Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, kwiecień2012 r. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Duże, mniejsze, najmniejsze czyli game changer w dobie zmian demograficznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, kwiecień2012 r. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Duże, mniejsze, najmniejsze czyli game changer w dobie zmian demograficznych."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, kwiecień2012 r. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Duże, mniejsze, najmniejsze czyli game changer w dobie zmian demograficznych

2 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. USA - wzrost potwierdzony przez dane 2012 USA - wzrost potwierdzony przez dane 2012 Europa dwóch prędkości – recesja kontrolowana Europa dwóch prędkości – recesja kontrolowana Emerging market – nadzieja inwestorów review Emerging market – nadzieja inwestorów review Chiny już nie są motorem globalnej gospodarki Chiny już nie są motorem globalnej gospodarki Polska – nie kupujmy WIG20, chyba że lubimy ryzykowne obligacje Polska – nie kupujmy WIG20, chyba że lubimy ryzykowne obligacje 3 najlepsze inwestycje – 3 najgorsze inwestycje na 2012 - review 3 najlepsze inwestycje – 3 najgorsze inwestycje na 2012 - review LTRO i co dalej

3 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Pierwszy kwartał był bardzo mkorzystny dla ryzykownych aktywów głównie ze względu na lepsze dane makro w USA oraz poprawa wskaźników wyprzedzających spowodowały większe zainteresowanie ryzykownymi aktywami. Źródło: Opracowanie własne, J.P. Morgan Asset Management Najlepsze i najgorsze aktywa Stopa zwrotu Q1 2012 Stopa zwrotu (%) – lokalna waluta – 1 kwartał 2012

4 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. GO Barometr– Obniżenie prognozy podstawowych wskaźników na 2011 rok oraz niższe wskaźniki w 2012 Źródło: Bloomberg, Consensus Forecasts INC. JP Morgan Asset Management Scenariusz Bazowy 2012 Dezinflacja - spowolnienie (niższe PKB) oraz niższą inflację – który w konsekwencji doprowadzi do wzrostów ryzykownych aktywów; (USA, Japonia) Scenariusz pesymistyczny – dezinflacja staje się deflacją, a to powoduje recesję – (Europa, Chiny) Stagflacja – ciągle jest obecna - np: Polska

5 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Barometr Gospodarczy – recesja coraz bliżej, lub nie Wskaźnik PMI (przemysł) dla światowej gospodarki Źródło: JP Morgan Chase 51,1 ( marzec 2012) Wskaźniki wyprzedzające mogą wskazywać na większe zagrożenie recesją, jednak póki co żadne prognozy tego nie potwierdzają USA motorem wzrostu gospodarczego Wskaźnik PMI (przemysł) dla gospodarki USA 53,4 marzec 2012

6 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. PMI Composite w strefie Euro PMI Composite vs PKB w strefie Euro Komponent Zatrudnienie PMI w strefie Euro Źródło:, Markit Economics

7 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Płynność, w zasadzie można mówić o porażce działań poprawiających podaż pieniądza Źródło: J.P. Morgan Asset Management Bilans banków centralnych (%PKB) Banki centralne wprowadziły różnymi operacjami (LTRO, QE2, niskie stopy procentowe) największe w historii środki pieniężne.

8 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Płynność - drastyczna porażka działań płynnościowych banków centralnych Podaż pieniądza oraz inflacja w strefie EU Podaż pieniądza oraz inflacja w USA Działania banków centralnych tylko zwiększające płynność nie powodują poprawy w gospodarce w sytuacji globalnej awersji do zaciągania kredytów natomiast zwiększają „efekt wypychania”, czyli przenoszenia długu na państwo.

