Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Woda i roztwory wodne. Które substancje, w temperaturze pokojowej, rozpuszczają się w wodzie? A.piasek, benzyna, cukier B.cukier, olej, wodór C.sól kamienna,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Woda i roztwory wodne. Które substancje, w temperaturze pokojowej, rozpuszczają się w wodzie? A.piasek, benzyna, cukier B.cukier, olej, wodór C.sól kamienna,"— Zapis prezentacji:

1 Woda i roztwory wodne

2 Które substancje, w temperaturze pokojowej, rozpuszczają się w wodzie? A.piasek, benzyna, cukier B.cukier, olej, wodór C.sól kamienna, alkohol, dwutlenek węgla D.opiłki żelaza, siarka, sól kamienna Zadanie 1

3 Przemiana lodu w wodę, następnie wody w lód i kolejno lodu w parę wodną to : A.parowanie, krzepnięcie i sublimacja B.topnienie i krzepnięcie, resublimacja C.topnienie, krzepnięcie i sublimacja D.parowanie, krzepnięcie, resublimacja Zadanie 2

4 Zadanie 3 Przemiana pary wodnej w wodę, następnie wody w parę wodną i kolejno pary wodnej w lód to : A.parowanie, skraplanie i resublimacja B.skraplanie, parowanie i resublimacja C.skraplanie i parowanie, sublimacja D.parowanie, krzepnięcie, sublimacja

5 A hydrosfera B litosfera C atmosfera 1 oceany, morza, wody śródlądowe 2 gazowa powłoka otaczająca Ziemię 3 część skorupy ziemskiej w stałym stanie skupienia Przyporządkuj pojęcia oznaczone literami z pojęciami oznaczonymi cyframi Zadanie 4

6 Na czterech szkiełkach zegarkowych umieszczono niewielkie ilości wody z jeziora, z rzeki, mineralnej i destylowanej. Następnie wodę odparowano. Na którym szkiełku nie zaobserwowano żadnego osadu? A.z wodą mineralną B.z wodą destylowaną C.z wodą z rzeki D.z wodą z jezior Zadanie 5

7 1 A.w pierwsze B.w drugiej C.w trzeciej D.w czwartej woda ciepła woda ciepła woda zimna woda zimna 4 3 2 1 Do czterech zlewek wsypano takie same ilości nadmanganianu potasu. Następnie do każdej wlano 30 cm 3 wody – do dwóch ciepłej, do dwóch zimnej. Zawartość dwóch zlewek wymieszano. W której zlewce najszybciej rozpuścił się nadmanganian potasu? Zadanie 6

8 cukier sól kamienna glina kwasek cytrynowy 1432 Do czterech zlewek z wodą dodano niewielkie ilości: cukru, soli kamiennej, gliny, kwasku cytrynowego i dokładnie wymieszano. W której zlewce powstała zawiesina? A.w 1 i 2 B.tylko w 3 C.w 1 i 4 D.tylko w 4 Zadanie 7

9 A.rozcieńczony B.koloidalny C.nienasycony D.nasycony Małymi porcjami rozpuszczano cukier w wodzie – tak długo, aż kolejna porcja nie rozpuściła się i kryształki opadły na dno naczynia. Jaki roztwór otrzymano w naczyniu? Zadanie 8

10 A ciecz w cieczy B ciało stałe w gazie C ciało stałe w cieczy D ciało stałe w ciele stałym kurz w powietrzu sok z wodą mosiądz kryształki cukru z wodą Połącz strzałkami rodzaje mieszanin z ich przykładami oznaczonymi literami. Zadanie 9

11 Badana substancja Rozpuszczalność substancji w wodzie tak/nie Mieszanina jednorodna/niejednorodna olej ocet mąka cukier benzyna sól nie niejednorodna jednorodna nie tak jednorodna niejednorodna Zadanie 10 Uzupełnij tabelę

12 wodorujednego kowalencyjne spolaryzowane III Uzupełnij tekst Woda ma wzór sumaryczny Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów i atomu tlenu. W cząsteczce wody występuje wiązanie. Woda ma budowę polarną / niepolarną. Woda ma wzór strukturalny. Wodór jest wartościowy, a tlen wartościowy. Zadanie 11

