Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo publiczno- prywatne (PPP) jako skuteczny sposób podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych "U SŁUGI PUBLICZNE JAKO ISTOTNY CZYNNIK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo publiczno- prywatne (PPP) jako skuteczny sposób podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych "U SŁUGI PUBLICZNE JAKO ISTOTNY CZYNNIK."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo publiczno- prywatne (PPP) jako skuteczny sposób podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych "U SŁUGI PUBLICZNE JAKO ISTOTNY CZYNNIK ROZWOJU LOKALNEGO W GMINACH A GLOMERACJI W AŁBRZYSKIEJ ”

2 Case study – system wodno-kanalizacyjny w Gdańsku Rok 1992 – zdiagnozowane problemy:  wysoka awaryjność sieci,  wysoki wskaźnik strat na przesyle wody,  słaba jakość wody pitnej dostarczanej do mieszkańców,  wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska  niskie parametry oczyszczania ścieków przez istniejącą oczyszczalnię ścieków. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

3 Case study – system wodno-kanalizacyjny w Gdańsku Operator systemu – zdiagnozowane problemy:  niewydolna struktura organizacyjna (niedostosowanej do zmieniających się warunków rynkowych oraz oczekiwań stawianych przez odbiorców usług),  sposób zarządzania zakładem budżetowym,  braku odpowiednich relacji z odbiorcami usług. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

4 Case study – Miasto Gdańsk W 1992 r. została utworzona spółka inwestycyjna SAUR Neptun Gdańsk SA, której założycielem była francuska spółka prywatna (51% akcji) oraz Miasta Gdańsk (49% akcji). Prywatno-publiczna spółka inwestycyjna zawarła 30-letni kontrakt z Miastem Gdańsk na świadczenie usług w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Miasto dzierżawi spółce inwestycyjnej elementy systemów wodociągowego i kanalizacyjnego, Spółka zaś ma obowiązek utrzymania ich w stanie zdatnym do eksploatacji. Spółka na czas kontraktu pobiera opłaty za usługi, które są korzyściami dla jej udziałowców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

5 Case study – Miasto Gdańsk Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

6 Korzyści partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie studium przypadków Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

7 Czym jest PPP?  Formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu realizacje zadań publicznych,  Jej celem jest realizacja zadania lub realizacji usługi, tradycyjnie świadczonej przez sektor publiczny,  Obie strony umowy czerpią z niej korzyści; ich zakres zależy od wkładu finansowego,  Strony dzielą się ryzykiem: handlowym, rynkowym, eksploatacyjnym i finansowym oraz odpowiedzialnością. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

8 Czym jest PPP?  PPP są sposobem, w jaki administracja publiczna może sięgnąć po środki inwestorów prywatnych, dzięki czemu nie zwiększa stopnia zadłużenia budżetowego,  Formułę PPP stosuje się, gdy przynosi ona korzyści w stosunku do tradycyjnych sposobów realizacji inwestycji,  Umożliwia wykorzystanie wiedzy i umiejętności podmiotów prywatnych, tym samym stanowi uzupełnienie i wymianę doświadczeń, jakimi w danej dziedzinie dysponuje sektor publiczny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

9 Geneza PPP  Narastające problemy gospodarcze w latach 70 ubiegłego wieku,  Jednostki publiczne były nieefektywne w zaspokajaniu potrzeb społecznych, jakość usług była niewystarczająca,  Pojawiła się koncepcja zarządzania usługami publicznymi tak, jak przedsiębiorstwem prywatnym,  Nacisk na efektywność, wysoką jakość i oszczędność,  Liderzy zmian – Nowa Zelandia oraz W. Brytania pod rządami M. Thatcher. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

10 Korzyści dla władz publicznych z PPP  Przyśpieszenie inwestycji infrastrukturalnych,  Szybsze wdrożenie Projektów (70% bez opóźnień),  Redukcja całkowitych kosztów przedsięwzięcia (o około 10%-17%),  Polepszenie jakości usług,  Lepsze zmotywowanie stron współpracy do sprawniejszej realizacji zadań,  Generowanie dodatkowych przychodów,  Rozłożenie ryzyka związanego z realizacją inwestycji pomiędzy oba podmioty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

11 Przykłady PPP – Europa Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

12 Przykłady PPP – Polska  Warszawa - wymiana i utrzymaniu setek wiat przystankowych,  Kraków, Poznań, Wrocław –parkingi,  Kraków – wymiana oświetlenia ulicznego,  A1 z Gdańska do Torunia,  Poznań - zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie oraz zarządzanie wybudowaną spalarnią przez okres 25 lat. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

13 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.


Pobierz ppt "Partnerstwo publiczno- prywatne (PPP) jako skuteczny sposób podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych "U SŁUGI PUBLICZNE JAKO ISTOTNY CZYNNIK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google