Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Woda i roztwory wodne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Woda i roztwory wodne."— Zapis prezentacji:

1 Woda i roztwory wodne

2 Które substancje, w temperaturze pokojowej, rozpuszczają się w
wodzie? piasek, benzyna, cukier cukier, olej, wodór sól kamienna, alkohol, dwutlenek węgla opiłki żelaza, siarka, sól kamienna Zadanie 1

3 Przemiana lodu w wodę, następnie wody w lód i kolejno lodu w parę
wodną to : parowanie, krzepnięcie i sublimacja topnienie i krzepnięcie, resublimacja topnienie, krzepnięcie i sublimacja parowanie, krzepnięcie, resublimacja Zadanie 2

4 Zadanie 3 Przemiana pary wodnej w wodę, następnie wody w parę wodną i kolejno pary wodnej w lód to : parowanie, skraplanie i resublimacja skraplanie, parowanie i resublimacja skraplanie i parowanie, sublimacja parowanie, krzepnięcie, sublimacja

5 Zadanie 4 Przyporządkuj pojęcia oznaczone literami z pojęciami oznaczonymi cyframi A hydrosfera B litosfera C atmosfera oceany, morza, wody śródlądowe 2 gazowa powłoka otaczająca Ziemię 3 część skorupy ziemskiej w stałym stanie skupienia

6 Na czterech szkiełkach zegarkowych umieszczono niewielkie ilości
wody z jeziora, z rzeki, mineralnej i destylowanej. Następnie wodę odparowano. Na którym szkiełku nie zaobserwowano żadnego osadu? z wodą mineralną z wodą destylowaną z wodą z rzeki z wodą z jezior Zadanie 5

7 Do czterech zlewek wsypano takie same ilości nadmanganianu potasu.
w pierwsze w drugiej w trzeciej w czwartej woda ciepła zimna 4 3 2 1 Do czterech zlewek wsypano takie same ilości nadmanganianu potasu. Następnie do każdej wlano 30 cm3 wody – do dwóch ciepłej, do dwóch zimnej. Zawartość dwóch zlewek wymieszano. W której zlewce najszybciej rozpuścił się nadmanganian potasu? Zadanie 6 1

8 cukier sól kamienna glina kwasek cytrynowy
1 4 3 2 Do czterech zlewek z wodą dodano niewielkie ilości: cukru, soli kamiennej, gliny, kwasku cytrynowego i dokładnie wymieszano. W której zlewce powstała zawiesina? w 1 i 2 tylko w 3 w 1 i 4 tylko w 4 Zadanie 7

9 rozcieńczony koloidalny nienasycony nasycony Małymi porcjami rozpuszczano cukier w wodzie – tak długo, aż kolejna porcja nie rozpuściła się i kryształki opadły na dno naczynia. Jaki roztwór otrzymano w naczyniu? Zadanie 8

10 kurz w powietrzu sok z wodą mosiądz kryształki cukru z wodą Połącz strzałkami rodzaje mieszanin z ich przykładami oznaczonymi literami. Zadanie 9 A ciecz w cieczy B ciało stałe w gazie C ciało stałe w cieczy D ciało stałe w ciele stałym

11 Zadanie 10 Uzupełnij tabelę Badana substancja
Rozpuszczalność substancji w wodzie tak/nie Mieszanina jednorodna/niejednorodna olej ocet mąka cukier benzyna sól nie niejednorodna tak jednorodna nie niejednorodna tak jednorodna nie niejednorodna tak jednorodna

12 kowalencyjne spolaryzowane
Uzupełnij tekst Woda ma wzór sumaryczny Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów i atomu tlenu. W cząsteczce wody występuje wiązanie Woda ma budowę polarną / niepolarną . Woda ma wzór strukturalny Wodór jest wartościowy, a tlen wartościowy. Zadanie 11 wodoru jednego kowalencyjne spolaryzowane I II