13 Zadanie 12 Zaznacz poprawne odpowiedzi Wraz ze wzrostem temperatury: A.wzrasta rozpuszczalność ciał stałych w wodzie B.wzrasta rozpuszczalność gazów w wodzie C.maleje rozpuszczalność ciał stałych w wodzie D.maleje rozpuszczalność gazów w wodzie

14 Kreda nie rozpuszcza się w wodzie, tworzy z wodą zawiesinę. sączenie A. ogrzać je aż do wrzenia i oziębić B. przesączyć C. dobrze wymieszać i oziębić D. mieszaniny tej nie można rozdzielić żadnymi dostępnymi sposobami Zadanie 13 Przez pomyłkę wsypano sproszkowaną kredę do wody. Aby ponownie rozdzielić te substancje należy:

15 Zadanie 14 Woda zamarzając: A.zwiększa swoją objętość B.zmniejsza swoją objętość C.objętość pozostaje bez zmian

16 Zadanie 15 Proces wydzielania się substancji stałej z roztworu to: A.zamarzanie B.rozpuszczanie C.krystalizacja D.topnienie

17 A. w 1 i 2 B. tylko w 3 C. w 1 i 4 D. tylko w 4 Zadanie 16 cukier mąka białko jaja kwasek cytrynowy 1432 Do czterech zlewek z wodą dodano niewielkie ilości: cukru, mąki, białka jaja kurzego, kwasku cytrynowego i dokładnie wymieszano. W której zlewce powstał roztwór właściwy?

18 Zadanie 17 Odczytaj z wykresu rozpuszczalności, która z wymienionych substancji charakteryzuje się najmniejszą rozpuszczalnością w temperaturze 40 o C. A.NaCl B.CuSO 4 C.KNO 3 D.NaNO 3 A.NaCl - 40g / 100g H 2 O B.CuSO 4 - 30g / 100g H 2 O C.KNO 3 - 65g / 100g H 2 O D.NaNO 3 - 110g / 100g H 2 O

19 Zadanie 18 Określ, ile gramów cukru należy rozpuścić A.w 200 g wody B.w 50 g wody w temperaturze 30 o C, aby otrzymać roztwór nasycony. Obliczenia: A. 225g cukru - 100g H 2 O X g cukru - 200g H 2 O X= 225 g x 2 = 450 g cukru Z wykresu rozpuszczalności odczytujemy: w 30 O C – 225g cukru / 100g H 2 O B. 225g cukru - 100g H 2 O X g cukru - 50g H 2 O X= 225 g / 2 = 112,5 g cukru

20 A.95g B.70g C.55g D.42g Zadanie 19 Korzystając z wykresu rozpuszczalności, określ, ile gramów chlorku potasu można rozpuścić w 100 g wody, w temperaturze 40 o C. KCl

21 Tlen w 40 o C – 0,0033g tlenu / 100g H 2 O Azot w 40 o C – 0,0014g tlenu / 100g H 2 O Większą rozpuszczalność w temperaturze 40 o C ma tlen Zadanie 20 Określ, który z podanych gazów tlen czy azot ma największą rozpuszczalność w temperaturze 40 o C, odczytaj ją.

22 Zadanie 21 Jakie zmiany zajdą w roztworze nasyconym CuSO 4,gdy podgrzejemy go od temperatury 60 o C do 80 o C (patrz wykres rozpuszczalności)? A.podgrzany roztwór będzie roztworem nienasyconym, B.zwiększy się stężenie roztworu, C.zaczną wytracać się kryształki CuSO 4, D.nie zaobserwuje się żadnych zmian,

23 Zadanie 22 Określ, ile gramów tlenu należy rozpuścić w 300 g wody w temperaturze 5 o C, aby otrzymać roztwór nasycony. Tlen w 5 o C – 0,006g tlenu / 100g H 2 O Obliczenia 0,006g tlenu –100g H 2 O X g tlenu – 300 g H 2 O X = 0,006 g x 3 = 0,018 g tlenu

24 Zadanie 23 W gospodarstwie domowym stosuje się ocet, czyli 6-procentowy roztwór kwasu octowego. Oznacza to, że: A.w butelce znajduje się 6 g kwasu octowego, B.6 g kwasu octowego znajduje się w 100 g roztworu, C.6 g kwasu octowego rozpuszczono w 100 g wody, D.6 g kwasu octowego rozpuszczono w 1 kg wody,

