Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój Stowarzyszenia Dolina Karpia ZATOR - 5 XI 2014 Opracowanie: Alicja Makuch.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój Stowarzyszenia Dolina Karpia ZATOR - 5 XI 2014 Opracowanie: Alicja Makuch."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój Stowarzyszenia Dolina Karpia ZATOR - 5 XI 2014 Opracowanie: Alicja Makuch

2 Powstanie i rozwój LGD jest integralnie związane z historią powstania projektu „Dolina Karpia” i obszaru objętego tą nazwą. W związku z tym w opracowaniu zawarto również informacje, które są efektem badań dotyczących powstania „Doliny Karpia”. Poznanie historii powstania DK nakreśla kontekst celów i obecnego funkcjonowania LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia.

3 Dolina Karpia – historia z tej ziemi W grudniu 2013 roku minęło 10 lat od prezentacji pierwotnego projektu „Dolina Karpia” w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Jest to dobra okazja do podsumowania owoców tego projektu, który w tym czasie przyniósł wiele wymiernych i niewymiernych efektów znacznie przekraczających pierwotne oczekiwania jego twórców. Dzisiaj obszar Doliny Karpia obejmuje siedem gmin z powiatu oświęcimskiego i wadowickiego, a Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie Dolina Karpia – jest jedną z najprężniejszych organizacji działających w ramach programu Leader na terenie Małopolski.

4 Co nas łączy? Z inicjatywy Gminy Zator postanowiono złożyć wspólny wniosek o zakwalifikowanie do programu szkoleniowego 15 osób z trzech gmin – Zator, Przeciszów i Spytkowice – po 5 osób z każdej gminy. Wybór gmin nie był przypadkowy. Na ich terenie znajdowało się około 1500 hektarów stawów hodowlanych należących do Rybackiego Zakładu Doświadczalnego z siedzibą w Zatorze. Myślą przewodnią wniosku była restrukturyzacja Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze i tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem w oparciu o poszerzenie działalności tego zakładu o budowę przetwórni.

5 Skład zespołu i etapy tworzenia projektu z Gminy Zator: Mariusz Makuch – Zastępca Burmistrza Sławomir Momot – Radny Marcin Błażej – Radny Bogusława Smreczyńska – Sekretarz Gminy Dorota Szczelina - Inspektor z Gminy Przeciszów: Józef Klimczyk – Wójt Zygfryd Noworyta – Radny Tadeusz Wróbel – Radny Dorota Nykiel – Sekretarz Gminy Rafał Jamróz – Referent z Gminy Spytkowice: Robert Dziuba – Zastępca Wójta Zbigniew Krystian – Przewodniczący Rady Gminy Maria Wilczak – Z - ca Przew. Rady Gminy Józef Rybarz - Inspektor Grażyna Bałys – Inspektor - Półroczne szkolenie w Krakowie, połączone z cyklem wykładów i warsztatów organizowanych w terminach sobotnio-niedzielnych, sprzyjało integracji zespołu i zacieśnianiu współpracy w celu stworzenia projektu i jego realizacji - Brak zainteresowania rozwojem przetwórstwa ryb ze strony Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze. - Zmiana celu projektu w kierunku kompleksowego rozwoju gmin Zator, Przeciszów, Spytkowice z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego i aktywności mieszkańców. - Projekt kładł nacisk na rozwój turystyki i rekreacji. - Pomysł na tytuł projektu „Dolina Karpia” okazał się strzałem w 10!

6 Dnia 19 grudnia 2003 r. w Teatrze Słowackiego w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie Programu Szkoleniowego realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

7 Założenia projektu Dolina Karpia: Promocja „Doliny Karpia” dla rozwoju turystyki i rekreacji z nastawieniem na rozwój wędkarstwa Stworzenie marki dla lokalnego produktu – karpia Zacieśnienie współpracy pomiędzy społecznościami poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, turystycznej, edukacyjnej Zainteresowanie regionem potencjalnych inwestorów

8 Pierwsza promocja atrakcji Doliny Karpia Do degustacji oferowano karpia na siedem sposobów: m.in. karpia wędzonego, karpia na kwaśno, karpia panierowanego, roladę „zatorskie oczko”. Był również chleb w kształcie ryby ze smalcem i różne wypieki. Jako materiały reklamowe służyły: foldery Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, kolorowy plan Zatora z niebieskimi plamami stawów oraz powiększone do rozmiaru A4 zdjęcia z terenu gmin. Były też rozdawane zainteresowanym osobom materiały informacyjne o projekcie

9 Budowanie partnerstwa Promocyjne stoisko kulinarne, na którym znalazły się specjały przygotowane przez wolontariuszy wszystkich trzech gmin (m.in. chleb w kształcie ryby z domowym smalcem ze Spytkowic, wędzony karp z Przeciszowa, dania rybne z Zatora, a wśród nich „Karp po zatorsku”).

