Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługa odzyskiwania utraconych pieniędzy z polis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługa odzyskiwania utraconych pieniędzy z polis."— Zapis prezentacji:

1 Usługa odzyskiwania utraconych pieniędzy z polis

2 W związku z nasilającymi się w ostatnich latach działaniami Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz wspierających je Banków, postanowiliśmy wesprzeć osoby, które zawarły umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisy kapitałowe), a następnie zrezygnowały lub chciałyby z nich zrezygnować, w związku z czym zostały lub zostaną obciążone opłatą likwidacyjną. Zapisy umów wiążących Towarzystwa Ubezpieczeniowe z Klientami w przeważającej większości zawierają niezgodny z prawem zapis, pozwalający Ubezpieczycielom na pobieranie opłat likwidacyjnych sięgających nawet 99 % zgromadzonego kapitału. Podkreślić należy, iż takie działania w sposób rażący naruszają interesy konsumentów. O co tu chodzi...

3 O co tu chodzi... – c.d. Podejmujemy się pomóc na drodze prawnej w odzyskaniu utraconych pieniędzy osobom, które w ostatnich 10 latach straciły swoje oszczędności lokując je w polisach inwestycyjnych z UFK. Wszystkie osoby, które zawarły umowy – polisy, po czym z różnych względów przerwały ich kontynuowanie zostały przez Towarzystwa obciążone wysoką opłatą likwidacyjną. Pobieranie tak wysokich opłat likwidacyjnych jest bezprawne i daje podstawy do roszczenia częściowego zwrotu wniesionego przez klienta kapitału.

4 Prawo. „To majstersztyk w obejściu przepisów prawa” - tak rzecznik ubezpieczonych mówi o polisach inwestycyjnych. Raport na ten temat dostała już KNF. Niewykluczone, że trafi i do prokuratury. Najczęściej klienci nie są poinformowani, że umowa, do której przystępują, zobowiązuje ich nie tylko do jednorazowej wpłaty, ale do wpłacania pieniędzy co roku przez 10 do 30 lat! W dodatku po 10-30 latach klienci nie mają co liczyć na zysk. Powód? W czasie trwania umowy ubezpieczyciel pobiera wysokie opłaty administracyjne za zarządzanie środkami, które pochłaniają ewentualny zysk. Co więcej, najczęściej klient nie jest informowany o nich w chwili zawierania umowy. Zwykle nie wiadomo też, jak inwestowane są powierzone środki. Zyski zależą od "magicznego indeksu", który nie wiadomo na czym jest oparty.

5 Prawo – c.d. Rzecznik ubezpieczonych podaje również w wątpliwość, czy polisy kapitałowe to rzeczywiście ubezpieczenia. Element ochrony jest tylko iluzją, chodzi o możliwość kwalifikowania produktu jako ubezpieczenia, żeby ominąć podatek Belki. Nie wiemy, czy celem nie jest tylko pozyskanie pieniędzy z rynku - powiedział współtwórca raportu Wojciech Kamieński. Podczas zawarcia umowy polisy kapitałowej klienci są wprowadzani w błąd przez pracowników banków i doradców ubezpieczeniowych. Chodzi o to, że polisy kapitałowe, czyli tzw. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, są oferowane jako bezpieczne lokaty z wysokim zyskiem. W rzeczywistości takie inwestycje są obarczone wysokim ryzykiem.

6 Komu możemy pomóc? Osobom, które: wykupiły polisę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. rozwiązały umowę ubezpieczenia przed okresem, na który została zawarta, w związku z czym pobrano wysoką opłatę likwidacyjną lub opłatę związaną z wykupem ubezpieczenia pozbawiając klienta wszystkich lub większości zgromadzonych na polisie środków. mają aktywne polisy, a chciałyby rozwiązać umowę i odzyskać zgromadzone środki. Odszkodowanie dla klienta przysługuje zarówno w przypadku rozwiązania umowy przez TU w związku z zaprzestaniem opłacania składek, jak również pisemnego jej wypowiedzenia przez klienta.

7 Odszkodowanie. Roszczenia można dochodzić od ubezpieczyciela, z którym poszkodowany zawarł umowę polisy kapitałowej. To jednorazowa wypłata odpowiedniej sumy pieniężnej mająca na celu pokrycie strat jakie poszkodowany poniósł w wyniku opłaty likwidacyjnej, które pobrało TU stanowiąca równowartość tej opłaty wraz z ustawowymi odsetkami.

8 Statystyki Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do 13.05.2013 r. sprzedano w Polsce 4.800.000 polis inwestycyjnych z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi na których zgromadzono kapitał w wysokości 42.500.000.000 PLN W I kwartale 2013 sprzedano takich polis na kwotę 3.000.000.000 PLN

9 Jak wygląda rynek? Przyjmuje się, że jest na rynku ok. 20 - 30% polis, które z różnych powodów zostały rozwiązane - i tu klient zgodnie z zapisami OWU najczęściej stracił prawie wszystkie zgromadzone środki. Przyjmując średnią 25% - ilość upadłych polis na polskim rynku to liczba ok. 1.200.000, a ich wartość to ok. 10.500.000.000 PLN Setki milionów złotych klienci już stracili na rzecz ubezpieczycieli i banków, ponieważ nie byli w stanie opłacić kolejnej składki Polisy, które już upadły:

10 Jak wygląda rynek? – c.d. Wiele osób, które zawarły umowę ubezpieczenia z UFK uważa, że zostały wprowadzone w błąd przez TU (np. w związku z nie poinformowaniem ich o konieczności dokonywania opłat regularnie, a nie jednorazowo lub o braku informacji, że w razie rozwiązana umowy traci się część zgromadzonego wkładu. Często takie produkty są sprzedawane jako „nowy typ lokaty", choć nie mają z nią wiele wspólnego, a roczne wpłaty na tych polisach wahają się w granicach 10 - 20 tys. PLN Polisy, które jeszcze funkcjonują

11 Jak wyglądają terminy przedawnienia roszczeń? 10 lat od daty pobrania przez TU opłaty likwidacyjnej 3 lata w przypadku umów ubezpieczeniowych, zgodnie z art. 819 k.c.


Pobierz ppt "Usługa odzyskiwania utraconych pieniędzy z polis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google