Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie oprogramowania GIS w kartografii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie oprogramowania GIS w kartografii"— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie oprogramowania GIS w kartografii
Sosnowiec Zastosowanie oprogramowania GIS w kartografii Paweł Kryszczuk I MU GIS

2 Kartografia Relacje GIS
Większość pojęć i funkcji GIS, wywodzi się z kartografii. Chodzi nie tylko o samo tworzenie obrazu ale również o wiele procesów (transformacje, analizy) i funkcji wprowadzania danych (digitalizacja, skanowanie). Powiązania pomiędzy kartografią a GIS-em mogą być rozpatrywane z różnych, często przeciwstawnych, punktów widzenia. Jedni uważają GIS jako techniczno-analityczny podzbiór kartografii, inni z kolei traktują kartografię jako podzbiór GIS, służącym do prezentacji wyników badań. Kraak M., Ormeling F., 1998: Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3 Relacje ciąg dalszy Kartografia może być traktowana jako zasadnicze wsparcie przy różnorodnym operowaniu informacją geograficzną z następujących powodów: mapy są głównym i interaktywnym elementem GIS, rodzajem graficznego łącznika między użytkownikiem a przestrzenią; mapy mogą być używane jako wizualny indeks zjawisk lub obiektów, które są zawarte w systemie informacyjnym; mapy, jako forma wizualizacji, mogą zarówno pomagać w wizualnej eksploracji zbioru danych (także odkrycie wzoru lub korelacji), jak i w przekazywaniu rezultatów eksploracji zbioru danych w GIS; w zakresie wyprowadzania danych interaktywne programy graficzno-projektowe dysponują większymi możliwościami kartograficznymi niż GIS. Kraak M., Ormeling F., 1998: Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4 Kartografia w GIS-ie najczęściej wykorzystywana jest do :
Fragment mapy topograficznej M B, opracowanie własne.

5 Prezentacji obszaru badań
Kasprzak M.,Traczyk A Geomorfometria granitowej części Karkonoszy

6 Jego charakterystyki Wałek G., Współczesne przeobrażenia rzeźby na terenie Kielc. [W]: Landform Analysis, Vol. 19:

7 Za pomocą metod: Jakościowych:
Sygnatur – prezentacja obiektów nie możliwych do przedstawienia w skali mapy: Punktowe, liniowe, ilościowe. Zasiegów - prezentacja zjawisk występujących w rozproszeniu: Zasięg liniowy, sygnaturowy, plamowy, opisowy. Chorochromatyczna (met. tła jakościowego) – rozwinięcie met. zasięgów. Polega na podzieleniu powierzchni na wzajemnie wykluczające się zasięgi – pola – różna pod względem jakościowym (np. mapa użytkowania ziemi, polityczna)

8 Ilościowych: Kartodiagramy – zbiór diagramów umiejscowionych w przestrzeni geograficznej. Kartogramy – przedstawiają średnią intensywność zjawiska w granicach pól odniesienia. Dazymetryczna - ukazuje obszary reprezentujące zjawiska o takiej samej gęstości, przy czym wyraz liczbowy tej gęstości ma charakter skokowy. Kropkowa – met. ciągła, polega na zastąpieniu sygnatury kropką reprezentującą nie jeden, a pewną liczbę obiektów (waga kropki). Izolinii - linie łączące jednakowe wartości liczbowe, przedstawia się tak zjawiska charakteryzujące się ciągłą przestrzenną zmiennością natężenia(np. wysysokości n.p.m) ale także zjawiska występujące wyspowo, które moga być interpretowane jako ciągłe, jeżeli zostaną odniesione do innego zjawiska o charakterze ciągłym (gęstość zaludnienia, lesistość, tzw. izoplety (pseudoizolinie)).

9 Czego efektem są:

10 Kartodiagramy Kasprzak M., Traczyk A., 2010.Geomorfometria granitowej części Karkonoszy.[W]: Landform Analysis, Vol. 13: 33–46

11 Zmiany zasięgów Koprowski J., Łachacz A., Pieńkowski P., Szpigiel M., Przekształcenia śródpolnych mokradeł pojezierza Dobrzyńskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych, [W]:ITP Woda-środowisko-obszary wiejskie, Vol.12 z. 3:

12 Wyznaczanie stref buforowych
Kisielińska K.,2013. Analiza funkcjonalności oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.[W]: Politechnika Warszawska wydział geodezji i kartografii, praca dyplomowa magisterska s 1 – 74

13 A to wszystko dzięki :

14 Narzędziom geometrii Quantum GIS Lisboa opracowanie własne.

15 Narzędziom analizy Quantum GIS Lisboa opracowanie własne.

16 Narzędziom geoprocesingu
Quantum GIS Lisboa opracowanie własne.

17 Które pozwalają na…. Mapy Google Earth, opracowanie własne

18 iloczyn warstw odcinków rzek oraz powierzchni lasów
Wyodrębnianie iloczyn warstw odcinków rzek oraz powierzchni lasów Kisielińska K.,2013. Analiza funkcjonalności oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.[W]: Politechnika Warszawska wydział geodezji i kartografii, praca dyplomowa magisterska s 1 – 74

19 przycięcie do granic parku narodowego
Przycięcia przycięcie do granic parku narodowego Kisielińska K.,2013. Analiza funkcjonalności oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.[W]: Politechnika Warszawska wydział geodezji i kartografii, praca dyplomowa magisterska s 1 – 74

20 Co ma wielkie zastosowanie np.: w kartografii porównawczej
Waek G., Współczesne przeobrażenia rzeźby na terenie Kielc. [W]: Landform Analysis, Vol. 19:

21 Bibliografia: Zieliński A., Wałek G.,2012. Przeobrażenia środowiska geograficznego w okolicach Grzybowa (Niecka Nidziańska) w latach 1900–2001 na podstawie analizy map topograficznych. [W]:Landform Analysis, Vol. 19: 103–109 Koprowski J., Łachacz A., Pieńkowski P., Szpigiel M., Przekształcenia śródpolnych mokradeł pojezierza Dobrzyńskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych, [W]:ITP Woda-środowisko-obszary wiejskie, Vol.12 z. 3: Wałek G., Współczesne przeobrażenia rzeźby na terenie Kielc. [W]: Landform Analysis, Vol. 19: Szymura T.H., Dunajski A., Ruczakowska A.M, Zmiany powierzchni lasów na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego w okresie 1747–1977. [W]: Opera Corcontica Vol. 47: 159–166 Kasprzak M., Traczyk A., 2010.Geomorfometria granitowej części Karkonoszy.[W]: Landform Analysis, Vol. 13: 33–46 Kisielińska K.,2013. Analiza funkcjonalności oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.[W]: Politechnika Warszawska wydział geodezji i kartografii, praca dyplomowa magisterska s 1 – 74 Ratajski L., 1973: Metodyka kartografii społeczno – gospodarczej. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa. Kraak M., Ormeling F., 1998: Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.


Pobierz ppt "Zastosowanie oprogramowania GIS w kartografii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google