Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stomatologia dziecięca Konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej Dorota Olczak-Kowalczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stomatologia dziecięca Konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej Dorota Olczak-Kowalczyk."— Zapis prezentacji:

1 Stomatologia dziecięca Konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej Dorota Olczak-Kowalczyk

2 STOMATOLOGIA DZIECIĘCA WIELOSPECJALISTYCZNA SAMA W SOBIE PEDIATRIA PSYCHOLOGIA PROTETYKA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ORTODONCJA PERIODONTOLOGIA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA ZDROWIE PUBLICZNE

3 Frekwencja próchnicy w populacji polskiej (badania 2009-2012) % wiek(lata)

4 Frekwencja próchnicy u dzieci 6-letnich 1995-2012

5 Frekwencja próchnicy u dzieci 12-letnich w latach 1987-2012

6 Intensywność próchnicy zębów stałych u dzieci 12-letnich (1987-2012) DMF=3,53

7 Ważne dla stomatologii Programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej Ocena potrzeb zdrowotnych i tworzenie „Map Regionalnych” i Mapy Ogólnopolskiej” Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej Warunki zawierania umowy o udzielanie świadczeń stomatologicznych Specjalizacja w dziedzinie stomatologii dziecięcej

8 Programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej Art. 7, 8, 9 - zadania własne gminy, powiatu, województwa w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 1. Opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców …..

9 Programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej Art. 48. 1. Programy zdrowotne może opracowywać, wdrażać, realizować i finansować Fundusz, a programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz realizuje programy polityki zdrowotnej zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

10 Nie wdrożono „wieloletniego programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pod nazwą „Program poprawy opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą”, tj. zadania wskazanego w NPZ, w związku z realizacją celu operacyjnego nr 11 – ze względu na limit środków finansowych na realizację programów polityki zdrowotnej”. Wyniki kontroli NIK

11 Programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej Art. 48. 1. Programy zdrowotne może opracowywaćuje, wdrażać, realizowaćuje i finansowaćuje Fundusz, a programy polityki zdrowotnej mogą opracowywaćują, wdrażaćją, realizowaćują i finansowaćują ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz realizuje programy polityki zdrowotnej zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

12 Mapa potrzeb zdrowotnych „skuteczne narzędzie planowania zabezpieczenia właściwej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych” Art. 95c na podstawie mapy Regionalnej wojewoda ….. ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej … Art. 131b dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu sporządza plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na następny rok, uwzględniając mapę Regionalną i stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

13 Sposób oceny potrzeb Sposób oceny dostępności „dostępność, mierzona średnim czasem oczekiwania” co czwarty pięciolatek nigdy nie był u dentysty istnieją regiony bez lekarza dentysty leczącego dzieci odległość od miejsca zamieszkania ogranicza leczenie do stanów ostrych Wskaźniki leczenia 2012 6-latki zęby mleczne – 0,23 zęby stałe – 0,18 12-latki - 0,5

14 Rozmieszczenie podmiotów realizujących „świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci młodzieży do ukończenia 18-tego roku życia” w powiatach województwa mazowieckiego Kolor biały – powiaty bez umowy z NFZ (2013 rok)

15 Warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Art. 139 ust 3 Pkt. 3. wymagane kwalifikacje zawodowe i techniczne świadczeniodawców Pkt. 5. określenie obszaru terytorialnego (…zgodnie z planem zakupu świadczeń)

16 Art. 148 pkt. 1 kryteria wyboru ofert Jakość Kompleksowość Dostępność Ciągłość Cena pkt. 3 szczegółowe kryteria wyboru ofert – rozporządzenie Ministra 5-letni okres umowy na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

17 Obecnie Jakość i kompleksowość – niewystarczająca liczba stomatologów dziecięcych – brak wyodrębnionych procedur specjalistycznych – brak procedur niezbędnych do realizacji podstawowej opieki stomatologicznej nad dzieckiem Konieczna zmiana koszyka stomatologicznych świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży

18 Podjęto działania uszczelnianie bruzd pierwszych zębów trzonowych stałych dzieciom do ukończenia ósmego roku życia

19 Główne braki (specyfika pacjenta w okresie rozwojowym) podstawowa diagnostyka radiologicznej - pantomogram ocena apeksyfikacji (dwa rtg zębowe) badań po urazie mechanicznym, właściwe unieruchamianie zębów zwichniętych uszczelnianie bruzd II zębów trzonowych profesjonalna profilaktyka fluorkowa w okresie uzębienia mlecznego! utrzymywacz przestrzeni i proteza dziecięca w przypadku przedwczesnej utraty zębów mlecznych

20

21 Obecnie Dostępność i ciągłość Ważna lokalizacja podmiotu leczniczego i kompetencje lekarza A nie stworzenie możliwości leczenia w sobotę wymagania aparaturowe (małe gabinety w regionach priorytetowych, jednostki specjalistyczne ) Konieczne zaangażowanie gmin, powiatów, województw