10 Kolejne efekty działań promocyjnych W marcu 2004 r zmieniła się struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Zatorze – powołany został nowy dział: Rozwoju i Promocji Gminy, co miało między innymi ułatwić realizację projektu wobec braku podmiotu reprezentującego trzy gminy. Dzięki działaniom tego działu i dużej aktywności ze strony zatorskiego samorządu oraz przy wsparciu sąsiednich gmin projekt został doceniony w stolicy województwa. Dolina Karpia i Karp Zatorski znalazły się na widokówkach i materiałach promocyjnych województwa, a podczas Święta Samorządu Terytorialnego w Ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie 29 maja 2004 roku wśród przysmaków z Małopolski znalazły się: zatorskie karpie – wędzony z Piotrowic (Gmina Przeciszów) i na kwaśno z Podolsza (Gmina Zator) oraz spytkowicki smalec ze skwarkami (Gmina Spytkowice).

11 Promocja Doliny Karpia w Krakowie

12

13 Imprezy promocyjne i integracyjne Po pół roku nieformalnego funkcjonowania programu „Doliny Karpia” pojawiało się coraz więcej spontanicznych inicjatyw wykorzystujących tę nazwę. W tym czasie piłkarska Liga Żaków organizowana przez LKS Spytkowice i LKS Podolsze przyjęła nazwę „Liga Żaków Doliny Karpia”. Odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Doliny Karpia, czy zawody wędkarskie pod tą nazwą z udziałem drużyn z trzech gmin. Inicjatorem wędkarskich zmagań o Puchar Doliny Karpia był Franciszek Sałaciak – wówczas wiceprezes Zatorskiego Towarzystwa Wędkarskiego. Dzięki jego uporowi gminy wyłożyły też środki ze swoich budżetów na zakup pucharów i koszulek na XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Wędkarski, który odbył się w dniach 2 - 5 września w Zatorze nad Zbiornikiem Piastowskim. Na koszulkach znalazły się herb Zatora i godła gmin Przeciszów i Spytkowice.

14 Dni Spytkowic 2004 – konkurs „Awantura o karpia” W konkursie opartym na zasadach teleturnieju „Awantura o kasę” wzięli udział przedstawiciele gmin realizujących projekt „Dolina Karpia”

15 Nagrody, wyróżnienia, pozytywne opinie

16 Święto Karpia I nagroda w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski

17 Co dalej? Od 2006 r nowe przepisy nie zezwalały gminom na wnioskowanie o środki finansowe z UE. Mogły się o nie ubiegać organizacje partnerskie zrzeszające podmioty z kilku gmin reprezentujące różne sektory: społeczny, publiczny i przedsiębiorców, tak zwane Lokalne Grupy Działania.

18 Tworzenie LGD i jej rozwój

19 Tworzenie Lokalnej Grupy Działania i jej rozwój Projekt Dolina Karpia, który funkcjonował dotychczas nieformalnie, w sposób naturalny stał się szkieletem opracowanej w tym czasie strategii i przyszłego stowarzyszenia LGD. Wykorzystywano wszelkie nadarzające się okazje do promowania projektu. Oficjalne imprezy i narady, rozmowy w kuluarach oraz wszelkie nieformalne spotkania były w owym czasie zdominowane tematyką korzyści, jakie może przynieść wspólne działanie w ramach stowarzyszenia. Odbyło się wiele spotkań tematycznych, które miały za zadanie pozyskanie dla idei wspólnych działań na obszarze LGD kolejnych zainteresowanych potencjalnych partnerów z sektora gospodarczego, organizacji pozarządowych oraz zebranie od społeczeństwa informacji i pomysłów w tworzonej dla sześciu gmin wspólnej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

20 LEADER + W ramach schematu I: Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich ( 6 gmin )‏ Stowarzyszenie „Dolina Karpia”

21 Wspólny pomysł na rozwój 6 gmin pod nazwą Dolina Karpia w ramach Leader + Przeciszów Zator Spytkowice OsiekPolanka WielkaBrzeźnica

22 Pierwszy etap działalności Nawiązanie współpracy z gminą Polanka Wielka, gminą Osiek i gminą Brzeźnica. Pierwszym zadaniem było uzyskanie zapewnienia współfinansowania kosztów związanych z realizacją projektu „Dolina Karpia - spójny rozwój cywilizacyjny 6 Gmin, dzięki opracowaniu ZSROW i utworzeniu LGD realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+”. Do realizacji tego projektu wytypowano Burmistrza gminy Zator, a na realizację uzyskano dofinansowanie w wysokości 81 tys. zł. Środki te pochodziły z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz budżetu państwa.