9 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Delevareging – wszystkie ręce na pokład - Delevareging decyduje o przyszłej konsumpcji, w USA w zasadzie w dużej mierze firmy i konsumenci dokonali duzego postępu podczas gdy w Europie proces jest na początku drogi. -Na razie wszelkie próby zwiększenia chęci do inwestycji dają mizerne rezultaty, zwłaszcza w Europie, -W USA powoli odradza się konsumpcja Lewarowanie w systemie bankowym - współczynnik pożyczek do depozytów Źródło: JP Morgan Asset Management Zadłużenie wybranych grup podmiotów gospodarki USA (jako % PKB) Stopa oszczędności w USA (jako % dochodu rozporządzalnego)

10 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Cały świat liczy na USA Udział konsumpcji w PKB Kraje Emerging Market, zwłąszcza azjatyckie zależne są od eksportu do USA Wszelkie redukcje nadmiernych deficytów krajów europejskich mogą być zrównoważone zwiększonym eksportem, do krajów azjatyckich

11 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Stopa bezrobocia w ujęciu miesięcznym Ogólna Sytuacja w USA Agregaty pieniężne M1 oraz M2 – zmiana % r/r 2,7% marzec ‘12 8,2 % marzec ‘12 CPI – zmiana % r/r -niższa inflacja, pomimo wysokiej podaży pieniądza (dzięki ograniczeniu QE3) -niższa stopa bezrobocia -luźna polityka pieniężna – FOMC potwierdził utryzmanie niskich stóp do 2014 roku -dane o osczędnosćiach wskazują na utrwalenie się tendencji

12 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Spadająca dynamika produkcji przemysłowej – to efekt eksportu inflacji i recesji na rynku nieruchomości -Dynamika produkcji przemysłowej od początku 2012 w zasadzie ustabilizowała się, w zasadzie istotne są tu nowe zamówienia, które wykazuja poprawę; -Wydaje się, iż konsumpcja jest już ustabilizowana poprawa wskażnika amerykańskiego PMI oraz wskaźnika optymizmu konsumentów, amerykańskiego oraz spadek stopy bezrobocia sugeruje zmianę tendencji na rynku konsumpcji 3,7% marzec ‘12 Produkcja przemysłowa w USA (zmiana % r/r) PKB USA (annualizowane) 3% IV kwartał 2011 Sprzedaż detaliczna USA ( bez samochodów r/r)

13 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Europa - konkurencyjność Źródło:, J.P. Morgan Asset Management, Bundesbank Źródło:, J.P. Morgan Asset Management, Bundesbank - Europa dwóch prędkości - fundamentalne uwarunkowania – na powstaniu wspólnej waluty zyskały Niemcy, ze swoją wysoce zaawansowaną technologią, połączenie monterne pozwoliło na wzrost konkurewncyjności nimieckiej gospodarki, -Wyjście z kryzysu i utrzymanie Unii Walutowej może odbyć się kilkoma drogami – wzrostem inflacj i w Niemczech i Francji w celu zwiększenia konkurencyjnosci krajów peryferyjnych, lub deflacją i recesją w krajach peryferyjncyh, w scenariuszu braku akceptacji wyrzeczeń żadnej ze stron break up Unii Walutowej jest prawdopodobny, -Niemcy mają wiele do stracenia, i są największym gwarantem utrzymania Unii. - A to oznacza słabe Euro

14 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Stopa bezrobocia – zmiana na przestrzeni ostatniego roku Niemcy Polska Unia Europejska Szwajcaria Europa - konkurencyjność Stopa bezrobocia jest miernikiem wspadku konkurencyjności

15 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Rozwiązanie – słaby dolar Ameryka wykazała wzrost zysków z eksportu, pomimo mocniejszego dolara we wrześniu, prawdopodobnei jest to efekt wcześniejszego osłabienia, ale również przewagi konkurencyjnej ( kto nie ma Ipoda?) „ Obniżenie ratingu kredytowego w rzeczywistości doprowadzi do szybszego osłabienia dolara, i dewaluację zadłużenia w dolarze, wszyscy zapłacimy za wzrost gospodarczy USA -wyższą inflacją -obniżeniem relatywnego wzrostu ” – to sprawdziło się szybciej niż było przewidywane, teraz wzrost w USA może wyciagnąć cały śwait napędzając konsumpcję

