Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania na rzecz zwiększania dostępu do edukacji Rola dostępu do edukacji Prawo do edukacji jako prawo człowieka Bariery w dostępie do edukacji Wyzwania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania na rzecz zwiększania dostępu do edukacji Rola dostępu do edukacji Prawo do edukacji jako prawo człowieka Bariery w dostępie do edukacji Wyzwania."— Zapis prezentacji:

1

2 Działania na rzecz zwiększania dostępu do edukacji Rola dostępu do edukacji Prawo do edukacji jako prawo człowieka Bariery w dostępie do edukacji Wyzwania edukacji Znaczenie edukacji w krajach globalnego Południa

3 Utrudniony dostęp do edukacji dotyczy ponad 57 mln dzieci na całym świecie. Za najważniejsze powody uznaje się: ubóstwo, konflikty zbrojne oraz społeczno-kulturowe przekonania związane z płcią. Na dostęp do edukacji składają się: Infrastruktura – to, czy szkoły istnieją, jak są wyposażone, jak gęsta jest ich sieć, czy są usytuowane na tyle blisko, że dzieci bez przeszkód mogą do nich dotrzeć Polityka edukacyjna zapewniająca równość i jakość edukacji : czy liczba nauczycieli przypadających na jednego ucznia jest wystarczająca czy zatrudnieni przychodzą regularnie do pracy ile czasu poświęcają uczniom czy mają odpowiednie kwalifikacje czy lekcje są prowadzone w zrozumiałym języku dla uczniów czy do szkoły mogą uczęszczać wszystkie dzieci, niezależnie od płci, wyznawanej religii, przynależności do kasty czy grupy etnicznej lub narodowej oraz ewentualnej niepełnosprawności

4 podstawowe prawo człowieka prawo do bezpłatnej nauki (przynajmniej na poziomie podstawowym)

5 ubóstwo płeć miejsce zamieszkania niepełnosprawność zmiany klimatyczne

6 ubóstwo  choroby  niedożywienie i brak dostępu do wody  brak środków finansowych - zakup zeszytów i podręczników - zakup przyborów szkolnych - opłacenie nauki -AIDS - malaria - przenoszona jest przez komary. W wyniku ich ukąszenia, zarodniki zostają wprowadzone do organizmu człowieka. Tam osadzają się w wątrobie oraz w krwinkach, gdzie ulegają namnożeniu. Objawy: gorączka, osłabienie czy bóle mięśni. - przemęczenie - apatia - podatność na choroby - bóle stawów - trudności w nauce

7 płeć  dziewczynki mają gorszy dostęp do edukacji niż chłopcy  nie wystarczająca ilość funduszy na naukę wszystkich dzieci powoduje, że pierwszeństwo w edukacji mają chłopcy  wczesne zamążpójście dziewcząt, powoduje rezygnację z edukacji na rzecz przejęcia obowiązków żony i matki

8 miejsce zamieszkania  duże odległości do szkoły  obowiązki na wsi: pomoc na roli zajmowanie się zwierzętami hodowlanymi pomoc w pracach domowych  wojny i zamieszki

9 niepełnosprawność  niechęć dyrektora szkoły i nauczycieli wobec przyjmowania dzieci niepełnosprawnych, z powodu obaw uczących, że nie będą wiedzieli jak pracować z takim dzieckiem  przekonanie rodziców, że w pierwszej kolejności wykształcenie należy zapewnić zdrowym dzieciom, niepełnosprawnym wykształcenie nie jest potrzebne  obawa rodziców, że niepełnosprawne dziecko sobie nie poradzi, zostanie odrzucone i źle traktowane przez rówieśników

10 zmiany klimatyczne Przebyte choroby oraz niedożywienie osłabiają organizmy dzieci i wpływają na to, jak wykorzystują one możliwości edukacyjne. Susze i powodzie sprawiają, że pogarsza się sposób odżywiania, szerzą się rozmaite choroby, najbiedniejsi mniej wydają na opiekę zdrowotną.

11 Jednym z głównych wyzwań edukacji w krajach globalnego Południa jest niska jakość kształcenia, na którą składa się:  zbyt mała liczba nauczycieli oraz ich nieobecność  mała ilość oraz zła jakość podręczników, często w języku, którego dzieci nie znają  częsta absencja uczniów  niewystarczająca ilość szkół oraz placówek szkolnictwa zawodowego

12 Edukacja jest główną bronią w walce z ubóstwem i nierównościami społecznymi. Szczególnie ważne jest kształcenie kobiet. Wiedza zdobyta w szkole sprawia, że kobiety mogą zapewnić dzieciom odpowiedniejsze warunki życia i lepiej zadbać o ich zdrowie. Kursy ogrodnicze w Sudanie Południowym

13 Edukacja może służyć propagowaniu prostych sposobów zapobiegania chorobom. W szkole uczniowie mogą dowiedzieć się, dlaczego i w jaki sposób należy myć ręce mydłem oraz jak skonstruować proste, oszczędne urządzenie umożliwiające tę czynność w miejscu, gdzie nie ma bieżącej wody. Tippy tap

14  Rządy wielu krajów zniosły opłaty za naukę, dzięki czemu liczba dzieci zapisanych do szkół znacznie wzrosła  w Ugandzie prawo do darmowej edukacji ma pierwsza czwórka dzieci z każdej rodziny  organizacje pozarządowe wprowadziły programy stypendialne  w Kibeho (Rwanda) istnieje ośrodek dla dzieci niewidomych, prowadzony przez polskie zakonnice, który zapewnia dostęp do edukacji na poziomie szkoły podstawowej


Pobierz ppt "Działania na rzecz zwiększania dostępu do edukacji Rola dostępu do edukacji Prawo do edukacji jako prawo człowieka Bariery w dostępie do edukacji Wyzwania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google