Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie prezentacji w PowerPoint

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie prezentacji w PowerPoint"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie prezentacji w PowerPoint
Strona tytułowa.

2 Wstęp + jakie są cechy dobrej prezentacji?
+ jak zaplanować prezentację? + jak skutecznie trafić do odbiorcy? Wstęp.

3 cechy dobrej prezentacji
plan - intuicyjny: strona tytułowa - kto, co, komu, za co? streszczenie - czego dotyczy prezentacja? spis treści - gdzie czego szukac? tezy - a dokładnie o co chodzi? podsumowanie - co z tego wynika? slajd - czytelny: luźny układ obiektów - prostota! stosowanie kilku kolorów - konsekwencja! Cechy prezentacji.

4 cechy dobrej prezentacji, cd
tekst - czytelny: prosta czcionka - przeczytać z dala bez wysiłku! wielkość liter i atrybuty tekstu - konsekwencja! tezy - zrozumiałe: krótkie - slajd jest tylko pomocą! podane jasno - dla kogo prezentacja? przykłady - dźwięki, filmy, animacje, podsumowanie - zebranie wyników. Ciąg dalszy.

5 podsumowanie cechy dobrej prezentacji
intuicyjność - szanujmy odbiorcę! prostota - bez zbędnych ozdobników! czytelność - pamiętajmy o wzroku! konsekwencja - poprawia przejrzystość! kilka dobranych kolorów maksimum! podstawowe czcionki - Arial, Courier, Times lub inne powszechnie stosowane! Podsumowanie cech.

6 tutaj umieszczamy tytuł
przykładowa strona tytułowa tutaj umieszczamy tytuł tutaj wpisujemy podtytuł a tu autora prezentacji

7 przykładowe streszczenie
tutaj wpisujemy krótkie streszczenie prezentacji zawierające wszystkie niezbędne tezy w formie ogólnej, stosujemy zdania proste, starając się upraszczać tekst jak to tylko możliwe, tekst możemy łatwo wypunktować.

8 przykładowy spis treści
nasza teoria: założenia, dowód, przykłady występowania, nasza hipoteza: przykłady zastosowań, możemy tu też użyć hiperłączy!

9 2. Grafika + stosowanie gotowych projektów prezentacji,
+ wykorzystanie tabel w prezentacji, + efekty tekstowe - ustalanie kroju, koloru i układu tekstu, + efekty cieniowania i uwypuklania tekstu, + efekty przejścia w listach i napisach, To jest początek drugiego wykładu.

10 2. Grafika, cd + wykorzystanie narzędzia WordArt do kreowania formy napisów, + standardowe efekty przejścia i animacji dla obiektów na slajdach, + dodawanie faktury, cieni i 3. wymiaru do obiektów graficznych, + stosowanie efektów przejścia do animacji obiektów graficznych. Ciąg dalszy podpunktów.

11 1. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Każda prezentacja musi mieć swój temat - przedstaw go na początku (slajd tytułowy). Zastanów się także, w jakim celu przygotowujesz prezentację, co chcesz osiągnąć, co chcesz przekazać i komu (dostosuj treść i środki wyrazu do wieku i poziomu odbiorcy).

12 2. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Każda plansza powinna mieć tytuł. Aby slajdy były czytelne, nie powinno być więcej niż 5-6 linijek tekstu na slajdzie. Tekst powinien składać się z haseł, a nie rozbudowanych akapitów.

13 3. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Zadbaj, aby tekst i pozostałe elementy były czytelne z większej odległości. Stosuj czytelną czcionkę - bez zbędnych ozdobników, udziwnień. Elementy graficzne muszą być czytelne, a ich zadaniem jest wspomaganie tekstu.

14 4. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Konsekwentnie stosuj kolory i czcionki. Pamiętaj, że kolorystyka i tło mają wspomagać prezentację, a nie dominować. Wykorzystuj stopniowanie - tzn. wyświetlaj kolejne elementy slajdu potrzebne do prezentacji.

15 5. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Umieszczenie animacji w slajdzie służy objaśnianiu jakiegoś zjawiska lub uatrakcyjnieniu prezentacji. Przesadne używanie różnorodnych "sztuczek" dezorientuje słuchaczy. Odbiorca zwraca największą uwagę na górną część slajdu, a szczególnie lewy górny róg.

16 6. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Na zakończenie przedstaw podsumowanie - może to być jakiś cytat, sentencja, hasło.

17 7. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Nie zapomnij, że prezentacja ma swojego autora. Napisz o tym na początku i na końcu prezentacji. Jeżeli decydujesz się umieścić swoje nazwisko bądź logo swojej szkoły na każdym slajdzie, zadbaj, by nie był to główny element tego slajdu.

18 8. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
Pamiętaj o podaniu wszystkich źródeł wykorzystanych do prezentacji (autorów i tytułów cytowanych utworów, wykorzystanych materiałów ilustracyjnych, itp.) - podaj je zgodnie z normą.

19

20 Wybieramy krój najbardziej czytelny!
ustalanie kroju Arial - proporcjonalna prosta, pochylona, wytłuszczona. Courier - ustalona prosta, pochylona, wytłuszczona. Times - proporcjonalna prosta, pochylona, wytłuszczona. Przykłady krojóww tekstu. Wybieramy krój najbardziej czytelny!

21 cieniowanie i uwypuklanie
Arial - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Courier - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Times - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. A tak wygląda czcionka Arial z cieniem: zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Uwypuklanie i cieniowanie tekstu. Starajmy się nie mieszać efektów!

22 efekty przejścia w tekście
animacja [najazd z lewej] w liście, podpunkt animowany razem z punktem, punkt drugi. pole tekstowe 1 - [rozwijanie symetryczne] Przejścia... pole tekstowe 2 - [wynurzenie z dołu] pole tekstowe 3 - [rozciąganie od prawej] Wybierajmy przejścia zgodne z tempem i kierunkiem naszej prezentacji!

23 Kierujemy się potrzebą i czytelnością!
WordArt WordArt WordArt WordArt WordArt WordArt WordArt WordArt WordArt... WordArt WordArt WordArt Kierujemy się potrzebą i czytelnością!

24 stosowanie efektów przejścia do animacji
prostokąt elipsa Przejścia obiektów grafiznych. Obiekty [zgrupowane] traktowane są jak jeden obiekt...

25 podsumowanie mulitimedia
W prezentacji PowerPoint możemy osadzać praktycznie dowolne obiekty z Windows. Możemy zautomatyzować prezentację ustalając czas wyświetlania slajdów. Stosujemy pliki graficzne o rozdzielczości pomiędzy 96 dpi a 300 dpi. Możemy wkleić tekst lektora lub film! Prezentację możemy przygotować do Sieci!

26 przykładowy film

27 wstawianie grafiki

28 Clipart Gallery

29 formuła matematyczna

30 schemat organizacyjny
Staramy się zachować czytelną formę!

31 elementy sterujące


Pobierz ppt "Tworzenie prezentacji w PowerPoint"

Podobne prezentacje


Reklamy Google