23 Podpisanie porozumienia o współfinansowaniu kosztów tworzenia ZSROW

24 Zebranie założycielskie – Powstanie Stowarzyszenia Dolina Karpia 21.03.2006, Osiek Zwieńczeniem pierwszego etapu realizacji programu Leader+ w Dolinie Karpia było zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Dolina Karpia”, które odbyło się 21 marca 2006 roku w Osieku w restauracji „Włosień”. W zebraniu uczestniczyło 46 osób, które wyraziły chęć powołania Stowarzyszenia „Dolina Karpia” jako Lokalnej Grupy Działania na obszarze sześciu gmin : Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice i Zator.

25 Pierwszy Zarząd LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia Franciszek Sałaciak – Prezes Robert Dziuba – Wiceprezes Urszula Kądzioła – Wiceprezes Maria Kwiatek – Skarbnik Krzysztof Wiertel – Sekretarz Członkowie Zarządu: Urszula Babińska Tomasz Guguła Radosław Kozioł Stanisław Orlanka Józefa Sendera Andrzej Sołecki Wiesława Zajaz

26

27 Działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia w pierwszym okresie Pierwszy cios – odrzucenie wniosku Już na starcie działalności nowe stowarzyszenie spotkała niemiła niespodzianka. Złożony przez Zarząd Stowarzyszenia wniosek o dofinansowanie działań LGD Dolina Karpia w ramach drugiego etapu (tzw. schemat II) programu Leader+ został odrzucony. W trakcie trwania projektu zmieniono zasady przyznawania środków. Okazało się, że do programu Leader mogą teraz aplikować tylko obszary o gęstości zaludnienia poniżej 150 osób/km 2.

28 Trudne początki (lata 2006-2008) Na nic zdały się protesty i odwołania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stowarzyszenie Dolina Karpia zostało bez środków na działalność (nie licząc symbolicznych składek członkowskich). Gminy w myśl obowiązujących wówczas przepisów nie mogły być członkiem stowarzyszenia i tym samym nie mogły finansować jego działalności.

29 Promocja Doliny Karpia – szansą na przetrwanie Dolina Karpia się rozrasta” – Dziennik Polski 22.12.2004 „Hak na duże sumy” – Dziennik Polski 23.12.2003 „Maszyna już ruszyła” – Gazeta Krakowska 22.07.2004 „Nadzieja w złotej rybce” – Gazeta Oświęcimska 22.07.2004 „Gdzie na ryby?” – Dziennik Polski 21.08.2004 „Wędkarze z całej Polski” – Dziennik Polski 07.09.2004

30 2 czerwca 2006r. zatorski karp wędzony zdobywa statuetkę Złotego Orła dla najlepszego produktu regionalnego Małopolski Zachodniej

31

32 Dolina Karpia 29 września 2006r. I miejsce w kategorii „Atrakcja turystyczna” Plebiscyt: Wielkie Odkrywanie Małoposki

33 Samorządy sfinansowały zakup banera promującego Dolinę Karpia z herbami sześciu gmin i przekazały go Stowarzyszeniu. Baner ten oraz wędzony karp przygotowywany osobiście przez Prezesa Stowarzyszenia pojawiały się odtąd na wielu imprezach w całej Małopolsce, a nawet w Warszawie i... w Paryżu. (Ambasada Polska we Francji na uroczystość 3 Maja w 2008 roku zamówiła wędzonego karpia zatorskiego, którego również osobiście przygotował Prezes Franciszek Sałaciak). Karp zatorski wędzony zajął II miejsce 10 września w Nawojowej k/NowegoSącza w finale konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”.

34

35 Filmy, których bohaterem był karp zatorski Zawody wędkarskie „NO KILL”

36 Imprezy integracyjne Turniej Gmin Doliny Karpia Wyścig Kolarski o Puchar Doliny Karpia

37 Pierwsze małe projekty Sukcesem zakończyło się złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji w zakresie „Rozwój Społeczności Lokalnych w Kontekście Ochrony Środowiska” na dofinansowanie projektu. Koszt realizacji projektu wyniósł 19,8 tysiąca złotych, a wartość dofinansowania 17,2 tysiąca zł. Pozostałe środki na realizację Stowarzyszenie pozyskało od Gmin Doliny Karpia. Celem realizacji projektu była aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami.

