Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „ ZACHODNIOPOMORSKIE TALENTY – REGIONALNY SYSTEM STYPENDIALNY” projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „ ZACHODNIOPOMORSKIE TALENTY – REGIONALNY SYSTEM STYPENDIALNY” projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „ ZACHODNIOPOMORSKIE TALENTY – REGIONALNY SYSTEM STYPENDIALNY” projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cel projektu: pomoc stypendialna dla 240 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w latach 2011-2013; wyrównywanie szans edukacyjnych; zwiększenie zainteresowania przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi i technicznymi;

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uczestnicy Projektu: uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, z wyjątkiem szkół dla dorosłych; uczniowie szczególnie uzdolnieni zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno -przyrodniczych i technicznych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Warunki udziału w projekcie (kryteria dostępu): ogólna średnia ocen za zakończony rok szkolny – min. 4,75 średnia ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – min. 4,75 status materialny ucznia - maksimum 1008 zł netto na członka w rodzinie, (w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności jednego z członków rodziny - 1166 zł netto); Indywidualny Program Rozwoju Edukacyjnego (IPRE) opracowany przez nauczyciela we współpracy z uczniem.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stypendia przeznaczyć można m.in. na: zakup pomocy naukowych (słowników, książek, prenumeratę czasopism naukowych, itp.); zakup podręczników (z przedmiotów takich jak: język obcy, geografia, matematyka, chemia); zakup komputera, mikroskopu, bądź innych pomocnych w edukacji urządzeń; opłatę zajęć dodatkowych, kursów; udział w olimpiadach, obozach naukowych.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stypendium i nagrody rzeczowe Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują stypendium finansowe. Wysokość stypendium dla jednego ucznia wynosi 600 zł miesięcznie, łącznie 6 tys. zł w całym roku szkolnym; Laureaci konkursu „Najlepszy z Najlepszych” – 15 osób, które wykażą się najwyższą średnią ocen, osiągnięciami naukowymi oraz wysokimi lokatami w konkursach wiedzy na szczeblu krajowym, otrzymają nagrody rzeczowe (laptopy).

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Laureaci konkursu „Najlepszy z Najlepszych” –rok szkolny 2010/ 2011

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podsumowanie I i II edycji projektu w latach 2008-2011 3 nabory 1558 wniosków 463 stypendystów 2 166 000 zł

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Od 13,5 do 16,2 ( 1 ) Od 10,6 do 13,5 ( 0 ) Od 7,7 do 10,6 ( 0 ) Od 4,8 do 7,7 ( 10 ) Od 1,9 do 4,8 ( 8 ) 0 lub nie występuje ( 2 ) Udział procentowy (%) WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Zestawienie stypendystów projektu w podziale na powiaty w latach 2008-2011 Podsumowanie projektu w latach 2008-2011 Autor mapy: Jacek Siekierzycki, Wydział Badań i Analiz WUP

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podsumowanie projektu w latach 2008-2011 Liczba wszystkich uczestników projektu: 463 246 uczniów szkół gimnazjalnych 217uczniów szkół średnich

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba wszystkich uczestników projektu: 463 Podsumowanie projektu w latach 2008-2011 Miejsce zamieszkania uczniów 291 uczniów z terenów miejskich do 25 tys. mieszkańców 172 uczniów z terenów wiejskich

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wybrane osiągnięcia stypendystów: najwyższa średnia ocen w I semestrze szkolnym– 5,72 najwyższa średnia ocen w II semestrze szkolnym – 6,00 wielokrotni laureaci konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich m.in. konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty, Olimpiada „Bieg po indeks” zdobywcy indeksów m.in. na Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską uczestnik Mistrzostw Świata Mężczyzn do lat 19 w Unihokeju – II miejsce 45 stypendystów otrzymało laptopy, jako nagrody w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” organizowanym w każdym roku szkolnym

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „ZACHODNIOPOMORSKIE TALENTY – REGIONALNY SYSTEM STYPENDIALNY – III edycja” informacje o naborze wniosków stypendialnych na rok szkolny 2011/2012 zamieszczane są na stronach: www.stypendia.wup.pl www.wup.pl

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Dziękuję za uwagę –


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie „ ZACHODNIOPOMORSKIE TALENTY – REGIONALNY SYSTEM STYPENDIALNY” projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google