13 Zaznacz poprawne odpowiedzi
Zadanie 12 Zaznacz poprawne odpowiedzi Wraz ze wzrostem temperatury: wzrasta rozpuszczalność ciał stałych w wodzie wzrasta rozpuszczalność gazów w wodzie maleje rozpuszczalność ciał stałych w wodzie maleje rozpuszczalność gazów w wodzie

14 ogrzać je aż do wrzenia i oziębić
przesączyć dobrze wymieszać i oziębić mieszaniny tej nie można rozdzielić żadnymi dostępnymi sposobami Zadanie 13 Przez pomyłkę wsypano sproszkowaną kredę do wody. Aby ponownie rozdzielić te substancje należy: Kreda nie rozpuszcza się w wodzie, tworzy z wodą zawiesinę. sączenie

15 Zadanie 14 Woda zamarzając: zwiększa swoją objętość zmniejsza swoją objętość objętość pozostaje bez zmian

16 Zadanie 15 Proces wydzielania się substancji stałej z roztworu to: zamarzanie rozpuszczanie krystalizacja topnienie

17 cukier mąka białko jaja kwasek cytrynowy
w 1 i 2 tylko w 3 w 1 i 4 tylko w 4 Zadanie 16 cukier mąka białko jaja kwasek cytrynowy 1 4 3 2 Do czterech zlewek z wodą dodano niewielkie ilości: cukru, mąki, białka jaja kurzego, kwasku cytrynowego i dokładnie wymieszano. W której zlewce powstał roztwór właściwy?

18 Zadanie 17 NaCl CuSO4 KNO3 NaNO3 NaCl - 40g / 100g H2O
Odczytaj z wykresu rozpuszczalności, która z wymienionych substancji charakteryzuje się najmniejszą rozpuszczalnością w temperaturze 40oC. NaCl CuSO4 KNO3 NaNO3 NaCl g / 100g H2O CuSO g / 100g H2O KNO g / 100g H2O NaNO g / 100g H2O

19 Zadanie 18 Określ, ile gramów cukru należy rozpuścić w 200 g wody
w temperaturze 30oC, aby otrzymać roztwór nasycony. Z wykresu rozpuszczalności odczytujemy: w 30OC – 225g cukru / 100g H2O Obliczenia: A. 225g cukru - 100g H2O X g cukru - 200g H2O X= 225 g x 2 = 450 g cukru B. 225g cukru - 100g H2O X g cukru - 50g H2O X= 225 g / 2 = 112,5 g cukru

20 Zadanie 19 KCl 95g 70g 55g 42g Korzystając z wykresu rozpuszczalności,
określ, ile gramów chlorku potasu można rozpuścić w 100 g wody, w temperaturze 40oC. KCl 95g 70g 55g 42g

21 Zadanie 20 Określ, który z podanych gazów tlen czy azot ma
największą rozpuszczalność w temperaturze 40oC, odczytaj ją. Tlen w 40oC – 0,0033g tlenu / 100g H2O Azot w 40oC – 0,0014g tlenu / 100g H2O Większą rozpuszczalność w temperaturze 40oC ma tlen

22 Zadanie 21 Jakie zmiany zajdą w roztworze nasyconym CuSO4,gdy podgrzejemy go od temperatury 60oC do 80oC (patrz wykres rozpuszczalności)? podgrzany roztwór będzie roztworem nienasyconym, zwiększy się stężenie roztworu, zaczną wytracać się kryształki CuSO4, nie zaobserwuje się żadnych zmian,

23 Zadanie 22 Określ, ile gramów tlenu należy rozpuścić w 300 g wody
w temperaturze 5oC, aby otrzymać roztwór nasycony. Tlen w 5oC – 0,006g tlenu / 100g H2O Obliczenia 0,006g tlenu –100g H2O X g tlenu – 300 g H2O X = 0,006 g x 3 = 0,018 g tlenu

24 Zadanie 23 W gospodarstwie domowym stosuje się ocet, czyli 6-procentowy roztwór kwasu octowego. Oznacza to, że: w butelce znajduje się 6 g kwasu octowego, 6 g kwasu octowego znajduje się w 100 g roztworu, 6 g kwasu octowego rozpuszczono w 100 g wody, 6 g kwasu octowego rozpuszczono w 1 kg wody,