38 Współpraca z ekologami Brak środków finansowych z programu Leader+ zrekompensowany został w roku 2006 w dużej mierze przez realizację na terenie Doliny Karpia projektu „Kraina Karpia i Ślepowrona - działania na rzecz ekoturystycznej aktywizacji regionu”. Projekt o wartości ponad 80 tys. EURO realizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach projektu: została przygotowana wystawa prezentująca walory Doliny Karpia i zachęcająca osoby spoza regionu do odwiedzenia tych terenów. Wystawa była prezentowana w miastach Polski Południowej (m.in. Kraków, Katowice, Oświęcim, Chrzanów).

39 Wyjazd studyjny do Niemiec. W ramach projektu 47 osób związanych z rozwojem Doliny Karpia zwiedziło obszar podobny do Doliny Karpia.

40 Materiały promocyjne

41 Scenariusz i reżyseria: Marcin Krzyżański Z inicjatywy FWIE powstaje znakomity film „Dolina Karpia – ludzie, ryby i ptaki”

42 Rejestracja karpia zatorskiego W lutym 2007 r. karp zatorski został wpisany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych woj. małopolskiego. Wniosek o rejestrację złożyła w 2005 r. Lokalna Grupa Producencka, którą tworzyły: Rybacki Zakład Doświadczalny i Zatorskie Towarzystwo Wędkarskie.

43 Lokalna Grupa Producencka Karpia Zatorskiego składa wniosek o rejestrację nazwy “karp zatorski” jako chronionej nazwy pochodzenia 30 marca 2007 r. 23 kwietnia 2007 r. Decyzją MRiRW na podstawie wniosku stwierdza spełnienie wymagań WE w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

44 Grupa producencka Karpia Zatorskiego otrzymuje prawo do korzystania z etykiety produktu tradycyjnego opracowanej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego Maj 2007 r.

45 Przygotowanie do zmian w LGD spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim (9 III 2007r)

46 Wznowienie współpracy z ekologami W 2008 roku utworzono w Internecie wirtualne Muzeum Karpia, organizowano wycieczki studyjne po Dolinie Karpia dla młodzieży, nauczycieli, przewodników terenowych i innych osób, nakręcono film i wydano kolejne materiały reklamowe.

47 Podsumowanie I etapu działalności Po pierwsze – udało się przetrwać prawie trzy lata, nowej jednostce organizacyjnej jaką była LGD, bez zaplecza finansowego; Po drugie – przy niewielkim wsparciu finansowym samorządów, oraz dzięki przychylności UM w Zatorze realizującym projekt finansowany ze środków unijnych (we współpracy z organizacjami ekologicznymi) udało się pozyskać materiały reklamowe do realizacji promocji regionu i organizacji imprez integracyjnych; Po trzecie – udało się wypracować pierwsze, choć niewielkie ale własne środki na realizację pierwszych projektów. Zarząd nabierał doświadczenia w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne; Po czwarte – włączono się w inicjatywę łączenia pojedynczych LGD w sieć i nawiązano pierwsze próby współpracy między sobą (dzielenie się doświadczeniami, wskazywanie dobrych praktyk, wzmocnienie siły oddziaływania w regionie itp.)

48 Drugi etap działalności i rozwój organizacji Tworzenie LSR w miejsce ZSROW Poszerzenie obszaru LGD o kolejną – 7 gminę Tomice Zmiana przepisów: gminy członkami LGD Rozdzielenie funkcji decyzyjnej od zarządczej – powołanie Rady Utworzenie Biura LGD (Kierownik biura: Barbara Petek- Matuła) Zagospodarowanie pierwszej siedziby – lokalu wynajmowanego w pomieszczeniu UM w Zatorze Członkostwo w Małopolskiej Sieci LGD

49 Nowe formy działalności LGD Opracowywanie corocznego Kalendarza Imprez Doliny Karpia Integracja imprez gminnych z terenu Doliny Karpia – Festiwal Doliny Karpia Udział w różnych imprezach plenerowych, informacje na temat Doliny Karpia, ale też samej ryby, która jest głównym produktem lokalnym DK. Liczne szkolenia Rady, Zarządu i pracowników biura m. in. na temat podziału kompetencji organów, wdrażania LSR

50 Święto Karpia

51 Sukcesy Karp zatorski wygrał Małopolski Festiwal Smaku 30.08.2009 r. w Krakowie. Dzięki temu sukcesowi Urząd Marszałkowski zaproponował prezentację oferty SDK na stoisku na Rynku Głównym w Krakowie w trakcie imprezy Małopolski Wigilijny Smak, a także w Warszawie (XII’2009 r). SDK miało swoje stoisko również na takich imprezach plenerowych jak: wadowicka impreza papieska „Sam smak” (VI’2009 r), Piknik Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu (VIII’2009 r) jak też w Pikniku Rodzinnym w Wadowicach (IX’2009 r).

