Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt - Przemoc

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt - Przemoc "— Zapis prezentacji:

1 Wykonały Daria Gastołek i Martyna Piłka

2 Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, ogranicza naszą wolność, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Konsekwencje przemocy ponoszą wszyscy uczestnicy takich sytuacji.

3 Przemoc fizyczna  Przemoc wobec kobiet Przemoc wobec kobiet  Przemoc wobec dzieci Przemoc wobec dzieci  Przemoc seksualna Przemoc seksualna Przemoc psychiczna  Przemoc w szkole Przemoc w szkole

4 Zamierzone działanie człowieka, zwrócone przeciwko fizyczności członka jego rodziny, niosące ryzyko uszkodzenia w ciele. Torturowanie, uderzenie pięścią, kopanie, plucie, szarpanie za włosy, wykręcanie rąk, przypalanie papierosem, parzenie wrzątkiem, rzucanie przedmiotami, napaść, i wszelkie inne działania, które wywierają ból.

5 Osoby, które w dzieciństwie były ofiarami przemocy, gdy dorosną, same często przejawiają zachowania agresywne.

6 Przemoc domowa wobec kobiet to najczęściej zgłaszane przestępstwo. Więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat umiera na skutek przemocy niż na raka, malarię czy w wypadkach drogowych, a w ciągu swego życia co trzecia kobieta zostaje pobita lub pada ofiarą innych naruszeń praw człowieka. W Polsce przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym. Przemoc wobec kobiet odzwierciedla powszechną dominację jednej płci nad drugą.

7 „Kobiety i mężczyźni mają takie same prawa. Prawa kobiet są prawami człowieka.” Przemoc domowa wobec kobiet miewa też miejsce, podobnie jak przemoc wobec mężczyzn, w ramach tej samej płci. Zdarzają się przypadki znęcania fizycznego i psychicznego nad osobami niepełnosprawnymi lub niedołężnymi ze względu na wiek lub chorobę, także własnymi matkami, babciami i córkami.

8 Sprawcami przemocy domowej wobec dzieci bywają zarówno mężczyźni i kobiety, najczęściej rodzice lub opiekunowie, ale także inni członkowie rodziny. Do przemocy fizycznej wobec dzieci dochodzi wbrew częstym opiniom także wśród osób z wyższym wykształceniem i wysokim statusem społecznym i materialnym. Niekiedy podłożem przemocy wobec dzieci może być pedofilia.

9 Warto zaznaczyć, że Polska zabrania stosowania kar cielesnych. Ponadto od 2010 roku obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych w wychowaniu w rodzinie. Dzieci zazwyczaj są również pośrednimi ofiarami przemocy domowej, będąc świadkami stosowania przemocy między rodzicami lub opiekunami.

10 Wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytyka zachowań seksualnych, zmuszanie do oglądania filmów lub gazet pornograficznych, straszenie gwałtem, gwałt, straszenie karami fizycznymi i psychicznymi w razie odmowy współżycia, filmowanie podczas działań seksualnych, molestowanie, rozbieranie z zastosowaniem przemocy fizycznej.

11 Przemoc seksualna ma głęboki wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Większość aktów przemocy seksualnej jest dokonywana przez chłopców i mężczyzn na dziewczynkach i kobietach. Za pedofilię uznaje się każde zachowanie osoby dorosłej wobec dziecka, które służy podnieceniu i zaspokojeniu własnych potrzeb seksualnych.

12 Działanie mające na celu pozbawienia ofiary zaufania do siebie samej, tak, aby czuła się samotna i zależna tylko od agresora. Przymus i groźby, poniżanie, emocjonalne wykorzystywanie, szantaż emocjonalny, wyzywanie, izolowanie, manipulowanie, wyśmiewanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, brak szacunku, stała krytyka, wymaganie bezwzględnego posłuszeństwa, niszczenie cennych przedmiotów i wszystkie inne działania, które wywołują strach.

13 Ofiara przemocy psychicznej ma negatywny obraz własnej osoby, często traci na całe życie zdolność kochania innych ludzi i ufania im. Przemoc psychiczną właściwie tworzy słowo i często coś bardzo nieuchwytnego, acz o dużej sile działania.

