Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII STRUKTURA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII STRUKTURA."— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

2 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII STRUKTURA

3 INSTYTUT PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII STRUKTURA Instytut Pedagogiki Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji Katedra Aksjologii Pedagogicznej i Metodologii Badań Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Katedra Pedagogiki Muzyki Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Katedra Pedagogiki Społecznej Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa Zakład Filozofii Edukacji Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej Zakład Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Zakład Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej

4 KILKA SŁÓW O ZAKŁADZIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Dawniej Katedra obecnie Zakład funkcjonuje od 1973 r. Katedrą przez szereg lat kierował prof. zw. dr hab. Adam Marcinkowski, obecnie obowiązki pełni dr Jerzy Gałęski W zakładzie prowadzone są badania statutowe na temat : Postawy patriotyczne i obywatelskie a bezpieczeństwo narodowe w zjednoczonej Europie.

5 KILKA SŁÓW O ZAKŁADZIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (pracownicy) prof. zw. dr hab. Adam Marcinkowski [profesor] dr Jerzy Gałęski [adiunkt] dr Włodzimierz Karwowski [adiunkt] mgr Mirosław Drzewowski [asystent]

6 KILKA SŁÓW O ZAKŁADZIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (Problematyka badawcza) Problemy badawcze podejmowane przez pracowników Zakładu: procesy kształtowania świadomości patriotycznej, obywatelskiej i obronnej młodzieży; edukacja obywatelska i systemy wartości po wejściu Polski do Unii Europejskiej; proces dydaktyczno – wychowawczy realizowany przez nauczycieli w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa; bezpieczeństwo państwa w świetle terroryzmu oraz nowych wyznań i zagrożeń współczesnego świata zarządzanie kryzysowe w zagrożeniach bezpieczeństwa państwa infrastruktura zarządzania kryzysowego

7 KILKA SŁÓW O ZAKŁADZIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (Zajęcia dydaktyczne) Wprowadzenie do edukacji dla bezpieczeństwa Filozofia bezpieczeństwa Edukacja i prewencja w zakresie bezpieczeństwa Historia obronności i systemów bezpieczeństwa Etyka w działaniu Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego Zadania władz państwowych i samorządowych w zakresie bezpieczeństwa Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych Bezpieczeństwo ekologiczne Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej Zarządzanie kryzysowe Infrastruktura systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Prawne podstawy bezpieczeństwa publicznego Zagrożenia bezpieczeństwa państwa i zbiorowości ludzkich Obrona cywilna i ochrona ludności Systemy ratownicze państwa Polityka obronna państwa Seminarium dyplomowe

8 KILKA SŁÓW O ZAKŁADZIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Współpraca z innymi instytucjami Pracownicy Zakładu ściśle współpracują z organami i instytucjami na terenie całego województwa i poza nim np.: Rządowym Centrum Bezpieczeństwa ( Warszawa) Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; Akademią Obrony Narodowej (Warszawa)

9 KILKA SŁÓW O ZAKŁADZIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Współpraca z innymi instytucjami Pracownicy Zakładu ściśle współpracują z organami i instytucjami na terenie całego województwa i poza nim np.: Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwem Operacyjnym (Warszawa) Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych (Bydgoszcz)

10 KILKA SŁÓW O ZAKŁADZIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Współpraca z innymi instytucjami Pracownicy Zakładu ściśle współpracują z organami i instytucjami na terenie całego województwa i poza nim np.: Towarzystwem Wiedzy Obronnej (Bydgoszcz) Jednostkami Policji (KWP i KMP w Bydgoszczy) Szkoła Policji w Pile Jednostkami Państwowej Straży Pożarnej Podoficerska Szkoła Straży Pożarnej w Bydgoszczy

11 KILKA SŁÓW O KATEDRZE EDUKACJI OBRONNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Współpraca z innymi instytucjami Pracownicy Zakładu ściśle współpracują z organami i instytucjami na terenie całego województwa i poza nim np.: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre) (Bydgoszcz) Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych (Bydgoszcz)

12 Pedagogika o spec. bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe studia pierwszego stopnia (licencjackie) Zawód dla menadżerów zajmujących się bezpieczeństwem Jeśli pasjonuje Cię zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo państwa i Europy, to ta specjalność jest dla Ciebie. Specjalność skupia się na kształceniu specjalistów zajmujących się monitorowaniem bezpieczeństwa, którzy potrafią organizować pomoc poszkodowanym w następstwie wypadków, klęsk żywiołowych, zahamowania rozwoju wstępnych zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń.

13 Pedagogika o spec. bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe studia pierwszego stopnia (licencjackie) Sylwetka absolwenta Studenci tej specjalności poznają zagadnienia z zakresu ustawicznego diagnozowania i monitorowania zagrożeń, sytuacji kryzysowych w życiu społeczno – politycznym na poziomie lokalnym i regionalnym, kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych, opracowania zintegrowanego programu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, planów zarządzania informacją oraz zarządzania projektami bezpieczeństwa i porządku publicznego.

14 Pedagogika o spec. bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe studia pierwszego stopnia (licencjackie) Sylwetka absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w wielu jednostkach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową. W Bydgoszczy baza wojskowa jest niezwykle rozbudowana, toteż możliwości podjęcia pracy jest naprawdę wiele. Możesz podjąć pracę m.in. w CIVIL MILITARY CORPORATION- NATO oraz (HOST NATION SUPPORT - HNS)

15 INFORMACJE Informacje na temat studiów, specjalności oraz Zakładu Edukacji dla Bezpieczeństwa można uzyskać: dr Jerzy Gałęski – p.o. kierownika tel. 52 34 19 307, e-mail: jurekga@poczta.onet.pl prof. dr hab. Adam Marcinkowski – profesor zwyczajny tel. 52 34 19 307, 52 37 83 394, e-mail: marcinkowski.adam@wp.pl dr Włodzimierz Karwowski – adiunkt tel. 52 34 19 304, e-mail: wkarwowski@interia.pl mgr Mirosław Drzewowski – asystent tel. 52 34 19 304, e-mail: mdrzewowski@wp.pl DYŻURY prof.dr hab. Adam Marcinkowski - poniedziałek 11.00 - 11.45; sobota 15.00 - 15.45 pok. 260 dr Jerzy Gałęski - wtorek 10.00 – 10.45 ; sobota 15.00 – 15.45 pok. 258 dr Włodzimierz Karwowski - wtorek 12.45 – 13.00 ; sobota 15.00 – 15.45 pok. 208 dr Mirosław Drzewowski - wtorek 12.30 – 13.15 ; sobota 15.00 – 15.45 pok. 208

16 Masz jeszcze czas! Podejmij właściwą decyzję !

17

18

19


Pobierz ppt "UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII STRUKTURA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google