52 Aktywizacja społeczności DK i zacieśnianie współpracy Wszystkie imprezy organizowane we współpracy z KGW terenu DK, lokalnymi twórcami i rękodzielnikami. Organizacja i przyjmowanie wizyt przedstawicieli LGD z terenów ościennych i gości zagranicznych połączone z prezentacją atrakcji i dorobku SDK Wyjazdy studyjne przedstawicieli SDK do innych LGD w kraju i za granicą, w celu wzbogacenia doświadczeń i przejmowania dobrych praktyk Utworzenie grupy artystycznej działającej pod nazwą ART Do Ka.

53 Beneficjenci LGD Doradztwo i szkolenia Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach wszystkich czterech działań (Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej). Realizacja wniosków

54 Sukcesy (okres 2008 – 2011) 2011-Zarejestrowano Karpia Zatorskiego Wędzonego na Liście Produktów Tradycyjnych. W maju 2011 rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu pt. „Smak na Produkt”. W ramach projektu zrealizowano szereg wizyt studyjnych, w trakcie których miały miejsce spotkania informacyjne z mieszkańcami regionów LGD, odbywały się targi i imprezy promocyjne u wszystkich partnerów. LGD SDK reprezentowali członkowie Zarządu, pracownicy biura, KGW i lokalni rękodzielnicy. W tym czasie do Stowarzyszenia przystąpili nowi partnerzy z sektora publicznego: Ośrodek Kultury Gminy Tomice reprezentowany przez Anetę Widlarz; powiat oświęcimski reprezentowany przez radnego powiatowego Mariusza Makucha oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy reprezentowana przez Wiesławę Jarguz Finansowe wsparcie wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych, tworzenie centrów informacji turystycznej DK, organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, remont i rozbudowę ścieżek edukacyjnych, budowę lub modernizację placów zabaw, chodników, kompleksów użyteczności publicznej itp., otwieranie działalności gospodarczej i opracowywanie materiałów promocyjnych. Finansowe wsparcie realizacji LSR w kwocie 8 mln zł.

55 Podsumowanie II etapu działalności Po pierwsze: nastąpił rozwój partnerstwa – gminy stały się partnerami sektora publicznego, dodatkowy atut wynikający z tego partnerstwa, to zastrzyk finansowy dla LGD wynikający ze składek tych partnerów uzależnionych od liczby mieszkańców każdej z gmin Po drugie: wzrost prestiżu Stowarzyszenia w regionie dzięki przystąpieniu do LGD powiatu oświęcimskiego – SDK jest jedynym stowarzyszeniem, do którego przystąpił powiat oświęcimski, choć na jego terenie działa kilka LGD Po trzecie: LGD pozyskało środki finansowe na realizację LSR w kwocie przekraczającej 8 mln zł Po czwarte: dzięki tym środkom nastąpił wyraźny rozwój obszaru działania LGD: poprawa infrastruktury technicznej obiektów, pobudzenie aktywności i rozwój organizacji społecznych: KGW, OSP i orkiestr dętych (zakup strojów, zakup instrumentów) Po piąte: utworzono biuro, które usprawniło działalność Stowarzyszenia, pracownicy biura w sposób ciągły i systematyczny wspierali działalność Zarządu i Rady. Na pracownikach biura spoczywa działalność administracyjna LGD oraz organizowanie szkoleń i prowadzenie naborów. Po szóste: powstała Rada LGD, która dokonuje wyboru operacji do realizacji pod kątem ich zgodności z LSR. Po siódme: SDK weszło w skład Sieci LGD, która ma większy wpływ na decyzje zapadające w sprawie LGD w Urzędzie Marszałkowskim i Ministerstwie Rolnictwa Po ósme: w ramach współpracy partnerskiej z innymi LGD ożywiła się i nabierała doświadczenia w działaniu LGD SDK – wyjazdy na wizyty studyjne i organizowanie takich wizyt na terenie działania SDK przyczyniło się do podniesienia jakości pracy i promowania oferty SDK w regionie Po dziewiąte: wzorcowe funkcjonowanie LGD SDK zostało zauważone i docenione – przedstawiciel SDK wszedł w skład Zarządu Sieci, dzięki czemu jego głos jest istotny dla dalszego rozwoju LGD Po dziesiąte: nawiązano współpracę międzynarodową z LGD działającymi w Małopolsce, a LGD a Austrii i przystąpiono do realizacji wspólnego projektu w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Po jedenaste: wypracowane schematy funkcjonowania i rozwiązania stosowane w Dolinie Karpia są podawane jako modelowe i doceniane przez Urząd Marszałkowski małopolski i przez Ministerstwo Rolnictwa, przedstawiciele Zarządu są zapraszani na uroczystości do Warszawy, a nawet Brukseli, gdzie reprezentują polskie LGD. Po dwunaste: na terenie LSR skutecznie udało się doprowadzić do współpracy na rzecz spójnego rozwoju DK instytucji, które do tej pory skupiały się na działalności w obrębie gminy lub sołectwa. Dzięki tym działaniom powstał Festiwal Doliny Karpia, różne KGW z terenu DK współpracują ze SDK przygotowując oprawę kulinarną imprez, na których mają okazję do promowania lokalnych potraw. Po trzynaste: udało się doprowadzić do współpracy artystów i rękodzielników z terenu DK, a nawet zachęcić ich do zrzeszenia się i utworzenia Stowarzyszenia ART DoKa – zaktywizowano lokalnych twórców i poszerzono partnerstwo przez przyjęcie do SDK nowego partnera społecznego. Po czternaste: doprowadzono do rejestracji produktów tradycyjnych, takich jak karp zatorski i karp zatorski wędzony

