Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011

2 2006. 10. 01 s. | 2 * Ruch towarowy na kierunku przywozowym Natężenie ciężarowego transportu drogowego na granicy wschodniej – 634 304

3 2006. 10. 01 s. | 3 System Kontroli Importu ICS – elektroniczna wymiana komunikatów System do elektronicznej obsługi przywozowej deklaracji skróconej

4 2006. 10. 01 s. | 4 Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO Przywileje AEO Ilość wydanych świadectw AEO - 326

5 s. | 5 Przy ś pieszenie za ł atwiania formalno ś ci i operacji celnych 2006. 10. 01

6 s. | 6 Obligatoryjne prześwietlanie Fakultatywne Prześwietlanie Nie podlegają prześwietlaniu: Żywe zwierzęta Szczególny rodzaj towaru Gabaryty pojazdu AEO 2006. 10. 01 Analiza Ryzyka

7 s. | 7 83% Natężenie ciężarowego transportu drogowego na granicy wschodniej – 634 304 2006. 10. 01 Ilość przeprowadzonych kontroli ciężarowego transportu drogowego na granicy wschodniej – 126 031 17% * Ruch towarowy na kierunku przywozowym w 2010r

8 2006. 10. 01 s. | 8 Nowoczesny sprzęt RTG

9 2006. 10. 01 s. | 9 Rtg – OC Korczowa

10 2006. 10. 01 s. | 10

11 2006. 10. 01 s. | 11 Montaż urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych

12 2006. 10. 01 s. | 12 Montaż urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych

13 2006. 10. 01 s. | 13 Najciekawsze przypadki ujawnień na granicy wschodniej z wykorzystaniem RTG

14 2006. 10. 01 s. | 14 RTG – ujawnienia 3 960 000 szt. papierosów ukryte w transporcie papieru toaletowego

15 2006. 10. 01 s. | 15 436 000 szt. papierosów ukryte w podwójnej podłodze 856 000 szt. papierosów ukryte w podwójnym dachu i podwójnej podłodze RTG – ujawnienia

16 2006. 10. 01 s. | 16 RTG – ujawnienia 63 000 szt. papierosów ukryte w transporcie drewna kominkowego

17 2006. 10. 01 s. | 17 4 089 800 sztuk papierosów ukryte pod nawozami sztucznymi RTG – ujawnienia 2 080 000 szt. papierosów w ładunku brykietu – podwójna podłoga

18 2006. 10. 01 s. | 18 45 000 sztuk papierosów ukryte w dyszlu naczepy RTG – ujawnienia

19 2006. 10. 01 s. | 19 Zwalczanie przemytu papierosów Zwalczanie przemytu papierosów jest największym wyzwaniem dla polskiej Służby Celnej obecnie i w najbliższych latach. W 2010 r. Służba Celne udaremniła przemyt na obszar UE ponad 563 mln szt. papierosów (606 mln szt. w roku 2009)

20 2006. 10. 01 s. | 20 Zwalczanie przemytu papierosów W całej UE w 2009r. zajęto ok. 4,7 mld szt. papierosów, a Polska była liderem w ilości zatrzymanego przemytu.

21 2006. 10. 01 s. | 21 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w swoim raporcie wskazuje, że obserwuje wzrost aktywności przemytu papierosów do Europy Zach. tzw szlakiem bałkańskim, a to może oznaczać, że przemytnicy omijają uszczelniony odcinek granicy, za który odpowiada polska Służba Celna.

22 2006. 10. 01 s. | 22 Projekt - Krajowe Centrum RTG Podwyższenie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu interpretacji obrazów RTG Stworzenie podstaw wsparcia technicznego i merytorycznego dla koordynacji i nadzoru wykonywania zadań kontrolnych z wykorzystaniem urządzeń RTG Stworzenie wsparcia merytorycznego dla potrzeb utrzymania ruchu posiadanych urządzeń RTG Centralne repozytorium obrazów RTG (CRO RTG) Centrum analizy obrazów RTG ( CAO RTG) Centrum doskonalenia zawodowego w zakresie interpretacji obrazu RTG (CZD RTG) Centrum monitorowania wykorzystania urządzeń RTG (CMW RTG)

23 2006. 10. 01 s. | 23 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Bezpieczna kontrola, bezpieczne granice – zastosowanie urządzeń RTG w Służbie Celnej Przemyśl - 7 kwietnia 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google