Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atomizacja w politologii jako zagrożenie dla

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atomizacja w politologii jako zagrożenie dla"— Zapis prezentacji:

1 Atomizacja w politologii jako zagrożenie dla
bezpieczeństwa społecznego

2 Opracowanie tematu na podstawie wybranych państw
Czechosłowacja Autonomia dla Śląska Jugosławia ZSRR Austro-Węgry Somalia

3 Czechosłowacja państwo w Europie Środkowej istniejące w latach i stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. r Wojna o myślnik Pojawiły się pierwsze problemy w stosunkach między Czechami i Słowakami. Przedmiotem sporu była błaha z pozoru kwestia nazwy państwa. Po zmianie ustroju uznano, że państwo powinno zmienić swoją dotychczasową nazwę – Czechosłowacka Republika Socjalistyczna. Václav Havel zaproponował by tylko usunąć człon „socjalistyczna”, jednak Słowacy zażądali zmian, które wskazywałyby na równoprawny status obu części składowych państwa. Proponowali oni by nazwy obu republik pisać z wielkiej litery i rozdzielić je myślnikiem. Ostatecznie wypracowano kompromis i od 20 kwietnia 1990 roku państwo nosiło nazwę Czeska i Słowacka Republika Federalna.

4 Dzisiaj według sondaży tylko 1/3 Czechów i Słowaków jest zadowolona z rozpadu Czechosłowacji. Także w 1992 roku wyraźna, ale jednak mniejszość opowiadała się za usamodzielnieniem Czech i Słowacji.

5 Autonomia dla Śląska Ruch Autonomii Śląska– organizacja separatystyczna na Śląsku, żądająca odłączenia Śląska od Polski

6 Cytat Jerzego Gorzelika przewodniczącego RAŚ:
„Jestem Ślązakiem, nie Polakiem. Moja ojczyzna to Górny Śląsk. Nic Polsce nie przyrzekałem, więc jej nie zdradziłem. Państwo zwane Rzeczpospolita Polska, którego jestem obywatelem, odmówiło mi i moim kolegom prawa do samookreślenia i dlatego nie czuje się zobowiązany do lojalności wobec tego państwa”. wypowiedź brytyjskiego premiera Davida Lloyd George: „przyłączyć Górny Śląsk do Polski to tak, jakby małpie dać zegarek” i znów Gorzelik: „Po 80 latach, widać, że małpa zegarek zepsuła”

7 Żądania -Zawarcie w Traktacie Konstytucyjnym wzmianki o śląskich korzeniach Europy. -Stworzenie terytoriów zależnych Śląska wszędzie tam, gdzie na obszarze danego państwa występuje jedna osoba deklarująca narodowość śląską. -Doprowadzenie do tego, aby po wpisaniu „bydziesz” w Google nie pojawiał się komunikat Czy chodziło Ci o: będziesz, albo przynajmniej, aby brzmiał on Jeli łaziło Ciebie, synek, ło: będziesz. -Lokalizacje programów komputerowych i utworzenie dla tego procesu nazwy „uśląskowienie” na wzór „polonizacji”. -Utworzenie śląskiego wydania „Gazety Wyborczej” z obecnego katowickiego. -Utworzenie telewizji TVP Śląsk. A właściwie TVŚ Śląsk. A nie, sorry, już istnieje. -Utworzenie Pojezierza Śląskiego, Pomorza Śląskiego, Gór Śląskich i Morza Śląskiego. Jura Górnośląska już istnieje w niektórych przewodnikach. -Wybudowanie muru na granicy Śląska i Czerwonego Zagłębia. -Z czasem: utworzenie Unii Śląskiej w zastępstwie Unii Europejskiej. -Wprowadzenie do Watykanu co najmniej jednego kardynała ze Śląska. Obsadzić hajera w roli papieża. -Zmiana nazw najważniejszych portali na nazwy śląskie np. YouTube – Tyś je ruła, Nasza-klasa – Naszo-klasa, Google – Breele, Yahoo! – Pieronaa! itd

8

9 JUGOSŁAWIA  

10 Jugosławia:  proces zapoczątkowany w1980 śmiercią byłego przywódcy Jugosławii Josipa Broz Tito , w wyniku którego stopniowo od 1991doszło do rozpadu Federacyjnej Republiki Jugosławii .

11 Jugosłowiańska wojna domowa: konflikt spowodowany gwałtownym upadkiem systemów komunistycznych i rozpadem Jugosławii w czerwcu  15 października 1991 niepodległość ogłosiła Bośnia i Hercegowina, co spowodowało dalsze walki

12 Rozpad czy rozbicie?? To jedno z zasadniczych pytań, które nasuwa się podczas refleksji nad zmianami na mapie politycznej Europy po 1989 roku. Dla wielu naszych rodaków krwawy rozpad Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ) stanowił ogromne zaskoczenie. Od lat bowiem w wyobrażeniu mieszkańców państw bloku komunistycznego, uniezależniona od wpływów Związku Radzieckiego, Jugosławia funkcjonowała jako niedościgniony ideał, kraj nie tylko pełen pięknych krajobrazów ale również bogaty, którego obywatele posiadali dodatkowo możliwość pracy zarobkowej w państwach europy zachodniej

13 Rozpad Związku Radzieckiego:proces trwający w latach  , podczas którego wszystkie republiki związkowe uzyskały autonomię w obrębie państwa radzieckiego, a następnie oderwały się od ZSRR i stały się niepodległymi państwami. W ten sposób Związek Radziecki zniknął z mapy świata, a za datę jego upadku oficjalnie uważa się  26 grudnia 1991 roku.

14 Stosunki polityczne na świecie uległy głębokim przeobrażeniom

15 Michaił Gorbaczow

16

17


Pobierz ppt "Atomizacja w politologii jako zagrożenie dla"

Podobne prezentacje


Reklamy Google