56 Trzeci etap działalności i rozwoju SDK Nowy projekt PO Ryby

57 Nowy projekt – PO Ryby Utworzenie LGR i opracowanie LSROR Wniosek o dofinansowanie na kwotę 17 mln zł Powołanie Komitetu (nowy organ SDK) Szkolenia dla beneficjentów Utworzenie drugiego biura (Anna Świątek - Kierownik biura LGR)

58 Wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne w ramach współpracy międzynarodowej LGD (wymiana doświadczeń)

59 Promocja walorów i atrakcji DK Przygotowano i wyemitowano w TV Kraków cykl filmów o Dolinie Karpia pod tytułem „W królestwie Karpia”. Nakręcono również cykl odcinków kulinarnych dotyczących przyrządzania kulinarnych produktów lokalnych DK. W sumie można obejrzeć 18 filmów, które są zamieszczone na stronie internetowej SDK Organizacja Targów Turystycznych Doliny Karpia

60 Questy – nowe formy aktywizacji turystycznej terenów DK

61 Działalność badawcza Rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w zakresie realizacji projektów badawczo – rozwojowych z dziedziny rybactwa śródlądowego, produktów lokalnych, ochrony środowiska i zachowania różnorodności biologicznej oraz innych związanych z rozwojem obszarów wiejskich, miejsko – wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa Rejestracja 5 Produktów Tradycyjnych, w tym 2 produktów z karpia – Karp zatorski wędzony, Karp na kwaśno, Kaszana – kiszka z kapustą zasmażaną, Prażonki polańskie, Sernik Królewski; Certyfikacja Produktów Lokalnych Doliny Karpia – świetny pomysł na promocję tradycyjnych, dobrych i sprawdzonych produktów pochodzących z terenu Doliny Karpia

62 Podsumowanie III etapu działalności Po pierwsze: nastąpiło poszerzenie działalności LGD o nowy program finansowania PO RYBY, w ramach którego utworzono Lokalną Grupę Rybacką Po drugie: Stowarzyszenie pozyskało kolejne środki finansowe w kwocie przekraczającej 17 mln zł Po trzecie: utworzono kolejną nową Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich dla Doliny Karpia Po czwarte: LSROR była skierowana również do partnerów z sektora rybackiego. Stwarzała szanse na wsparcie finansowe rozwoju działalności rybackiej lub przekwalifikowanie się bezrobotnych pracowników sektora rybackiego; rozwój turystyki i edukację społeczności e.t.c. Po piąte: zmiana przepisów dotyczących finansowania projektów, była bardziej „przyjazna” dla beneficjentów: dawała możliwość zaliczkowania na realizację projektu, co znacząco wpłynęło na wzrost zainteresowania możliwością sięgania po środki finansowe dostępne z UE za pośrednictwem LGR Po szóste: utworzono drugie biuro do obsługi beneficjentów i zatrudniono w nim 5 pracowników, w celu sprawniejszej obsługi Po siódme: powołano Komitet w celu usprawnienia oceny zgodności wniosków z LSROR (poszerzyły się struktury decyzyjne) Po ósme: znacznie wzrosła ilościowo i jakościowo oferta promocyjna SDK (materiały reklamowe) Po dziewiąte: znacznie wzrosła ilościowo i jakościowo oferta imprez organizowanych lub współorganizowanych przez SDK Po dziesiąte: umocniła się pozycja SDK wśród innych LGD działających w Polsce – LGD SDK stawiane jest za wzór innym Stowarzyszeniom Po jedenaste: wypracowana została marka Doliny Karpia. LGD częściej gości u siebie inne grupy organizując konferencje i wizyty studyjne, w celu upowszechniania Dobrych Praktyk wypracowanych w Dolinie Karpia, niż wyjeżdża na analogiczne imprezy w celach edukacyjnych Po dwunaste: wzrósł prestiż Stowarzyszenia – kolejny powiat, tym razem wadowicki przystąpił do Stowarzyszenia DK Po trzynaste: skuteczna działalność aktywizująca środowisko lokalnych artystów i rękodzielników zaowocowała oddolną decyzją tychże o powołaniu Stowarzyszenia ART DoKa Po czternaste: nastąpił wyraźny rozwój i poprawa estetyki infrastruktury technicznej na terenie Doliny Karpia za sprawą środków pozyskanych przez SDK Po piętnaste: nastąpiło pobudzenie i aktywizacja społeczności lokalnej i jej liderów – organizowanych jest coraz więcej imprez w Dolinie Karpia i poszerza się ilość atrakcji do zaoferowania uczestnikom Po szesnaste: wzrost popularności obszaru DK zaowocował wzrostem zainteresowania turystów coraz liczniej przybywających na te tereny, a to z kolei zwiększa szanse na ożywienie gospodarcze regionu Po siedemnaste: pobudzono przedsiębiorczość mieszkańców Doliny Karpia wspierając realizację działalności gospodarczej beneficjentów aplikujących o wsparcie finansowe przy pomocy SDK.