16 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Europa – czy Ifo prawdę powie? Globalna płynność niska za sprawą głównie Europy oraz krajów Emerging Market, ale w USA sytuacja poprawia się Poprawiajace się wskaźniki PMI, Inflacji oraz konsumpcji prawdopobnie będą pretekstem do nie kontynuowania operacji TWIST oraz braku QE3 W Europie rrak transferu środków z systemu bankowego do realnej gospodarki. PMI oraz IFO europejskie dostały zadyszki – jest to wynik niskiej płynności w strefie Euro (deleweraging) Duża zależność wzrostu PKB strefy euro od popytu w EM oraz kursu euro/dolar

17 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Źródło: finance.yahoo.com Kursy walutowe bardziej zależą od portfelowego przepływu EUR/CHF EUR/USD USD/JPY US Dollar Index od 1994 r. Rynek akcji w Europie jest mocno skorelowany z kursem EURO/USD Operacja Twist zwiększyła prawdopobieństwo umocnienia dolara; - operacja Twist kończy się w czerwcu. Oczekiwania co do zwiększenia podaży pieniądza w USA nie odgrywają takiej roli, natomiast miejsce QE3, zastąpiły operacje ECB - Podtrzymujemy bazowy scenariusz - możliwość osłabienia euro/dolar do 1,1 (około 20%) w 2012 roku. U.S. Dollar Index EUR/USD S&P 500 DAX

18 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Podsumowanie  Poprawa na rynku nieruchomości, spadek bezrobocia w USA oraz spadek inflacji wskazują na trwalsze trendy wzrostowe w USA, potwierdza to PKB za 4rty kwartał.  Wskaźniki wyprzedzające dają mieszane sygnały, potwierdzony brak następnej rundy QE3, co jest elementem zagrożenia dla rynku po czerwcu 2012.  Europa – może skorzystać dzięki taniemu pieniądzu ( USA) i niższych cenach surowców – inflacja oraz wpompowywaniu pieniędzy do systemu, jednak proces deleweragingu, obawa przed inwestycjami oraz silne różnice między krajami wydają się największym problemem.  Niska płynność globalna, (ujemne wskaźniki podaży pieniądza w europie), delewareging, Bazylea III, wszystko to stanowi ryzyko pogłębienia recesji

19 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Emerging Market w długim terminie

20 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Stopa zwrotu Emerging Markets vs. małe spółki USA ( 24.04.2012) Jak długo emerging market będzie zachowywał się gorzej niż spółki amerykańskie? Od początku roku na rynek EM napłyneły nowe środki w poszukiwnaiu wysokiej realnej stopy zwrotu oraz luzowania polityki pieniężnej Brak luźnej polityki pieniężnej w największych z nich może zaowocować wycofywaniem tych środków.

21 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Podaż pieniądza w Chinach jako % PKB Globalna podaż pieniądza Chiny – globalny drukarz ? Źródło:, J.P. Morgan Asset Management,

22 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Chiny znajdują sie w fazie deflacji Inflacja Chiny - warunki polityki monetarnej Źródło:, J.P. Morgan Asset Management,

23 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Chiny – wymiana handlowa, potwierdza deflację Źródło:, J.P. Morgan Asset Management,

24 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Emerging Market - Napływ śrdoków na rynki EM kierowany: - Przecenionymi walutami, -Oczekwianiem na niższą inflację ze względu na surowce -Oczekwianiem na luzowenaie polityki pieniężnej - Chiny jako aktualnie gospodarka o największym wkładzie wielką niewiadomą, -Powolnym uniezależnianiem się krajów EM od krajów rozwiniętych, -Ale np: -CEE – duża ekspozycja na kryzys w Strefie, problem Węgierski i najniższe rezerwy walutowe