25 rozpuszczalnik – 0% substancja rozpuszczona – 100% ! += woda 2000g-x 0% roztwór 2000g 8%100% x sól Obliczenia: x * 100% + (2000g – x) *0% = 2000g * 8% 100x + 0 = 16000 100x = 16000 / 100 x = 160 g soli = 0,16 kg soli 2000 g – 160 g = 1840 g wody = 1,84 kg wody Zadanie 24 Do kiszenia ogórków należy przygotować 2 kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej. Jaka masa wody i soli potrzebna jest do przygotowania tego roztworu? A.0,16 kg soli i 1,84 kg wody B.16 g soli i 184 g wody C.0,08 kg soli i 1,92 kg wody D.1840 g soli i 160 g wody

26 += woda 820g 0% roztwór 900g x100% 80g cukier Obliczenia: 80g * 100% + 820g * 0% = 900g * x 8000 + 0 = 900x 900x = 8000 / 900 x = 8,9% Zadanie 25 W 820 g wody rozpuszczono 80 g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

27 += woda 400g-x 0% roztwór 400g 7%100% x cukier Obliczenia: x * 100% + (400g – x) * 0% = 400g * 7% 100x + 0 = 2800 100x = 2800 / 100 x = 28g cukru 400g – 28g = 372g wody Zadanie 26 Oblicz, ile gramów cukru i wody potrzeba do przygotowania 400 g roztworu o stężeniu 7%.

28 += woda 557,5g - x 0% roztwór 557,5g 20%100% x wodorotlenek sodu m r = masa roztworu = ?Wzór na gęstość: d = m/V V r = objętość roztworu = 0,5dm 3 = 500cm 3 po przekształceniu: m = d *V d r = gęstość roztworu = 1,115 g/cm 3 obliczenia: m r = 1,115 g/cm 3 * 500cm 3 = 557,5g Obliczenia: x * 100% + (557,5g – x) * 0% = 557,5g * 20% 100x + 0 = 11150 100x = 11150 / 100 x = 111,5g wodorotlenku sodu Zadanie 27 Oblicz, ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 0,5dm 3 20 procentowego roztworu o gęstości 1,115 g/cm 3

29 -= woda 60g -x 0% sól x 100%5% 60g roztwór Obliczenia: 60g * 5% - (60g – x) * 0% = x * 100% 300 - 0 = 100x 100x = 300 / 100 x = 3g soli Zadanie 28 Oblicz, ile gramów soli pozostanie na dnie naczynia po całkowitym odparowaniu wody z 60g 5-procentowego roztworu

30 += sól 20g 100% roztwór 2 820g x3% 800g roztwór 1 Obliczenia: 800g * 3% + 20g * 100% = 820g * x 2400 + 2000 = 820x 820x = 2400 + 2000 820x = 4400 / 820 x = 5,4 % Zadanie 29 Do 800g 3-procentowego roztworu soli dosypano 20g tej soli. Oblicz stężenie procentowe uzyskanego roztworu.

31 Zadanie 30 Zmieszano 70g 7-procentowego roztworu z 230g 10-procentowego tej samej substancji. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. += roztwór 2 230g 10% roztwór 3 300g x7% 70g roztwór 1 Obliczenia: 70g * 7% + 230g * 10% = 300g * x 490 + 2300 = 300x 300x = 490 + 2300 300x = 2790 / 300 x = 9,3 %

32 Zadanie 31 Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu cukru w temperaturze 40 o C. Z wykresu rozpuszczalności odczytujemy: w 40 O C – 246g cukru / 100g H 2 O Obliczamy stężenie procentowe += woda 100g 0% roztwór 346g x100% 246g cukier 246g * 100% + 100g * 0% = 346g * x 24600 + 0 = 346x 346x = 24600 / 346 x = 71%

33 Zadanie 32 W jakiej temperaturze rozpuszczalność azotanu (V) ołowiu (II) Pb(NO 3 ) 2 wynosi: A.70 g- B.120 g- 33 o C 83 o C


Pobierz ppt "Woda i roztwory wodne. Które substancje, w temperaturze pokojowej, rozpuszczają się w wodzie? A.piasek, benzyna, cukier B.cukier, olej, wodór C.sól kamienna,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google