14 Wyśmiewanie i wyszydzanie, długotrwałe nękanie, izolowanie i psychiczne wykańczanie dziecka przez rówieśników przebiega zwykle przy braku reakcji nauczyciela. Łatwiej zauważyć, że ktoś jest pobity, dużo trudniej, że ktoś jest szykanowany przez klasę, atakowany złośliwymi docinkami czy plotkami. Niekiedy klasowemu mobbingowi sprzyja sam nauczyciel: okazując niechęć uczniowi mającemu kłopoty w szkole, wyśmiewając jego wypowiedzi, używając krzywdzących określeń, a nawet przezwisk.

15 Od tych, którzy stosują terror psychiczny, najczęściej nie należy oczekiwać poczucia winy. Ponadto przeszkadza im wstyd i poczucie winy – „kozioł ofiarny” jest przekonany, że wina tkwi w nim samym. Długotrwałe podleganie presji agresorów może prowadzić do zaburzeń psychicznych, często bardzo poważnych. Ofiary przemocy szkolnej bardzo rzadko mówią dorosłym o swoich problemach. Często mają doświadczenia bagatelizowania ich problemów przez dorosłych („przezywają cię - nie zwracaj na to uwagi”, „nie skarż”).

16 Boi się:  o swoje życie i zdrowie;  tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy. Nie wierzy:  że ktoś chce i może jej pomóc,  że ma prawo prosić o pomoc,  że coś się zmieni. Wstydzi się:  bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu.

17 Dziecko zachowuje się agresywnie, bo takie zachowanie przynosi mu korzyść. Uczeń dostaje nagrodę, najczęściej w postaci akceptacji grupy podobnych sobie. Na drodze tzw. wzmocnień – zachowania te są utrwalane. Drugą przyczyną takich zachowań jest naśladownictwo. Dziecko, które żyje w świecie przemocy, widzi ją co dzień w domu, w szkole, w telewizji – będzie te zachowania naśladować jako zachowania wzorowe. W tym przypadku brak umiejętności prospołecznych jest powodem zachowań agresywnych.

18 Dla sprawców przemocy konsekwencją jest utrwalanie się sposobu agresywnych zachowań, obniżanie się poczucia odpowiedzialności za własne działania, łatwe wchodzenie w konflikty z prawem. Agresorem nie jest osoba napadnięta, która w swej obronie odpowie czynem, lecz ta, która atakuje.

19 Świadkowie przemocy, którzy nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić, często latami przechowują poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczą się też bierności, bezradności i nie reagowania w trudnych sytuacjach.

20 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działa od 1995 roku jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zlecenie wielu instytucji państwowych, samorządowych i zagranicznych oraz prowadzimy szkoleniaz tego obszaru.

21 Gdy masz problem zadzwoń! 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieska Linia")

22 Byłyby wojny domowe. Rządy sprawowałby nie mądrzejszy człowiek lecz silniejszy fizycznie i psychicznie, co doprowadziłoby do klęski. Nawet psy by się pozagryzały. W końcu nie byłoby żadnego stworzenia na ziemi.

23

24 http://www.szkolabezprzemocy.pl/73,przemoc-w-szkole http://www.iregionalni.pl/wiadomosci/16-dni-przeciw- przemocy-wobec-kobiet/ http://www.iregionalni.pl/wiadomosci/16-dni-przeciw- przemocy-wobec-kobiet/ http://londynek.net/ukipedia/article?jdnews_id=2561379 http://przemocwrodzinie.bloog.pl/id,328593580,title,Rodzaj e-przemocy,index.html?smoybbtticaid=612af0 http://przemocwrodzinie.bloog.pl/id,328593580,title,Rodzaj e-przemocy,index.html?smoybbtticaid=612af0 http://www.sciaga.pl/tekst/24709-25-co_to_jest_przemoc http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU9009 http://www.niebieskalinia.pl/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc_seksualna http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=78


Pobierz ppt "Projekt - Przemoc "

Podobne prezentacje


Reklamy Google