25 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Produkcja przemysłowa (r/r)* *Źródło: bankier.pl Dynamika sprzedaży detalicznej (r/r)* Sytuacja w Polsce – wskźniki ekomiczne – czy takie dobre? Źródło: bankier.pl PKB niewyrównany sezonowo, za dany kwartał w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego* 4,2 % ( Q3 2011) 0,7% ( III 2012) PMI Polska (przemysł) 50,1 (marzec 2012) 6,9% ( III 2012) Granica recesji

26 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Utrzymanie wzrostu konsumopcji w tym środowisku może być trudne Kredyt konsumpcyjny Źródło: Dane NBP

27 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Co mówi PKB Spadek konsumpcji, zapasów i wzrost inwestycji. Udział eksportu w PKB w 4rtym kwartale był na poziomie z 3ciego kwartału, co w kontekście umacniającego się złotego, może wskazywać na wyczerpywanie się możliwośći wzrostu tej składowej. Można wysnuć dwa wnioski: Startują prywatne inwestycje odłożone od 2 lat, co jest spójne z faktem, iż przedsiębiorstwa posiadają odłożoną gotówkę. Udział zapasów w PKB spada już od roku, i prawdopodobnie zapasy będą następnym czynikiem, który przedsiębiorstwa będą zmuszone odtworzyć. Eksport prosty związany wyłącznie ze słabym złotym wyczerpał mozliwość wzrostu Wnioski Beneficjentami rozpoczęcia cyklu zapasów oraz inwestycyjnego będą spółki importujące – poprzez odtwarzanie zapasów lokalnych producentów, czemu sprzyja umacnianie się złotego, spółki eksportujące zyskają w zakresie realizacji już zamówionych towarów, zyskają również spółki produkujące środki produkcji oraz IT. Źródło: DI BRE

28 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych (zmiana % r/r): 6,9 % marzec 2012 Sytuacja w Polsce – dynamika sprzedaży detalicznej – efekt niskiej bazy

29 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Niska dynamika akcji kredytowej, wysokie bezrobocie i wysokie saldo na rachunku bieżącym jak i wysoki defixyt budzetowy, to są czynniki pogarszające koniunkturę gospodarczą oraz postrzeganie Polski jako kraju do inwestycji Jeśli wzrost konsumpcji = a*dynamika akcji kredytowej to zerowa dynamika oznacza zerowy wzrost konsumpcji Sytuacja w Polsce – dynamika akcji kredytowej Źródło: NBP Dynamika akcji kredytowej (r/r) Źródło: NBP

30 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Inflacja, wysoka dzięki eksportowi żywności oraz paliwom Inflacja w Polsce jest wynikiem głównie wzrostu cen regulowanych

31 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Efekt wypychania po polsku I.Inflacja w Polsce jest wynikiem głównie wzrostu cen regulowanych, ale wpływa na kurs złotego II.NBP aby utrzymać inflację w ryzach i mocnego złotego, zamierza podwyższyć stopy procentowe, czyli osłabić kredyt do gospodarki, którego dynamika i tak spada III.Banki będą więcej inwestować w obligacje skarbowe, co jest na rękę rządowi aby zaspokoić zobowiązania emerytalne IV.I tak w dlugim terminie nie obniży to inflacji, bo jedyną drogą budzetu jesr realne zmniejszanie zobowiązań Źródło GUS – Liczba urodzeń w Polsce

32 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. IVty kwartał prawdę Ci powie Q4 2011/Q4 2010 Źródło:, parkiet.com

