Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie prezentacji w PowerPoint Wstęp + jakie są cechy dobrej prezentacji? cechy dobrej prezentacjicechy dobrej prezentacji + jak zaplanować prezentację?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie prezentacji w PowerPoint Wstęp + jakie są cechy dobrej prezentacji? cechy dobrej prezentacjicechy dobrej prezentacji + jak zaplanować prezentację?"— Zapis prezentacji:

1

2 Tworzenie prezentacji w PowerPoint

3 Wstęp + jakie są cechy dobrej prezentacji? cechy dobrej prezentacjicechy dobrej prezentacji + jak zaplanować prezentację? + jak skutecznie trafić do odbiorcy?

4 cechy dobrej prezentacji Jplan - intuicyjny: Jstrona tytułowa - kto, co, komu, za co? strona tytułowastrona tytułowa Jstreszczenie - czego dotyczy prezentacja? streszczenie Jspis treści - gdzie czego szukac? spis treścispis treści Jtezy - a dokładnie o co chodzi? Jpodsumowanie - co z tego wynika? Jslajd - czytelny: Jluźny układ obiektów - prostota! Jstosowanie kilku kolorów - konsekwencja!

5 cechy dobrej prezentacji, cd Jtekst - czytelny: Jprosta czcionka - przeczytać z dala bez wysiłku! Jwielkość liter i atrybuty tekstu - konsekwencja! Jtezy - zrozumiałe: Jkrótkie - slajd jest tylko pomocą! Jpodane jasno - dla kogo prezentacja? Jprzykłady - dźwięki, filmy, animacje, Jpodsumowanie - zebranie wyników.

6 podsumowanie cechy dobrej prezentacji Jintuicyjność - szanujmy odbiorcę! Jprostota - bez zbędnych ozdobników! Jczytelność - pamiętajmy o wzroku! Jkonsekwencja - poprawia przejrzystość! Jkilka dobranych kolorów maksimum! podstawowe czcionki - Arial, Courier, Times lub inne powszechnie stosowane! podstawowe czcionki - Arial, Courier, Times lub inne powszechnie stosowane!

7 tutaj umieszczamy tytuł tutaj wpisujemy podtytuł przykładowa strona tytułowa a tu autora prezentacji

8 przykładowe streszczenie 4 tutaj wpisujemy krótkie streszczenie prezentacji zawierające wszystkie niezbędne tezy w formie ogólnej, 4 stosujemy zdania proste, starając się upraszczać tekst jak to tylko możliwe, 4 tekst możemy łatwo wypunktować.

9 przykładowy spis treści n nasza teoria: –założenia, –dowód, –przykłady występowania, n nasza hipoteza: –założenia, –przykłady zastosowań, n możemy tu też użyć hiperłączy!

10 2. Grafika + stosowanie gotowych projektów prezentacji, + wykorzystanie tabel w prezentacji, wykorzystanie tabelwykorzystanie tabel + efekty tekstowe - ustalanie kroju, koloru i układu tekstu, ustalanie krojuustalanie kroju + efekty cieniowania i uwypuklania tekstu, cieniowania i uwypuklaniacieniowania i uwypuklania + efekty przejścia w listach i napisach, przejścia w listach i napisachprzejścia w listach i napisach

11 2. Grafika, cd + wykorzystanie narzędzia WordArt do kreowania formy napisów, WordArt + standardowe efekty przejścia i animacji dla obiektów na slajdach, standardowe efekty przejścia i animacjistandardowe efekty przejścia i animacji + dodawanie faktury, cieni i 3. wymiaru do obiektów graficznych, dodawanie faktury, cieni i 3. wymiarudodawanie faktury, cieni i 3. wymiaru + stosowanie efektów przejścia do animacji obiektów graficznych. stosowanie efektów przejścia do animacjistosowanie efektów przejścia do animacji

12 1. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych n Każda prezentacja musi mieć swój temat - przedstaw go na początku (slajd tytułowy). Zastanów się także, w jakim celu przygotowujesz prezentację, co chcesz osiągnąć, co chcesz przekazać i komu (dostosuj treść i środki wyrazu do wieku i poziomu odbiorcy).

