Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mjr Krzysztof Gaczyński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mjr Krzysztof Gaczyński"— Zapis prezentacji:

1 mjr Krzysztof Gaczyński
Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką mjr Krzysztof Gaczyński

2 Podstawa prawna (Dz. U. poz. 1355).
o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 października 2013 r. Ustawa Przepisy wykonawcze zachowują moc nie dłużej niż przez 12 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy

3 Założenia Usystematyzowanie zasad noszenia przedmiotów umundurowania i wyekwipowania oraz zwiększenie czytelności rozporządzenia. Wprowadzenie nowego układu załączników do rozporządzenia, w tym prezentacja poszczególnych zestawów ubiorów tylko w formie graficznej. Rezygnacja z „wymiarowania” zasad noszenia PUiW oraz ich części (oznak stopni, orłów, itp.) w treści rozporządzenia oraz ich prezentacja tylko w załącznikach w formie graficznej. Zlikwidowanie podziału na okresy letni, zimowy i przejściowy. Ujednolicenie technik wykonania oraz wzorów oznak stopni wojskowych na naramiennikach, pochewkach i podkładkach. Ograniczenie ilości uwag do zestawów ubiorów. Zmiana zasad noszenia: ubioru galowego i wyjściowego czapki rogatywki swetra koszul i koszulo-bluz

4 Nowy układ załączników
nr 1 – Ubiory wieczorowe nr 2 – Ubiory galowe nr 3 – Ubiory wyjściowe nr 4 – Ubiory służbowe nr 5 – Ubiory polowe nr 6 – Ubiory ćwiczebne nr 7 – Ubiory specjalne nr 8 – Orły i oznaki stopni wojskowych nr 9 – Oznaki korpusów osobowych nr 10 – Oznaki specjalistów wojskowych nr 11 – Oznaki szkolne nr 12 – Oznaki przynależności państw. i rozp. nr 13 – Oznaki identyfikacyjne Załączniki:

5 Rozdział I – Przepisy ogólne
Nieprzestrzeganie przez żołnierzy zasad noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych stanowi przewinienie dyscyplinarne. § 3.

6 Rozdział 2 – Rodzaje, zestawy i wzory umundurowania
wieczorowe galowe wyjściowe służbowe polowe ćwiczebne specjalne robocze

7 Rozdział 2 – Rodzaje, zestawy i wzory umundurowania
Właściwymi dla ubiorów galowych i służbowych: Wojsk Lądowych są: beret – w jednostkach powietrzno-desantowych, kawalerii powietrznej, Wojskach Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, jednostkach obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Jednostce Wojskowej 2305, kapelusz podhalański – w jednostkach piechoty górskiej oraz 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich podczas wystąpień z peleryną podhalańską, czapka rogatywka KRWP – w etatowych pododdziałach honorowych i reprezentacyjnych, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Orkiestrze Wojskowej w Warszawie w składzie ubioru służbowego, czapka rogatywka, a żołnierze kobiety furażerka w kolorze khaki – w pozostałych jednostkach; Sił Powietrznych – czapka garnizonowa w kolorze stalowym, a żołnierze kobiety furażerka w kolorze stalowym; Marynarki Wojennej – czapka garnizonowa w kolorze białym, a oficerowie i podoficerowie kobiety kapelusz w kolorze białym. Właściwymi dla ubiorów wyjściowych: Wojsk Lądowych są: beret a dla żołnierzy kobiet: beret lub furażerka w kolorze khaki; Sił Powietrznych – furażerka w kolorze stalowym; Marynarki Wojennej – czapka garnizonowa w kolorze białym, a dla oficerów i podoficerów kobiet: kapelusz w kolorze białym.

8 Rozdział 2 – Rodzaje, zestawy i wzory umundurowania
Żołnierze 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w charakterze oznaki rozpoznawczej noszą krawat koloru czarnego oraz pochewkę koloru czarnego nakładaną na lewy naramiennik kurtki munduru i płaszcza ubioru galowego i służbowego. § 12. 2.

9 Rozdział 3 – Zasady i okoliczności noszenia umundurowania
§ 15. Ubiór wieczorowy mogą nosić: oficerowie podczas indywidualnych wystąpień w czasie przyjęć okolicznościowych, jeżeli w związku z ich charakterem zachodzi konieczność występowania w tym ubiorze; żołnierze orkiestr reprezentacyjnych i Orkiestry Wojskowej w Warszawie podczas przedstawień i koncertów.