33 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Najlepsze i najgorsze rekomendacje na 2011 rok Podsumowując: Nasza ocena sytuacji to: aktualnie zwiększone ryzyko deflacji zwłaszcza w strefie Euro w stosunku do końca roku 2011, Na wybór w co warto zainwestować mają wpływ następujace czynniki: I.Działania FED dotyczące utrzymania luźnej polityki monetarnej oraz zapowiedź braku QE3; II.Restrukturyzacja zadłużenia w strefie Euro – połączona z osłabieniem Euro, ekstremalnie niski apetyt na aktywa europejskie w końcu roku przerodził się w styczniu w hurra optymizm na razie nie potwierdzony przez gospodarkę a następnie w silną korektę. III.Poziom apetytu na ryzyko, ekstremalnie niski, większe prawdopobieństwo przeniesienia części środków do krajów emerging market, jeśli pojawią się symptomy możliwej stymulacji w krajach rozwiniętych – scenariusz zrealizowany IV.Odstąpienie od podwyższania stóp procentowych w strefie Euro, utrzymanie statut quo V.Luzowanie polityki monetarnej w krajach Azjatyckich. VI.Zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce

34 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Szacowane P/E w zestawieniu ze średnią 5-letnią P/E – w krajach rozwiniętych są w zasadzie neutralne, zwłaszcza biorąc pod uwagę niskie momnetum zysków. Wydaje się, że teraz rynek powinien oczekiwac potwierdzenia wzrostów. Źródło: Thomson Datastream, MSCI, J.P. Morgan Asset Management Wyceny - akcje Szacowane P/E na tle średniej 5letniej – wskazują na możliwą dalszą korektę

35 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Pomimo niskich wycen krótkoterminowo rynek korekcyjny Akcje vs obligacje Źródło: JP Morgan Asset Management Krótkoterminowy wskaźnik equity wskazuje nadal na lokalne wykupienie Podczas gdy w długim terminie obligacje są przewartościowane

36 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Wyceny- akcje Dywidend yield Źródło: Thomson Datastream, MSCI, Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management DY w wielu krajach jest wyższy lub poównywalny z rentownością obligacji 10letnich – co zwiększa atrakcyjność inwestycji w akcje. Rentowność obligacji

37 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Rentowności obligacji Źródło: Nomura Rentowności obligacji rządowych

38 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Rentowności obligacji Źródło: JPMORGAN % defaultów w gospodarce

39 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Alokacja i stock picking jako jeden z najważniejszych czynników W ciągu najbliższych 12 miesięcy najbardziej prawdopodobny jest scenariusz dezinflacji – połączony z stymulacją EM i delewaraging krajów rozwiniętych – pozytywne dla rynku akcji, neutralne dla rynku obligacji – według analiz JP Morgana 2 kraje znajdują się dokładnie w tej fazie USA oraz Japonia. Ryzyka Brak stymulacji EM i delewaraging krajów rozwiniętych (deflacja) – perspektywy raczej dobre dla rynku obligacji – globalna płynność aktualnie jest na niskim poziomie, przy czym zagrożenie jest widać przede wszystkimw Europie, LTRO nadzieja inwestorów na poprawienie sytuacji płynnościwej, nie spełni się jeśli środki pieniężne nie trafią do gospodarki, Bazylea III może spowodować problemy w tym zakresie; Stymulacja EM i brak delewaragingu krajów rozwiniętych – silnie rosnąca inflacja, zmienność walutowa, spadek obligacji; rosnące surowce; zmienność na rynku akcji – przykład Chin Kluczem jest trwałość wzrostu w USA

40 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Rynki kapitałowe – Poziomy techniczne, S&P 500 iShares MSCI Emerging Markets Index Technicznie – rynki generują dywergencje wskzaujące na możliwe wzrosty w pierwszej połowie przyszłego roku. EURONEXT 100

41 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Rynki kapitałowe – Poziomy techniczne, VOLATILITY S&P 500 na tle indeksu – może wskazywac na bliską korektę Index zmienności wydaje się niski – minima z 3 lat, średnia z 10 – też grożą korektą

