Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Warszawa, 21 listopada 2013 r. Pył największym wrogiem powietrza na Mazowszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Warszawa, 21 listopada 2013 r. Pył największym wrogiem powietrza na Mazowszu."— Zapis prezentacji:

1 1Warszawa, 21 listopada 2013 r. Pył największym wrogiem powietrza na Mazowszu

2 2Warszawa, 21 listopada 2013 r. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy mazowieckiej w 2010 r.

3 3Warszawa, 21 listopada 2013r. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie strefy mazowieckiej w 2010 r.

4 4Warszawa, 21 listopada 2013 r. Klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych Klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko dla PM-2,5) Klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne Źródło: WIOŚ Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2012

5 5Warszawa, 21 listopada 2013 r. Wybrane projekty zrealizowane w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

6 6Warszawa, 21 listopada 2013 r. Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości Beneficjent: Gmina Przesmyki Wartość całkowita projektu: 12 643 269,80 zł Wartość dofinansowania: 8 722 363,86 zł

7 7Warszawa, 21 listopada 2013 r. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza poprzez budowę elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4 MW na terenie powiatu mławskiego Beneficjent: Elektrownia Wiatrowa EOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wartość całkowita projektu: 19 986 442,22 zł Wartość dofinansowania: 6 314 000,00 zł

8 8Warszawa, 21 listopada 2013 r. Fundusz powierniczy – JESSICA dla województwa mazowieckiego Projekt: Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-lecia i Książąt Mazowieckich w Warce Wartość całkowita projektu: 2 575 000,00 zł Kwota udzielonej pożyczki: 1 930 000,00 zł

9 9Warszawa, 21 listopada 2013 r. Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa Wartość całkowita projektu: 11 584 369,69 zł Wartość dofinansowania: 6 834 095,53 zł Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec Beneficjent: Gmina Myszyniec Wartość całkowita projektu: 5 197 307,28 zł Wartość dofinansowania: 3 638 115,10 zł Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego Beneficjent: Powiat wyszkowski Wartość całkowita projektu: 5 283 056,09 zł Wartość dofinansowania: 2 746 133,08 zł

10 10Warszawa, 21 listopada 2013 r. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego Wartość całkowita projektu: 7 950 334,49 zł Wartość dofinansowania: 3 761 323,30 zł Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe Beneficjent: Gmina Jednorożec Wartość całkowita projektu: 8 431 196,97 zł Wartość dofinansowania: 5 901 837,88 zł

11 11Warszawa, 21 listopada 2013 r. Poza tym na terenie Mazowsza realizowanych jest wiele projektów dotyczących ochrony powietrza, które są dofinansowane z UE w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

12 12Warszawa, 21 listopada 2013 r. Budowa Instalacji Odsiarczania Spali IOS III dla bloku nr 10 – 500 MW w Elektrowni Kozienice S.A. Beneficjent: ENEA Wytwarzanie S.A. Kwota dofinansowania z UE: 20 000 000,00 zł Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki Beneficjent: Vattenfall Heat Poland S.A. Kwota dofinansowania z UE: 20 000 000,00 zł Ograniczenie emisji spalin poprzez przebudowę jednostek kotłowych w PEC Legionowo Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. Kwota dofinansowania z UE: 240 000,00 zł

13 13Warszawa, 21 listopada 2013 r. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych poprzez modernizację kotłów WR-25 w RADPEC S.A. Beneficjent: Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. Kwota dofinansowania z UE: 3 660 000,00 zł Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o. Kwota dofinansowania z UE: 21 548 349,16 zł Budowa trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 6MW w gminie Żuromin Beneficjent: Windenerg Sp. z o.o. JAR 3 Sp. k Kwota dofinansowania z UE: 20 516 558,17 zł

14 14Warszawa, 21 listopada 2013 r. Przyszła perspektywa finansowa RPO WM 2014-2020 Podstawowe kierunki wsparcia: Ochrona różnorodności biologicznej, koncepcje zielonej infrastruktury i usług ekosystemowych, zachowanie wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów; Wspieranie poprawy jakości powietrza oraz ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza z wykorzystaniem np. instalacji odpylających, filtrów powietrza czy hermetyzacji obiektów; Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa oraz promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie.


Pobierz ppt "1Warszawa, 21 listopada 2013 r. Pył największym wrogiem powietrza na Mazowszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google