10 Rozdział 3 – Zasady i okoliczności noszenia umundurowania
§ 16. Ubiór galowy nosi się podczas: uroczystości państwowych i wojskowych; wręczania dyplomów i aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe oraz dekoracji żołnierzy orderami i odznaczeniami; uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń jednostkom wojskowym, zaprzysiężenia i ślubowania żołnierzy, rozpoczęcia roku szkolnego, immatrykulacji oraz promocji w szkołach wojskowych; uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i innych miejscach pamięci narodowej; świąt rodzajów Sił Zbrojnych i świąt jednostek wojskowych; uroczystych spotkań służbowych; innych uroczystości, wystąpień indywidualnych, jeżeli w związku z ich charakterem zachodzi konieczność występowania w tym ubiorze.

11 Rozdział 3 – Zasady i okoliczności noszenia umundurowania
§ 17. Ubiór wyjściowy noszą żołnierze: z kurtką munduru podczas uroczystych wystąpień indywidualnych i zbiorowych, wyjazdów służbowych, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w innym ubiorze; podczas wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność występowania w innym ubiorze; pełniący służbę w dowództwach od szczebla korpusu, wojewódzkich sztabach wojskowych, wojskowych komendach uzupełnień, orkiestrach wojskowych, komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytucjach naukowych, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w innym ubiorze.

12 Rozdział 3 – Zasady i okoliczności noszenia umundurowania
§ 18. Ubiór służbowy noszą żołnierze: w stopniach wojskowych generałów - w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym; Dowództwa Garnizonu Warszawa w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym; etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych, pocztów sztandarowych i flagowych oraz etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych w czasie uroczystości.

13 Rozdział 3 – Zasady i okoliczności noszenia umundurowania
§ Ubiór polowy lub ćwiczebny nosi się podczas: alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń; podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym lub ćwiczebnym; wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym ubiorze; Żołnierze nie mający na wyposażeniu ubioru galowego lub wyjściowego noszą ubiór polowy lub ćwiczebny na zasadach określonych dla tych ubiorów. 2. Dopuszcza się noszenie ubiorów polowych i ćwiczebnych w czasie dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

14 Rozdział 3 – Zasady i okoliczności noszenia umundurowania
§ Ubiór specjalny nosi się podczas wykonywania obowiązków służbowych z użyciem sprzętu wojskowego, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w takim ubiorze. 2. Dopuszcza się noszenie ubiorów specjalnych w czasie dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

15 Rozdział 3 – Zasady i okoliczności noszenia umundurowania
§ 21. Ubiory wojskowe nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych w zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych. Ubiory polowe i specjalne nosi się w kamuflażu ochronnym oraz kolorze w zależności od strefy klimatycznej oraz warunków terenowych. W zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych ubiór ustala: w przypadku wystąpień zbiorowych - organizator przedsięwzięcia; w przypadku wystąpień indywidualnych - żołnierz.

16 Rozdział 4 – Sposób noszenia umundurowania
Bluzy polowe i ćwiczebne dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa bluzy sięgała nasady dłoni oraz nosi się opuszczoną na spodnie: z kołnierzem wyłożonym lub zapiętym na stójkę; z rękawami zapiętymi na guziki lub podwiniętymi. W warunkach bojowych bluzy polowe i ćwiczebne można nosić wpuszczone w spodnie. Bluzę ocieplającą można nosić pod bluzę polową. Spodnie dopasowuje się tak, aby sięgały z tyłu do krawędzi obcasa i nosi się: polowe - z nogawkami wpuszczonymi w cholewki trzewików lub opuszczone na cholewki trzewików;

17 Rozdział 4 – Sposób noszenia umundurowania
Spódnicę noszą żołnierze kobiety i dopasowują ją tak, aby w ubiorze: wieczorowym zakrywała kostki nóg; galowym, wyjściowym i służbowym zakrywała kolana. Koszule do ubioru: wieczorowego i galowego nosi się ze spinkami do mankietów; wyjściowego i służbowego nosi się z mankietami zapiętymi na guziki.

18 Rozdział 4 – Sposób noszenia umundurowania
Koszulo-bluzy: z krótkimi rękawami nosi się bez krawata z rozpiętym jednym guzikiem z naramiennikami w kolorze spodni, a w Marynarce Wojennej – w kolorze czarnym. z długimi rękawami nosi się z naramiennikami w kolorze spodni, a w Marynarce Wojennej – w kolorze czarnym: bez krawata z rozpiętym jednym guzikiem, z krawatem, z krawatem i kurtką munduru, z krawatem i swetrem oficerskim; polową nosi się z rozpiętym jednym guzikiem ze spodniami polowymi i pasem. koszulę ćwiczebną nosi się z rozpiętym jednym guzikiem: ze spodniami ćwiczebnymi i paskiem do spodni marynarki wojennej, pod bluzą ćwiczebną.

