Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alpha Kim jest Duch Święty? spotkanie 6. Alpha ignorowany…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alpha Kim jest Duch Święty? spotkanie 6. Alpha ignorowany…"— Zapis prezentacji:

1 Alpha Kim jest Duch Święty? spotkanie 6

2 Alpha ignorowany…

3 Alpha …nie chciany

4 Alpha obecny od początku Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.  Księga Rodzaju 1,1-2

5 Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.  Księga Rodzaju 2,7 obecny od początku

6 szczególni ludzie szczególny czas szczególne zadania W Starym Przymierzu Duch Święty dawał moc: do wyrażenia się w sztuce: Besaleel do przewodzenia: Gedeon do wyczynów siłowych: Samson

7 Opanował go duch Pana, i powrozy, którymi był związany w ramionach, stały się tak słabe jak lniane włókna spalone ogniem, a więzy poczęły pękać na jego rękach.  Sędziów 15,14 Samson:

8 szczególni ludzie szczególny czas szczególne zadania W Starym Przymierzu Duch Święty dawał moc: do wyrażenia się w sztuce: Besaleel do przewodzenia: Gedeon do wyczynów siłowych: Samson do prorokowania: Izajasz

9 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.  Izajasz 61,1-3 Izajasz:

10 Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach – ogłasza Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie – ogłasza Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.  Jeremiasz 31,33-34 Duch Święty obiecany

11 Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.  Ezechiel 36,26-27 Duch Święty obiecany

12 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.  Joel 3,1-2 Duch Święty obiecany

13 wow…. coś się dzieje !!! Jan Chrzciciel: już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. (Łukasz 1,15) Maria: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (35) Elżbieta: Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (41) Zachariasz: Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował. (67)

14 Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.  Łukasz 3,16 Jezus i Duch Święty Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica  Łukasz 3,22

15 Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.  Łukasz 4,18-19 Jezus i Duch Święty

16 W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.  Jan 7,37-39 Jezus i Duch Święty

17 Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.  Dzieje 1,8

18 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.  Dzieje Apostolskie 2,2-4 narodziny Kościoła

19 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, ale spełnia się przepowiednia proroka Joela.  Dzieje Apostolskie 2,14-16 narodziny Kościoła

20 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz.  Dzieje Apostolskie 2,37-39 narodziny Kościoła

21 zaraz zaraz… a które to dziś mamy Przymierze?


Pobierz ppt "Alpha Kim jest Duch Święty? spotkanie 6. Alpha ignorowany…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google