13 n Każda plansza powinna mieć tytuł. n Aby slajdy były czytelne, nie powinno być więcej niż 5-6 linijek tekstu na slajdzie. n Tekst powinien składać się z haseł, a nie rozbudowanych akapitów. 2. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

14 n Zadbaj, aby tekst i pozostałe elementy były czytelne z większej odległości. n Stosuj czytelną czcionkę - bez zbędnych ozdobników, udziwnień. n Elementy graficzne muszą być czytelne, a ich zadaniem jest wspomaganie tekstu. 3. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

15 n Konsekwentnie stosuj kolory i czcionki. Pamiętaj, że kolorystyka i tło mają wspomagać prezentację, a nie dominować. n Wykorzystuj stopniowanie - tzn. wyświetlaj kolejne elementy slajdu potrzebne do prezentacji. 4. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

16 n Umieszczenie animacji w slajdzie służy objaśnianiu jakiegoś zjawiska lub uatrakcyjnieniu prezentacji. Przesadne używanie różnorodnych "sztuczek" dezorientuje słuchaczy. n Odbiorca zwraca największą uwagę na górną część slajdu, a szczególnie lewy górny róg. 5. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

17 n Na zakończenie przedstaw podsumowanie - może to być jakiś cytat, sentencja, hasło. 6. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

18 n Nie zapomnij, że prezentacja ma swojego autora. Napisz o tym na początku i na końcu prezentacji. Jeżeli decydujesz się umieścić swoje nazwisko bądź logo swojej szkoły na każdym slajdzie, zadbaj, by nie był to główny element tego slajdu. 7. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

19 n Pamiętaj o podaniu wszystkich źródeł wykorzystanych do prezentacji (autorów i tytułów cytowanych utworów, wykorzystanych materiałów ilustracyjnych, itp.) - podaj je zgodnie z normą. 8. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

20

21 ustalanie kroju Arial - proporcjonalna prosta, pochylona, wytłuszczona. Courier - ustalona prosta, pochylona, wytłuszczona. Times - proporcjonalna prosta, pochylona, wytłuszczona. Wybieramy krój najbardziej czytelny!

22 cieniowanie i uwypuklanie Arial - uwypuklona i wytłuszczona. Arial - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Courier - uwypuklona i wytłuszczona. Courier - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Times - uwypuklona i wytłuszczona. Times - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Starajmy się nie mieszać efektów! A tak wygląda czcionka Arial z cieniem: uwypuklona i wytłuszczona. A tak wygląda czcionka Arial z cieniem: zwykła, uwypuklona i wytłuszczona.

23 efekty przejścia w tekście J animacja [najazd z lewej] w liście, Jpodpunkt animowany razem z punktem, J punkt drugi. pole tekstowe 1 - [rozwijanie symetryczne] pole tekstowe 2 - [wynurzenie z dołu] pole tekstowe 3 - [rozciąganie od prawej] Wybierajmy przejścia zgodne z tempem i kierunkiem naszej prezentacji!

24 WordArt Kierujemy się potrzebą i czytelnością!

25 stosowanie efektów przejścia do animacji prostokąt e l i p s a Obiekty [zgrupowane] traktowane są jak jeden obiekt...

26 podsumowanie mulitimedia è W prezentacji PowerPoint możemy osadzać praktycznie dowolne obiekty z Windows. è Możemy zautomatyzować prezentację ustalając czas wyświetlania slajdów. è Stosujemy pliki graficzne o rozdzielczości pomiędzy 96 dpi a 300 dpi. è Możemy wkleić tekst lektora lub film! è Prezentację możemy przygotować do Sieci!

27 przykładowy film

28 wstawianie grafiki

29 Clipart Gallery

30 formuła matematyczna

31 schemat organizacyjny Staramy się zachować czytelną formę!

32 elementy sterujące


Pobierz ppt "Tworzenie prezentacji w PowerPoint Wstęp + jakie są cechy dobrej prezentacji? cechy dobrej prezentacjicechy dobrej prezentacji + jak zaplanować prezentację?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google