Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojska Specjalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojska Specjalne."— Zapis prezentacji:

1 Wojska Specjalne

2 Wojska Specjalne Wojska Specjalne są jednym z czterech rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Wojska Specjalne RP są prawdopodobnie jedynym na świecie wyodrębnionym rodzajem sił zbrojnych nie wchodzącym w skład marynarki czy wojsk lądowych.

3 Działalność Współczesne Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych w kraju i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Ich działanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom RP jak i samemu krajowi. Misją WS jest zapewnie bezpieczeństwa obywatelom i krajowi.

4 Wielkość Organizacji Wojska Specjalne stanowią zaledwie 3 proc. liczebności Sił Zbrojnych, a koszt ich funkcjonowania wynosi około 2,75 proc. rocznego budżetu MON. W stosunku do kosztów utrzymania efektywność działań tego rodzaju wojsk jest niewspółmiernie wysoka.

5 Akty Prawne Wojska Specjalne powołane zostały Ustawą z dnia 24 maja 2007 o zmianie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustawa.

6 Akty Prawne cz.2 Z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 11. ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 852) Dowództwo Wojsk Specjalnych uległo likwidacji a jego zadania przejęło i następcą prawnym jest Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wprowadzenie tej ustawy jest kamieniem milowym w działalności Wojsk Specjalnych jak i w całym Wojsku Polskim. Władza zostało zcentralizowane.

7 Organizacja(przed 1.01.2014) Dowództwu Wojsk Specjalnych
Jednostka Wojskowa Agat 7 Eskadra Działań Specjalnych Przed wojsko polskie posiadało cztery odrębne dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Z dniem weszła w życie ustawa łącząca te cztery organy w dwa połączone dowództwa - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiedzialne za przygotowanie armii do działań i jej funkcjonowanie w czasie pokoju, oraz Dowództwo Operacyjne RSZ dowodzące (tak jak dotychczasowe Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych) wojskami wydzielonymi do misji zagranicznych i przejmujące dowodzenie w czasie kryzysu lub wojny. Jednostka Wojskowa Formoza Jednostka Wojskowa Nil Jednostka Wojskowa Grom Jednostka Wojskowa Komandosów

8 Organizacja(przed ) Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych INSPEKTORAT Jednostka Wojskowa Agat 7 Eskadra Działań Specjalnych Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Specjalne są reprezentowane przez swoje inspektoraty w Dowództwie Generalnym RSZ. Jednostka Wojskowa Formoza Jednostka Wojskowa Nil Jednostka Wojskowa Grom Jednostka Wojskowa Komandosów

9 Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
Obecnym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych jest Lech Majewski(ur. 30 czerwca 1952 w Ostrowcu Świętokrzyskim) były dowódca Sił Powietrzny. Jest profesorem wizytującym Akademii Obrony Narodowej, przewodniczącym konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i członkiem rady naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Dodatkowo jest pilotem klasy mistrzowskiej, z nalotem około 2000 godzin. Gen. broni Lech Majewski

10 Jednostki WS 7 Eskadra Działań Specjalnych Jednostka Wojskowa Agat
Jednostka Wojskowa GROM W skład Wojsk Specjalnych wchodzi: Jednostka Wojskowa Agat - Agat jest w założeniu lekką jednostką szturmową o charakterze powietrznodesantowym wykonującą akcje bezpośrednie w ugrupowaniu i na tyłach przeciwnika. Gliwicka jednostka WS RP ma być "kuźnią kadr" dla żołnierzy, którzy w przyszłości, jeśli się sprawdzą, będą mogli przejść do innych jednostek Wojsk Specjalnych. Jednostka Wojskowa Formoza - dawniej m. in. Morska Jednostka Działań Specjalnych – jednostka wojskowa płetwonurków bojowych. Formoza najczęściej współpracuje z oddziałem wodnym GROM-u, kompanią płetwonurków Jednostki Wojskowej Komandosów. Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej - jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej. JW GROM przygotowana jest do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych: działań ratunkowych, akcji bezpośrednich, działań antyterrorystycznych, oraz kontr terrorystycznych. Jednostka Wojskowa Komandosów – dawniej Jednostka Wojskowa 4101 jest najstarszą jednostką wojskową polskich komandosów. Została sformowana w 1961 roku. Jednostka Wojskowa Komandosów działa w czasie pokoju, kryzysu i wojny, zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Żołnierze przechodzą szkolenie ogólnowojskowe w tym w walce wręcz, górskie, spadochronowe, nurkowe, w prowadzeniu działań w terenie zurbanizowanym, SERE i inne. Jednostka Wojskowa Nil im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila„ - JW 4724 ma za zadanie prowadzić rozpoznanie i analizę rozpoznawczą, wspierać dowodzenie oraz zapewniać zabezpieczenie logistyczne Dowództwa Wojsk Specjalnych. 7 Eskadra Działań Specjalnych (7 eds) – jednostka wojskowa Sił Powietrznych dyslokowana w Powidzu, przeznaczona do transportu lotniczego i lotniczego wsparcia ogniowego sił i środków Wojsk Specjalnych. Jednostka Wojskowa Formoza Jednostka Wojskowa Nil Jednostka Wojskowa Komandosów