25 Zadanie 24 Do kiszenia ogórków należy przygotować 2 kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej. Jaka masa wody i soli potrzebna jest do przygotowania tego roztworu? 0,16 kg soli i 1,84 kg wody 16 g soli i 184 g wody 0,08 kg soli i 1,92 kg wody 1840 g soli i 160 g wody rozpuszczalnik – 0% substancja rozpuszczona – 100% ! Obliczenia: x * 100% + (2000g – x) *0% = 2000g * 8% 100x + 0 = 16000 100x = / 100 x = 160 g soli = 0,16 kg soli 2000 g – 160 g = 1840 g wody = 1,84 kg wody + = woda 2000g-x 0% roztwór 2000g 8% 100% x sól

26 Zadanie 25 W 820 g wody rozpuszczono 80 g cukru. Oblicz stężenie procentowe roztworu. + = woda 820g 0% roztwór 900g x 100% 80g cukier Obliczenia: 80g * 100% + 820g * 0% = 900g * x = 900x 900x = 8000 / 900 x = 8,9%

27 Zadanie 26 + = woda 400g-x 0% roztwór 400g 7% 100% x cukier
Oblicz, ile gramów cukru i wody potrzeba do przygotowania 400 g roztworu o stężeniu 7%. + = woda 400g-x 0% roztwór 400g 7% 100% x cukier Obliczenia: x * 100% + (400g – x) * 0% = 400g * 7% 100x + 0 = 2800 100x = 2800 / 100 x = 28g cukru 400g – 28g = 372g wody

28 Zadanie 27 Oblicz, ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 0,5dm3 20 procentowego roztworu o gęstości 1,115 g/cm3 mr = masa roztworu = ? Wzór na gęstość: d = m/V Vr = objętość roztworu = 0,5dm3 = 500cm3 po przekształceniu: m = d *V dr = gęstość roztworu = 1,115 g/cm3 obliczenia: mr = 1,115 g/cm3 * 500cm3 = 557,5g + = woda 557,5g - x 0% roztwór 557,5g 20% 100% x wodorotlenek sodu Obliczenia: x * 100% + (557,5g – x) * 0% = 557,5g * 20% 100x + 0 = 11150 100x = / 100 x = 111,5g wodorotlenku sodu

29 Zadanie 28 Oblicz, ile gramów soli pozostanie na dnie naczynia po całkowitym odparowaniu wody z 60g 5-procentowego roztworu - = woda 60g -x 0% sól x 100% 5% 60g roztwór Obliczenia: 60g * 5% - (60g – x) * 0% = x * 100% = 100x 100x = 300 / 100 x = 3g soli

30 Zadanie 29 Do 800g 3-procentowego roztworu soli dosypano 20g tej soli. Oblicz stężenie procentowe uzyskanego roztworu. + = sól 20g 100% roztwór 2 820g x 3% 800g roztwór 1 Obliczenia: 800g * 3% + 20g * 100% = 820g * x = 820x 820x = 820x = 4400 / 820 x = 5,4 %

31 Zadanie 30 Zmieszano 70g 7-procentowego roztworu z 230g 10-procentowego tej samej substancji. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. + = roztwór 2 230g 10% roztwór 3 300g x 7% 70g roztwór 1 Obliczenia: 70g * 7% + 230g * 10% = 300g * x = 300x 300x = 300x = 2790 / 300 x = 9,3 %

32 Zadanie 31 Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu cukru w temperaturze 40oC. Z wykresu rozpuszczalności odczytujemy: w 40OC – 246g cukru / 100g H2O Obliczamy stężenie procentowe + = woda 100g 0% roztwór 346g x 100% 246g cukier 246g * 100% + 100g * 0% = 346g * x = 346x 346x = / 346 x = 71%

33 Zadanie 32 33oC 83oC W jakiej temperaturze rozpuszczalność azotanu (V)
ołowiu (II) Pb(NO3)2 wynosi: 70 g - 120 g - 33oC 83oC


Pobierz ppt "Woda i roztwory wodne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google