Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp."— Zapis prezentacji:

1 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

2 Biblioteka jako instytucja wspierająca rozwój społeczności lokalnej … Co będzie decydowało o rozwoju społeczności lokalnych w przyszłości?

3 Jakie czynniki decydować będą o rozwoju Polski w kolejnych latach? Niepewność przyszłości, nietrwałość idei … choć są pewne przypuszczenia, co się może wydarzyć …

4 Jakie czynniki decydować będą o rozwoju Polski w kolejnych latach? „Pułapka średniego rozwoju”: koniec rozwoju poprzez tanią siłę roboczą, inwestycje w infrastrukturę i napływ kapitału z zewnątrz … co dalej? Innowacje – campus Google ale też małe lokalne innowacje społeczne Kapitał społeczny … wpływa na innowacyjność, jakość edukacji … Badanie CEBOS „Czy w Polsce istnieją konflikty społeczne?” TAK odpowiedziało 54% respondentów w 1994 r. i 73% w 2013 r.

5 Jakie czynniki decydować będą o rozwoju Polski w kolejnych latach? Nierówności społeczne (współczynnik Giniego: 1. Namibia … 87. Polska … 136. Szwecja) Demografia … ok. 2060 r. ludność Polski zmniejszy się o 8 mln, a ponad 30% mieszkańców osiągnie wiek 65 lat i więcej w porównaniu do 15% obecnie - czy rozwiązaniem są imigranci na rynku pracy? Nowe przywództwo lokalne – liderzy rozumiejący nowe czynniki rozwoju (wiedzę, kapitał społeczny, innowacje …) oraz instytucje, które realizują nowe wizje rozwoju społeczności

6 Bezrobocie wśród młodzieży Bezrobocie wśród młodzieży (poniżej 25 lat) w końcu 2013 roku: – Unia Europejska: 23,6% (rośnie) – Polska: 27,9% (rośnie)

7 Jakich kompetencji potrzebują pracownicy? Kompetencje kluczowe UE porozumiewanie się w języku ojczystym porozumiewanie się w językach obcych kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się kompetencje społeczne i obywatelskie poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturowa

8 Jakich kompetencji potrzebują pracownicy? Badanie kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców u absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy (SGH, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Ernst & Young)

9 RankingRodzaje kompetencjiOcena 1Efektywna komunikacja4,69 2Znajomość języków obcych4,64 3Otwartość na uczenie się i stały rozwój4,61 4Zaangażowanie4,57 5Umiejętność pracy w zespole4,50 6Umiejętność określania i uzasadniania priorytetów4,49 7Etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu4,47 8Odpowiedzialność4,46 9Umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem4,44 10Elastyczność i zdolność do adaptacji4,42 11Umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów4,40 12-13Dążenie do osiągnięcia rezultatów4,38 12-13Umiejętność pracy pod presją czasu4,38 14Umiejętność logicznego myślenia4,37 15Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych4,31 16 Umiejętność współpracy z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, krajów, kultur 4,22 17Kreatywność4,17 18 Poprawna samoocena. Rozumienie własnych mocnych stron i ograniczeń 4,15

10 Jak wspierać kariery zawodowe mieszkańców? Edukacja młodzieży i dorosłych w kontekście rynku pracy wymaga współdziałania lokalnych partnerów – lokalny system edukacji nieformalnej Kompetencje „miękkie” a edukacja formalna – nie możemy czekać aż szkoła się zreformuje

11 Szczególna rola biblioteki Ważny partner w lokalnym systemie edukacji nieformalnej Rozwijanie kompetencji społecznych (komunikowanie się / off i online, współpraca w zespole, odpowiedzialność za realizowane zadania, planowanie działań …) Rozwijanie kompetencji związanych z rozwojem osobistym (kreatywność, samodzielność, kontekst wielokulturowy, etyczne postępowanie, uczenie się, adekwatna samoocena …)


Pobierz ppt "Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google