19 Rozdział 4 – Sposób noszenia umundurowania
17. Pas: 1) żołnierski nosi się: a) w zestawie ubioru polowego i ćwiczebnego podczas pełnienia służb dyżurnych, b) w składzie ubioru polowego pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych, c) w przypadku konieczności noszenia kabury z bronią i oporządzenia, d) w przypadku wystąpień zbiorowych, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia; 2) służbowy z koalicyjką noszą żołnierze etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz dowódca, zastępca, kapelmistrz i tamburmajor etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych w składzie ubioru służbowego w czasie uroczystości; żołnierze wchodzący w skład kolumny nie noszą koalicyjki; 3) koloru białego z koalicyjką i getrami koloru białego noszą żołnierze etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych Marynarki Wojennej oraz żołnierze etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych (z wyjątkiem dowódcy, zastępcy, kapelmistrza i tamburmajora) w składzie ubioru służbowego w czasie uroczystości; żołnierze wchodzący w skład kolumny nie noszą koalicyjki.

20 Rozdział 5 – Sposób noszenia oznak wojskowych
Ubiór Przedmiot Lewy rękaw Prawy rękaw wieczorowy, galowy, wyjściowy, służbowy półfrak, kurtka munduru, bluza olimpijka, płaszcz galowy, wyjściowy, służbowy kurtka munduru, bluza olimpijka, płaszcz polowy, ćwiczebny, specjalny wszystkie przedmioty z wyjątkiem bluz ocieplających, koszulo-bluz

21 Rozdział 5 – Sposób noszenia oznak wojskowych
Oznaki stopni wojskowych wykonuje się na nakryciach głowy: techniką haftu srebrzystym bajorkiem na: beretach generałów, a także beretach w składzie ubioru galowego i wyjściowego: Żandarmerii Wojskowej, jednostek powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednostek obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, otokach czapek garnizonowych i rogatywek, pasku skórzanym czapek garnizonowych kapeluszy damskich admirałów, oficerów, podoficerów i szeregowych w umundurowaniu Marynarki Wojennej, techniką haftu komputerowego na podkładce z tkaniny zasadniczej – na pozostałych nakryciach;

22 Rozdział 5 – Sposób noszenia oznak wojskowych
Oznaki stopni wojskowych wykonuje się na pozostałym umundurowaniu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych: ubiorach wieczorowych, galowych, wyjściowych (z wyjątkiem swetra oficerskiego) i służbowych: oficerów – techniką haftu srebrzystym bajorkiem; szeregowych i podoficerów – gwiazdki techniką haftu srebrzystym bajorkiem, pozostałe elementy stopnia wykonuje się z taśmy dystynkcyjnej, pozostałych ubiorach – techniką haftu komputerowego, Marynarki Wojennej (z wyjątkiem admirałów) na: rękawach kurtek munduru – taśmą dystynkcyjną na podkładce sukiennej, naramiennikach płaszczy i koszulo-bluz wyjściowych – naramienniki w kolorze czarnym, taśmą dystynkcyjną, admirałów na: rękawach kurtek munduru – techniką haftu złocistym bajorkiem na podkładce sukiennej, naramiennikach płaszczy i koszulo-bluz – naramienniki w kolorze czarnym, techniką hafu złocistym bajorkiem, pozostałych ubiorach – techniką haftu komputerowego.

23 Rozdział 6 – Przepisy przejściowe i końcowe
§ 39. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w: komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej; Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego lub Agencji Wywiadu; instytucjach i podmiotach realizujących szczególne zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa; Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych; Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych; inspektoratach i centrach bezpośrednio podległych pod Ministra Obrony Narodowej Dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych; wojewódzkich sztabach wojskowych, wojskowych komendach uzupełnień, uczelniach wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej - noszą umundurowanie rodzaju wojsk, w których poprzednio służyli.

24 Rozdział 6 – Przepisy przejściowe i końcowe
§ 42. Żołnierze etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych oraz etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych noszą umundurowanie rodzaju Sił Zbrojnych lub jednostek wojskowych, które reprezentują. § 44. Umundurowanie i oznaki wojskowe dotychczasowych wzorów innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być noszone do dnia 31 grudnia 2018 r.

25 Załączniki

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "mjr Krzysztof Gaczyński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google