22 Obecnie Cena Wycena procedur z zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży a utrzymanie gabinetu ??? niewykonania w zakresie świadczeń dla dzieci i młodzieży przy posiadaniu kontraktu także dla dorosłych (chętniej przyjmowani dorośli)

23 „Dobry” dzień pracy dentysty dziecięcego średnio 12 pacjentów 1.wypełnienie zęba mlecznego 2.wypełnienie zęba mlecznego 3.wypełnienie zęba stałego (1 pow) 4.wypełnienie zęba stałego (2 pow) 5.ekstrakcja zęba wielokorzeniowego ze znieczuleniem 6.leczenie endodntyczne z wypełnienie m 2 kanałów 7.amputacja miazgi zęba mlecznego ze znieczuleniem 8.opatrunek czasowy 9.lakierowanie zębów stałych 10.konsultacja specjalistyczna 11.nie pozwolił na wykonanie zabiegu 12.Lakowanie 2 zębów 1.30 2.30 3.38 4.43 5.12+ 30 6.99 +20 7.28 8.14 9.20 10.22 11.0 12.2 x11 Łącznie – 408

24 czasochłonność zabiegów u dzieci procedury wykonywane nie w znieczuleniu ogólnym u dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie stopień trudności wykonania rozległego wypełniania u słabo współpracującego pacjenta jest wyższy w porównaniu z adekwatną procedurą wykonywaną w okresie uzębienia stałego u dziecka starszego lub osoby dorosłej koszt wypełnień wykonywanych z materiałów światłoutwardzalnych przesunięty na lekarza dentystę udzielającego świadczenia Przykładowe problemy

25 Kompetencje Liczba przyjmowanych pacjentów w wieku rozwojowym przez 1 lekarza - 12/dzień – około 2649 wizyt rocznie. Cel - 2 stomatologów dziecięcych na 10 tys. mieszkańców do 18 roku życia liczba ta w 2015 roku będzie < 0,5

26 Lp.Województwo Zgłaszane zapotrzebowanie na miejsca szkoleniowe: 14151617 Liczba lekarzy niezbędna do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli razem na miejsca szkoleniowew tym rezydentury w tym miejsca pozarezydenckie 1.dolnośląskie 74 13103 2.kujawsko-pomorskie 58 1183 3.lubelskie 78 16106 4.lubuskie 18 541 5.łódzkie 86 18153 6.małopolskie 64 13121 7.mazowieckie 147 27216 8.opolskie 16 431 9.podkarpackie 41 752 10.podlaskie 33 5+33+42-1 11.pomorskie 67 10+18+12 12.śląskie 77 15132 13.świętokrzyskie 22 541 14.warmińsko-mazurskie 27 541 15.wielkopolskie 100-4 18153 16.zachodniopomorskie 45 651 RAZEM: 95318214537

27 Szacowana liczba stomatologów dziecięcych w 2015 roku ~ 547 Liczba miejsc specjalizacyjnych ~ 141 podjęto starania o zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych lecz

28 Specjalizacja -stomatologia dziecięca zainteresowanie lekarzy (nieopłacalność, brak procedur specjalistycznych i naprawdę ciężka praca) – zmiany dziedziny w trakcie specjalizacji (nawet po 2 latach) niedostateczna liczba miejsc specjalizacyjnych – niewystarczające zainteresowanie podmiotów leczniczych szkoleniem specjalizacyjnym (nieopłacalność umów z NFZ na świadczenia dla dzieci i młodzieży, rezygnacje m.in. ze względu na obciążenia finansowe). ….jednostka wstrzymała przyjęcia lekarzy dentystów na szkolenie w ramach rezydentury … zostało wszczęte postępowanie przez Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczął on wliczać do grupy osób zatrudnionych przez Lecznicę osoby szkolące się w ramach rezydentury…”

29 DOSTĘPNOŚĆ ŚWIADOMOŚĆ PROZDROWOTNA Monitoring Stanu Jamy Ustnej 2011

30 NOWE ROZWIĄZANIA – NOWE MOŻLIWOŚCI LECZ LECZENIE PRZYCZYNOWE 1.analiza danych z NFZ dotyczących rozmieszczenia i odrzuconych ofert z regionów „priorytetowych” 2.stworzenie sieci jednostek (gminy/powiaty) 3.realna wycena procedur stomatologicznych dla dzieci 4.poszerzenie koszyka świadczeń z wyodrębnieniem procedur specjalistycznych 5.weryfikacja zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych dla dzieci punkty dodatkowe za posiadaną specjalizację ? punkty za lokalizację ?

31 okresowe rozwiązanie (do czasu prawidłowej wyceny procedur i zmian w koszyku świadczeń) - wprowadzenie przelicznika (np. x 1,5) eliminacji obciążenia (PFRON) rezydentur w dziedzinie priorytetowej jaką jest stomatologia dziecięca. Potrzebujemy ludzi i środków

32 Dziękuję


Pobierz ppt "Stomatologia dziecięca Konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej Dorota Olczak-Kowalczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google