Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Ogólnopolski Dzień Odlewnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Ogólnopolski Dzień Odlewnika."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Ogólnopolski Dzień Odlewnika 2014 Kraków, dnia 12 grudnia 2014 roku

2 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Programy sektorowe to programy finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) prac badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach, w danym sektorze gospodarki

3 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej NCBR uruchomił do chwili obecnej (XII.2014) dwa programy sektorowe: INNOLOT – program finansowania badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego, budżet programu = 500 mln PLN (udział stowarzyszeń - 40%, pozostała część - NCBR) INNOMED – program finansowania badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej, budżet programu = 300 mln PLN (udział przedsiębiorstw - 35%, pozostała część – NCBR)

4 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej W programach sektorowych warunkiem sine qua non udziału przedsiębiorstwa w projektach będzie wkład własny (finansowy lub rzeczowy) Ta zasada obowiązywała będzie także w innych programach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020

5 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, w porozumieniu oraz z poparciem Centrum Polskiego Odlewnictwa (STOP, Instytut Odlewnictwa, Wydział Odlewnictwa AGH, Odlewnicza Izba Gospodarcza) podjęło decyzję o rozpoczęciu w 2014 roku opracowania studium wykonalności programu sektorowego dedykowanego finansowaniu prac badawczo-rozwojowych z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu odlewniczego

6 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Program otrzymał roboczą nazwę INNOCAST

7 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich spełnia przesłanki określone przez NCBR dla wnioskodawców uprawnionych do aplikowania o ustanowienie programu sektorowego „ (…) podmioty zrzeszające, na zasadzie dobrowolności, według kryterium przynależności do danej branży, przedstawicieli danego sektora gospodarki (przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, itd.), reprezentujące interesy swoich członków i organizujące działalność danego sektora (np. stowarzyszenia branżowe, platformy technologiczne)”

8 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich będzie podmiotem zarządzającym wspólnie z NCBR programem sektorowym INNOCAST Tym samym, stowarzyszenie nie będzie mogło aplikować o dofinansowanie w ramach programu własnych projektów

9 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Program INNOCAST będzie programem dedykowanym branży odlewniczej, z elementami o charakterze interdyscyplinarnym Wnioski o dofinansowanie projektów składane w programie INNOCAST będą mogły zatem łączyć w sobie potencjał różnych dziedzinach nauki, techniki i przemysłu, z uwzględnieniem atrybutu odlewów jako dóbr społecznych

10 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej 12 września 2014 roku STOP zwrócił się do potencjalnych beneficjentów programu INNOCAST – polskich przedsiębiorstw z branży odlewniczej – z prośbą o wypełnienie oraz przesłanie pakietu dokumentów niezbędnych do poprawnego opracowania studium wykonalności programu sektorowego: a) karta przedsiębiorstwa b) deklaracja STOP (dla przedsiębiorstw, które nie posiadają statusu członka stowarzyszenia) c) ankiety statystyczne Cel zebrania informacji - właściwa diagnoza potrzeb oraz oczekiwań branży

11 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Wypełniając ww. dokumenty, przedsiębiorcy uzyskują realny wpływ na ostateczny kształt programu sektorowego, a co za tym idzie na zdefiniowanie obszarów, w których składane będą wnioski o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 !!!

12 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Wszystkie ww. dokumenty dostępne są do pobrania w formie elektronicznej na stronie internetowej Centrum Polskiego Odlewnictwa pod adresem http://cpo.iod.krakow.pl/incast/ Jest to specjalna zakładka dedykowana opracowaniu programu sektorowego INNOCAST

13 Informacja o stanie przygotowania aplikacji o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST dedykowanego branży odlewniczej Wszystkie ww. dokumenty dostępne są do pobrania w formie elektronicznej pod adresem www.iod.krakow.pl/cpo Jest to specjalna zakładka dedykowana pracom nad programem sektorowym oraz umożliwiająca śledzenie aktualności w postępie nad tymi pracami Pytania i sugestie należy kierować na adres: innocast@iod.krakow.pl

14 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Pytania i sugestie dot. prac nad programem sektorowym INNOCAST należy kierować na adres: innocast@iod.krakow.pl

15 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej STOP zwrócił się z prośbą o przesłanie ww. dokumentów w formie pisemnej oraz elektronicznej do dnia 31 października 2014 roku

16 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej STOP zwrócił się z prośbą o przesłanie ww. dokumentów w formie pisemnej oraz elektronicznej do dnia 31 października 2014 roku W ww. terminie nadesłanych zostało: 20 kompletów dokumentów W przypadku braku odpowiedniej ilości ankiet, STOP nie będzie uprawniony do złożenia wniosku o ustanowienie programu sektorowego! (na dzień 12 grudnia ankiety złożyło 5% podmiotów, konieczne jest >50%)

17 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej W terminie nadesłanych zostało: 20 kompletów dokumentów W przypadku braku odpowiedniej ilości ankiet, STOP nie będzie uprawniony do złożenia wniosku o ustanowienie programu sektorowego! (na dzień 12 grudnia ankiety złożyło 5% podmiotów, konieczne jest >50%)

18 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Harmonogram prac nad programem sektorowym INNOCAST: Uzupełnienie dokumentów przez przedsiębiorstwa, które nie przesłały kart i ankiet – do dnia 31 grudnia 2014 roku Prezentacja założeń programu (studium wykonalności) – do dnia 31 stycznia 2015 roku Konsultacje i nadsyłanie uwag – do dnia 15 lutego 2015 roku

19 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Planowany termin złożenia wniosku o ustanowienie Programu Sektorowego INNOCAST 2015

20 Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Dziękujemy za uwagę! Prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak – Dyrektor Instytutu Odlewnictwa Mgr Daniel Szymonik – Koordynator ds. Strategii Rozwoju Instytutu Odlewnictwa


Pobierz ppt "Informacja o stanie prac nad wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCAST, dedykowanego polskiej branży odlewniczej Ogólnopolski Dzień Odlewnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google