11 "Obywatel Polski powinien mięć świadomość tego, ze gdy znajdzie sie w przypadku zagrożenie swojego życia jest w Polsce siła, która sie o niego upomni" płk Piotr Gęstoł, dowódca JW GROM

12 Jednostka Wojskowa GROM
 Jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, sformowana 13 lipca 1990 w odpowiedzi na postrzelenie przez terrorystów 30 marca 1990 w Bejrucie dwóch Polaków, w odwecie za pomoc polskiego rządu w emigracji Żydów z ZSRR do Izraela. Oficjalna pełna nazwa Grom brzmi "Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego" Jej tworzenie rozpoczęto w 1990 r., dzięki pomocy Amerykanów, wykorzystując najlepsze doświadczenia zagraniczne, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec (GSG 9). Jednostki, do których można porównać JW GROM pod względem przeznaczenia, to amerykańskie 1st Special Forces Operational Detachment "Delta" (tzw. Delta Force), SEALs DEVGRU – Naval Special Warfare Development Group), brytyjska SAS czy izraelski Sayeret Matkal.

13 Jednostka Wojskowa GROM misje
Operacje reagowania kryzysowego, Odbijanie zakładników, Kontr-terroryzm, Ewakuacja personelu, Prowadzenie bojowych akcji ratowniczo-poszukiwawczych, Rozpoznanie specjalne, Akcje bezpośrednie, Wsparcie militarne. Operacje reagowania kryzysowego - sprawne, bezpieczne i szybkie ewakuowanie z rejonów objętych walkami czy niepokojami społecznymi obywateli polskich. Kontr-terroryzm – fizyczne zwalczanie terrorystów. Specjalizacja w działaniach antyterrorystycznych, wkraczanie do akcji, w odpowiedzi na zamach terrorystów. Uderzanie także w odpowiedzi na zamach, gdy formacje policyjne nie mogą dać sobie rady. Ewakuacja personelu z zagrożonych działaniami terenów, ambasad itp. Prowadzenie bojowych akcji ratowniczo-poszukiwawczych np. ewakuacja lotników zestrzelonych nad terytorium przeciwnika. Rozpoznanie specjalne. Jest to m.in. zdobywanie na terenie przeciwnika wszelkich informacji istotnych z militarnego punktu widzenia, począwszy od nastrojów społecznych po lokalizowanie zgrupowań wojsk przeciwnika. Akcje bezpośrednie - przygotowywanie zasadzek, zdobywanie, niszczenie wskazanych obiektów lub pojazdów przenoszących broń. Sabotaż na lotniskach i w portach przeciwnika. Likwidacja stanowisk dowodzenia, węzłów komunikacyjnych, łączności i energetycznych. Prowadzenie akcji dywersyjnych, paraliżujących poczynania przeciwnika. Wsparcie militarne – szkolenie wojsk sojuszniczych podczas pokoju, a w szczególności polskich formacji. Doradztwo oraz wsparcie sojuszników w czasie kryzysu i wojny.

14 Jednostka Wojskowa GROM obecna selekcja
List motywacyjny. „Z listów połowę od razu odrzucamy. Wybieramy jakieś 10 proc. Potem sprawdzamy tych ludzi dyskretnie przez kolegów w jednostkach wojskowych” - inspektor Jarosław Rybak Kandydat pragnący służyć w Formacji na początek pisze list motywacyjny. Wybrani zostają zaproszeni na selekcję.

15 Jednostka Wojskowa GROM obecna selekcja
Kandydaci podczas Kwalifikacji muszą pozytywnie zaliczyć: badania psychologiczne, sprawdzian fizyczny oraz kilkudniowy, wymagający odporności fizycznej i psychicznej sprawdzian terenowy w górach. Najpierw kandydaci przechodzą testy psychologiczne, drugim etapem jest seria testów sprawnościowych w siedzibie Jednostki. Test w górach jest potwierdzeniem przeprowadzonych na początku testów psychologicznych. Z selekcją wiążą się anegdoty, dramaty, ma ona swoich weteranów. Niektórzy stają do niej po kilka razy, nie załamują się niepowodzeniami, wierzą, że w końcu uda im się pozytywnie zaliczyć test. Tak było ze "Studentem", któremu udało się wreszcie przejść selekcję za czwartym razem. Przebieg selekcji jest podobny.

