chwalmy Go, za to, że trzyma nas ręką Swą. Więc wszyscy razem chwalmy Go, za to, że trzyma nas ręką Swą.

371 Oto ja, poślij mnie, dotknij ogniem moich warg, powiedz, Panie, czego chcesz, a moją rozkoszą, będzie być posłusznym.

372 1. Daj mi Twego Ducha, abym mógł stać się chlebem, abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie.

373 Oto ja, poślij mnie, dotknij ogniem moich warg, powiedz, Panie, czego chcesz, a moją rozkoszą, będzie być posłusznym.

374 2. Nie chcę Ci już mówić o moich potrzebach, Panie, Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia.

375 Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt. x2 Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas x2 Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.

376 Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas jak nikt
Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. x2 Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas x2 Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas jak nikt.

377 Swoje serca Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt
Swoje serca Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. x2 Swoje serca Mu dajmy, bo kocha nas x2 Swoje serca Mu dajmy, bo kocha nas jak nikt.

378 Ubi caritas Ubi caritas et amor ubi caritas, Deus ibi est
Ubi caritas Ubi caritas et amor ubi caritas, Deus ibi est. Tam, gdzie miłość jest i dobroć, tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg.

379 Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, Nie damy pogrześć wiary
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, Nie damy pogrześć wiary! Próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg. Tak nam dopomóż Bóg! /2x

380 Ze wszystkich świątyń, chat i pól Popłynie hymn wspaniały; Niech żyje Jezus Chrystus Król w koronie wiecznej chwały! Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg. Tak nam dopomóż Bóg! /2x

381 I taki triumf, taki cud Powieje z Jasnej Góry I z taką wiarą ruszy lud Synowie Polski, córy, Że jak mgławica pierzchnie wróg. Tak nam dopomóż Bóg! /2x

382 Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! Nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg! Tak nam dopomóż Bóg! /x2

383 Do krwi ostatniej kropli z żył Bronić będziemy ducha, Aż się rozpadnie w proch i w pył Krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg! Tak nam dopomóż Bóg! /x2

384 Słowo Twoje lampą dla mych stóp i światłem drogi mej.

385 Gdy śliczna Panna Syna kołysała, Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała
Gdy śliczna Panna Syna kołysała, Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała. Li li li li laj, moje Dzieciąteczko, Li li li li laj, śliczne Paniąteczko

386 Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, Pomóż w radości wielkiej sercu memu. Li li li li laj, wielki Królewiczu Li li li li laj, niebieski Dziedzicu!

387 Sypcie się z nieba, liczni aniołowie, Śpiewajcie Panu, Niebiescy duchowie Li li li li laj mój wonny kwiateczku 2x Li li li li laj w ubogim żłóbeczku 2x

388 Przybieżeli do Betlejem pasterze, Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, A pokój na ziemi.

389 Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże
Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, A pokój na ziemi.

390 Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, Których oni nie słyszeli, jak żywi
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, Których oni nie słyszeli, jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, A pokój na ziemi.

391 Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za Dziecię
Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za Dziecię? Chwała na wysokości, chwała na wysokości, A pokój na ziemi.

392 Lulajże Jezuniu, moja perełko, Lulaj, ulubione me pieścidełko
Lulajże Jezuniu, moja perełko, Lulaj, ulubione me pieścidełko. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

393 Zamknijże znużone płaczem powieczki, Utulże zemdlone łkaniem usteczki
Zamknijże znużone płaczem powieczki, Utulże zemdlone łkaniem usteczki. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

394 Lulajże piękniuchny mój aniołeczku, Lulajże wdzięczniuchny świata kwiateczku. Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

395 Nie było miejsca dla Ciebie
Nie było miejsca dla Ciebie. W Betlejem ,w żadnej gospodzie i narodziłeś się Jezu w stajni, w ubóstwie i chłodzie.

396 Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemie, by wyrwać z czarta niewoli, nieszczęsne Adama plemię

397 Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona i podać z krzyża grzesznikom zbawcze, skrwawione ramiona.

398 Nie było miejsca, choć zszedłeś ogień miłości zapalić i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić

399 Gdy liszki mają swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka, dla Ciebie brakło gospody, tyś musiał szukać żłóbeczka.

400 A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków ,katuszy
A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków ,katuszy? Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy! x2  

401 Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi Ciemna noc w jasności promienistej brodzi Aniołowie się radują pod niebiosy wyśpiewują Gloria, gloria, gloria In exelsis deo

402 Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem, czem prędzej pobiegli Bo się narodził Zbawiciel Wszego świata Odkupiciel Gloria, gloria, gloria In exelsis deo.

403 Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie
Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, Spójrz proszę na ziemię.

404 Na ruchliwe ulice, Zabieganych ludzi Gdy dzień się już kończy, a ranek się budzi. Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża. Do ciężko pracujących, Których głód poniża.


Pobierz ppt "Pomódl się, by Jezus we mnie żył."

Podobne prezentacje


Reklamy Google