Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życie się zmienia ale się nie kończy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życie się zmienia ale się nie kończy."— Zapis prezentacji:

1 Życie się zmienia ale się nie kończy

2 Kiedyś Twoje życie się poczęło … z miłości Boga i Twoich rodziców
Wpisz orientacyjną datę swojego poczęcia Wpisz datę swoich urodzin Nie wiemy kiedy nasze ziemskie życie się zakończy…  ?

3 Pierwszym wielki wydarzeniem Twojego życia był chrzest
Zapewne go nie pamiętasz… bo chyba wtedy spałeś. Sen podczas chrztu nie może być usprawiedliwieniem dla sennego życia chrześcijańskiego. Niemniej jednak nie zwalnia Cię to ze świadomości jaką łaską jest dla Ciebie chrzest. Zobacz co wtedy otrzymałeś: Wpisz datę swojego chrztu

4 Co otrzymałem podczas chrztu?
Nowe życie w Chrystusie Stałem się dzieckiem Bożym Zgładzony został grzech pierworodny Zostałem wprowadzony do wspólnoty zbawionych – do Kościoła. Mam udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Otrzymałem Ducha Świętego

5 Od tej pory należysz do Boga
Rz 6, 3-11  Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.  Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu.  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy,  wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.  ? Życie w Chrystusie

6 Od tej chwili wierzący mają życie wieczne z Chrystusem dzieląc Jego los…
Chrześcijanin idzie przez życie z Chrystusem, przez śmieć do zmartwychwstania

7 W czasie ziemskiego życia łączy się z Nim szczególnie przez sakramenty
poddając swoje życie Jego woli. Czerpie siły z modlitwy aby móc pełnić czynną miłość wobec bliźnich. Jest to tzw. „życie w Chrystusie” Modlitwa- rozpoznawanie woli Bożej Czyny miłości wobec bliźnich  ? Data pierwszej Komunii Św. Bierzmowanie Życie w Chrystusie

8 Jednakże kiedyś nadejdzie ostatnia chwila naszego ziemskiego życia…
Nie wiemy kiedy to nastąpi… Jeśli jednak żyliśmy z Chrystusem to wierzymy, że z Nim przejdziemy do nowego życia

9 Liturgia pogrzebu mówi o tej chwili jako o przejściu w inną formę tego samego życia
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z Aniołami i Archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając…

10 Co się dzieje z człowiekiem po śmierci?
Niebo = Zbawienie wieczne Czyściec = czasowe cierpienia za grzechy nieodpokutowane na ziemi Dusza spotyka się z Bogiem na sądzie tzw. szczegółowym Dusza odłącza się od ciała Piekło = wieczne potępienie Ciało ulega stopniowemu rozpadowi w grobie

11 Sąd szczegółowy Śmierć kończy życie człowieka jako czas otwarty na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie (Por. 2 Tm 1,9-10). Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości

12 Życie w Chrystusie jest wieczne
Rzymian 14,7-8  Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:  jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana.

13 Ale to jeszcze nie koniec… Na końcu czasów powróci Chrystus na ziemię
Ale to jeszcze nie koniec… Na końcu czasów powróci Chrystus na ziemię. Nie wiemy kiedy to będzie… Są jednak w Biblii zawarte pewne wskazówki na ten temat: Powszechność głoszenia Ewangelii na całej ziemi Wystąpienie Antychrysta: 2 Tes 2, 3 i nn Zwodnicze doktryny i upadek obyczajów: Mt 24, 2; Tes; 2Tm; 2 P Wielkie zbiorowe nawrócenie wśród Żydów Wojny, nieszczęścia, katastrofy: 2P 3, 10

14 Na końcu czasów nastąpi paruzja czyli ponowne przyjście Chrystusa na ziemię
Nastąpi wtedy: sąd ostateczny: Łk 22, 30 powszechne zmartwychwstanie – sprawiedliwi do życia, niesprawiedliwi do wiecznego potępienia 5,29; 1 Kor 15, 42-44; Ap 21, 4 powstanie Nowe Niebo i Nowa Ziemia: Ap 21, 1 W

15 Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię.
Po sądzie powszechnym sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony:


Pobierz ppt "Życie się zmienia ale się nie kończy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google