42 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Dlaczego inwestorzy nie lubią naszybciej rozwijającej się gospodarki? sWIG80 WIG20 mWIG40 NC Index S&P 500 CAC40 DAX WIG20 BUX Duże ryzyko polityczne – decyzje polityczne wpływają na wyniki spółek, aptrz ywkresy spółek z udziałem SP Wysoka ekspozycja na kryzys w Europie, poprzez ekspozycję na finansowanie z Europy polskich banków oraz eksport; oczekiwany spadek wzrostów zysków blue chipów - banki, firmy budowlane z dużym prawdopobieństwem nie powtórzą wyników z 2011 roku; Zacieśnianaie polityki pieniężnej w związku z dużą eskpozycją długu zagranicznego, zarówno rządowego jak i prywatnego;

43 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. JSW PGE WIG20 Tauron KGHM PGE WIG20 KGHM Tauron JSW Spółki z udziałem SP Spółki, w których SP ma decydujący wpływ zachowują się gorzej niż rynek i to one wpływają na notowania polskiego głównego indeksu

44 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. P/E dla WIG, mWIG40, sWIG80 od 2009 Wyceny P/BV dla WIG, mWIG40, sWIG80 od 2009

45 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Do inwestycji w Polsce mogą zmusić niskie stopy procentowe w Europie i Szwajcarii, jednak głównie na rynku długu Źródło: NBP Zaangażowanie nierezydentów na rynku polskich obligacji skarbowych Źródło: NBP

46 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Wyceny- Surowce Podobnie jak akcje – zwiększona płynność oznacza wyższy popyt. I.Złoto i srebro – jako główny czynnik zabezpieczenia przed inflacją i zmiennością walut, jednak spadajaca globalna płynność powoduje, że ceny tych surowców wydają się przewartosciwoane. II.Żywność i energia – jako czynniki wzrostu inflacji

47 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Ogólna Sytuacja Rekomendacje, do końca roku Podsumowanie – aktywa NiedoważoneNeutralnePrzeważone AKCJE USA duże spółki, Polska małe spółki (przeważone) Europa, Emerging Europe –(uwaga, dla zwolenników strategii kontrarialnej, kupcie te aktywa) Emerging Markets (Azja, ostrożnie Chiny) NiedoważoneNeutralnePrzeważone OBLIGACJE Europejskie Wielka Brytania, USA - skarbowe High yield – silna rekomendacja (neutralne duration) Japonia – skarbowe Japonia Emerging Markets – wycena na średniej, z możliwością poprawy SUROWCE/ Nieruchomości Niedoważone Miedź Neutralne Paliwa, Złoto Przeważone Amerykanksie nieruchomości

48 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Dlaczego z GoTFI S.A.? Beata Kielan Licencjonowany doradca inwestycyjny, licencja numer 31 Pełniła funkcję Członka Zarządu w Nordea PTE Sprawowała funkcję Wiceprezesa Skarbiec TFI, zarządzając 14-toma rodzajami funduszy, między innymi pierwszymi w Polsce produktami strukturyzowanymi, zakładała Skarbiec TFI S.A. Doradca w departamencie inwestycji kapitałowych w BRE odpowiedzialna za projekty prywatyzacyjne, nowe inwestycje i restrukturyzację portfela Doradca w CDM Pekao SA Tomasz Kołodziejak Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowy tytuł CIIA (Certified International Investment Analyst) Zarządzał funduszem emerytalnym w Nordea PTE Zarządzał funduszami INVESCO TFI SA

49 GO FUND FIZ Warszawa, kwiecień 2012 r. Dziękujemy za uwagę GoTFI S.A. ul. Stawki 2 (Budynek Intraco) 00-193 Warszawa www.gotfi.pl Tel. 022-860-63 76 Fax 022-201-06 12


Pobierz ppt "Warszawa, kwiecień2012 r. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Duże, mniejsze, najmniejsze czyli game changer w dobie zmian demograficznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google