Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE"— Zapis prezentacji:

1 TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE PRZYGOTOWAŁ: Andrzej Zagórski Dział Zabezpieczeń Zamek Królewski

2 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie
Instalacja Systemu Alarmowania Pożarowego Instalacja Samogaszenia Instalacja Oddymiania Klatek Schodowych Instalacja Klap Pożarowych Modernizacje systemów na przełomie lat Konserwacja systemów

3 WPROWADZENIE Podstawowym zadaniem systemów bezpieczeństwa pożarowego w muzeach jest ochrona życia i zdrowia ludzi (zwiedzający, pracownicy) Kolejnym też bardzo ważnym zadaniem systemów bezpieczeństwa pożarowego jest oczywiście ochrona zbiorów muzealnych

4 WPROWADZENIE Działanie systemów i pokaz elementów wspomagających takich jak ewakuacyjne przyciski otwarcia, oddymianie klatek zostaną państwu zademonstrowane w części drugiej praktycznej naszego spotkania W tej części postaram się tytułem wprowadzenia omówić teoretycznie zasadę działania systemów bezpieczeństwa pożarowego.

5 SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)
Zadaniem systemu alarmowania pożarowego jest w krótkim czasie wykrycie zagrożenia pożarowego i przekazanie tej informacji do służb ratowniczych Dodatkowo system powinien wysterować inne podsystemy takie jak: odblokowanie wyjść ewakuacyjnych, oddymianie klatek, syreny alarmowe itp.

6 SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)

7 SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)
W Zamku Królewskim pracuje 5 central pożarowych. Wszystkie połączone są z systemem integrującym MM8000. Sterowanie central odbywa się z Centrum Systemów Zabezpieczeń Wszystkie sygnały z systemu przesyłane są do Centrum Systemów Zabezpieczeń i do Dowódcy Zmiany odpowiedzialnego za bezpieczeństwo obiektu

8 SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)

9 SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)
Alarmy pożarowe II stopnia są automatycznie kierowane do Straży Pożarnej Alarm Pożarowy II stopnia wyzwalany jest z Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych ROP oraz w przypadku niepotwierdzenia w odpowiednim czasie (3 min) alarmu stopnia I.

10 SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO (SAP)
Istotnym elementem wspomagającym pracę grupy interwencyjnej w przypadku alarmu pożarowego jest system „Klucza Matki” zastosowany w Zamku Królewskim Dzięki takiemu rozwiązaniu grupa interwencyjna może przy pomocy jednego klucza dostać się do wszystkich pomieszczeń Zamku Pozwala to na znaczne skrócenie czasu interwencji co może oznaczać ugaszenie pożaru w jego wczesnej fazie.

11 SYSTEM SAMOGASZENIA (SUG)
System stałych urządzeń gaśniczych nie tylko wykrywa zagrożenie pożarowe, ale również automatycznie je likwiduje (samogaszenie). Gaszenie pożaru odbywa się za pomocą gazu NOVEC 1230 Gaz wtłoczony pod ciśnieniem do pomieszczenia absorbuje tlen znajdujący się w powietrzu.

12 SYSTEM SAMOGASZENIA (SUG)
Tak wygląda zaplecze instalacji systemu samogaszenia

13 SYSTEM SAMOGASZENIA (SUG)

14 SYSTEM SAMOGASZENIA (SUG)
Jak widać jest to doskonały system, który wykrywa i usuwa zagrożenie pożarowe Posiada on jednak jedną podstawową wadę jaką jest cena Z powodu bardzo wysokich kosztów tylko niektóre pomieszczenia w Zamku Królewskim są wyposażone w instalację samogaszenia.

15 SYSTEM SAMOGASZENIA (SUG)

16 SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
System oddymiania klatek jest typowym systemem wspomagającym ewakuację w przypadku pożaru System dotyczy tylko ewakuacyjnych klatek schodowych W Zamku istnieją dwa rodzaje odprowadzania produktów spalania: grawitacyjne poprzez okna automatycznie otwierane i mechaniczne wykorzystujące wentylatory oddymiające.