16 Jednostka Wojskowa GROM obecna selekcja
Sprawdzian fizyczny dla mężczyzn obejmuje konkurencje: Marszobieg 3000 m, Skłony tułowia w przód w czasie 2 min, Podciąganie się na drążku wysokim, Bieg na 100 m, Uginanie i prostowanie ramion na poręczach. Zgodnie z obecnymi zasadami do kwalifikacji można podchodzić jedynie TRZYKROTNIE. Badania psychologiczne obejmują testy oraz psychologiczną rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie ten etap badań psychologicznych zostają zakwalifikowani do kolejnego, który odbywa się wiosną lub jesienią w trudnych warunkach górskich i trwa około tygodnia.

17 Jednostka Wojskowa GROM obecna selekcja
Minimalne wymagania dla kandydatów do służby w Jednostce Wojskowej GROM:  - obywatelstwo polskie,  niekaralność,  wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, wyrażenie zgody na przeprowadzenie stosownych badań,  Znajomość języka obcego.  Kandydaci muszą spełniać wymogi formalne takie jak: dobry stan zdrowia , wykształcenie minumum średnie, ponadprzeciętną sprawność fizyczną, wysokie predyspozycje psychiczne do znoszenia trudów służby i morderczych treningów, oraz gotowość do poświęcenia zdrowia a nawet życia w razie potrzeby. Kandydaci w trakcie kursu selekcyjnego muszą pozytywnie zaliczyć testy psychologiczne i sprawnościowe oraz tzw. "Próbę prawdy", czyli wielodniowy, wyczerpujący fizycznie i psychicznie sprawdzian terenowy w górach

18 Jednostka Wojskowa GROM organizacja
JW GROM ma dowództwo, sztab i większość struktury w Warszawie w dzielnicy Rembertów. Jednostka wojskowa składa się z trzech pododdziałów w tym: Stołeczny Zespół Bojowy A realizujący działania lądowe Zespół Bojowy B w Gdańsku, działający na akwenach. Organizacja wzorowana jest na strukturze brytyjskiego 22nd SAS Regiment oraz tzw. oraz Delta Force, w Departamencie Obrony USA. Mimo że – w odróżnieniu od brytyjskiego SAS – operuje zespołami sześcioosobowymi, z opcjonalnym dołączaniem pary strzelców wyborowych, to generalnie założenia do działania małymi grupami są oparte na brytyjskich wzorcach. Struktura najbardziej przypomina australijski SAS Regiment, bo są w niej całe pododdziały specjalistyczne, zamiast zwartych większych pododdziałów z plutonami poszczególnych specjalności, tak jak ma to miejsce w brytyjskim 22 pułku.

19 Jednostka Wojskowa GROM organizacja
Żołnierze JW Grom dzielą się na tak zwanych: operatorów, czyli komandosów zespołów bojowych, żołnierzy pododdziałów zabezpieczenia. tj. analitycy, elektronicy, informatycy, specjaliści od materiałów wybuchowych, jak i specjaliści od m.in. wybuchowego wdzierania się do szturmowanych pomieszczeń i technicy wszelkich specjalności. Najmniejszą komórką organizacyjną jest sekcja. Sekcje sześcioosobowe, które wchodzą w skład grupy. Grupy wchodzą w skład zespołów. Te komórki składają się z doskonale wyszkolonych i wyposażonych operatorów, z których każdy ma po 2 specjalności, np. operatora radiostacji, strzelca wyborowego, sapera, chemika, ratownika medycznego, kierowcy. Ma to na celu uzupełnienie niezbędnych dla wykonania zadania fachowców, w razie poniesienia strat w toku działań. Oprócz tego każdy równocześnie posiada ogólne wyszkolenie, nacisk kładziony jest od początku na specjalność paramedyczną, tak by podczas walki móc skutecznie nieść pomoc rannym, zarówno żołnierzom, jak i osobom postronnym.