63 Rozwój obszaru Doliny Karpia

64 Dolina Karpia przed utworzeniem SDK lpgminapow. [km 2 ] 1Przeciszów35 2Spytkowice47 3Zator52 razem134 Tab.1 Obszar Doliny Karpia w pierwszym okresie

65 Dolina Karpia – obszar 6 gmin lpgminapow. [km 2 ] 1Przeciszów35 2Spytkowice47 3Zator52 4Brzeźnica70 5Osiek41 6Polanka W.24 razem269 Tab.2 Obszar Doliny Karpia w drugim okresie

66 Dolina Karpia – obszar 7 gmin lpgminapow. [km 2 ] 1Przeciszów35 2Spytkowice50 3Zator52 4Brzeźnica66 5Osiek41 6Polanka W.24 7Tomice42 razem310 Tab. 3 Obszar Doliny Karpia w trzecim okresie

67 Rozwój partnerstwa

68 Definicja w-g Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Partnerstwo to współpraca pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno - gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności.

69 Fazy rozwoju partnerstwa 1.Faza inicjalna (rzucenie haseł; spotkania) 2.Faza orientacji (Indywidualna realizacja przedsięwzięć przez każdego z partnerów; zespoły tematyczne) 3.Faza konfrontacji opinii/ docierania (zaczątki wspólnej realizacji projektów oraz sporadyczna współpraca przy ich opracowaniu przez kilku członków GP; ujawnienie interesów; zaczątki zespołów projektowych) 4.Faza normowania i początków współpracy (początek wspólnego planowania; podział pracy między partnerów; zespoły projektowe; wewnątrz-sterowność grupy; początek instytucjonalizacji; tworzenie infrastruktury dla partnerstwa/ instytucji; zaczątki wpływu na decydentów; Lider zdobywa uznanie innych dla swej roli; początek tworzenia strategii ) 5.Faza współpracy/ rozwinięte partnerstwo (bardziej złożone, wspólne projekty; długofalowe planowanie/ strategia; pełna instytucjonalizacja; silna rola opiniotwórcza w regionie; wywieranie wpływu na społeczność lokalną; redefinicja celów) 6.Faza terminalna (rozpad z powodu: a. wykonania zadania; b. nieprzetrwania lub uchylenie się od fazy konfrontacji opinii; c. niezidentyfikowania obszaru współpracy)

70 Rozwój partnerstwa formalnego Początek działalności SDK (Zebranie założycielskie: 21.03.2006 Osiek) 46 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządowców Stan obecny (Dane z dnia 31.12.2013) 158 członków, w tym 7 gmin i 2 powiaty (oświęcimski i wadowicki-od 2012) Członkostwo w Małopolskiej Sieci LGD i współpraca w realizacji projektów o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym

71 Rozwój partnerstwa nieformalnego W rozwój i promocję Stowarzyszenia Dolina Karpia angażowały się i angażują osoby, organizacje i instytucje, które nie są jego członkami.