17 SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

18 SYSTEM KLAP POŻAROWYCH
W czasie pożaru niezwykle istotnym elementem jest odcięcie wentylacji w pomieszczeniu objętym pożarem W Zamku Królewskim pomieszczenia są objęte systemem wentylacji i klimatyzacji Na kanałach dopływowych zamontowane są klapy pożarowe sterowane przez system pożarowy Podczas alarmu pożarowego II stopnia Centrala pożarowa wysyła polecenie zamknięcia klap w kanałach obsługujących zagrożony rejon

19 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
Zamek Królewski w Warszawie został prawie całkowicie zniszczony przez wojska niemieckie podczas II Wojny Światowej Pierwszych zniszczeń dokonano już we wrześniu 1939 roku Dzieło zniszczenia dokończono w 1944 roku.

20 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
Zbombardowany i płonący Zamek Królewski zdjęcie z września 1939 roku

21 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
Ruiny Zamku Królewskiego zdjęcie z 1945 roku

22 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
Decyzja o odbudowie Zamku zapadła w 1971 roku W planach odbudowy przewidziano również system sygnalizacji pożaru Jednak sam projekt jak i skuteczność samego systemu nie były na wysokim poziomie

23 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
W efekcie gdy w roku 1984 wybuchł pożar w pomieszczeniach technicznych na Poddaszu Zamku system nie zadziałał Gdy pożar rozwinął się na tyle że stopił instalację systemu sygnalizacji pożaru ten zasygnalizował błąd techniczny przerwy w linii Oczywiście było to zbyt opóźnione w czasie i pożar był już na tyle duży, że musiało interweniować kilka jednostek Straży Pożarnej

24 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
Dzięki temu, że dach w odbudowanym Zamku wykonany jest z konstrukcji żelbetonowej pożar nie rozprzestrzenił się na cały obiekt Pozytywnym aspektem tego incydentu była decyzja o instalacji nowego systemu alarmowania pożarowego na Zamku

25 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
W drugiej połowie lat 80-ych XX w. rozpoczęto prace projektowe i instalacyjne nowego bardzo nowoczesnego na tamte czasy systemu szwajcarskiej firmy CERBERUS System oparty był na centralach CZ-10 i czujkach serii F910

26 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
System obejmował swym działaniem wszystkie pomieszczenia Zamku W wybranych pomieszczeniach zainstalowano system samogaszenia oparty na gazie HALON Uruchomienie nowego systemu nastąpiło w roku 1991.

27 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
W trakcie kolejnych lat remontowano kolejne obiekty przynależne do Zamku: Pałac pod Blachą, Arkady Kubickiego, budynki Podzamcza We wszystkich budynkach instalowano również systemy alarmowania pożarowego W Pałacu pod Blachą i w Arkadach Kubickiego zainstalowano system firmy SIEMENS AlgoRex

28 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
W ramach modernizacji wymieniono też wszystkie centrale CZ-10 pracujące w budynku Zamku na centrale CS firmy SIEMENS Zmodernizowano również system samogaszenia, gdzie wymianie podległy centrale (obecnie XC-10), czujki (obecnie czujki Sinteso) oraz gaz (obecnie jest to NOVEC 1230)

29 SYSTEMY POŻAROWE W ZAMKU KRÓLEWSKIM NA PRZEŁOMIE LAT
W ramach modernizacji uruchomiono wspominane już systemy oddymiania klatek schodowych, klap pożarowych Obecnie na wymianę czekają jeszcze: -Jedna centrala CZ-10 obsługująca budynki podzamcza -Czujki F910 pracujące ciągle w pomieszczeniach Zamku i budynkach podzamcza

30 Wszystkie elementy systemów są sprawdzane
KONSERWACJA SYSTEMÓW W Zamku Królewskim powołana jest specjalna komórka odpowiedzialna za konserwacje i serwis technicznych systemów bezpieczeństwa (w tym systemów pożarowych) Wszystkie elementy systemów są sprawdzane i konserwowane raz na kwartał

31 w porozumieniu ze Strażą Pożarną i Policją
KONSERWACJA SYSTEMÓW Ważnym elementem w procesie bezpieczeństwa są ćwiczenia przeprowadzane na Zamku w porozumieniu ze Strażą Pożarną i Policją Na podstawie opracowanych scenariuszy sprawdzany jest system bezpieczeństwa obiektu

32 KONSERWACJA SYSTEMÓW

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google