20 Jednostka Wojskowa GROM stan obecny i zasługi
Obecnie od 28 lipca 2011 r. Jednostką Wojskową GROM dowodzi płk Piotr Gąstał. W 2012 r.  jednostkę odznaczono Medalem "Pro Patria„ W 2013 r. jednostkę odznaczono Medalem "Za zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ" Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku. Uhonorowane mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

21 Założyciel Jednostki Wojskowej „GROM”
Sławomir Jan Petelicki (ur. 13 września 1946r. w Warszawie, zm. 16 czerwca 2012r. ) – generał brygady Wojska Polskiego, założyciel i pierwszy dowódca Jednostki Wojskowej „GROM”. Od 1969 do 1990 funkcjonariusz Departamentu I MSW tj. wywiadu cywilnego PRL. Pełnił służbę za granicą w placówkach dyplomatycznych jako dyplomata PRL: w 1971 w Wietnamie Północnym, w 1972 w Chinach, a od 1973r. w Konsulacie Generalnym PRL w Nowym Jorku. Gen. Sławomir Petelicki

22 Gen. Sławomir Petelicki stanowiska
Szef Wydziału Ochrony Placówek MSZ (Chiny, Szwecja, USA, Wietnam), Dowódca Jednostki Wojskowej GROM ( ) W dniu 13 lipca 1990 z polecenia premiera Tadeusza Mazowieckiego, ministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Kozłowskiego i po akceptacji przez prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, ppłk Petelicki objął dowodzenie niejawną Grupą Reagowania Operacyjno-Manewrowego funkcjonującą jako Jednostka Wojskowa 2305 (GROM). Był specjalistą od dalekiego rozpoznania i dywersji. Brał udział w wielu tajnych operacjach zagranicznych.

23 Gen. Sławomir Petelicki stanowiska
Pełnomocnik ds. walki z przestępczością zorganizowaną (1996 r.) Dowódca Jednostki Wojskowej GROM ( ) Od roku 1999 zajął się działalnością biznesową Od 14 maja do 13 czerwca 1996 został pełnomocnikiem premiera Włodzimierza Cimoszewicza do walki z przestępczością zorganizowaną. W dniu 6 grudnia 1997 ponownie objął stanowisko dowódcy GROM, które pełnił do 17 grudnia 1999. W dniu 15 sierpnia 1998 decyzją prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego został awansowany na stopień generała brygady. Od 1999 przeszedł w stan spoczynku.

24 Gen. Sławomir Petelicki odznaczenia
1. 2. 3. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 1995 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 1993 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Krzyż Zasługi za Dzielność – 1995 r. 5. Złoty Krzyż Zasługi, oraz Srebrny Krzyż Zasługi. 6. Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, oraz Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 4. 5. 6.

25 Gen. Sławomir Petelicki odznaczenia
7. Złota Odznaka Grom. 8. Odznaka pamiątkowa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 9. Oficer Legii Zasługi – Stany Zjednoczone 10. Army Commendation Medal – Stany Zjednoczone 7. 8. 9. 10.

26 Gen. Sławomir Petelicki odznaczenia
11. Air Assault Badge – Stany Zjednoczone. 12. Odznaka pamiątkowa Sił Specjalnych USA. 11. 12.

27 Gen. Sławomir Petelicki ciekawostki
Uzyskał m.in. uprawnienia skoczka spadochronowego wojsk powietrznodesantowych, strzelca wyborowego, płetwonurka, 5 dan w karate fudokan i uprawnienia kierowcy pojazdów wojskowych. Był specjalistą ds. desantu śmigłowcowego. Gen. Sławomir Petelicki, był honorowym członkiem 5th i 10th Special Forces Groups (US Army Special Forces) „zielonych beretów” Armii Stanów Zjednoczonych, wszechstronnie przeszkolonym na żołnierza działań specjalnych, także w tych oddziałach.

28 Gen. Sławomir Petelicki wieczny spoczynek
Sławomir Petelicki zmarł 16 czerwca 2012 w wyniku rany postrzałowej, Został pochowany 26 czerwca 2012 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Ciało znalazła żona generała w garażu podziemnym apartamentu na Mokotowie, gdzie mieszkał. W sprawie jego śmierci prokuratura i policja prowadziły czynności w sprawie wyjaśnienia okoliczności śmierci. W czerwcu 2013 prokuratura umorzyła śledztwo. Według opinii biegłych Śledczy prowadzący sprawę nie stwierdzili cech przestępstwa. Jednocześnie z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że samobójcza śmierć w dniu 16 czerwca 2012 r. nie była szczegółowo zaplanowana.

29 Bibliografia http://www.grom.wp.mil.pl http://www.jwgrom.pl/
„GROM. Siła i honor” - Sławomir Petelicki, Michał Komar


Pobierz ppt "Wojska Specjalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google