Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA KANY Z WOJEWÓDZTWEM MAŁOPOLSKIM W DZIEDZINIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Stanisława Klimczak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Szkoleniowego w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA KANY Z WOJEWÓDZTWEM MAŁOPOLSKIM W DZIEDZINIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Stanisława Klimczak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Szkoleniowego w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA KANY Z WOJEWÓDZTWEM MAŁOPOLSKIM W DZIEDZINIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Stanisława Klimczak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Szkoleniowego w Krakowie

2 Na początku była idea

3 aby ka ż dy nauczyciel w Ma ł opolsce sta ł si ę specjalist ą w wykorzystaniu technologii informacyjnej w nauczaniu

4 Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu /2003r./ teach-it.net Innowacyjne metody wykorzystania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu /2006r./

5 DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W DZIEDZINIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ PROJEKT Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz budżetu Województwa Małopolskiego

6 Inspiracje

7 Program szkolenia Komputer w dydaktyce Multimedia w dydaktyce Internet w dydaktyce

8 PRZYGOTOWANIE KADRY TRENERSKIEJ Trenerzy odbyli szkolenia z zakresu metodologii prowadzenia kursów w projekcie DZN w oparciu o program i materiały dydaktyczne KANY. Szkolenie prowadzili metodycy KANY Praca trenerów podlega okresowej ocenie. Pozytywna ocena jest rekomendacją do dalszej współpracy z trenerem. Stały monitoring zajęć jest podstawą wysokiej jakości szkoleń Kadra trenerska liczy obecnie 45 osób

9 SYSTEM ORGANIZACJI SZKOLEŃ ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI SAMORZĄDAMI LOKALIZACJA NA TERENIE CAŁEJ MAŁOPOLSKI KURSY W SZKOLNYCH PRACOWNIACH KOMPUTEROWYCH I NA PLATFORMIE CYFROWEJ MOBILNOŚĆ TRENERÓW – jesteśmy tam, gdzie nasz Klient SZKOLENIA W MIEJSCU PRACY NAUCZYCIELA JEDNAKOWY STANDARD SZKOLEŃ. CIĄGŁY PROCES OCENY.

10 80 godzinne szkolenie stacjonarne lub 16 tyg. szkolenie zdalne na platformie cyfrowej z zakresu wykorzystania komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce z zakresu wykorzystania komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce dodatkowo możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu i uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych CERTYFIKATU VERA KOMPLEKSOWOŚĆ i BEZPŁATNOŚĆ OFERTY PRODUKT

11 PARTNERZY –Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego –Kuratorium Oświaty w Krakowie –Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Gliwicach –Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

12 CELE –przygotowanie 6000 nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej –zwiększenie mobilności małopolskich pedagogów na rynku pracy

13 KLIENT Nauczyciel przedmiotu nieinformatycznego, zatrudniony na terenie Województwa Małopolskiego w następujących placówkach oświatowych: -Przedszkola -Szkoły podstawowe -Gimnazja -Szkoły ponadgimnazjalne -Szkoły policealne -Inne placówki, działające w oparciu o Kartę Nauczyciela

14 REZULTATY –4004 przeszkolonych nauczycieli, z tego 53 % to nauczyciele z obszarów wiejskich –20 % kursantów to nauczyciele kształcenia zintegrowanego (tj. dzieci w wieku 7-9 lat), a nauczyciele nauczania przedszkolnego stanowią 10% ogółu przeszkolonych –758 wydanych Europejskich Certyfikatów Umiejętności Komputerowych

15 OSIĄGNIĘCIA Efektywny system szkoleń, który w 10 tygodniowym cyklu nauki zapewnia: – możliwość szkolenia do 800 nauczycieli jednocześnie – jednolity standard świadczonych usług szkoleniowych w dowolnym miejscu Małopolski – dostępność szkoleń w miejscach, gdzie są Klienci projektu – szkolenie metodą blended learning Narzędzia informatyczne do zarządzania projektem – „Elektroniczny rejestr kandydatów”, strona www, platforma Moodle, platforma do zarządzania szkoleniami

16

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” Projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” pl. Na Stawach 1 31-107 Kraków www.wup-krakow.pl e-mail: nauczyciele@wup-krakow.plnauczyciele@wup-krakow.pl Organizator szkoleń: Małopolski Ośrodek Szkoleniowy w Krakowie www.nauczyciel.mos.krakow.plKONTAKT

18 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do współpracy na rzecz poprawy edukacji i uczenia się w Małopolsce poprzez dostęp do technologii i szkoleń


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA KANY Z WOJEWÓDZTWEM MAŁOPOLSKIM W DZIEDZINIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Stanisława Klimczak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Szkoleniowego w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google