Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ludowe Wojsko Polskie. Kształtowanie się obozu lewicy komunistycznej Ruch lewicowy na terenie kraju Polscy Socjaliści Robotnicza Partia Polskich Socjalistów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ludowe Wojsko Polskie. Kształtowanie się obozu lewicy komunistycznej Ruch lewicowy na terenie kraju Polscy Socjaliści Robotnicza Partia Polskich Socjalistów."— Zapis prezentacji:

1 Ludowe Wojsko Polskie

2 Kształtowanie się obozu lewicy komunistycznej Ruch lewicowy na terenie kraju Polscy Socjaliści Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (od 1943)

3 Ruch komunistyczny w ZSRR Działalność rozgłośni radiowej im. Tadeusza Kościuszki Powstanie Związku Patriotów Polskich Wanda Wasilewska

4 Utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 21 VII 1944 r. Edward Osóbka-Morawski (RPPS) przewodniczącym

5 Rozwój ruchu komunistycznego w kraju Przybycie do kraju Grupy Inicjatywnej Marceli Nowotko Paweł Finder Bolesław Mołojec Utworzenie Polskiej Partii Robotniczej (PPR) 5 I 1942 Utworzenie Gwardii Ludowej (GL) Władysław Gomułka pierwszym sekretarzem PPR Utworzenie Krajowej Rady Narodowej 31XII 1943/1 I 1944 Przekształcenie Gwardii Ludowej w Armię Ludową (AL) 1 I 1944 r. Michał Żymierski „Rola” – pierwszy dowódca AL

6 1 Dywizja Piechoty została sformowana w maju 1943 r. w Sielcach. Polityczną kontrolę nad dywizją sprawował Związek Patriotów Polskich, a dowództwo nad nią objął płk dypl. Zygmunt Berling. Żołnierze dywizji złożyli przysięgę w rocznicę bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1943 r.

7 1. Dywizja Piechoty składała się z: dowództwa, trzech pułków piechoty, pułku artylerii lekkiej, batalionu szkolnego, dywizyjnych pododdziałów zabezpieczenia i obsługi. Poza etatem dywizji formowano: 1 pułk czołgów, trzy dywizjony artylerii, kompanię rusznic przeciwpancernych, kursy oficerskie 1 Samodzielny Batalion Kobiecy im. Emilii Plater zapasowy pułk piechoty, eskadrę lotnictwa myśliwskiego nieetatową kompanię karną.

8

9 10 sierpnia władze radzieckie zgodziły się na rozwinięcie dywizji w korpus. Miał on się składać z: dwóch dywizji piechoty, dwóch brygad — artylerii i pancernej, dwóch pułków - lotniczego i zapasowego, czterech samodzielnych batalionów oraz zabezpieczenia i obsługi. Dowódcą korpusu został gen. Zygmunt Berling, W grudniu liczba żołnierzy w korpusie przekroczyła 32 tys. żołnierzy. Gen. Zygmunt Berling

10 Bitwa pod Lenino 30 sierpnia 1943 1. dywizja wyruszyła na front i została przegrupowana w okolice wsi Lenino. Od dowódcy 33 Armii gen. Gordowa otrzymała zadanie przełamać obronę niemiecką na odcinku: Połzuchy, wz. 215.5, a następnie nacierać w kierunku: Łosiewa i Czurniłowa. W bitwie pod Lenino dywizja poniosła duże straty. Po jej zakończeniu ześrodkowano ją w rejonie Smoleńska, gdzie dalej odbywała szkolenie programowe.

11 16 marca 1944 roku władze sowieckie wyraziły zgodę na przekształcenie 1 Korpusu w 1 Armię Polską. Dowódcą armii mianowano gen. dyw. Zygmunta Berlinga. Ośrodkiem formowania od marca do lipca 1944 rok był rejon Sum koło Charkowa, a od lipca do września – rejon Żytomierza. 20 lipca 1944 roku, 1 AP w ZSRR składała się z: dowództwa, czterech dywizji piechoty, jednej brygady pancernej, jednej brygady kawalerii, pięciu brygad artylerii, jednej dywizji artylerii przeciwlotniczej, jednej brygady saperów.

12 Walki oddziałów 1 Armii Polskiej 8 kwietnia 1944 roku na stacji kolejowej Darnica pod Kijowem 1 samodzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczej stoczył nocną walkę z nieprzyjacielskim lotnictwem atakującym stację zapełnioną transportami wojskowymi. Spośród około 50 atakujących samolotów Ju-88 strącono 5 samolotów. W dniach 18—21 lipca zgrupowanie artylerii polskiej w składzie 1 i 5 Brygady Artylerii Ciężkiej, 1, 2 i 3 pułku artylerii lekkiej oraz 8 pułku artylerii haubic, 1 pułku moździerzy, 4 pułku artylerii przeciwpancernej i 5 dywizjonu pomiarów artyleryjskich, w łącznej sile 21 dywizjonów, wspierało wojska sowieckiej 69 Armii podczas walk nad rzekami Turią i Bugiem, w rejonie Dolska i Dorohuska. 23 lipca 69 Armia kontynuowała pościg za nieprzyjacielem, a zgrupowanie polskiej artylerii pod Husynnem dołączyło do przeprawiających się przez Bug związków 1 AP.

13 Odrodzone Wojsko Polskie zostało formalnie powołane ustawą Krajowej Rady Narodowej z 21 lipca 1944 r. o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polska w ZSRR i o scaleniu Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRR w jednolite Wojsko Polskie. Na mocy tej ustawy, KRN objęła zwierzchnią władzę nad Armią Polską w ZSRR oraz powołała do życia Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego. Jednocześnie rzut bojowy 1 Armii Polskiej przemianowano w 1 Armię Wojska Polskiego. W lipcu 1944 r. sformowano również 2 Armię Wojska Polskiego, a w październiku 3 Armię Wojska Polskiego, która nie ukończyła jednak formowania m.in. z powodu braku odpowiedniej liczby polskich oficerów. Dowódcą 2 Armii Wojska Polskiego został gen. Karol Świerczewski

14 Działania nad środkową Wisłą

15 Walki 1 armii Wojska Polskiego o przyczółki warszawskie Gen. Stanisław Popławski został dowódcą 1 Armii Wojsa polskiego po zdymisjonowaniu gen. Zygmunta Berlinga.

16 Defilada 1 Armii Wojska Polskiego na ulicy Marszałkowskiej w wyzwolonej Warszawie 19 stycznia 1945 r.

17 Działania 1 armii Wojska Polskiego na Wale Pomorskim

18 Oddziały polskie w operacji pomorskiej

19 Wojsko polskie w operacji berlińskiej Wbijanie słupów granicznych nad Odrą w 1945 r.

20 Udział 1 armii Wojska Polskiego w operacji berlińskiej 16 kwietnia – 4 maja 1945 r.

21 Udział 2 armii Wojska Polskiego w operacji berlińskiej (armijna operacja łużycka 15-30 kwietnia 1945 r.

22

23


Pobierz ppt "Ludowe Wojsko Polskie. Kształtowanie się obozu lewicy komunistycznej Ruch lewicowy na terenie kraju Polscy Socjaliści Robotnicza Partia Polskich Socjalistów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google