Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda. Jak dobrze inwestować?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda. Jak dobrze inwestować?"— Zapis prezentacji:

1 Giełda. Jak dobrze inwestować?
Opracował: Krzysztof DUSIK

2 Rynek finansowy Rynek pieniężny – opiera się o transakcje krótkoterminowe (nie trwają dłużej niż rok) Rynek kapitałowy – opiera się na obrocie papierami wartościowymi – akcjami i obligacjami

3 Akcje i Obligacje Akcja – papier wartościowy lub dokument, który potwierdza ze jego właściciel (akcjonariusz) ma udziały w majątku firmy działającej jako spółka akcyjna; Akcjonariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu akcjonariuszy i decydować o zarzadzaniu firmą, ale liczba głosów jest proporcjonalna do ilości posiadanych akcji. Przeciętny akcjonariusz posiada zazwyczaj ułamek części akcji firmy. Taki akcjonariusz nie ma wpływu na decyzję oraz na podział dywidendy. DYWIDENDA – to zysk spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, przypadający na każdą z akcji; Akcje kupujemy na rynku pierwotnym lub wtórnym. Rynek pierwotny to akcje nowo powstałych firm, natomiast na rynku wtórnym inwestorzy wymieniają akcje już wyemitowane. Obrót tych akcji na rynku wtórnym jest nazywany GRĄ NA GIEŁDZIE opartej na popycie i podaży. Kluczem do zysku jest stosowanie zasady, że kupujemy akcje firmy gdy są tanie a sprzedajemy gdy są drogie.

4 Akcje i obligacje Obligacje – papiery wartościowe, w których instytucja wydająca (tzw. emitent) stwierdza ze jest dłużnikiem kupca obligacji i zobowiązuje się po określonym czasie je wykupić z odsetkami lub spełnić inne warunki uzgodnione przy zakupie; Obligacje nie dają żadnych uprawnień względem emitenta. Jeżeli akcje przynoszą zmienny zysk, to obligacje dają stały i pewny dochód. Obligacje mogą być emitowane przez państwo (skarb państwa),k przedsiębiorstwa (w obrocie giełdowym) oraz miasta i gminy. Obligacje emitowane przez państwo to obligacje skarbowe – państwo sprzedając je obywatelom otrzymuje środki pieniężna na działalność, ponosząc niższe koszty niż np. przy kredycie w banku komercyjnym; kupiec obligacji uzyskuje dochód często z odsetek, a więc dochód pewny bo gwarantowany przez państwo;

5 Jak inwestować? W co inwestować?
Najbezpieczniejsza formą inwestowania jest umieszczenie środków na lokacie bankowej, ale są również inne metody pomnażania pieniędzy: Fundusze inwestycyjne – instytucje finansowe, których przedmiotem działalności jest lokowanie zabranych od klientów środków w papiery wartościowe czuli akcje i obligacje; celem jest takie inwestowanie by klientom zapewnić jak najwyższy zysk; Fundusze emerytalne – fundusze, których istotą jest gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych członków z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego; zarabiają kupując akcje i obligacje;

6 Giełda papierów wartościowych
Giełda to miejsce, w którym spotykają się kupujący i sprzedający oraz pośrednicy w celu zawierania transakcji dot. np. wymiany towarów, usług papierów wartościowych, których ceny podawane są do wiadomości publicznej Rodzaje giełd: Giełdy towarowe Giełda papierów wartościowych Wielkość giełdy zależy od kapitalizacji, którą określa wartość wszystkich notowanych na niej spółek. A spółka jest tyle warta, ile w danej chwili kosztują wszystkie jej akcje. Cena akcji zależy od wielkości firmy oraz z jej potencjału gospodarczego.

7 Hossa i bessa Wskaźnik, który informuje inwestorów czy ceny papierów wartościowych maleją czy rosną to indeks giełdowy. Na warszawskiej giełdzie ten indeks ma nazwę WIG - Warszawski Indeks Giełdowy. Gdy wartość indeksu rośnie mówimy o hossie na giełdzie, a gdy spada – o bessie. Jeśli indeksy rosną znaczy, że na giełdę wpływają pieniądze, które spółki mogą przeznaczyć na rozwój. Przekłada się to na wzrost gospodarczy. Długotrwałe spadki indeksu mogą świadczyć o złym stanie gospodarki i nadchodzącym kryzysie ekonomicznym.

8 Zadanie domowe Dla chętnych: gra – symulator giełdy - Dla wszystkich: Wybierz 10 firm notowanych na warszawskiej GPW. Za umowne 1000 zł dokonaj „zakupu” aukcji tych firm. Sporządź tabelę, w której porównasz cenę zakupu akcji z ceną sprzedaży, której dokonasz po miesiącu. Dononaj analizy swojej gry giełdowej: Dlaczego ceny akcji firm zmieniły się w ciągu miesiąca? Jaką procentową stratę lub zysk zanotowałeś? Czy Twoja inwestycja była opłacalna od miesięcznego depozytu bankowego?

9 Dziękuję za Uwagę!


Pobierz ppt "Giełda. Jak dobrze inwestować?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google