Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonały Daria Gastołek i Martyna Piłka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonały Daria Gastołek i Martyna Piłka"— Zapis prezentacji:

1 Wykonały Daria Gastołek i Martyna Piłka
Reaguj gdy w twoim otoczeniu dzieje się coś złego! Wykonały Daria Gastołek i Martyna Piłka

2 Co to jest przemoc? Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, ogranicza naszą wolność, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Konsekwencje przemocy ponoszą wszyscy uczestnicy takich sytuacji.

3 Rodzaje przemocy Przemoc fizyczna Przemoc psychiczna
Przemoc wobec kobiet Przemoc wobec dzieci Przemoc seksualna Przemoc psychiczna Przemoc w szkole

4 Przemoc fizyczna Zamierzone działanie człowieka, zwrócone przeciwko fizyczności członka jego rodziny, niosące ryzyko uszkodzenia w ciele. Torturowanie, uderzenie pięścią, kopanie, plucie, szarpanie za włosy, wykręcanie rąk, przypalanie papierosem, parzenie wrzątkiem, rzucanie przedmiotami, napaść, i wszelkie inne działania, które wywierają ból.

5 Osoby, które w dzieciństwie były ofiarami przemocy, gdy dorosną, same często przejawiają zachowania agresywne.

6 Przemoc wobec kobiet Przemoc domowa wobec kobiet to najczęściej zgłaszane przestępstwo. Więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych, a w ciągu swego życia co trzecia kobieta zostaje pobita lub pada ofiarą innych naruszeń praw człowieka. W Polsce przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym. Przemoc wobec kobiet odzwierciedla powszechną dominację jednej płci nad drugą.

7 Przemoc domowa wobec kobiet miewa też miejsce, podobnie jak przemoc wobec mężczyzn, w ramach tej samej płci. Zdarzają się przypadki znęcania fizycznego i psychicznego nad osobami niepełnosprawnymi lub niedołężnymi ze względu na wiek lub chorobę, także własnymi  matkami, babciami i córkami. „Kobiety i mężczyźni mają takie same prawa. Prawa kobiet są prawami człowieka.”

8 Przemoc wobec dzieci Sprawcami przemocy domowej wobec dzieci bywają zarówno mężczyźni i kobiety, najczęściej rodzice lub opiekunowie, ale także inni członkowie rodziny. Do przemocy fizycznej wobec dzieci dochodzi wbrew częstym opiniom także wśród osób z wyższym  wykształceniem i wysokim statusem społecznym i materialnym. Niekiedy podłożem przemocy wobec dzieci może być pedofilia.

9 Dzieci zazwyczaj są również pośrednimi ofiarami przemocy domowej, będąc świadkami stosowania przemocy między rodzicami lub opiekunami. Warto zaznaczyć, że Polska zabrania stosowania kar cielesnych. Ponadto od 2010 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych w wychowaniu w rodzinie.

10 Przemoc seksualna Wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytyka zachowań seksualnych, zmuszanie do oglądania filmów lub gazet pornograficznych, straszenie gwałtem, gwałt, straszenie karami fizycznymi i psychicznymi w razie odmowy współżycia, filmowanie podczas działań seksualnych, molestowanie, rozbieranie z zastosowaniem przemocy fizycznej.

11 Przemoc seksualna ma głęboki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.
Większość aktów przemocy seksualnej jest dokonywana przez chłopców i mężczyzn na dziewczynkach i kobietach. Za pedofilię uznaje się każde zachowanie osoby dorosłej wobec dziecka, które służy podnieceniu i zaspokojeniu własnych potrzeb seksualnych. Przemoc seksualna ma głęboki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.

12 Przemoc psychiczna Działanie mające na celu pozbawienia ofiary zaufania do siebie samej, tak, aby czuła się samotna i zależna tylko od agresora. Przymus i groźby, poniżanie, emocjonalne wykorzystywanie, szantaż emocjonalny, wyzywanie, izolowanie, manipulowanie, wyśmiewanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, brak szacunku, stała krytyka, wymaganie bezwzględnego posłuszeństwa, niszczenie cennych przedmiotów i wszystkie inne działania, które wywołują strach.