72 Wymierne korzyści współpracy partnerskiej Współpraca z KGW, rękodzielnikami, lokalnymi artystami i instytucjami kultury: prezentacje potraw, wyrobów, dzieł i twórczości scenicznej na imprezach organizowanych przez SDK

73 Dolina Karpia widziana oczami młodych mieszkańców

74 Informacja o badanych W badaniu ankietowym wzięło udział 458 uczniów klas III gimnazjów z terenu Doliny Karpia. Celem badania była próba odpowiedzi na pytanie, czy młode pokolenie mieszkańców Doliny Karpia utożsamia się z Małą Ojczyzną jako gminą, czy też udało się zbudować markę Doliny Karpia jako obszaru wspólnego dla siedmiu gmin (położonych na terenie dwóch różnych powiatów). Młodzi ludzie w wieku 15-16 lat, kończący edukację w gimnazjum: -to w przyszłości potencjalni partnerzy SDK; -stanowią bazę kapitału ludzkiego SDK na najbliższe lata; -ich świadomość i znajomość DK to również szansa na większą aktywność w przyszłości w budowaniu partnerstwa.

75 Wyniki badań Znajomość pojęcia Dolina Karpia Znajomość zasięgu terytorialnego Doliny Karpia

76 Znajomość gmin wchodzących w skład Doliny Karpia gmina pyt.6 OsiekPolankaPrzeciszówZatorTomiceSpytkowiceBrzeźnicainne ogółem1134430397525332827 Spytkowice131028110 -77%36 Zator25941222-88%71412 Przeciszów1612812-75%90301 Polanka W.141314-100%10140010 Osiek107-70%2170008 Tomice12121811-92%258 Brzeźnica2310176418 -78%2

77 Zator – stolica Doliny Karpia (pyt. Jakie gminy wchodzą w skład DK?)

78 Świadomość istnienia Stowarzyszenia Dolina Karpia Ogółem:W poszczególnych gminach: gmina pyt.7 % taknie ogółem45823422351 Spytkowice 54282652 Zator 68402859 Przeciszów 36231364 Polanka W. 38221658 Osiek 56243243 Tomice 77463160 Brzeźnica 129517740

79 Źródła wiedzy o SDK

80 Podsumowanie Wśród badanych, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie jakie gminy wchodzą w skład Doliny Karpia, duży odsetek uczniów (pow. 70%) wskazywał własną gminę i 2, 3 lub 4 inne gminy (najczęściej sąsiednie oraz gminę Zator). Badanie wykazało, że najbardziej rozpoznawalną gminą w Dolinie Karpia jest Zator Głównym źródłem wiedzy o Dolinie Karpia i Stowarzyszeniu jest dom rodzinny lub znajomi oraz szkoła. Znaczącym źródłem informacji jest również Internet.

81 Interpretacja wyników badań Budowanie marki Doliny Karpia przynosi efekty : duża grupa młodych ludzi rozpoznaje pojęcie (91% badanych) i co ważniejsze utożsamia się z nim (26% badanych) wiedząc, że obszar DK obejmuje ich miejsce zamieszkania i gminy sąsiednie. Odpowiedzi uczniów potwierdzające ich czynny udział w życiu lokalnej społeczności, informują również o budowaniu partnerstwa społecznego i są informacją o budowaniu kapitału społecznego: SDK jest rozpoznawalne dzięki bogatej ofercie imprez, w które włącza również partnerów nieformalnych, takich jak szkoły. Dzięki wspieraniu imprez lokalnych, co przyczynia się do podniesienia ich atrakcyjności i zachęca całe rodziny i znajomych do udziału, Stowarzyszenie przyczynia się do rozwoju partnerstwa. Tematyka związana z Doliną Karpia i Stowarzyszeniem jest obecna w dyskusjach rodzinnych i w trakcie spotkań ze znajomymi Strona internetowa SDK odgrywa coraz większą rolę i jej rola będzie rosła. W dorosłe życie wchodzi kolejny rocznik pokolenia e- gazet i użytkowników portali społecznościowych. To bardzo ważna informacja dla Stowarzyszenia. Ludzie ci, kiedy staną się beneficjentami SDK będą szukać informacji i kontaktować się głównie za pomocą mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych. Dlatego należy przywiązywać do jej aktualności i atrakcyjności ogromną uwagę. Warto dywersyfikować źródła informacji o działalności SDK nie rezygnując z tradycyjnych materiałów reklamowych Wiedza pochodząca z tradycyjnych materiałów informacyjnych, które są ważnym źródłem informacji dla większości osób w średnim wieku jest również istotna dla 16% badanych. Wśród innych źródeł informacji znalazły się materiały z gminy, biblioteki gminnej oraz tabliczki przy drodze i mapy.


Pobierz ppt "Rozwój Stowarzyszenia Dolina Karpia ZATOR - 5 XI 2014 Opracowanie: Alicja Makuch."

Podobne prezentacje


Reklamy Google