13 Ofiara przemocy psychicznej ma negatywny obraz własnej osoby, często traci na całe życie zdolność kochania innych ludzi i ufania im. Przemoc psychiczną właściwie tworzy słowo i często coś bardzo nieuchwytnego, acz o dużej sile działania.

14 Przemoc w szkole Wyśmiewanie i wyszydzanie, długotrwałe nękanie, izolowanie i psychiczne wykańczanie dziecka przez rówieśników przebiega zwykle przy braku reakcji nauczyciela. Łatwiej zauważyć, że ktoś jest pobity, dużo trudniej, że ktoś jest szykanowany przez klasę, atakowany złośliwymi docinkami czy plotkami. Niekiedy klasowemu mobbingowi sprzyja sam nauczyciel: okazując niechęć uczniowi mającemu kłopoty w szkole, wyśmiewając jego wypowiedzi, używając krzywdzących określeń, a nawet przezwisk.

15 Ofiary przemocy szkolnej bardzo rzadko mówią dorosłym o swoich problemach. Często mają doświadczenia bagatelizowania ich problemów przez dorosłych („przezywają cię - nie zwracaj na to uwagi”, „nie skarż”). Ponadto przeszkadza im wstyd i poczucie winy – „kozioł ofiarny” jest przekonany, że wina tkwi w nim samym. Długotrwałe podleganie presji agresorów może prowadzić do zaburzeń psychicznych, często bardzo poważnych. Od tych, którzy stosują terror psychiczny, najczęściej nie należy oczekiwać poczucia winy.

16 Ofiara przemocy: Boi się: Nie wierzy: Wstydzi się:
o swoje życie i zdrowie; tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy. Nie wierzy: że ktoś chce i może jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc, że coś się zmieni. Wstydzi się: bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu.

17 Dlaczego dzieci są agresywne?
Dziecko zachowuje się agresywnie, bo takie zachowanie przynosi mu korzyść. Uczeń dostaje nagrodę, najczęściej w postaci akceptacji grupy podobnych sobie. Na drodze tzw. wzmocnień – zachowania te są utrwalane.   Drugą przyczyną takich zachowań jest naśladownictwo. Dziecko, które żyje w świecie przemocy, widzi ją co dzień w domu, w szkole, w telewizji – będzie te zachowania naśladować jako zachowania wzorowe. W tym przypadku brak umiejętności prospołecznych jest powodem zachowań agresywnych. 

18 Sprawcy przemocy Dla sprawców przemocy konsekwencją jest utrwalanie się sposobu agresywnych zachowań, obniżanie się poczucia odpowiedzialności za własne działania, łatwe wchodzenie w konflikty z prawem. Agresorem nie jest osoba napadnięta, która w swej obronie odpowie czynem, lecz ta, która atakuje.

19 Pamiętaj! Świadkowie przemocy, którzy nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić, często latami przechowują poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczą się też bierności, bezradności i nie reagowania w trudnych sytuacjach.

20 Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działa od 1995 roku jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zlecenie wielu instytucji państwowych, samorządowych i zagranicznych oraz prowadzimy szkoleniaz tego obszaru.

21 Kontakt 22 668-70-00 Gdy masz problem zadzwoń!
(Poradnia Telefoniczna "Niebieska Linia")

22 Co by było gdyby wszyscy stosowali przemoc?
Byłyby wojny domowe. Rządy sprawowałby nie mądrzejszy człowiek lecz silniejszy fizycznie i psychicznie, co doprowadziłoby do klęski. Nawet psy by się pozagryzały. W końcu nie byłoby żadnego stworzenia na ziemi.

23 Dziękujemy za uwagę!

24 Źródła http://www.szkolabezprzemocy.pl/73,przemoc-w-szkole


Pobierz ppt "Wykonały Daria Gastołek i Martyna Piłka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google